O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W 2014 roku w Grupie ING wdrożyliśmy strategię „Think forward”. Chcemy być postrzegani jako bank dla przedsiębiorczych. Taki, który dostarcza swoim klientom życiowych rozwiązań – które są im potrzebne i z których będą chcieli korzystać.

Nasi klienci, ale też odbiorcy reklam kojarzą nas zapewne z hasłem „Liczą się ludzie”. I słusznie, bo chcemy, aby ludzie – z naszą pomocą − mogli realizować swoje cele. Często pomagamy im zdać sobie z nich sprawę i je nazwać.

W praktyce oznacza to, że – z myślą o kliencie i jego satysfakcji – upraszczamy nasze działania i sposób porozumiewania się. Zwiększamy naszą dostępność, kładąc nacisk na dowolność formy kontaktu i pory, w której klient może do nas dotrzeć. Jesteśmy organizacją ludzi zaangażowanych, którzy czerpią satysfakcję z doskonalenia się. I z tego, że wspieramy w rozwoju naszych klientów. Chcemy, aby wybierali oni świadomie.

Nasze obietnice

Mówimy i piszemy do naszych klientów jasno: bez bankowego żargonu i prawnych zawiłości. Upraszczamy umowy i unikamy gwiazdek. Tworzymy przystępne rozwiązania online.

Zapewniamy klientom dostęp do usług z każdego urządzenia i o dowolnej porze dnia i nocy. Przebudowujemy nasze oddziały i dostosowujemy maszyny gotówkowe do potrzeb klientów.

Edukujemy klientów, doradzamy im i dzielimy się z nimi wiedzą. Nasi doradcy asystują klientom przy podejmowaniu decyzji. Rozwijamy innowacyjne platformy i narzędzie usprawniające zarządzanie finansami.

Wspólnie z klientami poszukujemy nowych rozwiązań i usprawnień. Automatyzujemy nasze wewnętrzne systemy. Angażujemy wszystkich pracowników w poszukiwanie obszarów do poprawy.

Mówimy i piszemy do naszych klientów jasno: bez bankowego żargonu i prawnych zawiłości. Upraszczamy umowy i unikamy gwiazdek. Tworzymy przystępne rozwiązania online.

Zapewniamy klientom dostęp do usług z każdego urządzenia i o dowolnej porze dnia i nocy. Przebudowujemy nasze oddziały i dostosowujemy maszyny gotówkowe do potrzeb klientów.

Edukujemy klientów, doradzamy im i dzielimy się z nimi wiedzą. Nasi doradcy asystują klientom przy podejmowaniu decyzji. Rozwijamy innowacyjne platformy i narzędzie usprawniające zarządzanie finansami.

Wspólnie z klientami poszukujemy nowych rozwiązań i usprawnień. Automatyzujemy nasze wewnętrzne systemy. Angażujemy wszystkich pracowników w poszukiwanie obszarów do poprawy.

Priorytety strategiczne

Podstawą naszego działania są klienci. Zależy nam na tym, aby było ich wielu i aby byli z nami związani. Staniemy się dla nich głównym bankiem tylko wówczas, gdy będą z nas zadowoleni i to u nas znajdą odpowiedzi na swoje problemy. Wiemy, że zbudujemy z nimi trwałą i dobrą relację, jeśli równocześnie będziemy dbali o naszą siłę finansową oraz stabilną infrastrukturę.

Tworzenie nowych rozwiązań jest podstawowym zadaniem naszej organizacji. Dlatego szukamy dla siebie nowego sposobu działania. Takiego, który będzie optymalny dla organizacji złożonej z ambitnych i zaangażowanych ludzi, dbających o rozwój własny i innych. Takiego, który jeszcze bardziej włączy klientów w proces tworzenia i modyfikowania produktów.

Uważnie obserwujemy zmiany i staramy się je wykorzystać w wielu obszarach. Przekuwamy je w produkty i usługi, które rozwijamy wspólnie z klientami. Wdrażamy najnowsze technologie, ale pamiętamy, że dla klientów technologia musi być równocześnie użyteczna i bezpieczna.

ING Bank Śląski S.A. to nie tylko depozyty i kredyty. Zapewniamy klientom kompleksowe spojrzenie na ich finanse i oferujemy rozwiązania wychodzące poza tradycyjnie rozumianą bankowość.

Podstawą naszego działania są klienci. Zależy nam na tym, aby było ich wielu i aby byli z nami związani. Staniemy się dla nich głównym bankiem tylko wówczas, gdy będą z nas zadowoleni i to u nas znajdą odpowiedzi na swoje problemy. Wiemy, że zbudujemy z nimi trwałą i dobrą relację, jeśli równocześnie będziemy dbali o naszą siłę finansową oraz stabilną infrastrukturę.

Tworzenie nowych rozwiązań jest podstawowym zadaniem naszej organizacji. Dlatego szukamy dla siebie nowego sposobu działania. Takiego, który będzie optymalny dla organizacji złożonej z ambitnych i zaangażowanych ludzi, dbających o rozwój własny i innych. Takiego, który jeszcze bardziej włączy klientów w proces tworzenia i modyfikowania produktów.

Uważnie obserwujemy zmiany i staramy się je wykorzystać w wielu obszarach. Przekuwamy je w produkty i usługi, które rozwijamy wspólnie z klientami. Wdrażamy najnowsze technologie, ale pamiętamy, że dla klientów technologia musi być równocześnie użyteczna i bezpieczna.

ING Bank Śląski S.A. to nie tylko depozyty i kredyty. Zapewniamy klientom kompleksowe spojrzenie na ich finanse i oferujemy rozwiązania wychodzące poza tradycyjnie rozumianą bankowość.

Rozliczenie priorytetów strategicznych za 2017 rok

W ramach realizacji strategii biznesowej wyznaczyliśmy sobie kilka kluczowych obszarów, nad którymi pracowaliśmy w 2017 roku. Wyniki realizacji priorytetów prezentuje poniższa tabela.

 

Nasz priorytet Realizowany poprzez Wyniki realizacji
Bezpieczny bank Optymalny i stabilny bilans Wzrost należności netto od klientów o 9,5 mld zł i 12,1% r/r

Wzrost wskaźnika kredyty do depozytów do 83,8% (+2,3 p.p. r/r)

Udział rachunków bieżących w depozytach wzrósł do 31,4%
(+2,8 p.p. r/r)

Poprawa łącznego współczynnika kapitałowego do 16,7%
(+2,0 p.p. r/r)

Otwarty dla każdego Wzrost liczby klientów 408,1 tys. brutto nowych klientów detalicznych

Ponad 4,5 mln klientów detalicznych (+260,5 tys. r/r)

55,5 tys. klientów korporacyjnych (+6,9 tys. r/r)

Nowoczesny i innowacyjny Lider technologii cyfrowych Sprzedaż detalicznych kredytów gotówkowych przez Internet wyniosła 66,2% (41,4% w 2016 roku)

Udział wniosków kredytowych składanych online w segmencie korporacyjnym wyniósł 93,1% (91,2% w 2016 roku)

Sprawny i niezawodny Wysoka efektywność działania Wskaźnik koszty do przychodów spadł do 44,6% (-3,9 p.p. r/r)

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) poprawił się do 12,6%
(+0,9 p.p. r/r)

Saldo komercyjne na etat wzrosło do 24,3 mln zł (+10,3% r/r)

 

Liczą się ludzie Solidny pracodawca Po raz jedenasty zostaliśmy zakwalifikowani do RESPECT Index

Dostaliśmy po raz ósmy certyfikat Top Employer

Blisko 6 tys. pracowników wzięło w 2017 roku udział w badaniu OHI

 

Priorytety strategiczne i główne ryzyka w 2018 roku

Nasze priorytety strategiczne na 2018 rok

  • Wzrost liczby klientów wspierany przez rozwiązania cyfrowe i wysoką satysfakcję klientów
  • Zmotywowani pracownicy, zaangażowani w realizację strategii banku
  • Pozycja lidera w zakresie stosowania sztucznej inteligencji i zarządzania danymi
  • Optymalny i stabilny bilans
  • Poprawa efektywności operacyjnej

Ryzyka w realizacji strategii biznesowej w 2018 roku

  • Nowe regulacje i praktyki, których celem jest zwiększenie ochrony interesów klientów
  • Zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej
  • Wprowadzenie rachunku podstawowego
  • Regulacje w zakresie restrukturyzacji portfela walutowych kredytów hipotecznych
  • Wprowadzenie podzielonej płatności podatku od towarów i usług (ang. split payment)

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: