ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Wspólnie z zarządem i wyższą kadrą menedżerską stworzyliśmy szczegółowy model tworzenia wartości.

Powstał on na bazie metodyki Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego.

Model tworzenia wartości jest naszą odpowiedzią na pytania: jaką wartość tworzymy dla klientów, akcjonariuszy, pracowników i otoczenia społecznego, jak ją mierzymy i jak maksymalizujemy. Wszystko po to, aby stale doskonalić strategiczne zarządzanie naszą organizacją. Jesteśmy przecież częścią otoczenia, gdzie wszystkie jego składniki mocno na siebie wpływają.

W procesie tworzenia modelu wartości przeprowadziliśmy analizę potencjału, jakim dysponujemy w organizacji, jakie ponosimy nakłady na działania operacyjne oraz jakie wyniki i efekty osiągamy z perspektywy wykorzystywanych kapitałów.

Wykorzystywane kapitały

To nasi pracownicy, ich wiedza, kompetencje oraz zaangażowanie. To również nasi klienci współpracujący z nami przy rozwijaniu naszych produktów i usług.

Kluczowe charakterystyki:

 • Zatrudnienie w Grupie wyniosło 8 086 osób (2017 rok: 8 032).
 • Ponad 6 tys. pracowników wzięło w 2018 roku udział w badaniu WPCAng. Winning Performance Culture - badanie poziomu zaangażowania pracowników.Ang. Winning Performance Culture - badanie poziomu zaangażowania pracowników. (2017 rok: blisko 6 tys. pracowników w badaniu OHIAng. Organizational Health Index - badanie zdrowia organizacji.Ang. Organizational Health Index - badanie zdrowia organizacji.).
 • Średni staż pracy wyniósł 12,2 lat (2017 rok: 12,2 lat).

Przez który rozumiemy środki powierzone nam przez klientów, kapitał dostarczony przez akcjonariuszy oraz obligatariuszy i wygenerowane przez nasz bank wyniki finansowe.

Kluczowe charakterystyki:

 • Wartość zgromadzonych depozytów – 117,7 mld zł (2017 rok: 104,5 mld zł).
 • Wartość kapitałów własnych – 13,3 mld zł (2017 rok: 11,8 mld zł).
 • Zysk netto przypadającym akcjonariuszom BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. – 1 525,9 mln zł (2017 rok: 1 403,1 mln zł).
 • Zwrot z kapitału (ROE) – 12,5% (2017 rok: 12,6%).

To nasze umiejętności i wiedza, które wykorzystujemy do tworzenia nowoczesnych produktów i usług odpowiadających na obecne i przyszłe potrzeby klientów.

Kluczowe charakterystyki:

 • W 2018 roku odbył się Innovation Bootcamp 5.0 – 51 zgłoszonych pomysłów pochodziło z Polski (na 349 zgłoszonych przez wszystkie jednostki Grupy ING).
 • W dwóch edycjach Akceleratora w 2018 roku wzięło udział 9 zespołów, 23 uczestników, 8 ekspertów z banku
  i 2 ekspertów spoza ING (PACEJest to zorganizowany proces wspierający innowacyjność w Grupie ING. Zachęca do szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów i usług opracowanych przez małe, niezależne i interdyscyplinarne zespoły.Jest to zorganizowany proces wspierający innowacyjność w Grupie ING. Zachęca do szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów i usług opracowanych przez małe, niezależne i interdyscyplinarne zespoły. Coach + Sevice Designer).
 • W ciągu 2018 roku każdy pracownik uczestniczy średnio w 41 godzinach szkoleń (2017 rok: 34 godziny).

To środowisko naturalne, na które głównie oddziałujemy pośrednio poprzez finansowane przez nas projekty. Nasz bezpośredni wpływ staramy się minimalizować.

Kluczowe charakterystyki:

 • 88% umów z kontrahentami uwzględnia klauzulę odnoszącą się do poszanowania środowiska naturalnego (2017 rok: 92%).
 • Wszystkie projekty w segmencie korporacyjnym (w ramach ścieżki Fast Track Uproszona ścieżka kredytowa w subsegmencie średnich i dużych firm.Uproszona ścieżka kredytowa w subsegmencie średnich i dużych firm. i Normal Track) były zbadane pod kątem zgodności z polityką ESRAng. Environmental and Social Risk – ryzyko środowiskowe i społeczne.Ang. Environmental and Social Risk – ryzyko środowiskowe i społeczne. (Instrukcja ryzyka środowiskowego i społecznego) (2017 rok: 100%).
 • Od 2016 roku 100% energii kupowanej przez nasz bank pochodzi ze źródeł odnawialnych.

To relacje z interesariuszami z naszego otoczenia: klientami, pracownikami, dostawcami, społecznościami lokalnymi i organizacjami społecznymi oraz charytatywnymi.

Kluczowe charakterystyki:

 • Liczba klientów – 4,86 mln (2017 rok: 4,59 mln).
 • Dwie fundacje korporacyjne – Fundacja ING Dzieciom i Fundacja Sztuki Polskiej ING.
 • Liczba godzin poświęcona przez pracowników na wolontariat – 5,2 tys. (2017 rok: 4,9 tys.).
 • Liczba dostawców zakwalifikowanych – 534 (2017 rok: 452).

Dystrybucja przychodu gotówkowego

Bezpośrednio i pośrednio wpływamy na rozwój otoczenia, w którym funkcjonujemy. Robimy to przez dystrybucję środków finansowych, tzw. przychodu gotówkowego (rozumianych jako przychody ogółem pomniejszone o amortyzację i koszty ryzyka).

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Przychód gotówkowy
mln zł 2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
Przychód gotówkowy 4 538,0 4 165,5 3 813,3 3 356,8 3 102,0 8,9%
Wynik odsetkowy 3 759,3 3 389,4 2 953,4 2 467,1 2 330,2 10,9%
Wynik prowizyjne 1 304,9 1 196,0 1 064,8 1 017,2 1 062,9 9,1%
Pozostałe dochody 168,2 183,7 306,3 293,8 151,7 -8,4%
Amortyzacja -193,5 -182,4 -210,6 -189,2 -175,1 6,1%
Koszty ryzyka -500,9 -421,2 -300,6 -232,1 -267,7 18,9%
Przychód gotówkowy
EUR 2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
Przychód gotówkowy 1 063,5 981,3 871,5 802,1 740,5 8,4%
Wynik odsetkowy 881,0 798,5 675,0 589,5 556,2 10,3%
Wynik prowizyjne 305,8 281,8 243,3 243,1 253,7 8,5%
Pozostałe dochody 39,4 43,3 70,0 70,2 36,2 -8,9%
Amortyzacja -45,3 -43,0 -48,1 -45,2 -41,8 5,5%
Koszty ryzyka -117,4 -99,2 -68,7 -55,5 -63,9 18,3%
Przychód gotówkowy
USD 2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
Przychód gotówkowy 1 252,6 1 112,6 961,0 885,0 974,6 12,6%
Wynik odsetkowy 1 037,7 905,3 744,3 650,5 732,1 14,6%
Wynik prowizyjne 360,2 319,5 268,3 268,2 333,9 12,8%
Pozostałe dochody 46,4 49,1 77,2 77,5 47,7 -5,4%
Amortyzacja -53,4 -48,7 -53,1 -49,9 -55,0 9,6%
Koszty ryzyka -138,3 -112,5 -75,8 -61,2 -84,1 22,9%

Dystrybucja przychodu gotówkowego pomiędzy interesariuszy

Model tworzenia wartości

ludzki finansowy środowiskowy społeczny intelektualny Kapitał Rozwój pracowników Bezpieczeństwo depozytów wsparte silną pozycją kapitałową Zaangażowanie w projekty proekologiczne Rosnąca baza zadowolonych klientów Wysoki zwrot na kapitale i dywidenda Doświadczenie klienta Wspieranie zrównoważonego rozwoju Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem Zaangażowani pracownicy i silny pracodawca Stabilność i przewidywalność Jak działa nasz bank
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: