O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
[G4-DMA] [G4-EC1]
Bardzo dobre wyniki finansowe za 2017 rok wyróżniają nas na tle sektora bankowego. W ostatnim roku saldo komercyjne wzrosło aż o 10,5% (z czego kredyty o 12,1%). Tak wysoki wzrost osiągnęliśmy przy ciągłej kontroli kosztów - wskaźnik kosztów do dochodów spadł o 4 p.p. w stosunku do 2016 roku i wyniósł 44,6%. Pozwoliło nam to zaraportować wysoki - i najwyższy spośród porównywalnych banków - poziom ROE w wysokości 12,6% i rekordowy zysk netto 1,4 mld zł. Dzięki silnej pozycji kapitałowej mogliśmy zaproponować akcjonariuszom wypłatę dywidendy.
Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu

Podstawowe wskaźniki efektywności

 

2017 2016 2015 2014 2013 Zmiana
2017
do 2016
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach (C/I) 44,6% 48,5% 57,1% 54,4% 56,1% -3,9 p.p.
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach (C/I) - skorygowany 44,7% 50,5% 54,2% 54,4% 56,1% -5,7 p.p.
Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) 1,16% 1,10% 1,07% 1,10% 1,17% +0,06 p.p.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) 12,6% 11,7% 11,0% 11,1% 11,6% +0,9 p.p.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) - skorygowany 12,9% 12,8% 12,2% 11,9% 12,0% +0,1 p.p.
Wskaźnik marży odsetkowej 2,94% 2,67% 2,45% 2,67% 2,68% +0,26 p.p.
Wskaźnik Kredyty/ Depozyty (L/D) 87,2% 85,6% 82,6% 80,7% 77,3% +1,6 p.p.
LCR 145% 155% 178% 168% b.d. -10 p.p.
NSFR 122% 124% 124% 114% b.d. -2 p.p.
LR wg definicji przejściowej 7,68 7,10 6,71 6,61 b.d. +0,58
Łączny współczynnik kapitałowy 16,7% 14,7% 13,7% 14,2% 17,3% +2,0 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 15,8% 13,7% 13,7% 14,2% 16,7% +2,1 p.p.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: