O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Zobacz film
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce zintegrowany raport roczny Grupy ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok. Wierzę, że nasze wyniki finansowe oraz rezultaty komercyjne przekonają Was o tym, że kierunek rozwoju Grupy Kapitałowej i banku jest właściwy. Potrzeby klienta, jakość obsługi, innowacyjne produkty i usługi – to są obszary, na których się skupiamy. Dzięki temu podejściu sukcesywnie wzmacniamy naszą pozycję konkurencyjną.
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu

Wspieramy przesiębiorczych

Wspieramy naszych klientów w rozwoju własnego biznesu. Inspirujemy ich, aby podejmowali jak najlepsze decyzje finansowe. Tworzymy narzędzia i rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie własnej działalności.
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu

Współtworzymy świadomość ekologiczną

Wspieramy i promujemy rozwiązania związane z ochroną środowiska naturalnego. Sami również dążymy do zminimalizowania niekorzystnego wpływu, jaki wywieramy.
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania dla klientów

Staramy się być obecni w ważnych momentach życia naszych klientów. Tworzymy dedykowane klientom rozwiązania - produkty i usługi dostępne nie tylko w oddziałach banku, ale także w kanałach mobilnych.
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu

Wzmacniamy naszą pozycję rynkową

Jesteśmy piątym największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów oraz czwartym pod względem wartości salda komercyjnego. Nasz udział rynkowy w kredytach zwiększył się o 0,6 p.p. do 7,7%, a w depozytach o 0,4 p.p. do 9,0%.
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu

Działamy rentownie i efektywnie

2017 rok był dla nas bardzo dobry również pod względem rentowności. Zysk netto wzrósł o 12% do rekordowego poziomu 1,4 mld zł, a zwrot na kapitale poprawił się do 12,6%. Było to możliwe dzięki temu, że rośniemy wraz z naszymi klientami.
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu

Działamy zgodnie z nowoczesnymi metodami pracy

Zmieniamy się jako pracodawca. Popularyzujemy innowacyjne i twórcze środowisko pracy. Działamy w oparciu o metodykę Agile. Tworzymy wewnętrzne akceleratory. Zachęcamy pracowników do zgłaszania własnych pomysłów i przekuwania ich na nowoczesne rozwiązania dla naszych klientów.
arrow-right
arrow-left

Nasi główni interesariusze

Możesz poruszać się po dedykowanych ścieżkach przygotowanych pod kątem potrzeb naszych głównych interesariuszy – Klientów, Pracowników i przedstawicieli Rynku i Mediów. Możesz skorzystać z opcji „kolejna strona – poprzednia strona”, aby poruszać się od najbardziej do najmniej interesujących treści. Możesz też skorzystać z klasycznej nawigacji poprzez menu.

Jestem klientem
Jestem pracownikiem
Reprezentuję rynek i media

Co osiągnęliśmy

makler
Dynamika zysku netto
12,0%
stale-zlecenie
Zysk netto
1 403,1 mln zł
analiza-gotowka
Zwrot z kapitału
12,6%
konto-do-analizy
Wskaźnik koszty/przychodów
44,8%
bezpieczenstwo
Łączny współczynnik kapitałowy
16,7%
uzytkownik
Liczba klientów
4,59 mln
kredyt-gotowkowy
Porównanie wynagrodzeń pracowników najniższego szczebla do rynku
143%
makler
Wskaźnik trwałego zaangażowania pracowników
85%
odbiorcy
Liczba wolontariuszy
w banku
1 400
device-desktop
Spadek zużycia prądu na pracownika
4,4 %

Jak tworzymy wartość

Szeroko postrzegamy naszą rolę w tworzeniu wartości dla otoczenia. Wykraczamy poza użyteczność, która wiąże się z oferowaniem produktów i usług bankowych. Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie. Angażujemy nasze zasoby w rozwój kompetencji i budowanie środowiska pracy, które sprzyja innowacyjności. Rezultaty naszych działań przekładają się na unikalne doświadczenie klienta, jego bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. W przypadku naszych akcjonariuszy koncentrujemy się na dostarczaniu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych. Dbamy przy tym o trwały, pozytywny wkład w otoczenie gospodarcze i społeczne.

Kapitał
uzytkownik ludzki
pokaz-waluty finansowy
środowiskowy
analiza-edukacja intelektualny
zamknij      

Kapitał ludzki to nasi pracownicy, ich wiedza, kompetencje oraz zaangażowanie. To również nasi klienci współpracujący z nami przy rozwijaniu naszych produktów i usług.

Kluczowe charakterystyki:

 • Zatrudnienie w Grupie wyniosło 8 032 osób (2016 rok: 8 025).
 • Blisko 6 tys. pracowników w 2017 roku wzięło udział w badaniu OHI.
 • Średni staż pracy wyniósł 12,2 lat, w tym kadry managerskiej 15,4 lat (2016 rok: odpowiednio 11,4 lat i 15,4 lat).
 • Liczba projektów rozwijanych we współpracy z naszymi klientami:
  • w akceleratorach – 8,
  • PACE Everyday – 7,
  • PACE Upskilling – 7.

Kapitał finansowy  przez który rozumiemy środki, które powierzyli nam klienci, kapitał, który dostarczyli akcjonariusze oraz obligatariusze, i wyniki finansowe, które wygenerowaliśmy.

Kluczowe charakterystyki:

 • Wartość zgromadzonych depozytów – 104,5 mld zł (2016 rok: 95,8 mld zł).
 • Wartość kapitałów własnych – 11,8 mld zł (2016 rok: 10,5 mld zł).
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom banku – 1 403,1 mln zł (2016 rok: 1 253,0 mln zł).
 • Zwrot z kapitału (ROE) – 12,6% (2016 rok: 11,7%).

Kapitał środowiskowy to środowisko naturalne, na które oddziałujemy głównie pośrednio poprzez finansowane przez nas projekty. Nasz bezpośredni wpływ staramy się minimalizować. 

Kluczowe charakterystyki:

 • 92% umów z kontrahentami uwzględnia klauzulę odnoszącą się do poszanowania środowiska naturalnego (2016 rok: 92%).
 • Wszystkie projekty w segmencie korporacyjnym (w ramach ścieżki Fast Track i Normal Track) były zbadane pod kątem zgodności z polityką ESR (2016 rok: 100%).
 • Od 2016 roku 100% energii kupowanej przez nasz bank pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Kapitał społeczny to relacje z interesariuszami z naszego otoczenia: klientami, pracownikami, dostawcami, społecznościami lokalnymi i organizacjami społecznymi oraz charytatywnymi.

Kluczowe charakterystyki:

 • Liczba klientów – 4,6 mln (2016 rok: 4,3 mln).
 • Dwie fundacje korporacyjne – Fundacja ING Dzieciom i Fundacja Sztuki Polskiej ING.
 • Liczba godzin poświęconych przez pracowników na wolontariat – 4,9 tys. (2016 rok: 4,2 tys.).
 • Liczba dostawców zakwalifikowanych – 452 (2016 rok: 316).

Kapitał intelektualny to nasze umiejętności i wiedza, które wykorzystujemy do tworzenia nowoczesnych produktów i usług odpowiadających na obecne i przyszłe potrzeby klientów.

Kluczowe charakterystyki:

 • W latach 2016–2017 odbył się Innovation Bootcamp – 119 zgłoszonych pomysłów pochodziło z Polski (na 787 zgłoszonych przez wszystkie jednostki Grupy ING), w TOP 100 znalazło się 20 pomysłów z Polski, w TOP 22 – 3.
 • W drugiej edycji Akceleratora w banku uczestniczyło 8 zespołów, 26 uczestników, 10 ekspertów (PACE Coach + Sevice Designer) z banku.
 • Pracujemy zgodnie z metodyką Agile – 1,1 tys. osób podzielonych na ponad 110 zespołów zorganizowanych w ramach 15 tribe’ów.
 • W ciągu roku każdy pracownik odbywa średnio 34 godziny szkoleń (2016 rok: 32 godziny).
wiadomosc-nieprzeczytana

Jak działa nasz bank

4,53 mln klientów detalicznych i 55 tys. klientów korporacyjnych

357 oddziały i 66 punktów ING EXPRESS

99,8% czasu dostępności serwisu internetowego

Zobacz więcej

Doświadczenie klienta

99,9% przelewów zleconych przez bankowość elektroniczną

94,6 tys. klientów skorzystało z modułu Trenera Finansowego

Zobacz więcej

Stabilność i przewidywalność

Zwrot na kapitale własnym – 12,6%

Wszystkie projekty segmencie korporacyjnym (w ramach ścieżki Fast Track i Normal Track) były zbadane pod kątem zgodności z polityką ESR

Zobacz więcej

Sposób pracy

Kobiety stanowią 52% pracowników na stanowiskach kierowniczych

1,1 tys. osób podzielone na ponad 110 zespołów zorganizowanych w ramach 15 tribe’ów

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo klienta

99,8% czasu dostępności serwisu internetowego

100% pracowników przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych

Zobacz więcej

Wsparcie rozwoju rynku i przedsiębiorczości

10,7% udziału rynkowego w kredytach korporacyjnych

2,5 tys. terminali płatniczych, przez które zostało zrealizowane 944 tys. transakcji

Zobacz więcej
zamknij

Wyniki wyszukiwania: