O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wspólnie z Zarządem i wyższą kadrą menedżerską stworzyliśmy szczegółowy model tworzenia wartości. Powstał on na bazie metodyki Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego.

Model tworzenia wartości jest naszą odpowiedzią na pytania: jaką wartość tworzymy dla klientów, akcjonariuszy, pracowników i otoczenia społecznego, jak ją mierzymy i jak maksymalizujemy. Wszystko po to, aby stale doskonalić strategiczne zarządzanie naszą organizacją. Jesteśmy przecież częścią otaczającego nas ekosystemu, w którym wszystkie składniki mocno na siebie wpływają.

W procesie tworzenia modelu wartości przeanalizowaliśmy potencjał, jakim dysponujemy w organizacji, to, jakie ponosimy nakłady na działania operacyjne oraz jakie wyniki i efekty osiągamy z perspektywy kapitału finansowego i niefinansowego. Podobnie jak każda instytucja bankowa inwestujemy nasze zasoby, co przekłada się na wymierne korzyści – wzrost i poprawę kapitałów.

Dystrybucja przychodu gotówkowego

Bezpośrednio i pośrednio wpływamy na rozwój otoczenia, w którym funkcjonujemy. Robimy to przez dystrybucję środków finansowych, tzw. przychodu gotówkowego (rozumianych jako przychody ogółem pomniejszone o amortyzację i koszty ryzyka). Informacje w tym zakresie przedstawiamy poniżej.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD
Przychód gotówkowy (w mln)
2017 2016 2015 2014 2013 Zmiana 2017 do 2016
Przychód gotówkowy 4 152,4 3 813,3 3 356,8 3 102,0 2 897,3 8,9%
Wynik odsetkowy 3 452,8 2 953,4 2 467,1 2 330,2 2 042,6 16,9%
Wynik prowizyjne 1 182,8 1 064,8 1 017,2 1 062,9 1 021,9 11,1%
Pozostałe dochody 120,3 306,3 293,8 151,7 264,0 -60,7%
Amortyzacja -182,3 -210,6 -189,2 -175,1 -164,0 -13,4%
Koszty ryzyka -421,2 -300,6 -232,1 -267,7 -267,2 40,1%
Przychód gotówkowy (w mln)
2017 2016 2015 2014 2013 Zmiana 2017 do 2016
Przychód gotówkowy 978,3 871,5 802,1 740,5 688,0 12,3%
Wynik odsetkowy 813,4 675,0 589,5 556,2 485,1 20,5%
Wynik prowizyjne 278,7 243,3 243,1 253,7 242,7 14,5%
Pozostałe dochody 28,3 70,0 70,2 36,2 62,7 -59,5%
Amortyzacja -42,9 -48,1 -45,2 -41,8 -38,9 -10,8%
Koszty ryzyka -99,2 -68,7 -55,5 -63,9 -63,5 44,4%
Przychód gotówkowy (w mln)
2017 2016 2015 2014 2013 Zmiana 2017 do 2016
Przychód gotówkowy 1 109,1 961,0 885,0 974,6 915,3 15,4%
Wynik odsetkowy 922,2 744,3 650,5 732,1 645,3 23,9%
Wynik prowizyjne 315,9 268,3 268,2 333,9 322,8 17,7%
Pozostałe dochody 32,1 77,2 77,5 47,7 83,4 -58,4%
Amortyzacja -48,7 -53,1 -49,9 -55,0 -51,8 -8,3%
Koszty ryzyka -112,5 -75,8 -61,2 -84,1 -84,4 48,5%

Dystrybucja przychodu gotówkowego pomiędzy interesariuszy (%)

Jak tworzymy wartość

Szeroko postrzegamy naszą rolę w tworzeniu wartości dla otoczenia. Wykraczamy poza użyteczność, która wiąże się z oferowaniem produktów i usług bankowych. Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie. Angażujemy nasze zasoby w rozwój kompetencji i budowanie środowiska pracy, które sprzyja innowacyjności. Rezultaty naszych działań przekładają się na unikalne doświadczenie klienta, jego bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. W przypadku naszych akcjonariuszy koncentrujemy się na dostarczaniu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych. Dbamy przy tym o trwały, pozytywny wkład w otoczenie gospodarcze i społeczne.

Kapitał
uzytkownik ludzki
pokaz-waluty finansowy
środowiskowy
analiza-edukacja intelektualny
zamknij      

Kapitał ludzki to nasi pracownicy, ich wiedza, kompetencje oraz zaangażowanie. To również nasi klienci współpracujący z nami przy rozwijaniu naszych produktów i usług.

Kluczowe charakterystyki:

 • Zatrudnienie w Grupie wyniosło 8 032 osób (2016 rok: 8 025).
 • Blisko 6 tys. pracowników w 2017 roku wzięło udział w badaniu OHI.
 • Średni staż pracy wyniósł 12,2 lat, w tym kadry managerskiej 15,4 lat (2016 rok: odpowiednio 11,4 lat i 15,4 lat).
 • Liczba projektów rozwijanych we współpracy z naszymi klientami:
  • w akceleratorach – 8,
  • PACE Everyday – 7,
  • PACE Upskilling – 7.

Kapitał finansowy  przez który rozumiemy środki, które powierzyli nam klienci, kapitał, który dostarczyli akcjonariusze oraz obligatariusze, i wyniki finansowe, które wygenerowaliśmy.

Kluczowe charakterystyki:

 • Wartość zgromadzonych depozytów – 104,5 mld zł (2016 rok: 95,8 mld zł).
 • Wartość kapitałów własnych – 11,8 mld zł (2016 rok: 10,5 mld zł).
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom banku – 1 403,1 mln zł (2016 rok: 1 253,0 mln zł).
 • Zwrot z kapitału (ROE) – 12,6% (2016 rok: 11,7%).

Kapitał środowiskowy to środowisko naturalne, na które oddziałujemy głównie pośrednio poprzez finansowane przez nas projekty. Nasz bezpośredni wpływ staramy się minimalizować. 

Kluczowe charakterystyki:

 • 92% umów z kontrahentami uwzględnia klauzulę odnoszącą się do poszanowania środowiska naturalnego (2016 rok: 92%).
 • Wszystkie projekty w segmencie korporacyjnym (w ramach ścieżki Fast Track i Normal Track) były zbadane pod kątem zgodności z polityką ESR (2016 rok: 100%).
 • Od 2016 roku 100% energii kupowanej przez nasz bank pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Kapitał społeczny to relacje z interesariuszami z naszego otoczenia: klientami, pracownikami, dostawcami, społecznościami lokalnymi i organizacjami społecznymi oraz charytatywnymi.

Kluczowe charakterystyki:

 • Liczba klientów – 4,6 mln (2016 rok: 4,3 mln).
 • Dwie fundacje korporacyjne – Fundacja ING Dzieciom i Fundacja Sztuki Polskiej ING.
 • Liczba godzin poświęconych przez pracowników na wolontariat – 4,9 tys. (2016 rok: 4,2 tys.).
 • Liczba dostawców zakwalifikowanych – 452 (2016 rok: 316).

Kapitał intelektualny to nasze umiejętności i wiedza, które wykorzystujemy do tworzenia nowoczesnych produktów i usług odpowiadających na obecne i przyszłe potrzeby klientów.

Kluczowe charakterystyki:

 • W latach 2016–2017 odbył się Innovation Bootcamp – 119 zgłoszonych pomysłów pochodziło z Polski (na 787 zgłoszonych przez wszystkie jednostki Grupy ING), w TOP 100 znalazło się 20 pomysłów z Polski, w TOP 22 – 3.
 • W drugiej edycji Akceleratora w banku uczestniczyło 8 zespołów, 26 uczestników, 10 ekspertów (PACE Coach + Sevice Designer) z banku.
 • Pracujemy zgodnie z metodyką Agile – 1,1 tys. osób podzielonych na ponad 110 zespołów zorganizowanych w ramach 15 tribe’ów.
 • W ciągu roku każdy pracownik odbywa średnio 34 godziny szkoleń (2016 rok: 32 godziny).
wiadomosc-nieprzeczytana

Jak działa nasz bank

4,53 mln klientów detalicznych i 55 tys. klientów korporacyjnych

357 oddziały i 66 punktów ING EXPRESS

99,8% czasu dostępności serwisu internetowego

Doświadczenie klienta

99,9% przelewów zleconych przez bankowość elektroniczną

94,6 tys. klientów skorzystało z modułu Trenera Finansowego

Stabilność i przewidywalność

Zwrot na kapitale własnym – 12,6%

Wszystkie projekty segmencie korporacyjnym (w ramach ścieżki Fast Track i Normal Track) były zbadane pod kątem zgodności z polityką ESR

Sposób pracy

Kobiety stanowią 52% pracowników na stanowiskach kierowniczych

1,1 tys. osób podzielone na ponad 110 zespołów zorganizowanych w ramach 15 tribe’ów

Bezpieczeństwo klienta

99,8% czasu dostępności serwisu internetowego

100% pracowników przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych

Wsparcie rozwoju rynku i przedsiębiorczości

10,7% udziału rynkowego w kredytach korporacyjnych

2,5 tys. terminali płatniczych, przez które zostało zrealizowane 944 tys. transakcji

Naszą rolą jest umożliwić bezpieczne i efektywne oszczędzanie pieniędzy. Depozyty powierzone przez jednych klientów umożliwiają jednocześnie udzielanie pożyczek innym. Dzięki bankowym kredytom rozwijają się zarówno społeczeństwa, jak i gospodarka. To finansowanie z ING Banku Śląskiego S.A. pozwala kupić mieszkania, rozpocząć działalność gospodarczą czy inwestować w rozwój przedsiębiorstw.

Jednym z naszych podstawowych obowiązków jest organizacja sprawnego systemu płatności. Jednocześnie – wobec odchodzenia klientów od gotówki – coraz ważniejszy staje się wydajny system płatności elektronicznych.

W ING zapewniamy klientom bankowość transakcyjną, przetwarzamy płatności kartami, realizujemy przelewy, polecenia zapłaty itp.

Pomagamy klientom zadbać o ich przyszłość finansową: wspieramy ich w realizacji ważnych decyzji, umożliwiamy im lepsze zrozumienie sytuacji finansowej oraz szybko i precyzyjnie przetwarzamy zlecone transakcje.

Nasi pracownicy wykorzystują swoją wiedzę, żeby przygotować najlepsze rozwiązania dla klientów.

 • 357 oddziałów i 66 punktów ING Express.
 • We wszystkich oddziałach prowadzimy obsługę w języku migowym.
 • 1 081 bankomatów, w tym 876 obsługujących wypłaty zbliżeniowo.
 • 99,9% przelewów zleconych przez bankowość elektroniczną.
 • 99,8% czasu dostępności serwisu internetowego.
 • 46,9% klientów detalicznych aktywnie korzystało z bankowości elektronicznej w IV kw. 2017 roku.
 • 29,5% klientów korporacyjnych korzysta z bankowości mobilnej.
 • Średni czas oczekiwania na połączenie z doradcą Contact Centre wynosił 20 sekundy.
 • 80% problemów rozwiązanych podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Contact Centre.
 • Contact Center udzielił ponad 52 tys. odpowiedzi w serwisie Facebook.
 • 56% reklamacji rozpatrzyliśmy w ciągu 24 godzin.
 • 384 oddziały i 65 punktów ING Express.
 • We wszystkich oddziałach prowadzimy obsługę w języku migowym
 • 1 145 bankomatów, w tym 773 obsługujących wypłaty zbliżeniowo.
 • 99,6% przelewów zleconych przez bankowość elektroniczną.
 • 99,9% czasu dostępności serwisu internetowego.
 • 44,8% klientów detalicznych aktywnie korzystało z bankowości elektronicznej w IV kw. 2017 roku.
 • 24,9% klientów korporacyjnych korzysta z bankowości mobilnej.
 • Średni czas oczekiwania na połączenie z doradcą Contact Centre wynosił 24 sekundy.
 • 82% problemów rozwiązanych podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Contact Centre.
 • Contact Center udzielił ponad 24tys. odpowiedzi w serwisie Facebook.
 • 64% reklamacji rozpatrzyliśmy w ciągu 24 godzin.
 • Postęp technologiczny
 • Cyfryzacja usług bankowych
 • Nowe kanały interakcji
 • Nowe potrzeby klientów
 • Spersonalizowane podejście do klienta
 • Niska świadomość społeczna w zakresie finansów
 • Rosnąca konkurencja sektora pozabankowego (telekomy, sieci społecznościowe, parabanki)
 • Ponad 1,4 tys. komunikatów i dokumentów dostosowanych do zasad prostego języka od początku projektu w listopadzie 2015 roku.
 • Wskaźnik NPS w segmencie detalicznym – 31.
 • Wskaźnik NPS w segmencie średnich i dużych firm – 36.
 • 214 tys. fanów na profilu ING Banku Śląskiego w serwisie Facebook.
 • 80 tys. użytkowników odwiedzających co miesiąc Społeczność ING.
 • Liczba projektów rozwijanych we współpracy z naszymi klientami:
  • w akceleratorach – 8,
  • PACE Everyday – 7,
  • PACE Upskilling – 7.
 • Ponad 800 tys. komunikatów i dokumentów dostosowanych do zasad prostego języka od początku projektu w listopadzie 2015 roku.
 • Wskaźnik NPS w segmencie detalicznym – 33.
 • Wskaźnik NPS w segmencie średnich i dużych firm – 37.
 • 192 tys. fanów na profilu ING Banku Śląskiego w serwisie Facebook.
 • 55 tys. użytkowników odwiedzających co miesiąc Społeczność ING.
 • Postęp technologiczny
 • Cyfryzacja usług bankowych
 • Nowe kanały interakcji
 • Nowe potrzeby klientów
 • Spersonalizowane podejście do klienta
 • Niska świadomość społeczna w zakresie finansów
 • Rosnąca konkurencja sektora pozabankowego (telekomy, sieci społecznościowe, parabanki)
 • 94,6 tys. klientów skorzystało z modułu Trenera Finansowego i otrzymało wskazówki, jak zarządzać swoimi finansami.
 • 82,1 tys. klientów detalicznych miało dyspozycję regularnego inwestowania.
 • Mieliśmy ponad 18,3 tys. aktywnych rachunków maklerskich.
 • Mieliśmy ponad 125 tys. użytkowników detalicznych internetowego kantoru, którzy zrealizowali ponad 433 tys. transakcji.
 • Mieliśmy 8 tys. użytkowników korporacyjnych internetowego kantoru, którzy zrealizowali 226,5 tys. transakcji.
 • Klienci detaliczni podłączyli ponad 54 tys. kart wielowalutowych do kont walutowych.
 • Zorganizowaliśmy 4 webinary edukacyjne dla klientów detalicznych – łączna liczba odsłon wyniosła aż 3,6 mln.
 • Zorganizowaliśmy 20 spotkań regionalnych i sektorowych dla klientów korporacyjnych.
 • Zrealizowaliśmy 313 lekcji w ramach BAKCYLA w 2017 roku.
 • 3 tys. klientów skorzystało z modułu Trenera Finansowego i otrzymało wskazówki, jak zarządzać swoimi finansami.
 • 66,3 tys. klientów detalicznych miało dyspozycję regularnego inwestowania.
 • Mieliśmy ponad 12,5 tys. aktywnych rachunków maklerskich.
 • Zorganizowaliśmy 70 spotkań regionalnych i sektorowych dla klientów korporacyjnych.
 • Zrealizowaliśmy 106 lekcji w ramach BAKCYLA w 2017 roku.
 • Postęp technologiczny
 • Cyfryzacja usług bankowych
 • Nowe kanały interakcji
 • Nowe potrzeby klientów
 • Spersonalizowane podejście do klienta
 • Niska świadomość społeczna w zakresie finansów
 • Rosnąca konkurencja sektora pozabankowego (telekomy, sieci społecznościowe, parabanki)
 • Stosunek kosztów do dochodów – 44,6%.
 • Zwrot na kapitale własnym – 12,6%.
 • Wskaźnik kredyty/depozyty – 83,8%.
 • Udziału rynkowy w kredytach – 7,7%.
 • Udziału rynkowy w depozytach – 9,0%.
 • Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) – 16,7%.
 • Stosunek kosztów do dochodów – 48,5%.
 • Zwrot na kapitale własnym – 11,7%.
 • Wskaźnik kredyty/depozyty – 81,5%.
 • Udziału rynkowy w kredytach – 7,0%.
 • Udziału rynkowy w depozytach – 8,6%.
 • Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) – 14,7%.
 • Niepewność sytuacji rynkowej
 • Niskie stopy procentowe
 • Zwiększająca się liczba regulacji dotyczących sektora finansowego
 • Zmienność rynków finansowych
 • Szanse i potrzeby rynkowe związane z koniecznością ochrony środowiska (gospodarka niskoemisyjna, gospodarka okrężna, polityki sektorowe)
 • Marża kosztów ryzyka – 0,50%.
 • Udział kredytów z utratą wartości – 2,8%.
 • Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości rezerwami – 57,1%.
 • 92% umów z kontrahentami uwzględnia klauzulę odnoszącą się do poszanowania środowiska naturalnego.
 • Wszystkie projekty w segmencie korporacyjnym (w ramach ścieżki Fast Track i Normal Track) były zbadane pod kątem zgodności z polityką ESR.
 • Marża kosztów ryzyka – 0,40%.
 • Udział kredytów z utratą wartości – 2,6%.
 • Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości rezerwami – 60,4%.
 • 92% umów z kontrahentami uwzględnia klauzulę odnoszącą się do poszanowania środowiska naturalnego.
 • Wszystkie projekty w segmencie korporacyjnym (w ramach ścieżki Fast Track i Normal Track) były zbadane pod kątem zgodności z polityką ESR.
 • Niepewność sytuacji rynkowej
 • Niskie stopy procentowe
 • Zwiększająca się liczba regulacji dotyczących sektora finansowego
 • Zmienność rynków finansowych
 • Szanse i potrzeby rynkowe związane z koniecznością ochrony środowiska (gospodarka niskoemisyjna, gospodarka okrężna, polityki sektorowe)
 • Blisko 6 tys. pracowników uczestniczyło w 2017 roku w badaniu OHI.
 • Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla do rynku – 143%.
 • Kobiety stanowią 52% pracowników na stanowiskach kierowniczych.
 • Średni staż pracy wyniósł 12,2 lat, w tym kadry managerskiej 15,4 lat.
 • Wskaźnik trwałego zaangażowania pracowników – 85% w 2016 roku.
 • Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla do rynku – 104%.
 • Kobiety stanowią 52% pracowników na stanowiskach kierowniczych.
 • Średni staż pracy wyniósł 11,4 lat, w tym kadry managerskiej 15,4 lat.
 • Konieczność elastycznej reakcji na zmiany i rosnącą konkurencję.
 • W latach 2016–2017 odbył się Innovation Bootcamp – 119 zgłoszonych pomysłów pochodziło z Polski (na 787 zgłoszonych przez wszystkie jednostki Grupy ING), w TOP 100 znalazło się 20 pomysłów z Polski, w TOP 22 – 3.
 • 550 pracowników przeszkolonych z PACE podczas 52 szkoleń z PACE.
 • Zorganizowaliśmy dwa Startup Demodays, na które zaprosiliśmy 15 start-up’ów.
 • Pracujemy zgodnie z metodyką Agile – 1,1 tys. osób podzielonych na ponad 110 zespołów zorganizowanych w ramach 15 tribe’ów.
 • W drugiej edycji Akceleratora w banku uczestniczyło 8 zespołów, 26 uczestników, 10 ekspertów (PACE Coach + Sevice Designer) z banku.
 • W latach 2016–2017 odbył się Innovation Bootcamp – 119 zgłoszonych pomysłów pochodziło z Polski (na 787 zgłoszonych przez wszystkie jednostki Grupy ING), w TOP 100 znalazło się 20 pomysłów z Polski, w TOP 22 – 3.
 • 225 pracowników przeszkolonych z PACE.
 • Zorganizowaliśmy dwa Startup Demodays, na które zaprosiliśmy 15 start-up’ów.
 • Konieczność elastycznej reakcji na zmiany i rosnącą konkurencję.
 • W ciągu roku każdy pracownik odbywa średnio 34 godziny szkoleń.
 • Na każdego pracownika przypada średnio 18 działań rozwojowych.
 • 99,9% pracowników uczestniczyło w przynajmniej jednym szkoleniu (stacjonarnym lub
  e-learningowym).
 • 55% menadżerów liniowych i 62% specjalistów przeszło szkolenia z asysty w Moim ING, a szkolenie z asysty w transakcjach przeszło 50% menadżerów liniowych i 63% specjalistów.
 • W ciągu roku każdy pracownik odbywa średnio 32 godziny szkoleń.
 • Na każdego pracownika przypada średnio 15 działań rozwojowych.
 • 99,95% pracowników uczestniczyło w przynajmniej jednym szkoleniu (stacjonarnym lub
  e-learningowym).
 • Konieczność elastycznej reakcji na zmiany i rosnącą konkurencję.
 • Odsetek pracowników przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa:
  • 93% z zakresu bezpieczeństwa informacji,
  • 97% z zakresu compliance,
  • 98% z przeciwdziałania oszustwom,
  • 91% z zakresu ryzyka operacyjnego.
 • 99,8% czasu dostępności serwisu internetowego.
 • Średnio dziennie w 2017 roku wykonaliśmy 5 telefonów i wysłaliśmy 8 SMS-ów z informacją o podejrzeniu nieautoryzowanej transakcji.
 • Odsetek pracowników przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa:
  • 98% z zakresu bezpieczeństwa informacji,
  • 98% z zakresu compliance,
  • 94% z przeciwdziałania oszustwom,
  • 90% z zakresu ryzyka operacyjnego.
 • 99,9% czasu dostępności serwisu internetowego.
 • Średnia 2015-2016 roku wykonaliśmy 5 telefonów i wysłaliśmy 8 SMS-ów z informacją
  o podejrzeniu nieautoryzowanej transakcji.
 • Postęp technologiczny
 • Cyfryzacja usług bankowych
 • Wzrost znaczenia bezpieczeństwa w sieci
 • Brak uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta.
 • 100% pracowników przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Brak uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta.
 • 95% pracowników przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Postęp technologiczny
 • Cyfryzacja usług bankowych
 • Wzrost znaczenia bezpieczeństwa w sieci
 • Udzieliliśmy 6,7 mld zł kredytów hipotecznych i osiągnęliśmy 15,3% udziału rynkowego.
 • Udzieliliśmy 279 tys. pożyczek gotówkowych, z czego 63,2% w kanale elektronicznym, o łącznej wartości 4,3 mld zł.
 • W ramach oferty pre-approved udzieliliśmy 19,7% pożyczek gotówkowych w segmencie detalicznym.
 • W ramach pilotażu Easy Lending udzieliliśmy 600 kredytów dla średnich i dużych firm.
 • 10,7% udziału rynkowego w kredytach korporacyjnych.
 • Udział wniosków kredytowych składanych online w segmencie korporacyjnym wyniósł 93,1%.
 • 15,0% udziału rynkowego w obrotach faktoringowych.
 • 5,5% udziału rynkowego w wartości zawartych umów leasingu i wydanych aktywów.
 • Średni czas trwania procesu Fast Track do decyzji z limitami trwał 1,69 dnia roboczego.
 • Udzieliliśmy 5,7 mld zł kredytów hipotecznych i osiągnęliśmy 13,9% udziału rynkowego.
 • Udzieliliśmy 249 tys. pożyczek gotówkowych, z czego 41,4% w kanale elektronicznym, o łącznej wartości 3,9 mld zł.
 • W ramach oferty pre-approved udzieliliśmy 10,1% pożyczek gotówkowych w segmencie detalicznym.
 • 10,5% udziału rynkowego w kredytach korporacyjnych.
 • Udział wniosków kredytowych składanych online w segmencie korporacyjnym wyniósł 91,2%.
 • 15,4% udziału rynkowego w obrotach faktoringowych.
 • 5,2% udziału rynkowego w wartości zawartych umów leasingu i wydanych aktywów.
 • Średni czas trwania procesu Fast Track do decyzji z limitami trwał 1,98 dnia roboczego.
 • Brak stabilności regulacyjnej
 • Większe koszty produktów i usług
 • Ryzyko spadku rentowności
 • 1,7 tys. klientów korzystających z faktoringu.
 • 2 mln faktur sfinansowanych faktoringiem.
 • 17,8 tys. klientów korzystających z leasingu.
 • 140 wrzutni, 72 wrzutni light, 23 wpłatomatów mini, 6 wpłatomatów mikro i 15 kas automatycznych.
 • Zainstalowaliśmy 2,5 tys. terminali płatniczych, przez które zrealizowano 944 tys. transakcji.
 • 65 tys. użytkowników platformy transakcyjnej Aleo.
 • 1,5 tys. klientów korzystających z faktoringu.
 • 1,5 mln faktur sfinansowanych faktoringiem).
 • 13,6 tys. klientów korzystających z leasingu.
 • 137 wrzutni, 41 wrzutni light, 14 wpłatomatów mini, 2 wpłatomatów mikro i 15 kas automatycznych.
 • 57 tys. użytkowników platformy transakcyjnej Aleo.
 • Brak stabilności regulacyjnej
 • Większe koszty produktów i usług
 • Ryzyko spadku rentowności
 • Około 80 tys. złożonych wniosków o świadczenie 500+.
 • 127 tys. użytkowników profilu zaufanego, z którego skorzystano 223 tys. razy.
 • Ponad 951 tys. użytkowników BLIKA.
 • Prawie 2,1 mln transakcji BLIKIEM w Internecie.
 • Około 73 tys. złożonych wniosków o świadczenie 500+.
 • 7 tys. użytkowników profilu zaufanego, z którego skorzystano 2 tys. razy.
 • Ponad 595 tys. użytkowników BLIKA.
 • Prawie 276 tys. transakcji BLIKIEM w Internecie.
 • Brak stabilności regulacyjnej
 • Większe koszty produktów i usług
 • Ryzyko spadku rentowności

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: