O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Potwierdzeniem stabilnej pozycji finansowej banku są też nadawane mu zewnętrzne ratingi kredytowe. Nasz bank współpracuje z dwiema agencjami ratingowymi: Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service.

Fitch Ratings Ltd.

Agencja Fitch Ratings nadaje rating pełny – na podstawie umowy pomiędzy bankiem a agencją. Na dzień podpisania raportu rocznego za 2017 rok (6 marca 2017) ocena ratingowa banku od agencji jest następująca:

 

Fitch Ratings Ltd.
Rating podmiotu (Long-term IDR) A
Perspektywa utrzymania oceny Stabilna
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F1
Viability rating bbb+
Ocena wsparcia 1
Rating długoterminowy na skali krajowej AAA (pol)
Perspektywa utrzymania wyżej wymienionej oceny Stabilna
Rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol)

 

21 marca 2017 roku Agencja Fitch nadała bankowi ratingi na skali krajowej. Długoterminowy rating na skali krajowej został określony na poziomie AAA (pol) z perspektywą stabilną, a krótkoterminowy rating na skali krajowej na poziomie F1+ (Pol).

W komunikacie opublikowanym 20 października 2017 roku agencja podtrzymała nadane bankowi ratingi. W uzasadnieniu agencja podkreśliła, że utrzymane ratingi banku odzwierciedlają solidny model biznesowy, konserwatywne podejście do ryzyka kredytowego, silną pozycję kapitałową, wysoką jakość aktywów i rentowość oraz stabilne źródło finansowania banku oparte na depozytach klientów.

Moody’s Investors Service Ltd.

Agencja Moody’s Investors Sevice nadaje bankowi rating na podstawie ogólnodostępnych publicznych informacji. Na dzień podpisania raportu rocznego za 2017 rok (6 marca 2017) ocena ratingowa banku od agencji jest następująca:

 

Moody’s Investors Service Ltd.
Długookresowy rating depozytów (LT rating) A3
Krótkookresowy rating depozytów (ST rating) P-2
Ocena indywidualna (BCA) baa3
Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA) baa2
Perspektywa ratingu (Outlook) Pozytywna
Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa A2 / P-1

 

Ostatnia zmiana ratingu miała miejsce 21 maja 2015 roku, kiedy długoterminowy rating depozytów (LT rating) został podwyższony z Baa1 do A3, a perspektywa ratingu została zmieniona z „pod obserwacją z możliwością podwyższenia” na „stabilna”.

W komunikatach opublikowanych 23 stycznia i 14 lipca 2017 roku agencja podtrzymała nadane bankowi ratingi. W komunikacie z 6 listopada 2017 roku Agencja również utrzymała ratingi na dotychczasowym poziomie, ale podwyższyła perspektywę ratingu do pozytywnej ze stabilnej. Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating banku odzwierciedla dobre wyniki finansowe, w tym jakość aktywów lepszą niż średnia w sektorze, ograniczone zaangażowanie w walutowe kredyty hipoteczne, stabilną i dobrą pozycję kapitałową oraz dobrą pozycją płynnościową.

Zestawienie ratingów

W tabeli poniżej prezentujemy porównanie ratingów długoterminowych dla Polski, ING Banku Śląskiego S.A. i ING Bank N.V. na koniec 2017 roku.

 

Polska ING Bank Śląski S.A. ING Bank N.V.
Fitch Ratings A- A A+
Moody’s Investor Services A2 A3 Aa3
Standard & Poor’s A- (waluta krajowa)
BBB+ (waluta zagraniczna)
A+

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: