O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
[G4-DMA] [G4-EC7]

Sprawnie podejmujemy decyzje kredytowe, które pozwalają klientom detalicznym i korporacyjnym realizować ich cele osobiste i biznesowe. Pozytywnie wpływa to na rozwój rynku i gospodarki. Na koniec 2017 roku łączna kwota należności brutto – w tym przede wszystkim kredytów dla klientów Grupy ING – wynosiła ponad 89 mld zł. Zwiększyła się ona w ciągu roku o 9,6 mld zł, czyli o 12,1%. Wartość ta obejmuje 6,4 mld zł kredytów, których udzieliliśmy podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Wiemy, że jednym z czynników wzrostu rynku i całej gospodarki jest ich postępująca cyfryzacja. Dlatego oferujemy naszym klientom coraz więcej produktów i usług, które są dostępne przez kanały zdalne. Mogą oni nie tylko wnioskować o kredyt przez Internet, ale również m.in. złożyć wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+, otworzyć konto bankowe w domu czy załatwić swoje sprawy urzędowe przez platformę ePUAP.

Segment bankowości detalicznej

Na koniec 2017 roku łączna wartość należności brutto dla gospodarstw domowych wzrosła o 18,2% r/r do 38,4 mld zł. To oznacza, że nasz udział rynkowy w segmencie detalicznym na koniec 2017 roku wzrósł do 5,8% z 5,0% rok wcześniej.

W segmencie detalicznym oferujemy różne formy kredytowania. Poniżej przedstawiamy główne z nich.

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Portfel należności od klientów segmentu detalicznego w podziale na produkty1 (w mln)

Portfel należności od klientów segmentu detalicznego w podziale na produkty1 (w mln)

Portfel należności od klientów segmentu detalicznego w podziale na produkty1 (w mln)

1W ujęciu danych zarządczych w wartości nominalnej

Za pomocą kredytu hipotecznego pomagamy naszym klientom sfinansować zakup mieszkania, budowę domu czy remont. W naszej ofercie mamy też specjalną wersję kredytu hipotecznego dla przedsiębiorców oraz pożyczkę hipoteczną, którą klient może przeznaczyć na dowolny cel.

W 2017 roku udzieliliśmy łącznie 6,7 mld zł kredytów i pożyczek hipotecznych, co oznacza wzrost o 17,5% r/r. Pozwoliło to nam uzyskać trzecie miejsce na rynku pod względem nowej sprzedaży z udziałem rynkowym na poziomie 15,3 (13,9% w 2016 roku). W konsekwencji łączna wartość udzielonych kredytów hipotecznych zwiększyła się o 17,2% r/r do 27,8 mld zł na koniec 2017 roku.

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Sprzedaż kredytów hipotecznych (w mln)

Sprzedaż kredytów hipotecznych (w mln)

Sprzedaż kredytów hipotecznych (w mln)

 

Udzielamy pożyczki gotówkowej na dowolny cel, a klient nie musi przedstawiać poręczeń i zabezpieczeń majątkowych. Akceptujemy różne źródła dochodów, m.in. umowę o pracę, zlecenia, o dzieło, rentę, emeryturę. Klient może wnioskować o pożyczkę w dowolnej formie podczas wizyty w oddziale lub online.

W 2017 roku udzieliliśmy ponad 4,2 mld zł pożyczek gotówkowych, co oznacza wzrost o 10,2% r/r. 66,2% z tych kredytów sprzedaliśmy w kanale internetowym (41,4% w 2016 roku). Na koniec 2017 roku portfel pożyczek gotówkowych (w ujęciu danych zarządczych) wynosił 7,4 mld zł, co oznacza wzrost o 24,6% r/r.

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Sprzedaż pożyczek gotówkowych (w mln)

Sprzedaż pożyczek gotówkowych (w mln)

Sprzedaż pożyczek gotówkowych (w mln)

Naszym klientom oferujemy również limit zadłużenia (tzw. debet) w koncie. Udzielamy go bez zabezpieczeń nawet do wysokości 6-krotności dochodów netto klienta.

Na koniec 2017 roku zadłużenie naszych klientów z tytułu limitu w koncie (w ujęciu danych zarządczych) wyniosło 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8,9% r/r.

W segmencie detalicznym mamy również ofertę dla przedsiębiorców. Wiemy, że nie mają oni czasu, aby długo się zastanawiać. Muszą działać szybko, a finansowanie powinni mieć pod ręką. Dlatego klienci prowadzący firmę coraz częściej wybierają proste finasowanie potrzeb – przez Internet. W obszarze kredytów dla przedsiębiorców prawie 53,6% sprzedaży kredytów gotówkowych pochodziło z tego kanału. Klienci w ciągu kilku minut uruchamiają online pożyczkę, linię kredytową lub kartę kredytową.

Na koniec 2017 roku zadłużenie przedsiębiorców w naszym banku (w ujęciu danych zarządczych) wyniosło 4,5 mld zł, co oznacza wzrost o 22,0% r/r.

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Portfel należności od przedsiębiorców w podziale na produkty1 (w mln)

Portfel należności od przedsiębiorców w podziale na produkty1 (w mln)

Portfel należności od przedsiębiorców w podziale na produkty1 (w mln)

1W ujęciu danych zarządczych w wartości nominalej.

Segment bankowości korporacyjnej

Na koniec 2017 roku łączna wartość należności brutto udzielonych klientom instytucjonalnym wzrosła o 7,3% r/r do 49,4 mld zł. W tym 36,9 mld zł stanowiły kredyty, 5,5 mld zł należności leasingowe oraz 4,4 mld zł należności faktoringowe. Dynamiczny przyrost akcji kredytowej przełożył się na zwiększenie naszego udziału rynkowego do 10,7% z 10,5% rok wcześniej.

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Portfel należności od klientów segmentu korporacyjnego w podziale na grupy klientów1(w mln)

Portfel należności od klientów segmentu korporacyjnego w podziale na grupy klientów1 (w mln)

Portfel należności od klientów segmentu korporacyjnego w podziale na grupy klientów1 (w mln)

1W ujęciu danych zarządczych w wartości nominalnej.

 

Naszych klientów korporacyjnych wspieramy, oferując im różne formy finansowania. Przedstawiamy je poniżej.

Dzięki temu, że cały czas analizujemy potrzeby naszych klientów, możemy przygotować atrakcyjną ofertę kredytową. Dlatego stworzyliśmy różnorodne produkty, które spełniają różne oczekiwania klientów. Przedsiębiorcom oferujemy produkty związane z finansowaniem działalności, inwestycji czy handlu. W jednej umowie możemy zdefiniować odpowiednie sublimity na poszczególne produkty czy grupy produktowe w złotych i innych walutach wymienialnych. Umowa wieloproduktowa może też obejmować kilka podmiotów. Kiedy po stronie kredytobiorcy jest więcej niż jeden podmiot, działa ona jako wielostronna umowa wieloproduktowa.

W naszej ofercie są również: kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, pożyczka korporacyjna, kredyt technologiczny, kredyt z premią BGK, kredyt inwestycyjny na inwestycje w rolnictwie oraz inwestycje związane z gruntami rolnymi.

Proponujemy atrakcyjne formy finansowania aktywów, leasing oraz faktoring. Nasza propozycja opiera się na uwolnieniu środków ulokowanych w:

  • nieruchomościach,
  • środkach trwałych,
  • należnościach od odbiorców.

W obszarze leasingu ING Bank Śląski współpracuje ze swoją spółką zależną, ING Lease (Polska), która w ofercie ma wszystkie podstawowe rodzaje leasingu (operacyjny, finansowy, zwrotny) oraz pożyczkę, która pozwala sfinansować:

  • ruchomości (samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t, samochody ciężarowe, maszyny
    i urządzenia, linie technologiczne, pojazdy użytkowe, sprzęt medyczny i IT),
  • nieruchomości (budynki biurowe, obiekty handlowe, centra logistyczne).

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Portfel należności leasingowych od klientów segmentu korporacyjnego (w mln)

Portfel należności leasingowych od klientów segmentu korporacyjnego (w mln)

Portfel należności leasingowych od klientów segmentu korporacyjnego (w mln)

 

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

Portfel należności faktoringowych od klientów segmentu korporacyjnego1 (w mln)

Portfel należności faktoringowych od klientów segmentu korporacyjnego1 (w mln)

Portfel należności faktoringowych od klientów segmentu korporacyjnego1 (w mln)

1W ujęciu danych zarządczych w wartości nominalej.

 

W 2017 roku uzupełniliśmy ofertę finansowana samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t ING Auto o wersję dla transportu ciężkiego – ING Truck. Programy te są prostymi i wygodnymi produktami w obszarze leasingu pojazdów. Umożliwiają finansowanie pojazdów bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych. W 2017 roku oba te programy zdobyły nagrody jako produkty wpierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw:

  • ING TRUCK został wyróżniony w plebiscycie  „Ordery Finansowe”  organizowanym przez Home&Market,
  • program ING AUTO został doceniony po raz kolejny od wdrożenia go w 2013 roku. Zdobył tytuł „Najlepszego Produktu dla MSP 2017” w plebiscycie „Turbiny Polskiej Gospodarki”, a także tytuł „Najlepszego Produktu dla Biznesu 2017” w plebiscycie „Gazety Finansowej”.

W obszarze faktoringu współpracujemy z naszą spółką zależną ING Commercial Finance, która jest liderem rynku od 2014 roku. Przez usługę faktoringu nabywamy, finansujemy i rozliczamy należności, które powstały w wyniku dostawy towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty.

Instrumenty finansowania handlu to nowoczesne rozwiązania, które zapewniają bezpieczną realizację transakcji z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz finansowanie zawartych kontraktów. W zależności od rodzaju transakcji, charakteru relacji z kontrahentem oraz zabezpieczenia przedstawiamy naszym klientom ofertę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Nasz bank znajduje się w czołówce wystawców gwarancji bankowych. Kwota zaangażowania z tytułu gwarancji bankowych na koniec 2017 roku wzrosła o ponad 24% w porównaniu z rokiem 2016.

Ciągle udoskonalamy produkty finansowania handlu. Jako pierwsi na polskim rynku wprowadziliśmy e-gwarancję. Rozwijamy także ofertę dla akredytyw, które cieszą się niesłabnącym uznaniem naszych klientów, inkasa dokumentowego oraz wykupu wierzytelności.

Dzięki e-gwarancji udostępnianej bezpośrednio po wystawieniu w systemie bankowości internetowej ING Business nasi klienci mogą bardzo szybko otrzymać i dostarczyć kontrahentowi zabezpieczenie kontraktu.

W grudniu 2017 roku wystartowała nasza aplikacja do weryfikacji podpisów kwalifikowanych na e-gwarancjach. Nasi klienci i beneficjenci nie muszą już instalować dodatkowych aplikacji na swoich komputerach. Bezpośrednio na stronie ING Banku Śląskiego S.A. szybko i bezpiecznie sprawdzają wydany przez bank dokument i potwierdzają złożone na nim podpisy. W styczniu 2018 roku wprowadziliśmy angielską wersję tej aplikacji, co znacznie ułatwi naszym klientom międzynarodową współpracę.

W październiku 2018 roku wchodzi w życie obowiązkowa elektronizacja przetargów na Prawie Zamówień Publicznych i tym samym e-gwarancja staje się najdogodniejszą formą gwarancji. W 2017 roku wystawiliśmy 127 e-gwarancji, ale ich liczba systematycznie rośnie. E-gwarancje oficjalnie zaakceptowała GDDKiA.

Najszybciej rozwijającym się produktem do finansowania łańcucha dostaw i płatności jest Finansowanie Dostawców – dostępne na platformie Aleo.

Dzięki wielu zmianom i usprawnieniom w 2017 roku sfinansowaliśmy 140 tys. faktur na łączną kwotę 2,7 mld zł – ponad dwa razy więcej niż w świetnym 2016 roku. Tak dobre wyniki są wyrazem dużego uznania ze strony klientów. Szczególnie cieszy nas znaczący wzrost liczby sprzedających, którzy korzystają z Finansowania Dostawców. W zeszłym roku zarejestrowaliśmy ok. 900 nowych dostawców.

W 2017 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów wprowadziliśmy usługę FinDo Transfer. Dzięki niej faktury niezdyskontowane na Aleo są automatycznie przekazywane do systemu bankowości internetowej ING Business, skąd mogą być wysłane jako przelewy.

Dajemy naszym klientom dostęp do atrakcyjnych zabezpieczeń kredytów oferowanych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to gwarancje kredytów obrotowych i inwestycyjnych w ramach tzw. linii portfelowych. Na konferencji 22 marca 2017 roku w siedzibie Związku Banków Polskich zostaliśmy wyróżnieni za aktywne wsparcie sprzedaży gwarancji ze środków Funduszu Gwarancyjnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Od początku programu „Kredyt na innowacje technologiczne” złożono do BGK łącznie 1 364 wnioski o dofinansowanie projektów. Za pośrednictwem naszego banku złożono 197 wniosków, co stanowi około 15-procentowy udział w składanych wnioskach i zapewnia nam pozycję lidera rynku. BGK przyznał naszym klientom 72 dotacje, opiewające łącznie na 273 mln zł. Udział w liczbie przyznanych dotacji przekroczył 16%, a wolumen był bliski 17% wszystkich dotacji, które przyznał BGK. Spektakularny wynik osiągnęliśmy w naborze w 2017 roku, w którym nasz bank miał ponad 20-procentowy udział w liczbie składanych wniosków. Dane te potwierdzają, że polityka wspierania klientów wdrażających nowe technologie, które ułatwią produkowanie w Polsce nowych produktów, przynosi efekty. Dzięki tym dotacjom nasi klienci stają się konkurencyjni w świecie.

Koncentracja na projektach zaawansowanych technologicznie oznacza jednocześnie postępowanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, którą określa art. 8 rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013. Kredyty technologiczne bowiem finansują projekty, które pozytywnie wpływają na środowisko. W efekcie na przykład powstają produkty o wydłużonym cyklu życia, które opłaca się naprawiać czy wielokrotnie stosować, oparte na technologiach bezodpadowych, minimalizujące zużycie energii lub surowców, a także produkty, które po zużyciu mogą być ponownie przetwarzane. W finansowaniu takich projektów nasz bank jest zdecydowanym liderem.

Ofertę w ramach finansowania strukturalnego przygotowaliśmy z myślą o klientach, którzy zamierzają się rozwijać i wzmacniać swoją pozycję rynkową dzięki transakcjom kapitałowym, takim jak wykupy menedżerskie, fuzje i przejęcia.

Naszym klientom, którzy mają osobowość prawną, oraz jednostkom samorządu terytorialnego pomagamy pozyskać finansowanie przez organizację emisji obligacji.

Automatyczna obsługa klientów korporacyjnych

W 2017 roku kontynuowaliśmy działania prowadzące do automatyzacji i optymalizacji procesów kredytowych. Działania te przynoszą wymierne korzyści. Wyrazem tego jest m.in. systematyczny wzrost udziału elektronicznych wniosków kredytowych. Składają je nowi klienci przez aplikację ING Direct Business Credit oraz klienci już obsługiwani przez ING Business. W 2017 roku udział ten wyniósł 93,1%.

Dzięki kolejnym usprawnieniom w uproszczonej, szybszej ścieżce kredytowej (tzw. Fast Track) – zarówno w zakresie parametrów kredytowania, jak i w samym procesie – udział tej ścieżki znacząco wzrósł: z poziomu 51,7% do 69,8% w 2017 roku.

Nadal realizujemy projekt Easy Lending, który zakłada maksymalne skrócenie czasu od złożenia wniosku do uruchomienia środków z kredytu oraz nowy sposób oceny zdolności kredytowej. W ramach tego projektu w 2017 roku kontynuowaliśmy drugi pilotaż procesu prescoringu. Uruchomiliśmy automat, który weryfikuje szereg kryteriów behawioralnych, sprawdza historię klienta w BIK i wylicza zdolność kredytową. W IV kwartale wprowadziliśmy funkcję sprzedażową w systemie ING Business. Do końca 2017 roku obsłużyliśmy w ten sposób prawie 1 tys. kredytów (w tym 600 w roku 2017): udzieliliśmy nowych kredytów na kwotę ponad 86 mln zł i refinansowaliśmy lub odnowiliśmy kredyty na ponad 27 mln zł.

Digitalizacja - proces kredytowy

Klient może wyświetlić wszystkie umowy kredytowe i dokumentację związaną z ustanowieniem zabezpieczeń w archiwum dokumentacji. Jest ono dostępne w ING Business.

Pracujemy nad wprowadzeniem technologii OCR (Optical Character Recognition), która pozwoli automatycznie odczytywać dane z dokumentów i przetwarzać je w systemach banku. Skróci to czas obsługi zarówno tych dokumentów, jak i innych zapytań i wniosków, które kierują do banku nasi klienci.

Aby zminimalizować wymogi dokumentowe wobec klienta, kontynuujemy prace nad zdalnym pozyskiwaniem danych o klientach z oficjalnie dostępnych źródeł zewnętrznych. W ten sposób komunikujemy się już z KRS i BIK.

Współpracujemy z klientami z wielu sektorów i branż gospodarki. Aby lepiej rozumieć potrzeby tak zróżnicowanej grupy klientów, wprowadziliśmy specjalizację sektorową. Wyspecjalizowane zespoły wspierają firmy w finansowaniu ich inwestycji i przedsięwzięć. W przypadku wybranych sektorów i specjalistycznych produktów możemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia zespołów sektorowych Grupy Kapitałowej ING poza Polską.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: