O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Stabilność systemów IT to również ochrona danych osobowych klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Jednak poza tym, że dbamy o bezpieczeństwo informatyczne, dbamy również o bezpieczeństwo fizyczne danych i informacji przechowywanych w banku. Nasz regulamin ściśle określa obecność osób postronnych w naszych biurach, zakłada wobec nich stałe towarzystwo pracowników banku i wyklucza m.in. podłączanie niezweryfikowanych urządzeń do naszej sieci teleinformatycznej. Regularnie testujemy nasze fizyczne zabezpieczenia, a wnioski z kontroli stają się dla nas inspiracją dla zmian.

[G4-DMA] [G4-PR8]

W ostatnim roku nie stwierdziliśmy uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta.

W zabezpieczaniu danych bardzo ważną rolę pełnią także pracownicy. Regularnie odświeżamy ich wiedzę na temat zasad skutecznej ochrony danych finansowych i biznesowych. Nasze szkolenia i programy uświadamiające są dostosowane do poziomu technicznego odbiorców. Ukierunkowane i skoncentrowane programy są najskuteczniejszym narzędziem długoterminowej obrony wobec prób wyłudzenia. W 2017 roku 100% naszych pracowników zostało przeszkolonych z bezpieczeństwa danych osobowych.

Wypracowane przez nas rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa zapewniają skuteczną ochronę infrastruktury teleinformatycznej banku. Bezpieczeństwo korzystania z usług bankowych zależy także od naszych klientów, dlatego dzielimy się z nimi informacjami o potencjalnych zagrożeniach i rekomendujemy rozwiązania bezpieczeństwa na urządzeniach, przez które klienci korzystają z bankowości. Każdemu klientowi naszego banku przekazujemy zasady prawidłowego korzystania z bankowości online:

klawiatura
100%
naszych pracowników zostało przeszkolonych z bezpieczeństwa danych osobowych.
  • podpowiadamy, jak stworzyć bezpieczne hasło,
  • informujemy na bieżąco o zagrożeniach w bankowości internetowej,
  • przypominamy o zasadach bezpiecznego bankowania,
  • wyjaśniamy, jak zabezpieczyć się przed kradzieżą danych w Internecie,
  • uczymy, jak chronić urządzenia, z których korzystają klienci,
  • uświadamiamy zagrożenia podczas rozmów z naszymi klientami, gdy odwiedzają nas oni w placówce.

Dbamy o klientów detalicznych, ale nie zapominamy o bezpieczeństwie klientów biznesowych. W 2016 roku przygotowaliśmy pierwsze warsztaty z zakresu bezpieczeństwa e-bankowości dla klientów strategicznych. Odbyły się one w styczniu 2017 roku. Wzięło w nich udział 80 gości z 42 spółek. Nasi eksperci zaprezentowali systemy bezpieczeństwa bankowości elektronicznej banku, a także podzielili się doświadczeniami i wiedzą o tym, jak wykryć potencjalne niebezpieczeństwa. Przypomnieliśmy klientom, że na potrzeby ataków opartych na socjotechnice cyberprzestępcy gromadzą bardzo różne informacje, z pozoru zupełnie niezwiązane z przepływem środków. Bankowi specjaliści podkreślali, że choć zagrożenia takie jak phishing, vishing są już powszechnie znane, to ich formy przybierają nowe oblicza i stale ewoluują. Hakerzy zmuszają firmy do stałego monitorowania polityk bezpieczeństwa i aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego.

W ostatnim roku bank zintensyfikował prace nad wdrożeniem rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego ochrony danych osobowych. Aktualizujemy wzory dokumentów, zmieniamy regulacje wewnętrzne, dostosowujemy procesy biznesowe oraz przygotowujemy szkolenia dla pracowników. Wprowadzamy również nowe procesy, takie jak realizacja prawa do przenoszenia danych czy ocena skutków przetwarzania danych osobowych. Współpracujemy również w ramach Związku Banków Polskich z innymi bankami, aby  wypracować wspólny kodeks postępowania.

emerytura
W 2016 roku przygotowaliśmy pierwsze warsztaty z zakresu bezpieczeństwa e-bankowości dla klientów strategicznych.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: