O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zarządzamy ryzykiem modeli zgodnie z „Polityką zarządzania modelami ryzyka i modelami wyceny w ING Banku Śląskim S.A.”. Polityka ta określa m.in.:

  • cykl życia modeli,
  • zasady oceny istotności modeli,
  • zasady funkcjonowania rejestru modeli,
  • zasady wyliczania kapitału z tytułu ryzyka modeli,
  • zasady przeprowadzania walidacji.

Proces zarządzanie ryzykiem modeli

Departament Zarządzania Kapitałem prowadzi rejestr modeli, który stanowi repozytorium informacji na temat funkcjonujących w Grupie modeli ryzyka i modeli wyceny. Rejestr i dzienniki modeli zawierają m.in. informacje o istotności modeli, wynikach ich monitorowania oraz rezultatach walidacji modeli i poziomach ich ryzyka.

Grupa regularnie ocenia ryzyka poszczególnych modeli oraz szacuje kapitał ekonomiczny z tego tytułu zgodnie z zasadami przyjętymi w regulacjach wewnętrznych. Sposób wyliczania kapitału w przypadku identyfikacji istotnych i średnio istotnych modeli o podwyższonym lub wysokim ryzyku określa metodyka kalkulacji kapitału ekonomicznego na ryzyko modeli.

Jakość funkcjonowania modeli podlega weryfikacji w ramach monitoringu i walidacji modeli.

Ocenia się wówczas także stopień ich narażenia na ryzyko modeli. Walidacja modeli jest wykonywana zgodnie z „Polityką walidacji modeli w ING Banku Śląskim S.A.” oraz instrukcjami walidacji.

Raportowanie zarządcze statusu działań w zakresie zarządzania modelami oraz walidacji do Komitetów, Zarządu oraz Rady Nadzorczej obejmuje m.in. wyniki walidacji oraz oceny ryzyka modeli, ocenę zagregowanego poziomu ryzyka modeli w kontekście przyjętego poziomu tolerancji na to ryzyko, a także poziom kapitału na ryzyko modeli.

W 2017 roku kapitał ekonomiczny na ryzyko modeli pozostawał na poziomie zerowym, ponieważ nie było modeli o podwyższonym i wysokim ryzyku.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: