O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Naszą markę tworzy codziennie ponad osiem tysięcy pracowników. To dla nich zmieniamy się jako pracodawca. Dajemy możliwość rozwoju pracownikom stawiając na kulturę innowacji. Wspieramy ich w świadomym wyborze ścieżki kariery, pomagamy ukierunkować potencjał i dajemy możliwość ciągłego zdobywania nowych umiejętności. Zachęcamy ich również do zaangażowania społecznego.
Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu
[G4-DMA]

Wymagające otoczenie naszego banku sprawia, że musimy sprostać wielu wyzwaniom. Są to między innymi zmiany pokoleniowe, rosnąca dynamika rynku pracy i związane z tym nowe oczekiwania. W naszym banku koncentrujemy się na wdrażaniu nowych, elastycznych metod pracy oraz rozwijaniu i wzmacnianiu kapitału ludzkiego.

Zmieniamy nasz bank w coraz bardziej przyjazne miejsce pracy. Między innymi dzięki takim działaniom, jak Deklaracja Różnorodności, zielone biuro czy kampanie społeczne. Tworzymy przestrzeń dla kreatywnych rozwiązań. Wierzymy, że właśnie w takich warunkach pracownicy rozwijają się najlepiej. Oferujemy kompleksową pomoc w rozwijaniu kompetencji oraz rynkowe wynagrodzenie.

Nasi pracownicy rozwijają produkty bankowe w interdyscyplinarnych zespołach, angażując w tę pracę klientów. Realizują swoje ambicje, mają wpływ zarówno na własny rozwój jak i na rozwój banku.

Markę ING Banku Śląskiego każdego dnia tworzy ponad osiem tysięcy osób. Zatrudniamy nie tylko finansistów. W naszej nowoczesnej strukturze organizacyjnej jest miejsce dla różnych zawodów oraz dla pracowników o różnych zainteresowaniach i pasjach. Łączy nas zaangażowanie w wykonywaną pracę, dążenie do rozwoju oraz innowacyjność. Aż 69% pracowników naszego banku stanowią kobiety. Większość w wieku pomiędzy 30 a 50 lat. Panie obejmują 53% stanowisk kierowniczych.

czy-wiesz-ze
69%
pracowników banku stanowią kobiety

Na 31 grudnia 2017 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. zatrudniała 8 032 osoby. W stosunku do grudnia poprzedniego roku liczba pracowników zwiększyła się o 7 osób (tj. 0,1%). Na koniec grudnia 2017 roku ING Bank Śląski S.A. zatrudniał 7 661 osób, czyli o 8 osób (tj. 0,1%) mniej w porównaniu z grudniem 2016 roku.

Na 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. wynosiło 7 979 etatów. W stosunku do grudnia poprzedniego roku liczba etatów zwiększyła się o 10 osób (tj. 0,1%). Na koniec grudnia 2017 roku liczba etatów w ING Banku Śląskim S.A. wynosiła 7 612, czyli o 6 etatów (tj. 0,1%) mniej w porównaniu z grudniem 2016 roku.

[G4-10] [G4-LA12]
2017 2016 Zmiana r/r
Bankowość detaliczna 3 685 3 821 -3,6%
Bankowość korporacyjna i rynki finansowe 1 181 1 184 -0,3%
Operacje / IT / Usługi 1 989 1 879 5,9%
Ryzyko / Organizacja / Finanse / Sprawy Kadrowe 806 785 2,7%
Bank ogółem 7 661 7 669 -0,1%
ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 208 187 11,2%
ING Commercial Finance Polska S.A. 105 99 6,1%
Solver Sp. z o.o. 3 19 -84,2%
ING Usługi dla Biznesu Sp. z o.o. 52 47 10,6%
Nowe Usługi S.A. 3 3 0,0%
Spółki zależne 371 356 4,2%
Grupa ING Banku Śląskiego S.A. 8 032 8 025 0,1%
2017 2016 Zmiana r/r
Kobieta 5 531 5 587 -1,0%
Nieokreślony 5 283 5 380 -1,8%
Czasowy 248 207 19,8%
Mężczyzna 2 501 2 438 2,6%
Nieokreślony 2 328 2 302 1,1%
Czasowy 173 136 27,2%
Razem 8 032 8 025 0,1%
Nieokreślony 7 611 7 682 -0,9%
Czasowy 421 343 22,7%
2017 2016 Zmiana r/r
Kobieta 5 531 5 587 -1,0%
Poniżej 30 lat 693 695 -0,3%
Pomiędzy 30-50 lat 4 075 4 114 -0,9%
Powyżej 50 lat 763 778 -1,9%
Mężczyzna 2 501 2 438 2,6%
Poniżej 30 lat 416 412 1,0%
Pomiędzy 30-50 lat 1 790 1 764 1,5%
Powyżej 50 lat 295 262 12,6%
Razem 8 032 8 025 0,1%
Poniżej 30 lat 1 109 1 107 0,2%
Pomiędzy 30-50 lat 5 865 5 878 -0,2%
Powyżej 50 lat 1 058 1 040 1,7%
2017 2016 Zmiana r/r
Kobieta 5 531 5 587 -1,0%
Kierownik 417 520 -19,8%
Pracownik 5 114 5 067 0,9%
Mężczyzna 2 501 2 438 2,6%
Kierownik 378 479 -21,1%
Pracownik 2 123 1 959 8,4%
Razem 8 032 8 025 0,1%
Kierownik 795 999 -20,4%
Pracownik 7 237 7 026 3,0%
2017 2016 Zmiana r/r
Kobieta 5 531 5 587 -1,0%
Cały etat 5 406 5 463 -1,0%
Część etatu 125 124 0,8%
Mężczyzna 2 501 2 438 2,6%
Cały etat 2 456 2400 2,3%
Część etatu 45 38 18,4%
Razem 8 032 8 025 0,1%
Cały etat 7 862 7 863 0,0%
Część etatu 170 162 4,9%
[G4-11]

Nie mamy w banku umów zbiorowych ani też układu zbiorowego.

Odsetek pracowników należących do organizacji związkowej:

  • 2017 rok: 5,6%,
  • 2016 rok: 6,2%.

Warunki zatrudnienia

[G4-EC5]

Naszym pracownikom oferujemy rynkowe, stabilne warunki zatrudnienia. Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla − w stosunku do płacy minimalnej – przedstawiamy poniżej.

 

Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej

2017 2016 Zmiana r/r
Kobieta 200% 162% 38 p.p.
Mężczyzna 200% 170% 30 p.p.

 

Podczas procesu rekrutacji a także podczas podejmowania decyzji dotyczących awansów, wynagrodzenia kandydatów konsultowane są z poszczególnymi jednostkami banku. Praktyka ta ma na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionym różnicom w wynagradzaniu.

W 2017 roku w banku uproszczono strukturę zarządzania i wdrożono ścieżkę ekspercką, której celem jest zwiększenie możliwości rozwoju pracowników. Dzięki temu wzrósł poziom wynagradzania. Powyższe zmiany wpłynęły na strukturę zarobków kobiet i mężczyzn.

 

Porównanie wynagrodzeń pracowników najniższego szczebla do rynku1

2017 2016 Zmiana r/r
Bank / Rynek 143% 101% 42 p.p.

1Wynagrodzenie zasadnicze w porównaniu do sektora bankowego.

 

Solidne podstawy uzupełniamy atrakcyjnym pakietem świadczeń dodatkowych, takich jak:

[G4-LA2]
  • dodatkowe dni urlopu okolicznościowego, z okazji urodzenia dziecka czy ślubu (w wymiarze większym, niż określony w przepisach państwowych),
  • dodatkowych 5 dni urlopu w roku dla rodziców dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • możliwość pracy z domu przynajmniej raz w miesiącu,
  • możliwość wykorzystania 8 godzin rocznie na działania w obszarze wolontariatu,
  • opieka medyczna, pracowniczy program emerytalny i ubezpieczenia grupowe,
  • wyższa niż wymagana prawem odprawa emerytalno-rentowa dla pracowników z długim stażem pracy.

Model kompetencji

Do każdego stanowiska zajmowanego w naszym banku przypisany jest unikalny profil kompetencyjny – dzięki temu każdy nasz pracownik wie jakimi musi się wykazać umiejętnościami. Profile tworzą cztery kompetencje ogólnofirmowe (wspólne dla wszystkich pracowników) i trzy specjalistyczne lub menedżerskie – związane z danym stanowiskiem. Pracownik może sprawdzić model danego stanowiska w bankowym intranecie. Model ten funkcjonował do niedawna jako wiodący, ale w 2017 roku został zmodyfikowany poprzez wdrożenie modelu Step Up, o którym więcej piszemy w podrozdziale „Rozwój pracowników”.

Podstawowym narzędziem, które wspiera rozwój kompetencji naszych pracownika są rozmowy roczne. Od 2017 roku połączyliśmy tę praktykę z oceną zadań premiowych pracowników. Dzięki motywującej informacji zwrotnej, stawianiu adekwatnych celów, rzetelnym rozliczaniu zadań i budowaniu zaangażowania realizujemy coraz ambitniejsze cele, zarówno te osobiste jak i te biznesowe.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: