O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W 2017 roku przedstawiciele Zarządu oraz Biura Relacji Inwestorskich odbyli ponad 70 indywidualnych i grupowych spotkań z inwestorami. Uczestniczyli także w kluczowych konferencjach inwestorskich.

Regułą jest, że raz na kwartał w dniu publikacji sprawozdania kwartalnego organizowane są otwarte spotkania dla inwestorów i analityków. Każdorazowo w takiej konferencji uczestniczy około 30 przedstawicieli domów maklerskich oraz inwestorów. Konferencje są transmitowane na żywo przez Internet.

Komunikacją z inwestorami, analitykami oraz agencjami ratingowymi zajmujemy się w dedykowanej jednostce – Biurze Relacji Inwestorskich. Jako zespół dążymy do najwyższych standardów w zakresie komunikacji z rynkiem kapitałowym. Przykładamy szczególną wagę do rzetelności informacji, transparentności oraz do równego traktowania interesariuszy. Istotne informacje udostępniamy wszystkim zainteresowanym na naszej stronie internetowej.
Maciej Kałowski
Specjalista Biura Relacji Inwestorskich

Jako bank przykładamy dużą wagę do jakości komunikacji z interesariuszami za pośrednictwem strony internetowej strony internetowej. Zamieszczamy tam aktualne informacje dotyczące m.in. notowań akcji banku na GPW, akcjonariatu spółki, Walnych Zgromadzeń, historii wypłaty dywidendy czy ratingów. Na stronie internetowej publikujemy są również raporty bieżące, okresowe i roczne, prezentacje wynikowe, arkusze .xls z kluczowymi informacjami finansowymi i biznesowymi oraz relacje wideo z cokwartalnych spotkań poświęconych naszym wynikom. Dzięki zastosowaniu technologii RWD strona internetowa jest dostosowana również do urządzeń mobilnych: tabletów i smartfonów.

Bank należy do grona spółek, które są przedmiotem obserwacji i analiz rynkowych. Na koniec 2017 roku analitycy reprezentujący 15 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych publikowali raporty i rekomendacje dla akcji banku.

Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich – w oddzielnej zakładce Analitycy – na bieżąco aktualizujemy zestawienie rekomendacji wydanych przez analityków wraz ze średnią ceną docelową oraz konsensu rynkowego opartego na średniej oczekiwań.

Poniżej pokazujemy strukturę rekomendacji dla akcji ING Banku Śląskiego na 31 grudnia 2017 roku.

Rekomendacja Kupuj/Akumuluj Trzymaj/Neutralnie Redukuj/Sprzedaj
Liczba rekomendacji 4 5 6

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Oczekiwania analityków względem wyniku Grupy Kapitałowej Banku w 2017 roku kształtowały się następująco (w mln)
Oczekiwania analityków względem wyniku Grupy Kapitałowej Banku w 2017 roku kształtowały się następująco (w mln)
Oczekiwania analityków względem wyniku Grupy Kapitałowej Banku w 2017 roku kształtowały się następująco (w mln)

 

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: