O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Nasi klienci w liczbach

Na koniec 2019 roku nasza grupa kapitałowa obsługiwała ponad 4,5 mln klientów, z czego 4,4 mln klientów segmentu detalicznego oraz ponad 71 tys. klientów segmentu korporacyjnego.

warszawa_ing_01-2020_rk_1859 warszawa_ing_01-2020_rk_1859

Liczba klientów Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego (stan na koniec roku)

Struktura liczby naszych klientów detalicznych

Struktura liczby naszych klientów korporacyjnych

Wolumen należności od naszych klientów

Wolumen należności brutto od naszych klientów na koniec 2019 roku wynosił 118,5 mld zł i był o 13,4% wyższy niż na koniec 2018 roku. Przełożyło się to na wzrost naszego udziału rynkowego w kredytach do 8,8%, czyli o 0,7 p.p. więcej niż na koniec 2019 roku.

Najistotniejszą częścią portfela należności brutto wciąż są należności od klientów korporacyjnych, ale ich udział w strukturze sukcesywnie spada (z 62% na koniec 2015 roku do 54% na koniec 2019 roku).

 

Należności brutto od klientów Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego (mld zł)

Wolumen oszczędności naszych klientów

Oszczędności naszych klientów (uwzględniając oszczędności pozabilansowe segmentu bankowości detalicznej) wyniosły na koniec 2019 roku 143,1 mld zł i były wyższe o 12,1% r/r. Zobowiązania bilansowe naszych klientów wynosiły na koniec 2019 roku 128,8 mld zł i były wyższe o 11,1 % w stosunku do poprzedniego roku. Pozwoliło to na wzrost naszego udziału rynkowego w depozytach o 0,2p.p. do 9,3% na koniec 2019 roku.

Przeważającą częścią wolumenu bilansowego oszczędności naszych klientów pozostają zobowiązania wobec segmentu detalicznego (stanowiły one 68% wszystkich depozytów na koniec 2019 roku).

 

Oszczędności klientów Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego (mld zł)

Struktura salda depozytów według województw

*  Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

* Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

* Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

*  Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

* Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

* Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: