O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przedstawia oświadczenie na temat informacji niefinansowych w 2017 roku, zgodnie z artykułem 49b i 55 „Ustawy o rachunkowości” (Dz.U. 1994.121.591 ze zm.).

Bank oraz spółki zależne banku są zarządzane w sposób spójny również w zakresie polityk i innych zagadnień niefinansowych. Dlatego oświadczenie na temat informacji niefinansowych jest przygotowane w oparciu o dane skonsolidowane, co nie prowadzi do zniekształceń ani przekazania mylących informacji.

Jak działamy w Polsce

Chcemy być dla naszych klientów bankiem pierwszego wyboru. Dbamy o najwyższą jakoś usług oraz o ich szeroką dostępność.

Jesteśmy obecni na polskim rynku od 1989 roku. Cieszymy się pozycją jednego z największych banków uniwersalnych w kraju, piątego pod względem sumy bilansowej (ponad 126 mld zł na koniec 2017 roku) i czwartego pod względem salda komercyjnego (sumy depozytów i kredytów). Obsługujemy zarówno klientów detalicznych, jak i podmioty gospodarcze. Na koniec 2017 roku prowadziliśmy obsługę w 357 oddziałach oraz 66 punktach ING Express. Ponadto udostępniamy nowoczesne systemy bankowości internetowej i mobilnej.

Sercem naszej organizacji są nasze lokalizacje w Warszawie i Katowicach. To tu podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące działalności operacyjnej naszego banku, tu również mają swoją siedzibę Zarząd i Rada Nadzorcza. ING Bank Śląski S.A. formalnie jest zarejestrowany w Katowicach. Na koniec grudnia 2017 roku zatrudnialiśmy jako Grupa ponad 8 tys. osób.

 

fundusze
od 1989 roku
na polskim rynku

Nasz model biznesowy realizujemy poprzez:

umożliwienie łatwego oszczędzania i łatwego pożyczania
organizowanie systemu płatności i transakcji
wysoką jakość obsługi klienta

ING Bank Śląski S.A. jest częścią większego organizmu – Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A., w skład której wchodzą spółki zależne. Prowadzimy w nich m.in. działalność:

 • leasingową,
 • faktoringową,
 • pośrednictwa i obrotu nieruchomościami,
 • wynajmu nieruchomości,
 • doradztwa i pośrednictwa finansowego,
 • usług kadrowo-płacowych oraz księgowych.

Więcej informacji na nasz temat podajemy w rozdziale „Kim jesteśmy”

Model tworzenia wartości

Wspólnie z Zarządem i wyższą kadrą menedżerską stworzyliśmy szczegółowy model tworzenia wartości. Jest on naszą odpowiedzią na pytania: jaką wartość tworzymy dla klientów, akcjonariuszy, pracowników i otoczenia społecznego, jak ją mierzymy i jak maksymalizujemy. Wszystko po to, aby stale doskonalić strategiczne zarządzanie naszą organizacją. Kluczowe wartości, jakie dostarczamy naszym interesariuszom, to:

 • doświadczenie klienta,
 • wsparcie rozwoju rynku i przedsiębiorczości,
 • bezpieczeństwo klienta,
 • sposób pracy,
 • stabilność i przewidywalność.

Każda z tych wartości jest rozwinięta w szczegółowe cele.

Więcej informacji na temat naszego modelu tworzenia wartości podajemy w rozdziale „Jak tworzymy wartość”, w punkcie „Model tworzenia wartości”

Strategia biznesowa

W 2014 roku w Grupie ING wdrożyliśmy strategię „Think forward”. Chcemy być postrzegani jako bank dla przedsiębiorczych. Taki, który dostarcza swoim klientom życiowych rozwiązań – które są im potrzebne i z których będą chcieli korzystać.

Nasi klienci, a także odbiorcy reklam kojarzą nas zapewne z hasłem „Liczą się ludzie”. I słusznie, bo chcemy, aby ludzie – z naszą pomocą − mogli realizować swoje cele. Często pomagamy im zdać sobie z nich sprawę i je nazwać.

W praktyce oznacza to, że – z myślą o kliencie i jego satysfakcji – upraszczamy nasze działania i sposób porozumiewania się. Zwiększamy naszą dostępność, kładąc nacisk na dowolność formy kontaktu i pory, w której klient może do nas dotrzeć. Jesteśmy organizacją ludzi zaangażowanych, którzy czerpią satysfakcję z doskonalenia się oraz z tego, że wspieramy w rozwoju naszych klientów. Chcemy, aby wybierali oni świadomie.

Więcej informacji na temat strategii biznesowej podajemy w rozdziale „Strategia biznesowa ING Banku Śląskiego S.A.”

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: