O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Przyszłość naszego banku zależy od pracowników. To ich zaangażowanie, kreatywne pomysły i innowacyjne idee stanowią o sukcesie biznesowym.

Wiemy, jak oceniają nas pracownicy

Podstawą naszego rozwoju są zaangażowani pracownicy, więc systematycznie sprawdzamy co najsilniej wpływa na ich pracę i czego potrzebują, by osiągać pełną satysfakcję. Nasi pracownicy mogą wziąć udział w cyklicznych i anonimowych badaniach WPC (Badanie Zaangażowania Pracowników) oraz OHI (Badanie Zdrowia Organizacji). Badanie OHI sprawdza, jak potrafimy dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i osiągnąć dobre wyniki. Z kolei WPC koncentruje się na badaniu zaangażowania pracowników w danym okresie. OHI pokazuje znacznie szerszy obraz organizacji i jej zdrowia, ponieważ bada wiele obszarów.

WPC i OHI realizujemy naprzemiennie, raz w roku. Po każdym badaniu wspólnie analizujemy jego wyniki i rozmawiamy o tym, jak udoskonalać naszą organizację – jak wzmacniać nasze mocne strony i rozwijać obszary, które wymagają usprawnienia. Na tej podstawie przygotowujemy plany działań i raportujemy ich realizację. Po analizie wyników wdrożyliśmy już wiele ciekawych inicjatyw m.in. staże rozwojowe, warsztaty z uznania oraz szereg inicjatyw lokalnych.

Bądź pomarańczowy, otrzymuj kudosy

Kudos to nasz sposób na wyrażanie uznania. Stosujemy go na co dzień, bo jest wygodną i dobrą metodą podziękowania za zachowania zgodne z naszym Pomarańczowym Kodem. Słowo „kudos” pochodzi z języka greckiego i oznacza uznanie, prestiż, szacunek wyrażony za osiągnięcia. W ING używamy tego słowa w dwóch znaczeniach. W pierwszym znaczeniu „kudos” to pochwała, w drugim − „kudos” to aplikacja, która służy wyrażaniu uznania. Od początku działania aplikacji (czerwiec 2016 roku) przyznaliśmy w Polsce łącznie 88 264 kudosy. Ponad 80% z naszych pracowników korzysta z tej formy wyrażania uznania.

czy-wiesz-ze
„Kudos”
aplikacja, która służy wyrażaniu uznania

Blog prezesa

Jednym z kanałów otwartej komunikacji z pracownikami jest BBblog. Blog prowadzi prezes Brunon Bartkiewicz. Dzieli się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami, publikuje informacje dotyczące ważnych wydarzeń w banku, ale także tych dotyczących codzienności. Blog funkcjonuje od ponad półtora roku i obecnie śledzi go ponad 7 tys. osób, czyli ponad 3/4 pracowników. Wszystkie wpisy są swobodnie przez nich komentowane.

7 503
członków
13x
wzrost r/r
1 708
Liczba polubień
53%
wzrost r/r
61
Liczba postów
155
Liczba komentarzy

Najwięcej polubień – 159 – uzyskał post o planowanym uruchomieniu Mojej Kafeterii. To platforma na której pracownicy sami wybierają formę korzystania z własnych środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Różnorodność i równość szans

[G4-DMA]

„W ING promujemy różnorodność – nie tylko dlatego, że jest to właściwe postępowanie. Promujemy różnorodność, ponieważ takie podejście zapewnia realizację naszej strategii” – takimi słowami rozpoczyna się Deklaracja Różnorodności ING, którą przyjęliśmy w 2016 roku. Wierzymy, że przyjmowanie różnych perspektyw jest motorem innowacyjności, wspiera wzrost, pomaga podejmować właściwe decyzje i osiągać lepsze wyniki.

Przez Deklarację dajemy wyraz naszej otwartości i odpowiedzialności, a także świadomie wpływamy na tworzenie kultury opartej na wzajemnym szacunku. Chcemy być miejscem pracy, w którym wszyscy mogą czuć się sobą. Doświadczenia płynące m.in. z różnic związanych z płcią, wiekiem, pochodzeniem czy przekonaniami religijnymi umożliwiają nam stawianie czoła wyzwaniom.

W 2016 roku zatwierdziliśmy strategię różnorodności na lata 2017-2019, która dotyczy dbałości o różnorodność pod względem płci, doświadczenia, wykształcenia, zatrudnienia kobiet na stanowiskach menadżerskich. Zamierzamy przyjąć plan działań mający na celu promowanie skutecznego zarządzania różnymi pokoleniami w organizacji. Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania działań i nowych programów obejmujących realizację strategii.

[G4-LA13]
Kobieta Mężczyzna Stosunek wynagrodzeń
Kobieta/ Mężczyzna
2017  
Wyższa kadra zarządzająca 10 22 98,3%
Kadra zarządzająca 227 197 94,9%
Niższa kadra zarządzająca 180 159 97,0%
Specjaliści 4 969 2 091 97,0%
Pozostali pracownicy 145 32 100,4%
2016  
Wyższa kadra zarządzająca 9 22 96,5%
Kadra zarządzająca 240 232 93,6%
Niższa kadra zarządzająca 271 225 97,1%
Specjaliści 4 948 1 930 95,8%
Pozostali pracownicy 119 29 97,5%

Zmiana relacji wynagrodzenia między kobietami i mężczyznami z wyższej kadry zarządzającej między rokiem 2016, a 2017 wynikała między innymi ze zmiany na stanowisku członka zarządu. Do 31.05.2017 funkcję wiceprezesa nadzorującego obszar finansów pełnił Mirosław Boda. Z dniem 01.06.2017 rolę tę objęła Bożena Graczyk.  W 2017 roku nastąpiło spłaszczenie struktury zarządzania co przełożyło się także zmianę relacji wynagrodzeń wśród kadry zarządzającej.

Ważnym aspektem dla banku są różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn. Zarząd uznał to zagadnienie jako jeden z priorytetów w celach na lata 2017-2019 w polityce zarządzania różnorodnością. Zgodnie z obowiązującą w banku polityką poziom wynagradzania uzależniony jest od stanowiska.

Rodzice w pracy

Na początku przekazujemy ulotkę informacyjną o ich uprawnieniach i przywilejach, a następnie wypłacamy świadczenie z okazji urodzenia się dziecka. Mężczyźni pracujący w naszym banku wykorzystują płatny dwutygodniowy urlop ojcowski. Mają taką możliwość do końca 2. roku życia dziecka. W 2017 roku skorzystało z niej 80% młodych ojców (77% w 2016 roku).

Przykładamy dużą wagę do szczególnej ochrony trwałości zatrudnienia po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem. Pracowników, którzy zostali rodzicami, wspieramy też w nowej roli .
Aleksandra Gąsiorowska-Mahmoudi
Dyrektor Centrum Polityki Personalnej

Powroty do pracy po urlopie rodzicielskim

[G4-LA3]

Zarówno w 2016 roku jak i w 2017, wszyscy pracownicy wrócili do pracy po urlopie rodzicielskim (z wyłączeniem osób, którym skończyła się czasowa umowa o pracę oraz osób, które zwolniły się z własnej inicjatywy).

Odsetek osób uprawnionych do urlopu rodzicielskiego, które powróciły i pozostały zatrudnione przez min. 12 miesięcy po powrocie1

Kobieta Mężczyzna Razem
2017 98% 100% 99%
2016 99% 100% 98%

1z wyłączeniem osób, którym skończyła się czasowa umowa o pracę oraz osoby, które zwolniły się z własnej inicjatywy.

Pracowniczy Program Emerytalny

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to rozwiązanie, dzięki któremu bank umożliwia pracownikom wspólne i dobrowolne gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Program przeznaczony jest dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez okres co najmniej 3 miesięcy. Wystarczy złożyć deklarację uczestnictwa. Pracownikom, którzy przystąpili do programu, bank finansuje składkę podstawową, która lokowana jest w wybrane fundusze inwestycyjne. Program pozwala także na systematyczne inwestowanie dodatkowych środków własnych. Podgląd stanu konta możliwy jest poprzez aplikację internetową. Przystępując do PPE ING Bank Śląski S.A. w każdym miesiącu wpłaca na indywidualny rejestr pracownika składki, które budują dodatkowy kapitał na przyszłą emeryturę.

Naszym celem jest utrzymanie uczestnictwa pracowników w Pracowniczym Programie Emerytalnym na poziomie powyżej 60%. Realizacja tego celu kształtowała się następująco:

67%
pracowników uczestniczyło w PPE w 2016 roku
70%
pracowników uczestniczyło w PPE w 2017 roku

Programy dla studentów i absolwentów

Zachęcamy studentów do współpracy z nami w ramach inicjatyw i programów stażowych. Takie rozwiązanie pozwala poznać swojego przyszłego pracodawcę. Oferujemy wiele ścieżek rozwoju w różnorodnych programach stażowych.

Staż z Lwem jest projektem skierowanym do studentów z różnych kierunków i specjalności, którzy wiążą swoją przyszłą karierę zawodową z bankowością. W trakcie stażu uczestnicy zdobywają doświadczenie w wybranym przez siebie obszarze w Centrali w Warszawie i Katowicach lub sieci oddziałów w całej Polsce. Plan rozwoju zbudowany jest w oparciu o grywalizację – stażyści przechodzą na kolejne poziomy, realizując coraz bardziej rozbudowane i wymagające zadania. W 2017 roku w letniej i jesiennej edycji uczestniczyło 131 studentów w całym kraju.

Program ChallengING to roczny program rozwoju, intensywnej nauki i pracy pełnej wyzwań przy realizacji samodzielnych zadań w ramach jednej z dwóch ścieżek: Data Science lub projektowania i tworzenia oprogramowania. Na ścieżce projektowania i tworzenia oprogramowania uczestnicy realizują zadania związane z analizą biznesową potrzeb klienta wewnętrznego, projektowaniem rozwiązań, programowaniem i testowaniem. W ramach ścieżki Data Science pełnią rotacyjnie dwie role – analityka danych Big Data oraz inżyniera danych. W 2017 roku zatrudniliśmy 7 uczestników, którzy pracują wg metodyki Agile.

International Talent Programme realizujemy na 6 ścieżkach biznesowych: ryzyko, IT, bankowość detaliczna i korporacyjna, finanse, HR. Międzynarodowy program talentowy daje uczestnikom możliwość udziału w ciekawych projektach, licznych działaniach rozwojowych oraz stażach zagranicznych.

Staż z Lwem jest projektem skierowanym do studentów z różnych kierunków i specjalności, którzy wiążą swoją przyszłą karierę zawodową z bankowością. W trakcie stażu uczestnicy zdobywają doświadczenie w wybranym przez siebie obszarze w Centrali w Warszawie i Katowicach lub sieci oddziałów w całej Polsce. Plan rozwoju zbudowany jest w oparciu o grywalizację – stażyści przechodzą na kolejne poziomy, realizując coraz bardziej rozbudowane i wymagające zadania. W 2017 roku w letniej i jesiennej edycji uczestniczyło 131 studentów w całym kraju.

Program ChallengING to roczny program rozwoju, intensywnej nauki i pracy pełnej wyzwań przy realizacji samodzielnych zadań w ramach jednej z dwóch ścieżek: Data Science lub projektowania i tworzenia oprogramowania. Na ścieżce projektowania i tworzenia oprogramowania uczestnicy realizują zadania związane z analizą biznesową potrzeb klienta wewnętrznego, projektowaniem rozwiązań, programowaniem i testowaniem. W ramach ścieżki Data Science pełnią rotacyjnie dwie role – analityka danych Big Data oraz inżyniera danych. W 2017 roku zatrudniliśmy 7 uczestników, którzy pracują wg metodyki Agile.

International Talent Programme realizujemy na 6 ścieżkach biznesowych: ryzyko, IT, bankowość detaliczna i korporacyjna, finanse, HR. Międzynarodowy program talentowy daje uczestnikom możliwość udziału w ciekawych projektach, licznych działaniach rozwojowych oraz stażach zagranicznych.

Budujemy wizerunek pożądanego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy

Employer Branding

W 2017 roku kontynuowaliśmy działania na rzecz budowy wizerunku pożądanego pracodawcy (employer branding) adresowane do profesjonalistów i studentów. Inicjatywy skierowane do osób z doświadczeniem obejmowały: udział w targach pracy, wypracowanie nowego profilu pracodawcy na portalach z ofertami pracy, komunikację z kandydatami za pomocą platform społecznościowych, głównie na LinkedIn.

Kontynuowaliśmy działania dedykowane osobom wchodzącym na rynek pracy (studentom i absolwentom). Byliśmy obecni na uczelniach, gdzie organizowaliśmy strefy kariery, serię warsztatów i szkoleń merytorycznych dla studentów, współpracowaliśmy z kołami naukowymi, organizacjami studenckimi i samorządami wybranych uczelni.

Po raz kolejny zorganizowaliśmy Program Ambasadorski, który jest formą współpracy pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a środowiskami uniwersyteckimi w całej Polsce.

Ambasadorzy studenccy ING współpracują z nami w zakresie budowania wizerunku banku jako atrakcyjnego pracodawcy na wybranych uczelniach. W ubiegłym roku 14 wybranych studentów reprezentowało nas na uczelniach. Ambasadorzy działają pod opieką mentorską naszych pracowników, oferujących wsparcie w zakresie poznawania ING i kształtowaniu ścieżek kariery.

Nasze działania w obszarze employer branding zostały zauważone i docenione na rynku:

  • po raz ósmy otrzymaliśmy tytuł Top Employer,
  • ING Bank Śląski S.A. zajął 1 miejsce w badaniu Antal „Najbardziej Pożądani Pracodawcy w opinii Specjalistów i Menedżerów” w kategorii bankowość,
  • zdobyliśmy 4. miejsce w rankingu Pracodawca Roku 2016 organizowanego przez AIESEC,
  • jako jedyny bank znaleźliśmy się w top 10 rankingu „Pracodawca dla Inżyniera” na Politechnice Warszawskiej.

Działamy z duchem czasu

Nowoczesny bank wymaga nowoczesnej przestrzeni. Chcemy, aby miejsce pracy ułatwiało współpracę, wspierało kreatywność i efektywność. Działamy zgodnie z zasadą „biura dopasowanego”, które polega na podziale przestrzeni na strefy służące pracy, koncentracji, spotkaniom, zadaniom koncepcyjnym i odpoczynkowi. Taka organizacjia przestrzeni sprzyja wymianie myśli, a także nieformalnym i formalnym rozmowom.

Nasze biura

Powierzchnie Agile

Agile, pierwotnie odnoszący się do wytwarzania oprogramowania, później zaadoptowany został jako przesłanie uniwersalne i dziś pojmowany jest bardziej jako metodologia pracy. Powierzchnie Agile charakteryzują się dostosowaniem do potrzeb zespołów scrumowych.

Do dyspozycji zespołów są stoły projektowe, pokoje spotkań oraz chillout. Zaaranżowane są w nowy sposób, umożliwiający łatwe formowanie się w zespoły bez zmian aranżacji pomieszczeń. Powierzchnia wyposażona jest w ściany do pisania oraz tablice magnetyczne.

Uzupełnieniem w przypadku zespołów pracujących w różnych miejscach (Warszawa-Katowice) są wideokonferencje, umożliwiające stały kontakt.

Charakterystycznym pomieszczeniem dla Agile jest tzw. Obeya Room, pokój w którym w jednym miejscu, w sposób wizualny przedstawione są postępy w pracach zespołów. Służy sprawnemu zarządzaniu informacją i natychmiastowemu podejmowaniu decyzji.
Magdalena Miler
Change Portfolio Leader

W 2017 roku dostosowano 9 pięter w budynku przy Sokolskiej 34 w Katowicach oraz 2 pietra w budynku Tower przy Puławskiej 2 w Warszawie.

Centrum Innowacji

Jednym z wyraźnych trendów w bankowości jest współtworzenie nowych produktów i usług z klientami. To wymaga zmiany myślenia, działania i sposobu pracy. Innovation Lab to przestrzeń, która została specjalnie zaprojektowana, aby się wzajemnie inspirować, rozmawiać i przede wszystkim tworzyć przełomowe rozwiązania.

Powierzchnia LAB to otwarta przestrzeń z wydzielonymi różnorodnymi obszarami pracy dla mniejszych zespołów. Obszary te zaaranżowaliśmy w taki sposób, aby w zależności od intensywności prac istniała swobodna możliwość podziału i wydzielenia się od pozostałych użytkowników. Do dyspozycji zespołów są stoły projektowe, otwarte miejsca spotkań oraz zamykane pokoje do pracy głośnej. Uzupełnienie podstawowej funkcji stanowi przestrzeń szkoleniowa, wyposażona w multimedialny sprzęt oraz dedykowana strefa kuchenna.

Dobra praktyka
czy-wiesz-ze
Ściany przystosowane są do rozwieszania kolorowych fiszek, grafików i kanbanów, które są głównymi narzędziami w pracy tego typu.

Powierzchnia LAB otrzymała wyróżnienie w kategorii „Wnętrze roku”, w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Model pracy hybrydowej sprzyja zarówno mobilności, jak i kontaktom bezpośrednim. Pracownicy część dnia spędzają w różnych, niekiedy oddalonych od firmy miejscach. Ten model wspierany jest przez nowoczesną technologię telekomunikacyjną i IT. Z tego względu w nowoczesnej aranżacji powierzchni standardowe biurka zajmują mniej miejsca. W wygospodarowanej dzięki temu przestrzeni możemy urządzić np. dodatkowe pokoje spotkań.

W budynkach centrali oraz w biurach regionalnych rezygnujemy z oddzielnych gabinetów dla kadry menedżerskiej. Praca w jednej przestrzeni ułatwia kontakt z menedżerami, dzielenie się wiedzą i podejmowanie decyzji. Pomaga przełamać bariery związane z hierarchią w firmie, co − w dłuższej perspektywie – buduje wzajemne zaufanie i usprawniać funkcjonowanie całej firmy.

U podstaw koncepcji Activity Based Working (ABW) leży obserwacja rodzajów aktywności pracowników. Powierzchnia biurowa jest podzielona na strefy do różnego typu zadań, np. kontaktów z innymi pracownikami (open-space), pracy wymagającej skupienia (wydzielone miejsca pracy indywidualnej, tzw. cichej), miejsc spotkań (niewielkie salki konferencyjne), odpoczynek i relaks (strefy chillout).

Kawiarnia Po prostu to kolejny krok w modelu pracy hybrydowej. Miejsce pracy, spotkań wewnętrznych i zewnętrznych. Miejsce dla klientów banku. Ale też na spotkania ze znajomymi, ponieważ kawiarnia czynna jest także w weekendy. Jest to jednocześnie nowe miejsce na mapie kawiarni w Katowicach, powstałe współpracy z Synergią. Chcieliśmy wykorzystać potencjał powierzchni atrium przy Sokolskiej 34 i uzupełnić funkcję na parterze (sala audytoryjna, centrum szkoleniowo-konferencyjne, Innovation Lab, restauracja), również do celów eventowych.

Model pracy hybrydowej sprzyja zarówno mobilności, jak i kontaktom bezpośrednim. Pracownicy część dnia spędzają w różnych, niekiedy oddalonych od firmy miejscach. Ten model wspierany jest przez nowoczesną technologię telekomunikacyjną i IT. Z tego względu w nowoczesnej aranżacji powierzchni standardowe biurka zajmują mniej miejsca. W wygospodarowanej dzięki temu przestrzeni możemy urządzić np. dodatkowe pokoje spotkań.

W budynkach centrali oraz w biurach regionalnych rezygnujemy z oddzielnych gabinetów dla kadry menedżerskiej. Praca w jednej przestrzeni ułatwia kontakt z menedżerami, dzielenie się wiedzą i podejmowanie decyzji. Pomaga przełamać bariery związane z hierarchią w firmie, co − w dłuższej perspektywie – buduje wzajemne zaufanie i usprawniać funkcjonowanie całej firmy.

U podstaw koncepcji Activity Based Working (ABW) leży obserwacja rodzajów aktywności pracowników. Powierzchnia biurowa jest podzielona na strefy do różnego typu zadań, np. kontaktów z innymi pracownikami (open-space), pracy wymagającej skupienia (wydzielone miejsca pracy indywidualnej, tzw. cichej), miejsc spotkań (niewielkie salki konferencyjne), odpoczynek i relaks (strefy chillout).

Kawiarnia Po prostu to kolejny krok w modelu pracy hybrydowej. Miejsce pracy, spotkań wewnętrznych i zewnętrznych. Miejsce dla klientów banku. Ale też na spotkania ze znajomymi, ponieważ kawiarnia czynna jest także w weekendy. Jest to jednocześnie nowe miejsce na mapie kawiarni w Katowicach, powstałe współpracy z Synergią. Chcieliśmy wykorzystać potencjał powierzchni atrium przy Sokolskiej 34 i uzupełnić funkcję na parterze (sala audytoryjna, centrum szkoleniowo-konferencyjne, Innovation Lab, restauracja), również do celów eventowych.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: