O raporcie

Po raz drugi Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

zamknij
PL ENG A wersja-kontrastowa informacja
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Model biznesowy naszego banku tworzą dwa główne segmenty:

 

  • segment bankowości detalicznej, w którym obsługujemy osoby prywatne (podsegmenty klientów masowych i klientów zamożnych) oraz przedsiębiorców (małe firmy),
  • segment bankowości korporacyjnej, w którym obsługujemy klientów instytucjonalnych oraz działalność w zakresie produktów rynków finansowych.

W 2017 roku wynik brutto Grupy w podziale na segmenty działalności kształtował się następująco:

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

 

 

W 2017 roku wynik segmentu detalicznego stanowił 59,2% wyniku brutto Grupy, natomiast segmentu korporacyjnego – 40,8% (w ubiegłym roku odpowiednio: 60,6% oraz 39,4%). Szczegóły dotyczące wyników finansowych obu segmentów są zaprezentowane w poniższych tabelach.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 1 753,2 1 943,4 2 088,3 2 472,0 2 663,4
wynik z tytułu odsetek 1 080,7 1 367,9 1 516,9 1 862,6 2 143,8
wynik z tytułu prowizji 437,2 436,4 363,0 380,7 413,9
pozostałe przychody/koszty 197,2 126,8 208,4 228,8 105,7
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 38,1 12,3 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 1 154,3 1 152,2 1 317,4 1 235,6 1 265,4
koszty osobowe 543,7 542,5 554,8 599,1 607,3
amortyzacja 116,8 122,3 140,8 155,9 142,3
pozostałe 493,8 487,4 621,8 480,6 515,8
Koszty ryzyka 128,4 78,7 69,8 137,5 158,2
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 101,7 126,5
Zysk (strata) brutto 470,5 712,5 701,1 997,3 1 113,3
Aktywa segmentu 34 018,9 38 502,2 42 428,4 48 423,8 54 434,6
Zobowiazania segmentu 47 666,4 54 059,8 61 560,5 67 425,4 71 398,0

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 416,3 463,9 499,0 564,9 627,5
wynik z tytułu odsetek 256,6 326,5 362,5 425,7 505,1
wynik z tytułu prowizji 103,8 104,2 86,7 87,0 97,5
pozostałe przychody/koszty 46,8 30,3 49,8 52,3 24,9
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 9,0 2,9 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 274,1 275,0 314,8 282,4 298,1
koszty osobowe 129,1 129,5 132,6 136,9 143,1
amortyzacja 27,7 29,2 33,6 35,6 33,5
pozostałe 117,3 116,3 148,6 109,8 121,5
Koszty ryzyka 30,5 18,8 16,7 31,4 37,3
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 23,2 29,8
Zysk (strata) brutto 111,7 170,1 167,5 227,9 262,3
Aktywa segmentu 8 202,9 9 033,2 9 956,2 10 945,7 13 051,0
Zobowiazania segmentu 11 493,6 12 683,2 14 445,7 15 240,8 17 118,1

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 553,9 610,6 550,6 623,0 711,4
wynik z tytułu odsetek 341,4 429,8 399,9 469,4 572,6
wynik z tytułu prowizji 138,1 137,1 95,7 95,9 110,6
pozostałe przychody/koszty 62,3 39,8 54,9 57,7 28,2
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 12,0 3,9 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 364,7 362,0 347,3 311,4 338,0
koszty osobowe 171,8 170,4 146,3 151,0 162,2
amortyzacja 36,9 38,4 37,1 39,3 38,0
pozostałe 156,0 153,1 163,9 121,1 137,8
Koszty ryzyka 40,6 24,7 18,4 34,7 42,3
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 25,6 33,8
Zysk (strata) brutto 148,6 223,9 184,9 251,3 297,4
Aktywa segmentu 11 294,5 10 978,0 10 876,0 11 586,6 15 636,3
Zobowiazania segmentu 15 825,5 15 413,9 15 780,3 16 133,2 20 509,0

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 1 575,3 1 601,4 1 689,8 1 852,5 2 092,5
wynik z tytułu odsetek 961,9 962,3 950,2 1 090,8 1 309,0
wynik z tytułu prowizji 584,7 626,5 654,2 684,1 768,9
pozostałe przychody/koszty 28,7 12,6 85,4 77,5 14,6
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 714,1 777,5 838,3 863,6 857,2
koszty osobowe 382,9 405,0 417,2 440,2 428,4
amortyzacja 47,2 52,8 48,4 54,7 40,0
pozostałe 284,0 319,7 372,7 368,7 388,8
Koszty ryzyka 138,8 189,0 162,3 163,1 263,0
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 178,5 203,6
Zysk (strata) brutto 722,4 634,9 689,2 647,2 768,7
Aktywa segmentu 51 419,8 60 134,2 65 325,3 67 721,2 70 137,2
Zobowiazania segmentu 29 332,8 34 090,5 35 548,3 38 033,2 40 555,0

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 374,1 382,3 403,8 423,4 493,0
wynik z tytułu odsetek 228,4 229,7 227,1 249,3 308,4
wynik z tytułu prowizji 138,8 149,5 156,3 156,3 181,1
pozostałe przychody/koszty 6,8 3,0 20,4 17,7 3,4
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 169,6 185,6 200,3 197,4 201,9
koszty osobowe 90,9 96,7 99,7 100,6 100,9
amortyzacja 11,2 12,6 11,6 12,5 9,4
pozostałe 67,5 76,3 89,1 84,3 91,6
Koszty ryzyka 33,0 45,1 38,8 37,3 62,0
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 40,8 48,0
Zysk (strata) brutto 171,5 151,6 164,7 147,9 181,1
Aktywa segmentu 12 398,7 14 108,4 15 329,2 15 307,7 16 815,8
Zobowiazania segmentu 7 072,9 7 998,1 8 341,7 8 597,0 9 723,3

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 497,7 503,1 445,5 466,9 558,9
wynik z tytułu odsetek 303,9 302,3 250,5 274,9 349,6
wynik z tytułu prowizji 184,7 196,8 172,5 172,4 205,4
pozostałe przychody/koszty 9,1 4,0 22,5 19,5 3,9
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 225,6 244,3 221,0 217,6 229,0
koszty osobowe 121,0 127,2 110,0 110,9 114,4
amortyzacja 14,9 16,6 12,8 13,8 10,7
pozostałe 89,7 100,4 98,3 92,9 103,8
Koszty ryzyka 43,8 59,4 42,8 41,1 70,2
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 45,0 54,4
Zysk (strata) brutto 228,2 199,5 181,7 163,1 205,3
Aktywa segmentu 17 071,6 17 145,9 16 745,4 16 204,0 20 146,8
Zobowiazania segmentu 9 738,6 9 720,1 9 112,4 9 100,4 11 649,4

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 1 753,2 1 943,4 2 088,3 2 472,0 2 663,4
wynik z tytułu odsetek 1 080,7 1 367,9 1 516,9 1 862,6 2 143,8
wynik z tytułu prowizji 437,2 436,4 363,0 380,7 413,9
pozostałe przychody/koszty 197,2 126,8 208,4 228,8 105,7
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 38,1 12,3 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 1 154,3 1 152,2 1 317,4 1 235,6 1 265,4
koszty osobowe 543,7 542,5 554,8 599,1 607,3
amortyzacja 116,8 122,3 140,8 155,9 142,3
pozostałe 493,8 487,4 621,8 480,6 515,8
Koszty ryzyka 128,4 78,7 69,8 137,5 158,2
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 101,7 126,5
Zysk (strata) brutto 470,5 712,5 701,1 997,3 1 113,3
Aktywa segmentu 34 018,9 38 502,2 42 428,4 48 423,8 54 434,6
Zobowiazania segmentu 47 666,4 54 059,8 61 560,5 67 425,4 71 398,0

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 416,3 463,9 499,0 564,9 627,5
wynik z tytułu odsetek 256,6 326,5 362,5 425,7 505,1
wynik z tytułu prowizji 103,8 104,2 86,7 87,0 97,5
pozostałe przychody/koszty 46,8 30,3 49,8 52,3 24,9
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 9,0 2,9 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 274,1 275,0 314,8 282,4 298,1
koszty osobowe 129,1 129,5 132,6 136,9 143,1
amortyzacja 27,7 29,2 33,6 35,6 33,5
pozostałe 117,3 116,3 148,6 109,8 121,5
Koszty ryzyka 30,5 18,8 16,7 31,4 37,3
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 23,2 29,8
Zysk (strata) brutto 111,7 170,1 167,5 227,9 262,3
Aktywa segmentu 8 202,9 9 033,2 9 956,2 10 945,7 13 051,0
Zobowiazania segmentu 11 493,6 12 683,2 14 445,7 15 240,8 17 118,1

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 553,9 610,6 550,6 623,0 711,4
wynik z tytułu odsetek 341,4 429,8 399,9 469,4 572,6
wynik z tytułu prowizji 138,1 137,1 95,7 95,9 110,6
pozostałe przychody/koszty 62,3 39,8 54,9 57,7 28,2
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 12,0 3,9 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 364,7 362,0 347,3 311,4 338,0
koszty osobowe 171,8 170,4 146,3 151,0 162,2
amortyzacja 36,9 38,4 37,1 39,3 38,0
pozostałe 156,0 153,1 163,9 121,1 137,8
Koszty ryzyka 40,6 24,7 18,4 34,7 42,3
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 25,6 33,8
Zysk (strata) brutto 148,6 223,9 184,9 251,3 297,4
Aktywa segmentu 11 294,5 10 978,0 10 876,0 11 586,6 15 636,3
Zobowiazania segmentu 15 825,5 15 413,9 15 780,3 16 133,2 20 509,0

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

kantor  Zmień walutę: PLNEURUSD

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 1 575,3 1 601,4 1 689,8 1 852,5 2 092,5
wynik z tytułu odsetek 961,9 962,3 950,2 1 090,8 1 309,0
wynik z tytułu prowizji 584,7 626,5 654,2 684,1 768,9
pozostałe przychody/koszty 28,7 12,6 85,4 77,5 14,6
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 714,1 777,5 838,3 863,6 857,2
koszty osobowe 382,9 405,0 417,2 440,2 428,4
amortyzacja 47,2 52,8 48,4 54,7 40,0
pozostałe 284,0 319,7 372,7 368,7 388,8
Koszty ryzyka 138,8 189,0 162,3 163,1 263,0
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 178,5 203,6
Zysk (strata) brutto 722,4 634,9 689,2 647,2 768,7
Aktywa segmentu 51 419,8 60 134,2 65 325,3 67 721,2 70 137,2
Zobowiazania segmentu 29 332,8 34 090,5 35 548,3 38 033,2 40 555,0

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 374,1 382,3 403,8 423,4 493,0
wynik z tytułu odsetek 228,4 229,7 227,1 249,3 308,4
wynik z tytułu prowizji 138,8 149,5 156,3 156,3 181,1
pozostałe przychody/koszty 6,8 3,0 20,4 17,7 3,4
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 169,6 185,6 200,3 197,4 201,9
koszty osobowe 90,9 96,7 99,7 100,6 100,9
amortyzacja 11,2 12,6 11,6 12,5 9,4
pozostałe 67,5 76,3 89,1 84,3 91,6
Koszty ryzyka 33,0 45,1 38,8 37,3 62,0
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 40,8 48,0
Zysk (strata) brutto 171,5 151,6 164,7 147,9 181,1
Aktywa segmentu 12 398,7 14 108,4 15 329,2 15 307,7 16 815,8
Zobowiazania segmentu 7 072,9 7 998,1 8 341,7 8 597,0 9 723,3

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

 

2013 2014 2015 2016 2017
Wynik na działalności podstawowej1 497,7 503,1 445,5 466,9 558,9
wynik z tytułu odsetek 303,9 302,3 250,5 274,9 349,6
wynik z tytułu prowizji 184,7 196,8 172,5 172,4 205,4
pozostałe przychody/koszty 9,1 4,0 22,5 19,5 3,9
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 225,6 244,3 221,0 217,6 229,0
koszty osobowe 121,0 127,2 110,0 110,9 114,4
amortyzacja 14,9 16,6 12,8 13,8 10,7
pozostałe 89,7 100,4 98,3 92,9 103,8
Koszty ryzyka 43,8 59,4 42,8 41,1 70,2
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 45,0 54,4
Zysk (strata) brutto 228,2 199,5 181,7 163,1 205,3
Aktywa segmentu 17 071,6 17 145,9 16 745,4 16 204,0 20 146,8
Zobowiazania segmentu 9 738,6 9 720,1 9 112,4 9 100,4 11 649,4

1włączając udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności.

Klient

Pracownik

Rynek i media

ustawienia
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

zamknij

Wyniki wyszukiwania: