ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
  • [203-1]
    Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi

Sprawnie podejmujemy decyzje kredytowe, które pozwalają klientom detalicznym i korporacyjnym realizować ich cele osobiste i biznesowe. Pozytywnie wpływa to na rozwój rynku i gospodarki. Na koniec 2018 roku łączna należności brutto – w tym przede wszystkim kredytów dla klientów Grupy ING – wynosiła ponad 105 mld zł. Zwiększyła się ona w ciągu roku o 16,2 mld zł, czyli o 18,1%. Wartość ta obejmuje 3,2 mld zł kredytów, których udzieliliśmy podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Segment bankowości detalicznej

Na koniec 2018 roku łączna wartość należności brutto od gospodarstw domowych wzrosła o 20,9% r/r do 45,4 mld zł. Oznacza to, że nasz udział rynkowy w segmencie detalicznym na koniec 2018 roku wzrósł do 6,3% z 5,6% rok wcześniej.

W segmencie detalicznym oferujemy różne formy kredytowania. Poniżej przedstawiamy główne z nich.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Portfel należności brutto od klientów segmentu detalicznego w podziale na produkty (mld)
Portfel należności brutto od klientów segmentu detalicznego w podziale na produkty (mld)
Portfel należności brutto od klientów segmentu detalicznego w podziale na produkty (mld)

Przy pomocy kredytu hipotecznego pomagamy naszym klientom sfinansować zakup mieszkania, budowę domu czy też remont. W naszej ofercie mamy też specjalną wersję kredytu hipotecznego dla przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. oraz pożyczkę hipoteczną, którą klient może przeznaczyć na dowolny cel.

W 2018 roku udzieliliśmy łącznie 8,5 mld zł kredytów i pożyczek hipotecznych, co oznacza wzrost o 27,4% r/r.Pozwoliło to nam uzyskać trzecie miejsce na rynku pod względem nowej sprzedaży z udziałem rynkowym na poziomie 16,2% (15,3% w 2017 roku). W konsekwencji łączna wartość udzielonych kredytów hipotecznych zwiększyła się o 21,2% r/r do 33,4 mld zł na koniec 2018 roku.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln)
Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln)
Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln)

Udzielamy pożyczki gotówkowej na dowolny cel − klient nie musi przedstawiać poręczeń i zabezpieczeń majątkowych. Akceptujemy różne źródła dochodów, m.in. umowę o pracę, zlecenia, o dzieło, rentę, emeryturę. Klient może aplikować o pożyczkę w dowolnej formie, podczas wizyty w oddziale lub online.

W 2018 roku udzieliliśmy 5,2 mld zł pożyczek gotówkowych, co oznacza wzrost o 20,8% r/r. 75,7% z tych kredytów sprzedaliśmy w kanale internetowym (64,9% w 2017 roku). Na koniec 2018 roku portfel pożyczek gotówkowych wynosił 9,0 mld zł, co oznacza wzrost o 22,4% r/r.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Sprzedaż pożyczek gotówkowych (mln)
Sprzedaż pożyczek gotówkowych (mln)
Sprzedaż pożyczek gotówkowych (mln)

Naszym klientom oferujemy również limit zadłużenia (tzw. debet) w koncie. Udzielamy go bez zabezpieczeń nawet do wysokości 6-krotności dochodów netto klienta.

Na koniec 2018 roku zadłużenie brutto naszych klientów z tytułu limitu w koncie wyniosło 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1,1% r/r.

W ramach segmentu detalicznegoUpraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. mamy przygotowaną również ofertę dla przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.. Wiemy, że nie mają czasu, aby długo się zastanawiać. Muszą działać szybko, a finansowanie powinni mieć pod ręką. Dlatego klienci prowadzący firmę coraz częściej wybierają proste finasowanie potrzeb – przez Internet. W obszarze kredytów dla przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. 71,7% sprzedaży pochodziło z tego kanału. Klienci uruchamiają pożyczkę, linię kredytową lub kartę kredytową online w ciągu kilku minut.

Na koniec 2018 roku zadłużenie brutto przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. w naszym banku wyniosło 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 23,2% r/r.

Segment bankowości korporacyjnej

Na koniec 2018 roku łączna wartość należności brutto od klientów segmentu korporacyjnegoUpraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni. wzrosła o 15,9% r/r do 59,1 mld zł. Oznacza to, że nasz udział rynkowy w segmencie korporacyjnym na koniec 2018 roku wzrósł do 11,1% z 10,3% rok wcześniej.

Portfel należności brutto od segmentu klientów strategicznych wynosił na koniec 2018 roku 22,1 mld zł (+20,4% r/r), a portfel należności brutto od klientów średnich i dużych firm 37,0 mld zł (+13,4% r/r).

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Portfel należności brutto od klientów segmentu korporacyjnego w podziale na produkty (mld)
Portfel należności brutto od klientów segmentu korporacyjnego w podziale na produkty (mld)
Portfel należności brutto od klientów segmentu korporacyjnego w podziale na produkty (mld)

Naszych klientów korporacyjnych wspieramy, oferując im różne formy finansowania. Przedstawiamy je poniżej.

Kredyty

Na bieżąco analizujemy potrzeby naszych klientów i przygotowujemy atrakcyjną ofertę kredytową. Tworzymy różnorodne produkty, które spełniają oczekiwania naszych klientów. W przypadku klientów korporacyjnych umożliwiają one finansowanie działalności klienta, inwestycji czy handlu. W jednej umowie możemy zdefiniować odpowiednie sublimity przeznaczone na wybrane produkty czy grupy produktowe w złotych i innych walutach wymienialnych. Umowa wieloproduktowa może również obejmować kilka podmiotów (kredytobiorców) i działa wówczas jako wielostronna umowa wieloproduktowa.

W naszej ofercie znajdują się również: kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, pożyczka korporacyjna, kredyt technologiczny, kredyt z premią BGKBank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.Bank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków., kredyt inwestycyjny na inwestycje w rolnictwie oraz inwestycje związane z gruntami rolnymi. W 2018 roku włączyliśmy do oferty kredyt ze stałą stopę procentową. Jest on przeznaczony dla firm, które potrzebują długoterminowego finansowania i chcą zabezpieczyć jego koszt. Jednocześnie nie są na tyle zaawansowane w produktach bankowych, by sięgać po rozwiązania rynków finansowych zabezpieczające wahania stóp procentowych.

Finansowanie aktywów

Proponujemy klientom korporacyjnym atrakcyjne formy finansowania aktywów: leasingUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. oraz faktoringWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.

Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu biznesu, finansując aktywa dla firm i przedsiębiorstw. Skupiamy się na tworzeniu prostych produktów i wygodnych rozwiązań. Obserwujemy rynek i zmieniające się potrzeby klientów. Wpisujemy się w trendy EKO. Rozwój oferty, imponujący wzrost liczby klientów (aż o 34%), a co za tym idzie dwucyfrowy wzrost wartości zawartych umów (o 24%), pozwoliły nam zakończyć 2018 rok na rekordowym poziomie. Wszystkim klientom dziękujemy za zaufanie.
Ewa Łuniewska
Prezes Zarządu ING Lease Polska Sp. z o.o.

W obszarze leasinguUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. współpracujemy ze spółką zależną, ING Lease (Polska), która w swej ofercie ma wszystkie podstawowe rodzaje leasinguUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. (operacyjny, finansowy, w tym zwrotny) oraz pożyczkę leasingowąUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat., które pozwalają sfinansować zakup zarówno ruchomości (samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony, samochody ciężarowe, maszyny i urządzenia, linie technologiczne, pojazdy użytkowe, sprzęt medyczny, biurowy i IT), jak i nieruchomości (budynki biurowe, obiekty handlowe, centra logistyczne).

Spółka kieruje swoje usługi do wszystkich segmentów rynku: dużych, średnich i małych firm, a także klientów z segmentu mikro (przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.).

W 2018 roku uzupełniliśmy ofertę finansowana o kolejne programy uproszczone, bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych.:

  • ING EKO – leasingUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. pojazdów elektrycznych i hybrydowych bez opłat za rejestrację
  • ING Maszyny – leasingUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. standardowych maszyn produkcyjnych, budowlanych, spożywczych oraz wózków i widłowych bez zbędnych formalności.

Spółka ING Lease w 2018 poszerzyła zewnętrzne kanały dystrybucji o salony dealerskie oraz rozwinęła kanały zdalne.

W 2018 ING Lease zostało wyróżnione w ramach plebiscytu Najlepszy Partner w Biznesie 2018 w kategorii „Leasing” organizowanego przez miesięcznik Home&Market. Również program ING Maszyny oraz program ING AUTO wraz z subprogramem ING EKO zostały docenione jako jeden z Najlepszych Produktów dla MSP 2018 w kategorii „Leasing”, w ramach plebiscytu „Turbiny Polskiej Gospodarki” organizowanego przez Gazetę Finansową.

Faktoring w ING to więcej niż finansowanie. To przede wszystkim kompleksowa obsługa należności wynikających z faktur sprzedażowych naszych klientów. Korzystanie z tej obsługi z kolei przekłada się na swobodę działania klientów w nieskrępowanym rozwoju ich biznesu. Satysfakcja klientów, ich zaufanie oraz wysoki poziom jakości obsługi przekładają się na rekordowe wyniki ING Commercial Finance w kolejnym już kwartale i roku.
Tomasz Mazurkiewicz
Prezes Zarządu ING Commercial Finance Polska S.A.

W obszarze faktoringuWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług. współpracujemy z naszą spółką zależną ING Commercial Finance, która jest liderem rynku od 2014 roku. Nabywamy, finansujemy i rozliczamy należności, które powstały w wyniku dostawy towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty.

Instrumenty finansowania handlu to nowoczesne rozwiązania, które zapewniają bezpieczną realizację transakcji z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz finansowanie zawartych kontraktów. W zależności od rodzaju transakcji, charakteru relacji z kontrahentem oraz zabezpieczenia, przedstawiamy naszym klientom ofertę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Rozwijamy ofertę dla gwarancji oraz akredytyw, które cieszą się niesłabnącym uznaniem naszych klientów, a także inkasa dokumentowego oraz wykupu wierzytelności. Nasz bank znajduje się w czołówce wystawców gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych.

Ciągle udoskonalamy produkty finansowania handlu – jako pierwsi na rynku polskim wprowadziliśmy e-gwarancję oraz platformę do weryfikacji podpisów kwalifikowanych.

Klienci zaczynają doceniać e-gwarancje jako najszybszą i dogodną formę zabezpieczania zobowiązań. Znacząco wzrasta popularność gwarancji elektronicznych – w 2018 roku prawie 5% gwarancji wystawiliśmy w tej formie.

Najszybciej rozwijającym się produktem do finansowania łańcucha dostaw i płatności jest Finansowanie Dostawców – dostępne na platformie Aleo.

Finansowanie dostawców dalej jest jedną z kluczowych funkcji platformy Aleo wspierających działalność jej użytkowników przez poprawę bieżącej płynności finansowej firm. Na Aleo dostawcy mogą otrzymać pieniądze za wystawione faktury przed terminem płatności, a odbiorcy mogą przesunąć termin spłaty zobowiązań o czas, który uzgodnią z naszym bankiem. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu rynku, w 2018 roku sfinansowaliśmy prawie 25% więcej faktur niż rok wcześniej.

Dajemy naszym klientom dostęp do atrakcyjnych zabezpieczeń kredytów oferowanych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to gwarancje kredytów obrotowych i inwestycyjnych w ramach tzw. linii portfelowych. Na koniec 2018 roku osiągnęliśmy rekordowy poziom czynnych gwarancji BGKBank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.Bank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. zabezpieczających produkty kredytowe, w całej historii funkcjonowania programu gwarancji BGKBank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.Bank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków..

ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski SA od wielu lat jest liderem wśród polskich banków w finansowaniu projektów, na które kredytobiorcy uzyskują dotacje unijne. BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. pomaga prefinansować projekty, dzięki którym poprawia się konkurencyjność polskiego małego i średniego przemysłu. Na 1 672 wnioski złożone do BGKBank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.Bank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. od startu programu w 2017 roku aż 252 miało promesy kredytów technologicznych wystawione przez ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski. Ponad 15% udziału w rynku zapewnia ING nie tylko pierwszą pozycję wśród banków, ale przede wszystkim uznanie klientów. Nasi klienci otrzymali największą liczbę i największy wolumen dotacji.

W 2018 roku w każdym z czterech etapów naboru do Kredytu na innowacje technologiczne liczba promes i kredytów z ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego SA była najwyższa. Łącznie nasi klienci wnioskowali o dotacje przekraczające 800 mln złotych i planowali zrealizować inwestycje o wartości prawie dwóch miliardów złotych. Wolumen przyznanych kredytów unijnych sięgnął dwóch miliardów złotych, a na koniec 2018 roku zaangażowanie z tytułu tych kredytów w ING wyniosło około 600 milionów złotych.

Dzięki tym dotacjom nasi klienci mogą oferować nowe lub znacząco ulepszone produkty i stają się konkurencyjni w świecie, a projekty finansowane przez kredyty unijne mają pozytywny wpływ na środowisko. Wśród preferowanych wniosków o finansowanie są takie, w wyniku których powstają produkty o wydłużonym cyklu życia przez opłacalną naprawę czy wielokrotne użycie, technologie bezodpadowe, minimalizujące zużycie energii lub surowców, a także produkty, które po zużyciu mogą być ponownie przetwarzane.

Ofertę w ramach finansowania strukturalnego przygotowaliśmy z myślą o klientach, którzy zamierzają realizować wizję rozwoju oraz wzmocnienia pozycji rynkowej dzięki transakcjom kapitałowym, takim jak wykupy menedżerskie, fuzje i przejęcia.

Naszym klientom, którzy mają osobowość prawną oraz jednostkom samorządu terytorialnego, pomagamy w pozyskaniu finansowania przez organizację emisji obligacji.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: