Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2020

Więcej

Dbamy o stabilność i bezpieczeństwo bankowania w czasie pandemii

Bezpieczeństwo naszego banku i środków powierzonym nam przez naszych klientów – mierzone wskaźnikami finansowymi - pozostaje na wysokim poziomie. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2020 roku wynosił 18,72%, czyli 7,72 p.p. powyżej wymogów regulacyjnych w tym zakresie. Jakość naszych aktywów pozostawała stabilna – udział kredytów w etapie 3 stanowił na koniec 2020 roku 3,3% (3,0% przed rokiem), wciąż wyraźnie poniżej średniej na rynku.

Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu Banku

Obserwujemy wpływ pogorszenia koniunktury gospodarczej na nasze wyniki finansowe

82,6%
Wskaźnik kredyty/depozyty
44,3%
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach
7,6%
Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego
18,72%
Łączny współczynnik kapitałowy

Sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19 nie była bez wpływu na sektor bankowy, w tym nasz bank.
Konsekwencje tego są widoczne w wielu aspektach, zarówno od strony bilansowej (np. napływ depozytów klientów), czy od strony wynikowej (np. presja na wynik odsetkowy, wyższe koszty ryzyka). Szczegóły w tym zakresie przedstawiamy w rozdziale Nasze wyniki finansowe.

W pierwszych tygodniach marca 2020 roku (początek pandemii COVID-19 w Polsce), obserwowaliśmy wyraźny wzrost transakcyjności, zarówno w obszarze terminali płatniczych (wzmożone zakupy, gromadzenie zapasów żywności), ale również w transakcjach gotówkowych (bankomaty, recyklery).
Kolejne tygodnie, ze względu na wprowadzane ograniczenia rządowe, to zmniejszenie liczby wypłat i transakcji w sklepach stacjonarnych. Klienci wypłacali gotówkę rzadziej, ale były to średnio wypłaty o wyższej wartości. Klienci – z obawy przed zakażeniem – robili zakupy znacznie rzadziej, jednocześnie realizując je na wyższe kwoty. Dodatkowo, częściej decydowali się na zakupy przez Internet, co spowodowało wzrost transakcyjności w kanale e-commerce.
Nie tylko konsumpcja naszych klientów detalicznych przeniosła się do Internetu, również komunikacja z organami administracji publicznej przesunęła się w
kierunku zdalnym.
Wykorzystanie profili zaufanych było na rekordowych poziomach w naszym banku. W 2020 roku nasi klienci podpisali profilem zaufanym  łącznie 3,8 mln dokumentów, czyli trzykrotnie więcej niż w 2019 roku.
Przesuwanie się aktywności klientów detalicznych do Internetu wywołało też podobny ruch u klientów korporacyjnych – podążają oni za zachowaniem swoich klientów.
Liczba firm, która wdrożyła naszą bramkę płatniczą
imoje osiągnęła na koniec 2020 roku liczbę 2,7 tys. (1,4 tys. więcej niż rok wcześniej). W 2020 roku w ramach imoje przeprocesowaliśmy transakcje o wartości 1,1 mld zł (5x więcej r/r).
Obserwujemy zdecydowanie niższą, niż przed rokiem, aktywność klientów korporacyjnych w oddziałach.
W 2020 roku transakcje gotówkowe w oddziałach spadły o 33,7% r/r, podczas gdy transakcje w urządzeniach gotówkowych spadły o 8,0% r/r. Aktywność klientów przesunęła się do bankowości internetowej – przeprocesowaliśmy łącznie 92,0 mln przelewów klientów korporacyjnych w 2020 roku (+16,1% r/r).

Zauważamy zmiany w zachowaniu naszych klientów

Pandemia COVID-19 zmusiła klientów do zmiany swoich zachowań, w tym do zmiany sposobu korzystania z usług bankowych.

Klienci naszego banku jeszcze częściej wykorzystują do bankowania Internet i rzadziej korzystają z oddziałów.

Pomagamy naszym klientom i służbie zdrowia w takcie pandemii

Darowizny na ochronę zdrowia

W 2020 roku przekazaliśmy darowizny o wartości 5 mln zł na pomoc służbom medycznym. Dodatkowo, dzięki wpłatom klientów, pracowników i Grupy ING, która wspiera walkę z pandemią w wielu krajach, w zbiórce na ochronę zdrowia zgromadzono ponad 2 mln złotych. ING Bank Śląski, ING Tech Poland oraz Fundacja ING Dzieciom przekazali te środki wybranym placówkom medycznym.

Tarcza Finansowa PFR 1.0

W ramach pomocy firmom, które ucierpiały podczas pierwszej fali COVID-19, przystąpiliśmy do obsługi programu subwencji PFR dla mikro, małych i średnich firm. Głównym celem Programu było udostępnienie finansowania dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w czasie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Bezpieczeństwo w miejscach spotkań

W czasie pandemii szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo wszystkich klientów. Podjęliśmy szereg działań, mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem koronawirusem. Wszystkie miejsca spotkań wyposażyliśmy w bezdotykowe stacje do dezynfekcji. Zarówno kasy jak i pokoje spotkań wyposażyliśmy w osłony z pleksi, stanowiące barierę ochronną miedzy pracownikiem a klientem.

Bankuj z domu

W 2020 roku wprowadziliśmy nowy serwis internetowy dostępny na stronie banku oraz w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej - „Bankuj z domu”. Jego zadaniem była edukacja klientów o bezpiecznych metodach bankowania, wykazanie możliwości samoobsługowych, migracja do bezpiecznych kanałów (bankowość internetowa i mobilna, płatności zbliżeniowe), ale też pomoc przeciążonej infolinii.

Troszczymy się o dobre samopoczucie i zdrowie naszych pracowników

Niezależnie od okoliczności ING Bank Śląski dba dobrostan swoich pracowników w 4 uzupełniających się obszarach: Zdrowie, Aktywność, Energia i Finanse. Z wielu działań well-being mogą korzystać wszyscy pracownicy i współpracownicy banku, niezależnie od formy zatrudnienia.

Działania wdrożone w związku z pandemią COVID-19

Ograniczenia związane z sytuacją pandemiczną pokazały, jak bardzo sprawni i odporni jesteśmy jako organizacja. Wprowadziliśmy bardzo dużo działań, aby zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki pracy oraz dbaliśmy o ich dobrostan. W tych szczególnych warunkach, 81% pracowników uważa, że ING zapewnia odpowiednie wsparcie swoim pracownikom podczas pandemii COVID-19.

Pomarańczowa infolinia – w trosce o nasz dobrostan psychiczny

W trosce o dobrostan psychiczny pracowników oraz bliskich im osób uruchomiliśmy anonimową infolinię, obsługiwaną przez psychologów, która nie tylko w czasie pandemii pomaga m.in. zapobiegać depresji, wypaleniu zawodowemu i radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy i poza nią. Z usługi mogą skorzystać wszyscy pracownicy ING, niezależnie od formy zatrudnienia.

Program Profilaktyki Onkologicznej

Program Profilaktyki Onkologicznej jest istotnym elementem działań, promującego aktywny i zdrowy styl życia. Ponieważ z każdym rokiem zachorowalność na nowotwory wzrasta, obraliśmy sobie za cel podnoszenie naszej świadomości w zakresie profilaktyki onkologicznej. Zależy nam na promowaniu badań profilaktycznych oraz mobilizowaniu i stwarzaniu warunków, umożliwiających wszystkim pracownikom udział w takich badaniach.

Biegnij Warszawo i Maszeruję-Kibicuję 2020 - wirtualnie, ale razem!

Wiemy, że ruch jest ważny, szczególnie podczas pandemii. Dlatego po raz kolejny, tym razem w innej formule, biegaliśmy i maszerowaliśmy dla Fundacji ING Dzieciom. Na starcie „Wirtualnego Biegnij Warszawo” oraz „Wirtualnego Maszeruję Kibicuję” stanęło prawie 3 tys. pracowników ING i członków ich rodzin. Uczestnicy pokonali dystans 10-kilometrowego biegu i 5-kilometrowego marszu w wybranych przez siebie lokalizacjach na terenie całego kraju.

Program „Rosnę, bo chcę” – samokształcenie i rozwój pracowników

Nowa rzeczywistość pokazała, jak wiele już potrafimy oraz jak ważne jest wzmacnianie i ciągły rozwój kompetencji. Zmiana modelu pracy przeniosła działania rozwojowe do strefy online, a liczne szkolenia i webinary odpowiadały na aktualne potrzeby i wspierały naszych pracowników oraz kadrę menedżerską. W ramach drugiej edycji konferencji „Rosnę, bo chcę” sposobami na rozwój dzielili się z nami też zewnętrzni eksperci oraz koleżanki i koledzy z różnych obszarów banku.

„Finanse pod lupą” – zwiększamy świadomość finansową pracowników

Edukacja finansowa to ważny element troski o dobrostan naszych pracowników. Jej celem jest m.in. dostarczanie wiedzy na temat programów oszczędzania na przyszłą emeryturę, podatków osobistych, sytuacji rynkowej czy psychologii finansów. Poprzez serię webinariów z cyklu ,,Finanse pod lupą” zachęcaliśmy do świadomego zarządzania budżetem domowym i dbania o swoją finansową przyszłość.
Uczestniczyli w nich wewnętrzni i zewnętrzni eksperci z zakresu finansów.

Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii

W 2020 roku zawarliśmy transakcje finansowania odnawialnych źródeł energii na łączną kwotę 920 mln zł. Moc zainstalowana objętych kredytami lądowych farm fotowoltaicznych i wiatrowych wynosi aż 490 MW.

Finansowanie Farmy Wiatrowej Dębsk

ING Bank Śląski wraz z trzema innymi bankami udzielił finansowania na łączną kwotę 553 mln zł na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121MW (Grupa Polenergia). Ta rekordowa w historii Grupy inwestycja zapewni blisko 50-procentowy wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych.

Współpraca z Vooom

ING Bank Śląski zainwestował 1 mln zł w spółkę rozwijającą aplikację Vooom, nabywając tym samym pakiet mniejszościowy 8%. Partnerzy zacieśniają współpracę merytoryczną nad rozwojem pierwszego polskiego MaaS (Mobility-as-Service). Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom mobilnym w aplikacji Vooom powered by ING, użytkownicy mogą nie tylko optymalizować wydatki na transport, ale mają także dostęp do alternatywnych, ekologicznych środków transportu.

Ekoflota samochodowa

Na początku 2019 roku zarząd zatwierdził wdrożenie długofalowej ekostrategii dla floty samochodowej i zmiany w polityce samochodowej. Do 2022 roku w ING Banku Śląskim będziemy mieć pełną flotę ekologiczną, a do 2023 roku zredukujemy naszą emisję CO2 aż o 30% (w porównaniu do 2019 roku). Na chwile obecną nasza flota już w 54% składa się z samochodów ekologicznych.

Z deszczu pod biuro

By ograniczyć zużycie wody w 2020 roku zamontowaliśmy w budynku Centrali w Katowicach zbiornik do gromadzenia wody deszczowej o pojemności 15,5 m3. Woda ta wykorzystywana jest do podlewania zieleni o powierzchni 400 m2. Dzięki gromadzeniu i wykorzystaniu wody deszczowej, rocznie możemy wykorzystać ok. 364 tys. litrów wody, którą dotychczas pozyskiwaliśmy z sieci wodociągowej.

Wspieramy walkę ze zmianami klimatu

Obserwujemy jak kryzys klimatyczny kształtuje zmiany w życiu społecznym i gospodarczym. Mamy świadomość, że nasze podejście do ochrony środowiska jest konieczne i nieuniknione. Kreuje to ryzyka, ale również szanse.

Wyniki wyszukiwania