O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Ochrona danych osobowych

ING Bank Śląski S.A. (Bank) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Zapoznaj się ze szczegółami w Oświadczeniu o ochronie prywatności ING Banku Śląskiego S.A. 

Dane osobowe potencjalnych klientów, klientów, kontrahentów oraz dostawców Banku przetwarzane są w zbiorach danych, które prowadzone są przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Jawny Rejestr Zbiorów Danych

Informacji dotyczących Jawnego Rejestru Zbiorów Danych udziela Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111 b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.)

Wykaz insourcerów

Adres do korespondencji:
Lilianna Rother-Obrączka
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
E: abi@ingbank.pl 

Jesteś w ścieżce klienta Jesteś w ścieżce pracownika Jesteś w ścieżce rynku i mediów
ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: