O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu banku dane finansowe za 2017 rok oraz dane porównywalne – zaprezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym ING Banku Śląskiego S.A. oraz rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. – zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową banku i Grupy Kapitałowej banku oraz osiągnięty przez bank i Grupę Kapitałową banku wynik finansowy. Zawarte w tym dokumencie sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji (wraz z opisem podstawowych rodzajów zagrożeń i ryzyka) banku i Grupy Kapitałowej banku w 2017 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego – który bada roczne sprawozdanie finansowego ING Banku Śląskiego S.A. i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. – został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci badający te sprawozdania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Podpisy członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu Banku

Bożena Graczyk

Wiceprezes Zarządu Banku

Michał Bolesławski

Wiceprezes Zarządu Banku

Joanna Erdman

Wiceprezes Zarządu Banku

Marcin Giżycki

Wiceprezes Zarządu Banku

Justyna Kesler

Wiceprezes Zarządu Banku

Patrick Roesink

Wiceprezes Zarządu Banku

 

6 marca 2018 roku

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: