O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
[G4-DMA] [G4-3] [G4-5] [G4-6] [G4-8] [G4-9]

Chcemy być dla naszych klientów bankiem pierwszego wyboru. Dbamy o najwyższą jakoś usług oraz o ich szeroką dostępność.

Jesteśmy obecni na polskim rynku od 1989 roku. Cieszymy się pozycją jednego z największych banków uniwersalnych w kraju. Obsługujemy zarówno klientów detalicznych, jak i podmioty gospodarcze. Na koniec 2017 roku prowadziliśmy obsługę w 357 oddziałach oraz 66 punktach ING Express. Ponadto udostępniamy nowoczesne systemy bankowości internetowej i mobilnej.

fundusze
357
oddziałów

Sercem naszej organizacji są placówki w Warszawie i Katowicach. To tu zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszej działalności operacyjnej. Tu również mają swoją siedzibę Zarząd i Rada Nadzorcza. ING Bank Śląski S.A. formalnie jest zarejestrowany w Katowicach. Na koniec grudnia 2017 roku zatrudnialiśmy jako Grupa ponad 8 tys. osób.

Nasz model biznesowy realizujemy poprzez:

 • umożliwienie łatwego oszczędzania i łatwego pożyczania,
 • organizowanie systemu płatności i transakcji,
 • wysoką jakość obsługi klienta.
kontakt-z-infolinia
8 000
pracowników Grupy

Inspirujemy i wspieramy naszych klientów w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych. Dajemy im narzędzia, dzięki którym bankowość staje się przyjazna, transparentna i dostępna 24 godziny na dobę. Opieramy się przy tym na silnej marce. Jesteśmy drugą najbardziej rozpoznawalną marką bankową w Polsce. Potwierdza to badanie znajomości spontanicznej „Tracking marki”, prowadzone przez Millward Brown (metoda CAPI, dane za styczeń 2018 roku). Nasza oferta jest atrakcyjna dla konsumenta. Jako pierwszą rozważa ją, gdy chce otworzyć konto i ulokować swoje oszczędności (metoda CAWI, dane za styczeń 2018).

Ponadto zdecydowanie wyróżniamy się na tle konkurencji w dwóch kluczowych dla ING wymiarach wizerunkowych: „bank dla zaradnych i przedsiębiorczych” oraz „bank, który kieruje się potrzebami ludzi”. To nasz sukces w budowaniu marki ING.

Jesteśmy wyróżniającym się pracodawcą, co zostało kilkukrotnie potwierdzone certyfikatem Top Employers i certyfikatem Top Employers Europe. Nasi pracownicy kierują się w pracy profesjonalizmem, rzetelnością i najlepszą wiedzą. Oferując produkty bankowe, postępujemy etycznie i nie naruszamy interesów klientów.

Akcje banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie już od 1994 roku. Znajdujemy się w indeksie największych spółek giełdowych WIG 30 od początku istnienia tego indeksu (od września 2013 roku).

W 2017 roku po raz 11 znaleźliśmy się w RESPECT Index – zestawieniu najbardziej odpowiedzialnych spółek. Nasza obecność w indeksie to duży powód do dumy i duże wyróżnienie. Tym bardziej, że jesteśmy jedyną spółką z branży finansowej obecną w RESPECT Index od samego początku jego istnienia, od 2009 roku. Konsekwencja, transparentne i odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu oraz etyczne relacje z interesariuszami to nasz sposób na stałą obecność w tym prestiżowym gronie.
Joanna Dymna-Oszek
Dyrektor Biura Zarządu Banku

Jesteśmy godnym zaufania partnerem dla naszych interesariuszy. Potwierdza to m.in. wyróżnienie „The Safest Bank” (Najbezpieczniejszy bank) w Polsce przyznane przez Global Finance.

[G4-7]

Kto jest właścicielem naszego banku

Nasz bank jest spółką publiczną. To oznacza, że każdy może stać się jej współwłaścicielem poprzez zakup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec 2017 roku 75% akcji należało do ING Bank NV z Holandii, natomiast 7,99% było własnością AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK1.

Reszta akcji – czyli 17,01% – jest w rękach pozostałych inwestorów, głównie innych otwartych funduszy emerytalnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące dominującego akcjonariusza banku zamieszczamy tutaj.

 

1Na podstawie informacji rocznej o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK na 29 grudnia 2017 roku.

analiza-wydatkow
75%
akcji należało na koniec 2017 roku do ING Bank NV
[G4-3] [G4-13] [G4-17]

Jak działamy jako Grupa ING w Polsce

ING Bank Śląski S.A, który prowadzi swoją działalność w Polsce, jest częścią Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Jako Grupa zdobyliśmy w ciągu 29 lat naszej działalności pozycję jednej z największych instytucji finansowych w naszym kraju. Znaleźliśmy się na piątym miejscu pod względem sumy bilansowej (ponad 126 mld zł na koniec 2017 roku) i czwartym pod względem salda komercyjnego (sumy depozytów i kredytów). Tworzymy Grupę wraz ze spółkami zależnymi, w których prowadzimy m.in. działalność:

 • leasingową,
 • faktoringową,
 • pośrednictwa i obrotu nieruchomościami,
 • wynajmu nieruchomości,
 • doradztwa i pośrednictwa finansowego,
 • usług kadrowo-płacowych oraz księgowych.

Spółki należące do Grupy są również fundatorami Fundacji ING Dzieciom oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING.

Skład Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. na 31 grudnia 2017 roku

ING Commercial Finance oferuje faktoring. Spółka powstała w 1994 roku pod nazwą Handlowy Heller. Od 2006 roku – gdy została włączona w struktury Grupy ING – funkcjonuje pod nazwą ING Commercial Finance. Od 2012 roku jest częścią Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego, podobnie jak spółka ING Lease (Polska).

Od 2014 roku ING Commercial Finance jest liderem rynku faktoringu w Polsce, według danych Polskiego Związku Faktoringu. W 2017 roku obroty ING Commercial Finance wyniosły 27,8 mld zł, co stanowiło 15,0% obrotu na całym rynku. Spółka miała w 2017 roku prawie 1,7 tys. klientów (wzrost o 13% r/r) i wykupiła o 27% więcej faktur niż w 2016 roku.

ING Lease (Polska) jest obecna na rynku od 1996 roku, a od 2012 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej banku. Spółka ING Lease (Polska) oferuje wszystkie podstawowe rodzaje leasingu oraz pożyczkę, które pozwalają sfinansować zarówno ruchomości (samochody osobowe, dostawcze, środki transportu ciężkiego, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny i IT), jak i nieruchomości. W skład grupy kapitałowej ING Lease (Polska) wchodzi dodatkowo 9 spółek zależnych, w których ING Lease (Polska) Sp. z o.o. posiada 100% udziałów.

W 2017 roku nowa produkcja leasingowa spółki wyniosła 3,7 mld zł (wzrost o 23% r/r). Pozwoliło to zająć ING Lease (Polska) 6. miejsce na rynku z udziałem rynkowym 5,5%. Na koniec 2017 roku spółka obsługiwała 17,8 tys. klientów (wzrost o 31% r/r), a wartość portfela przekroczyła 7,2 mld zł (wzrost o 9,8% r/r).

Spółka od 2013 roku oferuje swoim klientom innowacyjne usługi biznesowe wykraczające poza tradycyjną bankowość. ING Usługi dla Biznesu prowadzi działalność operacyjną w dwóch obszarach biznesowych:

 • Aleo.com – otwarta platforma zakupowa dla firm,
 • ING Księgowość – usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla firm na pełnej księgowości oraz platforma do fakturowania i zarządzania płatnościami dla przedsiębiorców.

ING ABL Polska jest spółką holdingową. Za jej pośrednictwem bank posiada udziały w dwóch spółkach zależnych: ING Commercial Finance i ING Lease (Polska).

Solver Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której:

 • organizuje wypoczynek dla pracowników i ich rodzin oraz emerytów ING Banku Śląskiego S.A.; działalność tę prowadzi jest w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Pan Tadeusz” w Krynicy,
 • wynajmuje 6 lokali mieszkalnych przy ul. Klimczoka 4 w Katowicach.

ING Bank Śląski S.A. – na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – przejął Bieszczadzką Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Sanoku. Proces restrukturyzacji związany z przejęciem Bieszczadzkiej SKOK będzie wspierany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w formie dotacji i gwarancji pokrycia strat kredytowych.

11 sierpnia 2017 roku bank objął zarząd nad majątkiem Kasy, a przejęcie nastąpiło 1 września 2017 roku.

Chociaż spółka została utworzona w maju 2014 roku, to do maja 2016 roku nie prowadziła pełnej działalności gospodarczej. Działalność w zakresie edukacji i marketingu została przeniesiona z ING Securities S.A. na Nowe Usługi S.A. 31 maja 2016 roku – jest to efekt podziału ING Securities S.A. na dwie części.

W zakresie edukacji spółka prowadzi portal edukacjagieldowa.pl. To strona o inwestowaniu i giełdzie, zarówno dla inwestorów początkujących, jak i zaawansowanych. Spółka organizuje szkolenia online, które prowadzą doświadczeni analitycy biura maklerskiego ING Banku Śląskiego. Działalność marketingowa spółki dotyczy instrumentów finansowych – certyfikatów ING Turbo. To instrumenty, które emituje ING Bank N.V., notowane na giełdzie w Warszawie. W zakresie marketingu spółka też prowadzi infolinię ING Turbo, administruje stroną internetową ingturbo.pl oraz organizuje akcje marketingowe, których celem jest popularyzacja certyfikatów ING Turbo na polskim rynku.

19 maja 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Solver Sp. z o.o. podjęło uchwałę  w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów przez obniżenie kapitału zakładowego spółki oraz w sprawie zmiany umowy spółki. W konsekwencji wspólnik (Fundacja ING Dzieciom) oraz spółka podpisali umowę przenoszącą własność 11,07% udziałów w celu ich umorzenia. Nastąpiło ono za wynagrodzeniem po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 264 KSH. Na koniec 2017 roku bank posiada prawo do 100% głosów w Solver Sp. z o.o. (na koniec 2016 roku było to 88,93%).

11 października 2017 roku bank objął udziały w podwyższonym kapitale spółki Twisto Polska Sp. z o.o. (wówczas Westport Investments Sp. z o.o.), co KRS zarejestrował 27 listopada 2017 roku. Na koniec 2017 roku bank posiadał 20% udziałów w tej spółce.

Inwestycja w Twisto Polska jest częścią wartej 5 mln EUR rundy inwestycyjnej czeskiej spółki Twisto, której przewodzi międzynarodowa Grupa ING. Celem Twisto Polska jest wprowadzenie na polski rynek systemu odroczonych płatności za zakupy w Internecie – „kup teraz, zapłać później”. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii Twisto potrafi ocenić zdolność kredytową klienta w ciągu kilku milisekund bez konieczności analizowania wrażliwych danych.

Inwestycja w podmiot oferujący usługę odroczonych płatności to realizacja strategii banku, jaką jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które zaspokajają nowe potrzeby klientów. Usługę Twisto „kup teraz, zapłać później” uruchomimy w Polsce w 2018 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego pod nazwą „ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Katowicach. Bank dowiedział się o tym 16 stycznia 2018 roku. Kapitał zakładowy ING Banku Hipotecznego S.A. będzie wynosić 120 mln zł. ING Bank Śląski S.A. obejmie go w całości. Akcje ING Banku Hipotecznego S.A. zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Powstanie ING Banku Hipotecznego S.A. będzie kolejnym krokiem w budowaniu mocnej pozycji Grupy w obszarze kredytów hipotecznych. ING Bank Hipoteczny S.A. pozwoli Grupie zróżnicować strukturę finansowania aktywów dzięki emisji listów zastawnych.

[G4-4] [G4-8]

Oferowane produkty

Jesteśmy jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Zajmujemy silną pozycję na podstawowych rynkach usług bankowych (kredyty i depozyty) i okołobankowych (leasing i faktoring). Prowadzimy działalność w oparciu o dwa segmenty: bankowość detaliczną oraz bankowość korporacyjną. Na koniec 2017 roku obsługiwaliśmy 4,59 mln klientów.

Firmy dzielimy na trzy grupy:

 • przedsiębiorców (segment detaliczny),
 • średnie i duże firmy (segment korporacyjny) oraz
 • klientów strategicznych (segment korporacyjny).

Podstawowym kryterium podziału jest wartość rocznych przychodów firmy.

Podział firm na kategorie według wartości rocznych przychodów

Przedsiębiorcy do 1,2 mln EUR
Średnie i duże firmy do 125 mln EUR
Klienci strategiczni powyżej 125 mln EUR

Oferujemy obsługę klientom indywidualnym, przedsiębiorcom oraz klientom bankowości Private & Wealth.

Proponujemy:

 • konta osobiste,
 • pożyczki i kredyty,
 • karty kredytowe,
 • zarządzanie finansami,
 • ubezpieczenia,
 • oszczędności,
 • rachunki maklerskie,
 • inwestycje.

Oferujemy obsługę klientom strategicznym, średnim i dużym firmom oraz samorządom.

Proponujemy:

 • zarządzanie środkami finansowymi,
 • finansowanie (kredyty i gwarancje),
 • obsługę handlu,
 • corporate finance,
 • rynki finansowe,
 • usługi powiernicze,
 • usługi leasingowe i faktoringowe,
 • rynki pieniężne i kapitałowe.

Oferujemy obsługę klientom indywidualnym, przedsiębiorcom oraz klientom bankowości Private & Wealth.

Proponujemy:

 • konta osobiste,
 • pożyczki i kredyty,
 • karty kredytowe,
 • zarządzanie finansami,
 • ubezpieczenia,
 • oszczędności,
 • rachunki maklerskie,
 • inwestycje.

Oferujemy obsługę klientom strategicznym, średnim i dużym firmom oraz samorządom.

Proponujemy:

 • zarządzanie środkami finansowymi,
 • finansowanie (kredyty i gwarancje),
 • obsługę handlu,
 • corporate finance,
 • rynki finansowe,
 • usługi powiernicze,
 • usługi leasingowe i faktoringowe,
 • rynki pieniężne i kapitałowe.
[G4-15] [G4-16]

Zewnętrzne inicjatywy, do których należymy

 • Deklaracji Praw Człowieka,
 • wytycznych dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania – PRI,
 • Carbon Disclosure Project,
 • Global Reporting Initiative,
 • Global Investor Statement on Climate Change.
 • International Integrated Reporting Council,
 • United Nations Global Compact,
 • United Nations Environmental Programme Finance Initiative,
 • Equator Principles Association.
 • Związku Banków Polskich,
 • Fundacji Rozwoju Obsługi Bezgotówkowej,
 • Polskiego Związku Faktorów,
 • Związku Polskiego Leasingu,
 • Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT,
 • Krajowej Izby Rozliczeniowej,
 • Biura Informacji Kredytowej,
 • Polskiego Standardu Płatności,
 • Rady Prawa Bankowego,
 • Rady Wydawców Kart Bankowych,
 • Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji.
[G4-12] [G4-DMA] [G4-LA14] [G4-HR10] [G4-DMA] [G4-EN32]

Nasi dostawcy

Zgodnie z Polityką dokonywania zakupów, w 2017 roku nadal kwalifikowaliśmy dostawców. Proces kwalifikacji dostawców ogranicza ryzyko współpracy z dostawcami zaangażowanymi w niepożądane działania przestępcze, finansowe i gospodarcze, w tym noszące znamiona przekupstwa i korupcji lub o niepewnej sytuacji finansowej, społecznej lub środowiskowej.

Naszych dostawców dzielimy na dwie grupy: zakwalifikowanych i potencjalnych. Termin „zakwalifikowany” odnosimy do dostawców już rekomendowanych w procesach zakupowych, tych, z którymi będziemy podpisywać umowy. Terminem „potencjalni dostawcy” określamy tych dostawców, do których dopiero wyślemy zapytania ofertowe. To rozwiązanie wdrożyliśmy aby ułatwić nam poszukiwanie dostawców dla wybranych kategorii zakupowych, którzy jednocześnie spełniają najwyższe kryteria kwalifikacyjne.

Kwalifikacja dokonywana jest zarówno na etapie wyboru rekomendowanego dostawcy, jak i jego cyklicznej weryfikacji i obejmuje:

 • Identyfikację, weryfikację i akceptację dostawcy banku (Business Partner Due Diligence) w zakresie dotyczącym przeciwdziałania przestępstwom finansowym i gospodarczym zgodnie z Polityką FEC oraz w zakresie dotyczącym przeciwdziałania przekupstwom i korupcji,
 • sprawdzenie akceptacji przez dostawcę Kodeksu postępowania dla dostawców i Deklaracji antykorupcyjnej ING Banku Śląskiego,
 • ocenę kondycji finansowej dostawcy,
 • ocenę spełnienia przed dostawcę wymogów dotyczących odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.

W 2017 roku zwiększyliśmy liczbę dostawców zakwalifikowanych na poziomie lokalnym oraz globalnym. Na koniec 2017 roku 452 dostawcom w obszarze zakupowym nadaliśmy status dostawcy zakwalifikowanego. W samym 2017 roku sprawdziliśmy 151 dostawców, wśród których 136 (90%) pozytywnie przeszło kwalifikację. Dostawców sprawdzamy za pomocą kryteriów ustalonych zgodnie z wartościami i zasadami etycznymi zawartymi w misji i strategii banku.

Innym podziałem jest podział na dostawców regularnych i strategicznych. Dostawcy strategiczni są objęci działaniami strategicznego zarządzania dostawcami. W ramach tego zarządzania dokonujemy:

 • kompleksowej oceny dostawców pod kątem jakości świadczonych usług, terminowości i komunikacji,
 • oceny sytuacji finansowej dostawców,
 • ustalenia listy dostawców, u których w danym roku zostanie przeprowadzona wizyta/ inspekcja,
 • cyklicznych spotkań z dostawcami.

W grupie dostawców strategicznych banku są m.in. dostawcy usług outsourcingowych czyli takich, którym bank powierza wykonanie czynności związanej z działalnością prowadzoną przez bank oraz świadczonymi przez bank usługami. Zlecanie usług dostawcom jest związane z optymalizacją serwisu i procesów w banku. Nasi dostawcy działają np. w obszarach IT, HR, marketing. Miejscem świadczenia usług jest głównie Polska oraz kraje Unii Europejskiej.

Potencjalni dostawcy banku mogli zarejestrować się z wykorzystaniem Formularza Samorejestracji na stronie internetowej ING Banku Śląskiego S.A. Kwalifikację przeszło pozytywnie 46 potencjalnych dostawców, którzy następnie mogli uczestniczyć w procesach zakupowych banku.

Dostawcy – którzy deklarują przestrzeganie kodeksu dla dostawców na tej stronie, oraz akceptują opracowany przez Grupę ING dokument „Warunki nawiązania współpracy dla dostawców ING” – zobowiązują się tym samym, że:

 • w relacjach z pracownikami będą przestrzegać obowiązującego prawa, w tym praw pracowniczych, oraz szanować ich godność osobistą, prywatność i prawa jednostki;
 • zapewnią swoim pracownikom bezpieczne miejsce pracy;
 • zadbają o środowisko, tak by jak najmniej obciążać je swoją działalnością i je poprawiać,
 • będą przestrzegać zakazów pracy przymusowej, zatrudniania dzieci, korupcji i dyskryminacji.

Dostawcy ING Banku Śląskiego S.A. korzystali również z platformy handlowo-aukcyjnej dla firm Aleo. Po rejestracji na www.aleo.com/pl dostawcy mogli uczestniczyć w aukcjach organizowanych w ramach bankowych postępowań ofertowych. W 2017 roku za pośrednictwem platformy zorganizowano ponad 130 aukcji. Dostawcy i klienci banku mogli
wykorzystywać platformę także do wspierania własnych procesów zakupowych.

W ramach procesu Zarządzanie Dostawcami, który obejmuje nawiązanie i utrzymanie relacji, dążymy do tego, aby:

 • realizować spójną wizję i strategię współpracy z dostawcami banku;
 • minimalizować ryzyko we współpracy z dostawcami;
 • objąć dostawców jednolitym procesem zarządzania, w tym mieć kompleksową informację zarządczą o dostawcy.

W 2017 roku 78% dostawców strategicznych bardzo dobrze oceniło współpracę z bankiem.

Ponadto na podstawie otrzymanych kart kontrahenta analizujemy:

 • jak dostawcy wywiązują się z zapisów umów w ramach Employment Screening,
 • czy dostawcy przestrzegają zasad zawartych w „Kodeksie postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego S.A.”,
 • w jaki sposób minimalizują oni obciążenia środowiska w ramach prowadzonej działalności.

Dodatkowo prosimy dostawców, aby informowali nas o innowacjach, jakie wprowadzili lub planują wprowadzić w firmie. Materiały, które nam przesyłają, są przedmiotem dyskusji na spotkaniu podsumowującym poprzedni rok współpracy.

30 listopada 2017 roku w siedzibie banku w Katowicach odbyła się konferencja „W poszukiwaniu wspólnego mianownika – Zarządzanie dostawcami w ING Banku Śląskim”. Było to spotkanie przedstawicieli banku, dostawców i start-upów. Uczestnicy wydarzenia otwarcie i szczerze rozmawiali o możliwościach współpracy, trudnościach, które odczuwają oraz celach, które mogą razem osiągnąć. Bank, wybierając partnera, zwraca uwagę na finansowe, ale również na pozafinansowe aspekty współpracy. Od swoich dostawców oczekuje innowacyjności i wsparcia, dzielenia się wiedzą, elastycznego reagowania na swoje potrzeby oraz budowania partnerskich relacji.

Po raz pierwszy nagrodą „Dostawca Godny Polecenia” bank wyróżnił firmy, z którymi współpracuje na zasadzie trwałego i udanego partnerstwa. ING jako lider w obszarze zarządzania relacjami z dostawcami wskazuje dobre praktyki i wyznacza standardy współpracy.

czy-wiesz-ze
78%
dostawców strategicznych bardzo dobrze oceniło współpracę z bankiem w 2017 roku
[G4-24] [G4-25] [G4-26]

Relacje z otoczeniem

Nasze działania mają wpływ na klientów, pracowników, akcjonariuszy, dostawców oraz szeroko rozumiane otoczenie społeczne. Mamy świadomość, że oczekiwania naszych interesariuszy są różne. W codziennej pracy staramy się je godzić. Dbamy o profesjonalną i przyjazną komunikację zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Korzystamy ze specjalistycznych narzędzi, aby wypracowywać jak najlepsze praktyki współpracy i dialogu z interesariuszami.

Działamy ze świadomością i poszanowaniem międzynarodowych standardów: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Global Compact ONZ. Stosujemy również Zasady Dobrej Praktyki Bankowej.

Pracownicy
Prowadzimy naprzemiennie co roku badanie zdrowia organizacji (OHI) i badanie satysfakcji (WPC). W intranecie nasi pracownicy dyskutują za pośrednictwem czatu oraz bloga z prezesem. Interesy pracowników i ich prawa reprezentują organizacje pracownicze: rada pracowników i związki zawodowe. Rada pracowników przekazuje informacje i przeprowadza konsultacje w kwestiach najważniejszych dla pracowników. Rada składa się z 8 osób i spotyka się cyklicznie. W banku funkcjonuje związek zawodowy NSZZ Solidarność, który zrzesza ponad 450 pracowników.
Organizacje pozarządowe
Komunikacja z organizacjami pozarządowymi jest dla nas bardzo ważna. Kontaktujemy się z nimi na bieżąco za pomocą różnorodnych narzędzi. Zapraszamy na spotkania, wchodzimy w partnerstwa, angażujemy się we wspólne inicjatywy.
Akcjonariusze
Dbamy o równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy i przykładamy wagę do szerokiego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego.
Prowadzimy naprzemiennie co roku badanie zdrowia organizacji (OHI) i badanie satysfakcji (WPC). W intranecie nasi pracownicy dyskutują za pośrednictwem czatu oraz bloga z prezesem. Interesy pracowników i ich prawa reprezentują organizacje pracownicze: rada pracowników i związki zawodowe. Rada pracowników przekazuje informacje i przeprowadza konsultacje w kwestiach najważniejszych dla pracowników. Rada składa się z 8 osób i spotyka się cyklicznie. W banku funkcjonuje związek zawodowy NSZZ Solidarność, który zrzesza ponad 450 pracowników.
Komunikacja z organizacjami pozarządowymi jest dla nas bardzo ważna. Kontaktujemy się z nimi na bieżąco za pomocą różnorodnych narzędzi. Zapraszamy na spotkania, wchodzimy w partnerstwa, angażujemy się we wspólne inicjatywy.
Dbamy o równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy i przykładamy wagę do szerokiego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego.
Dostawcy strategiczni
Ocena naszej współpracy z dostawcami strategicznymi jest badana raz do roku.
Inwestorzy i analitycy
Utrzymujemy stały kontakt z inwestorami i analitykami oraz organizujemy kwartalne spotkania z zarządem banku przy okazji publikacji wyników finansowych. Więcej informacji o naszych relacjach inwestorskich podajemy w rozdziale „Informacje dla inwestorów” oraz na naszej stronie.
Klienci
Opinie i potrzeby naszych klientów zbieramy na bieżąco (tzw. głos klienta). Badania satysfakcji i inne badania, np. NPS czy FCR, prowadzimy kwartalnie lub rocznie.
Ocena naszej współpracy z dostawcami strategicznymi jest badana raz do roku.
Utrzymujemy stały kontakt z inwestorami i analitykami oraz organizujemy kwartalne spotkania z zarządem banku przy okazji publikacji wyników finansowych. Więcej informacji o naszych relacjach inwestorskich podajemy w rozdziale „Informacje dla inwestorów” oraz na naszej stronie.
Opinie i potrzeby naszych klientów zbieramy na bieżąco (tzw. głos klienta). Badania satysfakcji i inne badania, np. NPS czy FCR, prowadzimy kwartalnie lub rocznie.
Regulatorzy
Regulatorzy mają kluczowy wpływ na działanie naszej organizacji. Dlatego staramy się możliwie często podejmować dialog m.in. przy badaniu istotności do raportu.
Środowisko akademickie
Środowisko akademickie a zwłaszcza studenci to dla nas bardzo ważny interesariusz. Organizujemy spotkania ze studentami oraz uczestniczymy w inicjatywach dla nich organizowanych. Co roku organizujemy również Staż z Lwem skierowany do studentów, którzy chcą rozwijać swoją karierę w bankowości.
Media
Kontaktujemy się z mediami, m.in. na bieżąco odpowiadamy na pytania, dystrybuujemy informacje prasowe oraz inicjujemy spotkania. Więcej informacji o biurze prasowym podajemy na naszej stronie.
Regulatorzy mają kluczowy wpływ na działanie naszej organizacji. Dlatego staramy się możliwie często podejmować dialog m.in. przy badaniu istotności do raportu.
Środowisko akademickie a zwłaszcza studenci to dla nas bardzo ważny interesariusz. Organizujemy spotkania ze studentami oraz uczestniczymy w inicjatywach dla nich organizowanych. Co roku organizujemy również Staż z Lwem skierowany do studentów, którzy chcą rozwijać swoją karierę w bankowości.
Kontaktujemy się z mediami, m.in. na bieżąco odpowiadamy na pytania, dystrybuujemy informacje prasowe oraz inicjujemy spotkania. Więcej informacji o biurze prasowym podajemy na naszej stronie.

Wszystkie grupy naszych interesariuszy są ważne z perspektywy strategii biznesowej, strategii zrównoważonego rozwoju, wpływów bezpośrednich i pośrednich organizacji. Tematom dla nich najistotniejszym nadajemy wymiar strategiczny. Dzięki temu możemy je skutecznie i szybko realizować. Nasi interesariusze zostali zidentyfikowani w trakcie tworzenia raportu CSR za lata 2011-2012. Od czego czasu nie zaszły zmiany w identyfikacji interesariuszy.

Komunikacja z otoczeniem jest kluczowym elementem naszej podstawowej działalności. Jest również naturalną konsekwencją naszej aktywności i roli, jaką odgrywamy w lokalnych społecznościach. W dialogu z interesariuszami wykorzystujemy zarówno wysoce sparametryzowane narzędzia (badania satysfakcji, audyty), jak i bieżący kontakt.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: