O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Agile

Rozwój technologii i jej obecność w każdej sferze naszego życia sprawia, że dzisiejszy świat zmienia się w niezwykłym tempie. Małe, innowacyjne firmy oraz giganci technologiczni redefiniują sposób interakcji z klientem i wyznaczają kierunki dla całego rynku. To dotyczy też branży bankowej – do niedawna uznawanej za bardzo tradycyjną i zachowawczą – dzisiaj bardzo nowoczesną i opartą na technologii. Nasi klienci porównują nas nie tylko do innych banków ale przede wszystkim do aplikacji mobilnych z których korzystają co chwilę np. do słuchania muzyki, przemieszczania się, korzystania z portali społecznościowych, itp.  Dlatego mają zupełnie inne oczekiwania co do jakości i sposobu obsługi. Chcemy się zmieniać, żeby szybciej odpowiadać na potrzeby klientów, angażować ich jak najczęściej w proces tworzenia rozwiązań i na każdym kroku weryfikować czy nasze założenia sprawdzają się w rzeczywistości.

Po kilku latach doświadczeń z wdrażania metodyki Scrum w obszarze IT oraz kilku dużych przedsięwzięciach (takich jak budowa nowych systemów bankowości internetowej i mobilnej dla klientów detalicznych i korporacyjnych) zdecydowaliśmy się na kolejny krok. Wprowadziliśmy Agile’owy sposób pracy na szeroką skalę. Połączyliśmy w interdyscyplinarne zespoły osoby, które wcześniej pracowały w odrębnych jednostkach. Teraz w jednym zespole siedzą obok siebie koledzy i koleżanki z jednostek biznesowych, z IT, z działów operacyjnych i innych. Wszystko po to, by zespół mógł swoje zadania realizować od początku do końca. Takie rozwiązanie służy innowacyjnej kreacji produktów jak również pomaga na szybsze odpowiedzi na zapotrzebowania klientów. Naszym celem jest tworzenie samoorganizujących się zespołów, które będą osiągać jak najlepsze wyniki. Zmiany wprowadziliśmy w obszarze, który tworzy produkty dla klientów detalicznych (w styczniu 2017 roku), korporacyjnych (czerwiec 2017) i w wielu innych miejscach, gdzie taki rodzaj pracy przynosi wartość.

Akcelerator ING

Jednym z kluczowych projektów wspierających wdrażanie metodologii PACE jest Akcelerator ING. W ramach programu rozwijamy nowatorskie pomysły, kreujemy produkty i usługi, które chętnie kupią nasi klienci.

W praktyce akcelerator to małe, samoorganizujące się zespoły powołane na określony czas. Tworzą je pracownicy różnych pionów banku oddelegowani tylko do pracy przy danym projekcie. W tym okresie skupiają się tylko na projekcie do którego zostali przydzieleni. Po tym czasie wracają do swoich zespołów i obowiązków. Zasada funkcjonowania przypomina klasyczny start up. Różnica polega na tym, że grupa zewnętrznych ekspertów oraz coachowie PACE udzielają stałego wsparcia naszym zespołom. Każdy z zespołów pracuje nad innym rozwiązaniem, ale cel jest ten sam – stworzenie produktu, który będzie odpowiadał na potrzeby klientów i rozwiązywał ich problemy. Aby zweryfikować swoje założenia i na etapie testowania przekonać się co działa a co należy poprawić – na każdym etapie pracy zespoły rozmawiają z klientami.

Dobra praktyka

Innovation Bootcamp

W banku korzystamy również z globalnych projektów ING. Przykładem może być konkurs Innovation Bootcamp – coroczny globalny program służący tworzeniu nowych pomysłów.

  • Pracownicy mogą zgłaszać pomysły, które odpowiadają na wyzwania ING, a później je realizować.
  • Projekt trwa 6-7 miesięcy.
  • Na koniec etapu wybierane są najlepsze pomysły, które przechodzą do kolejnego.
  • W finale najlepsi walczą o finansowanie dla swojego projektu i o możliwość jego realizowania w ramach jednego z akceleratorów ING.

Rozwój pracowników

[G4-DMA]

Pomagamy odkryć i ukierunkować potencjał naszych pracowników. Dbamy o rozwój kompetencji i wspieramy w świadomym wyborze ścieżki kariery.

Rozmowy roczne

Podstawowym narzędziem są rozmowy roczne. To szczególny rodzaj spotkania pracownika z przełożonym. W trakcie tej rozmowy tworzymy plany rozwojowe na nadchodzący rok, ustalamy nowe priorytety, rozliczamy zadania. Rozmawiamy też o aspiracjach oraz wyzwaniach. Ważna jest tu informacja zwrotna i jej wzajemność – tak aby usłyszał ją zarówno pracownik, jak i przełożony.

W regulacjach wewnętrznych odzwierciedlenie znalazło również nowe podejście do oceny pracowniczej obowiązujące w całej Grupie ING. Podejście to w intuicyjny sposób łączy ocenę wyników pracy ze zwiększoną rolą tak zwanych kategorii miękkich czyli niefinansowych. Wpływa też na naszą silną kulturę organizacyjną.

[G4-LA11]

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w rozmowach rocznych:

98%
2016 rok
97%
2017 rok

Step Up - nowy model oceny rocznej

To podejście, w którym stawiamy na dialog i motywowanie pracownika. Zakłada ono zmianę systemu rozmów rocznych na bardziej intuicyjne, powiązane z wartościami i indywidualnymi wynikami pracownika.

Dbamy, aby każdy pracownik otrzymał to, co niezbędne do realizacji zadań na swoim stanowisku pracy. Zapewniamy różne pakiety działań rozwojowo-szkoleniowych – zarówno wewnętrznie, jak i z wykorzystaniem zewnętrznej oferty szkoleń, warsztatów i konferencji. Realizujemy projekty oparte na wymianie wiedzy i na pracy z drugą osobą – coachingi, mentoringi i indywidualne konsultacje.

Wdrożony w 2017 roku nowy model oceny – Step Up − łączy wartości, wspiera zaangażowanie i zapewnia partnerstwo. Chcemy, aby nasi pracownicy odkrywali swój potencjał, realizowali ambicje i mieli poczucie pełnego wsparcia.
Anna Kęsik
Dyrektor Centrum ds. Doświadczeń Kandydatów i Pracowników

Wspieramy też samodzielne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, realizowane w formie certyfikacji, studiów podyplomowych czy standardów Związku Banków Polskich. Promujemy działania, inspirujemy w zakresie rozwoju i rekomendujemy konkretne narzędzia. Wykorzystujemy w komunikacji wewnętrzną społeczność poświęconą tematyce uczenia się i rozwoju. Promujemy digitalowe działania rozwojowe, zachęcając do korzystania z zewnętrznych platform szkoleniowych dostępnych online.

Szkolenia menedżerskie

[G4-LA10]

W 2017 roku uruchomiliśmy globalny program rozwojowy dla menedżerów Think Forward Leadership Experience. Jego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności menedżerskich wszystkim liderom organizacji, by wspierali swymi działaniami nasze strategiczne cele.

Program koncentruje się na:

  • rozwoju samoświadomości liderów,
  • umiejętnościach budowania zespołów w oparciu o identyfikowanie najlepszych cech pracowników i czerpanie z nich,
  • wzmacnianiu oczekiwanych postaw,
  • na wzmacnianiu postaw współpracy i podkreślaniu znaczenia rozwoju talentów, by działać skutecznie.

Osoby, które pełnią funkcję kierowniczą, mogą korzystać z Pierwszej Klasy Zarządzania. To program wspierający pracowników w nowej roli. Jest on również przeznaczony dla osób z potencjałem menedżerskim. Realizujemy też grupowe i indywidualne działania rozwojowe dla menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania.

E-learning i narzędzia multimedialne

Zależy nam, by pracownicy mieli łatwy dostęp do różnorodnych, odpowiadających ich potrzebom materiałów szkoleniowych. Kształcenie we własnym zakresie to często pierwszy krok do podjęcia ważnych decyzji dotyczących kariery. Dlatego udostępniliśmy szeroką ofertę szkoleń e-learningowych. Dzięki nim pracownicy mają stały dostęp do informacji o obowiązujących przepisach i zasadach, np. z zakresu compliance, lub o dobrych praktykach w codziennej pracy. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, przede wszystkim w zakresie dzielenia się wiedzą, takie jak czaty, webinary oraz fora wymiany wiedzy. Różnorodność narzędzi spowodowało, że prawie każdy z pracowników wziął udział w przynajmniej jednym działaniu rozwojowym.

Inną metodą samodoskonalenia są multimedialne źródła informacji zawierające tzw. pigułki wiedzy, czyli np. prezentacje, filmy i felietony. W latach 2015–2017 dostępne były materiały między innymi z udzielania informacji zwrotnej, prowadzenia rozmów z pracownikami, pracy z celami i ocenami pracowniczymi, prezentacji i psychologii sprzedaży.

[G4-LA9]

Szkolenia w liczbach w 2017 roku:

34 godziny
szkoleniowe przypadające na pracownika
18 działań
średnio 18 działań rozwojowych na pracownika
99,9%
wzięło udział w przynajmniej jednym szkoleniu (stacjonarnym lub e-learningowym) w ciągu roku

Inspirujące spotkania

Cennym źródłem motywacji do rozwoju, szczególnie tzw. miękkich umiejętności, jest kontakt z inspirującymi gośćmi. Organizując wykłady ze specjalistami − pasjonatami w swoim zawodzie − staramy się dostarczać pracownikom takich inspiracji. W 2017 roku koncentrowaliśmy się na tematyce zarządzania zmianą i radzenia sobie z emocjami, budowania ciągłego dialogu i informacji zwrotnej oraz motywacji i źródłach czerpania energii do działania. Naszymi gośćmi byli: Miłosz Brzeziński i Olga Kozierowksa, Vincent V. Severski, Urszula Dudziak.

Staże dla pracowników

Sprawdzonym sposobem na rozwój zawodowy jest staż wewnętrzny. W trakcie stażu pracownik zdobywa doświadczenie zawodowe w innej jednostce organizacyjnej banku, w kraju lub za granicą. Staż rozwojowy trwa zazwyczaj od jednego do trzech miesięcy. Takie rozwiązanie umożliwia poznanie specyfiki pracy w danym miejscu, ale przede wszystkim jest okazją do zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych.

Udział w stażach wewnętrznych kształtował się następująco:

211
w 2016 roku
170
w 2017 roku

Oferujemy też staże zagraniczne, dzięki którym pracownicy mogą rozwijać wiedzę i kompetencje w środowisku międzynarodowym. Przeważają wyjazdy na okres do 6 miesięcy.

 

Liczba pracowników przybywających w zagranicznych placówkach (okres pobytu)

2017 2016 Zmiana r/r
do roku 23 26 -12%
powyżej roku 19 19 0%

 

Najwięcej pracowników wyjeżdża do siedziby głównej ING w Holandii. Inne najczęstsze kierunki to Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Luksemburg i Włochy.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: