O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Odpowiedzialna sprzedaż

[G4-DMA]

Naszą determinację w działaniu w sposób uczciwy, otwarty i przejrzysty odzwierciedlają Złote Zasady Obsługi Klienta, którymi kierujemy się w codziennych kontaktach z klientami.

 • ING odpowiada na potrzeby klientów na każdym etapie ich rozwoju
  Oferujemy produkty i usługi, które zaspokajają potrzeby i realizują cele finansowe klientów oraz są adekwatne do akceptowanego poziomu ryzyka, wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji finansowej.
 • ING oferuje korzyści adekwatne do ceny oferowanych produktów i usług
  Prowadzimy transparentną i zrozumiałą dla klientów politykę cenową, która odpowiednio odzwierciedla koszty poszczególnych produktów.
 • ING wyjaśnia ryzyko, korzyści finansowe oraz koszty związane z produktami i usługami
  Dbamy o to, żeby jasno i zrozumiale informować klientów o ewentualnych ryzykach, które wiążą się z oferowanymi produktami i usługami.
 • ING regularnie ocenia produkty, usługi i praktyki sprzedażowe
  Co roku robimy przegląd wszystkich produktów i usług. Co roku realizujemy również badanie satysfakcji klientów, którego częścią jest badanie jakości pracy doradców klienta.
 • ING współpracuje tylko z profesjonalnymi i licencjonowanymi przedstawicielami sprzedaży i dostawcami
  Rekrutujemy wyłącznie kandydatów, którzy mają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz kompetencje. Wszystkim pracownikom obsługującym klientów korporacyjnych zapewniamy odpowiednie, systematyczne programy szkoleniowe.
[G4-DMA] [G4-EN27] [G4-14]

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i społecznym

W myśl zatwierdzonej przez Zarząd banku strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2017–2019 wspieramy klientów biznesowych i partnerów w zrównoważonym prowadzeniu działalności. Dostrzegamy swoją rolę w zaangażowaniu w projekty proekologiczne, m.in. w sektorze energetycznym. Firmy działające w tym obszarze muszą stawić czoła wyzwaniu, jakim jest pogodzenie rosnącego zapotrzebowania na energię z koniecznością zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Chcemy pomagać klientom w transformacji energetycznej i w przechodzeniu na działalność niskoemisyjną. Jednocześnie zamierzamy zwiększać swoje zaangażowanie w finansowanie projektów opartych na zielonej energii.

 

Projekty, które będziemy wspierali zgodnie z deklaracją ekologiczną ING Banku Śląskiego, to przede wszystkim:

 • projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez grupy energetyczne,
 • projekty wspierające rozwój nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii,
 • projekty ESCO, polegające na oferowaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do oszczędzania energii,

 

 • projekty wspierające elektromobilność,
 • inne projekty, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie możliwości recyklingu.

Aby rozpoznać nieetyczne przypadki działalności, stosujemy „Instrukcję ryzyka środowiskowego i społecznego” (ESR, ang. Environmental and Social Risk). Na jej podstawie oceniamy naszych klientów i sprawdzamy, czy transakcje z nimi spełniają standardy etyczne, które ustaliliśmy. Pozwala to ograniczyć ryzyko współpracy z klientami działającymi w sektorach uznanych za wykluczone lub wrażliwe. W tym pierwszym przypadku rezygnujemy ze współpracy z nimi, w drugim – podejmujemy współpracę według zasad określonych w instrukcji, gdy pozytywnie ocenimy klienta.

Odmawiamy finansowania także tym klientom, którzy mogliby narazić nas na utratę dobrej reputacji. Mogłoby tak się stać chociażby przez skojarzenie banku z prowadzoną przez nich działalnością lub z celem, na który chcieliby wykorzystać nasze usługi. Nie uczestniczymy zwłaszcza w transakcjach, w które są zaangażowani producenci kontrowersyjnych rodzajów broni lub podmioty sprzedające broń pozarządowym grupom zbrojnym albo do krajów objętych embargiem.

Zrównoważone inwestycje

Wspieramy inwestycje przyjazne środowisku i społeczeństwu. W ostatnich latach finansowaliśmy kilkanaście dużych inwestycji infrastrukturalnych z zakresu odnawialnych źródeł energii, m.in. w biogazownie, elektrociepłownie, wodociągi i recykling odpadów. Dofinansowywaliśmy również inwestycje w elektrownie wiatrowe. Cały czas aktywnie szukamy projektów w obszarze energii fotowoltaicznej oraz pozyskiwania energii z utylizacji odpadów.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: