ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Strategia biznesowa

 • [103-1]
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania
 • [203-2]
  Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

W 2014 roku w Grupie ING wdrożyliśmy strategię „Think forward”. Chcemy być postrzegani jako bank dla przedsiębiorczych. Taki, który dostarcza swoim klientom życiowych rozwiązań, które są im potrzebne i z których będą chcieli korzystać.

Nasi klienci, jak również odbiorcy reklam, kojarzą nas zapewne z hasłem „Liczą się ludzie”. I słusznie, bo chcemy, aby ludzie – z naszą pomocą − mogli realizować swoje cele. Często pomagamy im wręcz zdać sobie z nich sprawę i je nazwać.

W praktyce oznacza to, że – z myślą o kliencie i jego satysfakcji – upraszczamy nasze działania i sposób porozumiewania się. Zwiększamy naszą dostępność, kładąc nacisk na dowolność formy kontaktu i pory, w której klient może do nas dotrzeć. Jesteśmy organizacją ludzi zaangażowanych, którzy czerpią satysfakcję z doskonalenia się. I z tego, że wspieramy w rozwoju naszych klientów. Chcemy, aby wybierali świadomie.

infografika-ing_ing-infografika-12 infografika-ing_ing-infografika-12

Nasze obietnice

Mówimy i piszemy do naszych klientów jasno: bez bankowego żargonu i prawnych zawiłości. Upraszczamy umowy i unikamy gwiazdek. Tworzymy przystępne rozwiązania online.

Zapewniamy klientom dostęp do usług z każdego urządzenia i o dowolnej porze dnia i nocy. Przebudowujemy nasze oddziały i dostosowujemy maszyny gotówkowe do potrzeb klientów.

Edukujemy klientów, doradzamy i dzielimy się wiedzą. Nasi doradcy asystują klientom przy podejmowaniu decyzji. Rozwijamy innowacyjne platformy i narzędzie usprawniające zarządzanie finansami.

Wspólnie z klientami poszukujemy nowych rozwiązań i usprawnień. Automatyzujemy nasze wewnętrzne systemy. Angażujemy wszystkich pracowników w poszukiwanie obszarów do poprawy.

Mówimy i piszemy do naszych klientów jasno: bez bankowego żargonu i prawnych zawiłości. Upraszczamy umowy i unikamy gwiazdek. Tworzymy przystępne rozwiązania online.

Zapewniamy klientom dostęp do usług z każdego urządzenia i o dowolnej porze dnia i nocy. Przebudowujemy nasze oddziały i dostosowujemy maszyny gotówkowe do potrzeb klientów.

Edukujemy klientów, doradzamy i dzielimy się wiedzą. Nasi doradcy asystują klientom przy podejmowaniu decyzji. Rozwijamy innowacyjne platformy i narzędzie usprawniające zarządzanie finansami.

Wspólnie z klientami poszukujemy nowych rozwiązań i usprawnień. Automatyzujemy nasze wewnętrzne systemy. Angażujemy wszystkich pracowników w poszukiwanie obszarów do poprawy.

Priorytety strategiczne

Podstawą naszego działania są klienci. Zależy nam na tym, aby było ich wielu i aby byli z nami związani. Będziemy dla nich głównym bankiem tylko wówczas, gdy będą z nas zadowoleni i to u nas znajdą odpowiedzi na swoje problemy. Wiemy, że zapewnimy im trwałą i dobrą relację, jeśli równocześnie będziemy dbali o naszą siłę finansową oraz stabilną infrastrukturę.

Tworzenie nowych rozwiązań jest podstawowym zadaniem naszej organizacji. Dlatego szukamy dla siebie nowego sposobu działania. Takiego, który będzie optymalny dla organizacji złożonej z ambitnych i zaangażowanych ludzi, dbających o rozwój własny i innych. Takiego, który jeszcze bardziej włączy klientów w proces tworzenia i modyfikowania produktów.

Uważnie obserwujemy zmiany i staramy się je wykorzystać w wielu obszarach. Przekuwamy je w produkty i usługi, które rozwijamy wspólnie z klientami. Wdrażamy najnowsze technologie, ale pamiętamy, że dla klientów technologia musi być równocześnie i użyteczna, i bezpieczna.

ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski to nie tylko depozyty i kredyty. Zapewniamy klientom kompleksowe spojrzenie na ich finanse i oferujemy rozwiązania wychodzące poza tradycyjnie rozumianą bankowość.

Podstawą naszego działania są klienci. Zależy nam na tym, aby było ich wielu i aby byli z nami związani. Będziemy dla nich głównym bankiem tylko wówczas, gdy będą z nas zadowoleni i to u nas znajdą odpowiedzi na swoje problemy. Wiemy, że zapewnimy im trwałą i dobrą relację, jeśli równocześnie będziemy dbali o naszą siłę finansową oraz stabilną infrastrukturę.

Tworzenie nowych rozwiązań jest podstawowym zadaniem naszej organizacji. Dlatego szukamy dla siebie nowego sposobu działania. Takiego, który będzie optymalny dla organizacji złożonej z ambitnych i zaangażowanych ludzi, dbających o rozwój własny i innych. Takiego, który jeszcze bardziej włączy klientów w proces tworzenia i modyfikowania produktów.

Uważnie obserwujemy zmiany i staramy się je wykorzystać w wielu obszarach. Przekuwamy je w produkty i usługi, które rozwijamy wspólnie z klientami. Wdrażamy najnowsze technologie, ale pamiętamy, że dla klientów technologia musi być równocześnie i użyteczna, i bezpieczna.

ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski to nie tylko depozyty i kredyty. Zapewniamy klientom kompleksowe spojrzenie na ich finanse i oferujemy rozwiązania wychodzące poza tradycyjnie rozumianą bankowość.

Rozliczenie priorytetów strategicznych za 2018 rok

W ramach realizacji strategii biznesowej wyznaczyliśmy sobie kilka kluczowych obszarów, nad którymi pracowaliśmy w 2018 roku. Wyniki realizacji priorytetów prezentuje poniższa tabela:

Nasze priorytety w 2018 roku
Nasz priorytet Wyniki realizacji
Wzrost liczby klientów wspierany przez rozwiązania cyfrowe i wysoką satysfakcję klientów
 • Wzrost liczby klientów o 269,9 tys. r/r do 4,86 mln
 • #2 w wyniku badania NPSAng. Net Promoter Score - metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów.Ang. Net Promoter Score - metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów. w segmencie detalicznym
Zmotywowani pracownicy, zaangażowani w realizację strategii BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.
 • Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla do rynku wynosi 125%
 • Wdrożyliśmy program zarządzania talentami / sukcesją
Lider w zakresie stosowania sztucznej inteligencji i zarządzanie danymi
 • Uruchomiliśmy wirtualnego asystenta dla klientów segmentu detalicznego, dostępnego w Moim ING
 • Uruchomiliśmy bramkę płatniczą imoje
 • Przeprowadziliśmy hackathon „Lion’s Den ING Modelling Challenge” w zakresie ryzyka i analizy danych
 • Dzielimy się z naszymi klientami korporacyjnym wiedzą w zakresie wykorzystania robotów usprawniających działalność operacyjną
Optymalny i stabilny bilans
 • Udział środków na rachunkach bieżących wyniósł 37,6% (+0,2 p.p. r/r)
 • Wartość kredytów brutto wyniosła na koniec roku 104,4 mld zł (+18,0% r/r)
 • Wskaźnik kredyty / depozytów wyniósł 87,6% (+3,9 p.p.)
Poprawa efektywności operacyjnej
 • Wskaźnik koszty / dochodów wyniósł 44,5%
 • Zwrot na kapitale (ROE) wyniósł 12,5% (-0,1 p.p. r/r)
 • Zarząd zarekomendował wypłatę 30% zysku jednostkowego jako dywidendę

Priorytety strategiczne i główne ryzyka w 2019 roku

Nasze priorytety strategiczne na 2019 rok

 • Wzrost liczby klientów.
 • Zgodność z wymogami regulacyjnymi.
 • Doskonałość operacyjna.
 • Motywacja pracowników.
 • Zarządzanie danymi.

Ryzyka w realizacji strategii biznesowej w 2019 roku

 • Niestabilności i / lub spowolnienie gospodarcze na świecie.
 • Wydarzenia polityczne powodujące niestabilność regulacyjną.
 • Koszty regulacyjne sektora bankowego.
 • Presja na wzrost płac.
 • Koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Istotą zrównoważonego rozwoju jest działanie, które pozwoli nam zostawić świat dla przyszłych pokoleń przynajmniej taki sam, jaki jest obecnie. Idealnie byłoby, gdybyśmy – wykorzystując postęp technologiczny – uczynili go jeszcze lepszym.

Poczynając od finansowanych przez nas projektów, na oświetleniu naszych biur kończąc – mamy świadomość, że każdy aspekt naszej działalności ma wpływ na społeczeństwo i środowisko. Przestrzegamy praw człowieka i dbamy o środowisko, starając się zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko lub odpowiednio nim zarządzać. Angażujemy się w relacje z naszymi klientami, by wspierać ich ciągły rozwój. Promujemy wszelkie formy różnorodności – nie tylko dlatego, że jest to właściwe, ale również dlatego, że z różnych źródeł i z odmiennych sposobów myślenia wypływają nowe, wartościowe idee. Inwestujemy w lokalne społeczności i uczestniczymy w wolontariacie.

Zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element naszej strategii biznesowej. Aby te działania miały charakter spójny i wyznaczały kierunki, w których zmierzamy, zaktualizowaliśmy naszą poprzednią strategię zrównoważonego rozwoju. Nasza odpowiedź to BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. dla przedsiębiorczych, BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. równych szans, BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zielonych inwestycji i BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. świadomy ekologicznie.

Realizacja założeń strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A.

Cel Miary sukcesu na koniec 2018 roku Realizacja
BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. dla przedsiębiorczych
Jesteśmy przedsiębiorczy.

Wprowadzamy rozwiązania beyond banking w obszarze Detalu, SME / Mid-Corp i Wholesale Banking.

wdrożenie MojeID,

wdrożenie fakturowania online wraz z modułem księgowym.

 • Jako bank w 2018 roku byliśmy gotowi na wdrożenie MojegoID. Opóźnienia we wdrożeniu wynikają z dostawcy usług i są niezależne od działań banku. Dla przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. wdrożyliśmy fakturowanie online wraz z modułem księgowym.
SME / Mid-Corp:

wzrost dochodów beyond banking o 35%

 • Wskaźnik został błędnie włączony w strategię. Docelowy poziom do osiągnięcia w 2021 roku to 10% w przychodach core business. Na koniec 2018 roku wzrost dochodów beyond banking był na poziomie 1,34%.
Wholesale Banking:

Robotics; Purchase-to-pay platform.

 • W 2018 roku skupialiśmy się na rozwoju usługi Robotics. Dzielimy się z naszymi klientami korporacyjnym wiedzą w zakresie wykorzystania robotów usprawniających działalność operacyjną. Przeprowadzony został proces proof of concept (POC) w segmencie klientów strategicznych. Drugi POC zakończony w styczniu 2019 roku.
Wspieramy firmy w rozwoju ich biznesu. Budujemy platformę, dzięki której dostarczamy nowe rozwiązania adekwatne do potrzeb przedsiębiorstw. Wzrost wskaźnika x-buy o 10%.
 • Wskaźnik x-buy na koniec 2018 jest niższy niż na koniec 2017 roku. Jest to związane ze zmianą procesu sprzedaży rachunku ROR oraz OKO. Skupiliśmy się ponadto na uproduktowieniu klientów produktami serwisów zewnętrznych, które nie wchodzą do wyliczenia wskaźnika x-buy. W roku 2019 będziemy pracować nad zmianą definicji PRIMARY aby uwzględniała produkty serwisów zewnętrznych.
Wspieramy postawę przedsiębiorczą pracowników, zachęcamy do ciągłego rozwoju (jesteśmy organizacją uczącą się). Poszukujemy nowych kompetencji i rozwijamy je. Nowe pomysły w Innovation Bootcamp 2018.
 • W Innovation Bootcamp 5.0 zgłoszono 349 pomysłów w tym 51 pomysłów z Polski. Finał miał miejsce w czerwcu 2018 roku – w Alwernii pod Krakowem.
Rozwijamy narzędzia i usługi wspierające ludzi przedsiębiorczych – od momentu decyzji o założeniu działalności poprzez jej prowadzenie i rozwój do jej zakończenia/przekazania następcy. Minimum 10% naszych klientów aktywnie korzysta z naszych rozwiązań.
 •  Produkty wdrożone w 2018 oferowane klientom segmentu PrzedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. to: ING Księgowość – 42 tys. klientów; 9 tys. terminali płatniczych; 300 bramek imoje; 900 umów mikrofaktoringowych; 250 umów mikroleasingu. Łącznie ponad 10% klientów Qualified segmentu korzysta z nowych rozwiązań.
Rozwijamy współpracę z fintechami i start-upami. Chcemy wspierać te start-upy, w których widzimy potencjał do realnych działań biznesowych. 3 edycje wewnętrznego wydarzenia Start-ups Demo Days.
 • W 2018 roku odbyły się 2 edycje spotkań DemoDay. Dodatkowo w banku odbyły się 2 eventy tematyczne, na które zaprosiliśmy start-upy (tematy przewodnie eventów to Open Banking i AI).
Dajemy dostęp do edukacji finansowej osobom, które chcą się uczyć, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Zwiększamy liczbę beneficjentów działań i programów w zakresie edukacji finansowej. Zwiększenie o 10%.
 • W 2018 roku zwiększyła się liczba projektów z edukacji finansowej w programie Dobry pomysł. Na 73 projekty 45 było edukacyjnych (62%) w porównaniu do 2017 roku – na 71 projektów, 42 były edukacyjne (59%).
 • Nieznacznie zmniejszyła się liczba uczniów, która wzięła udział w programie Młodzi Przedsiębiorczy z 610 w 2017 roku do 600 w 2018 roku. Nowością jednak była Gala Młodzi Przedsiębiorczy, którą zrealizowaliśmy w siedzibie ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego. Na gali 12 zespołów zaprezentowały swoje projekty.
 • Zwiększyła się liczba naszych wolontariuszy, którzy wzięli udział w programie Bakcyl z 62 do 69 (11%). Udzielili oni w 2018 roku 210 lekcji.
BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. równych szans
Wypracowujemy i wdrożymy plan działań wspierających klientów z niepełnosprawnościami. Wdrożenie do końca 2018 roku.
 • Dążymy do tego, aby nasze oddziały były wygodne dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami czy odwiedzających nas z wózkami dziecięcymi. Projektujemy wnętrza według ich potrzeb i usuwamy bariery. W roku 2018 zlikwidowaliśmy bariery architektoniczne w 22 oddziałach detalicznych. Ponadto 29 naszych oddziałów zostało wyposażone w szyny najazdowe oraz dzwonki przywoławcze. Na koniec 2018 roku 88% naszych oddziałów było bez barier architektonicznych na wejściu, a 91% było bez barier lub miało zniwelowane bariery (mobilne szyny najazdowe).
 • Ponadto we wszystkich naszych oddziałach klienci mają dostęp do tłumacza migowego poprzez aplikację Migam udostępnioną na telefonach lub tabletach naszych specjalistów.
Ciągle doskonalimy warunki pracy, tak aby odpowiadały one warunkom koniecznym do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Zakończony audyt ergonomiczny, zidentyfikowane miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Zakończyliśmy audyt ergonomiczny. Identyfikacja miejsc dla osób z niepełnosprawnościami jest w trakcie. Od 1 stycznia 2019 roku wprowadziliśmy w naszym banku pakiet świadczeń związanych z niepełnosprawnością.
Aktywnie wspieramy kulturę różnorodności poprzez angażowanie się we współpracę z organizacjami aktywizującymi osoby z niepełnosprawnościami. Zidentyfikowanie organizacji, z którymi zostanie zawarta umowa o współpracy. Przeprowadzenie wspólnie z wybraną organizacją co najmniej jednej akcji aktywizującej niepełnosprawnych.
 • Rozpoczęliśmy współpracę z dwiema Fundacjami, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami budować poczucie własnej wartości, wspierają proces usamodzielnienia i pokazują jak skutecznie szukać satysfakcjonującej pracy.
 • Z jedną fundacją przygotowaliśmy poradnik – Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
 • Z drugą fundacją nawiązaliśmy współprace w celu wsparcia nas w procesach rekrutacyjnych osób z niepełnosprawnościami (jesteśmy w trakcie podpisywania umowy).
Dalej upraszczamy komunikację i upowszechniamy „Po prostu”. Tworzymy standardy i narzędzia zwiększające skalę prostej komunikacji Uproszczenie 2 000 komunikatów
 • Do tej pory udało się uprościć 2 015 komunikatów wewnętrznych i zewnętrznych.
BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zielonych inwestycji
Realizujemy założenia Deklaracji ekologicznej. Ograniczamy współpracę w obszarze kredytowania ze spółkami, które uzyskują większość przychodów z produkcji i / lub sprzedaży węgla kamiennego. Planujemy zakończyć tego rodzaju kredytowanie do 2025 roku. Jednocześnie wspieramy projekty, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. Przynajmniej 3 projekty realizowane z troską o środowisko naturalne
 • W 2018 roku zrealizowaliśmy duży projekt Moje powietrze. W jego zakres wchodziła kampania „Czy my Polacy mamy ze sobą coś wspólnego? Nie widać. Bo to powietrze”. W kampanii zachęcaliśmy Polaków do proaktywnej postawy na rzecz czystego powietrza. Kampania towarzyszyła wprowadzeniu do oferty finansowania produktów i rozwiązań energooszczędnych, w której rezygnowaliśmy z prowizji za jego udzielnie. W ramach oferty pożyczek i kredytów dla klientów indywidulanych i firm, oferowaliśmy promocyjne finansowanie na produkty i rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej i zwiększenia czystej. Zainicjowaliśmy budowę Smog Free Tower, żeby zwrócić uwagę na konieczność podejmowania działań na rzecz czystego powietrza. Akcja #mojepowietrze zachęcała Polaków do aktywnej postawy na rzecz czystego powietrza. Internauci dzielili się swoimi pomysłami na walkę ze smogiem.
 •  2018 roku kontynuowaliśmy nasze działania w ramach rozwijania elektromobilności. Zapoczątkowaliśmy współpracę z 4 partnerami dostarczającymi samochody elektryczne i stacje ładujące oraz skutery elektryczne.
 • W ramach partnerstwa z Innogy, oprócz podpisania listu intencyjnego, przeprowadziliśmy z sukcesem m.in. pilotaż najmu elektrycznych samochodów na zasadach idei współdzielenia, a w lipcu uruchomiliśmy 10 nowych punktów ładowania na terenie Centrum Handlowego Janki.
 • W listopadzie podpisaliśmy list intencyjny w sprawie wspólnych działań z ENGIE Technika Instalacyjna. Rozwój elektromobilności oraz rozwiązania z obszaru efektywności energetycznej to zakres zainicjowanej współpracy pomiędzy ENGIE a naszym bankiem.
 • W grudniu rozpoczęliśmy pilotaż carsharingu oraz uruchomiliśmy pierwsze stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Katowicach. 23 stacje ładowania i 20 samochodów elektrycznych to podstawa uruchamianego przez nas i Tauron systemu elektromobilności.
 • W zeszłym roku z powodzeniem testowaliśmy również wypożyczanie skuterów elektrycznych. W ramach współpracy z firmą Jeden Ślad – siecią elektrycznych skuterów miejskich, w czerwcu udostępniliśmy 50 skuterów w Katowicach a w sierpniu 60 skuterów elektrycznych ING w Warszawie.
Wszystkie nasze inwestycje podlegają ocenie ryzyka pod kątem wpływu społeczno-środowiskowego zgodnie z Polityką ESR 100%
 • W 2018 roku wszystkie nasze inwestycje podlegały ocenie ryzyka pod kątem wpływu społeczno-środowiskowego zgodnie z Polityką ESR.
Promujemy założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) Widzimy szansę i potencjał dla biznesu w tym zakresie. Pełnimy aktywną rolę w inspirowaniu i dzieleniu się wiedzą. Udział BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. jako partnera w przynajmniej 2 konferencjach zewnętrznych
 • Zgodnie z celem ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju w 2018 roku promowaliśmy założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).
 • Razem z Deloitte oraz innymi partnerami wydaliśmy raport „Zamknięty obieg otwarte możliwości” na temat gospodarki w obiegu zamkniętym, który miał swoją premierę na EEC Green. Celem raportu jest spojrzenie na sytuację w Polsce i zidentyfikowanie szans, jakie stwarza gospodarka o obiegu zamkniętym. Podczas EEC Green, raport został zaprezentowany uczestnikom konferencji. Byliśmy partnerem głównym EEC Green oraz Open Eyes Economy. Na obu wydarzeniach odbyły się panele dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym.
Prowadzimy aktywny dialog z organizacjami pozarządowymi (NGO). Przynajmniej 4 spotkania
 • W 2018 roku odbyły się 4 spotkania z różnymi organizacjami pozarządowymi.
BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. świadomy ekologicznie
Prowadzimy działania mające na celu ograniczanie śladu węglowegoCałkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.. Ślad węglowyCałkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. zmniejszony o 84% do 2020 roku w stosunku do 2014 roku.
 • Na poziomie 79% w stosunku do roku bazowego 2014. Program jest długofalowy, jednak jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu.
Ograniczamy zużycie wody, zwiększamy recykling odpadów. O 20% mniejsze zużycie wody do 2020 roku w stosunku do 2014 roku, 100% recyklingu odpadów do 2020 rok.
 • Zmniejszenie zużycia wody jest obecnie na poziomie 13% w stosunku do roku bazowego 2014. Od 2016 roku 100% wszystkich odpadów generowanych przez pracowników (papier, elektro odpady, tonery czy meble) podlegają recyklingowi. Wszelkie odpady komunalne są odbierane przez gminy, nie podlegają recyklingowi przez bank.
Promujemy inicjatywy prośrodowiskowe w działalności własnej (np. flota samochodów elektrycznych i hybrydowych).
 •  Zamiana kolejnych 6 samochodów dyżurnych spalinowych na samochody elektryczne.
 • Postawienie 3 stacji ładowania samochodów elektrycznych przy oddziałach.
 • Przeszkolenie ok. 50 osób z eco-drivingu
 • W 2018 roku zakupiliśmy i oddaliśmy do użytku 7 nowych samochodów elektrycznych, które zastąpiły samochody benzynowe. Dzięki temu w naszej flocie mamy już 11 samochodów elektrycznych oraz 6 samochodów hybrydowych.
 • Stawiamy również stacje ładowania samochodów. Na koniec roku mieliśmy 8 własnych słupków w Katowicach, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
 • W 2018 roku przeszkoliliśmy 18 osób z eco- drivingu.
Dalej budujemy świadomość ekologiczną pracowników i edukujemy ich w tym zakresie. Zorganizowanie 2 konkursów dla pracowników w ramach promocji eco-brandu.
 • Zorganizowaliśmy 3 konkursy dla pracowników dotyczących ekologii i środowiska. Dotyczyły one sposobów na nadanie ponownego życia produktowi, unikanie plastiku oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. W każdym można było zdobyć adekwatne nagrody: nasze torby z billboardów, zgniatarkę do butelek i puszek oraz maski antysmogowe.
Wypracowujemy podejście w obszarze zrównoważonych zakupów. 90% wszystkich dostawców zaakceptuje i będzie stosować Kodeks dla dostawców.
 • Zgodnie z Polityką zakupową w 2018 roku kontynuowano działania w  ramach procesu  kwalifikacji dostawców.  Proces kwalifikacji dostawców  ogranicza ryzyko współpracy  z   Dostawcami zaangażowanymi w niepożądane działania przestępcze finansowe i gospodarcze, w tym noszące znamiona  przekupstwa   i korupcji lub o niepewnej sytuacji finansowej, społecznej lub środowiskowej. Nastąpił wzrost liczby dostawców zakwalifikowanych na poziomie lokalnym oraz globalnym. Na koniec 2018 roku 534 dostawców w obszarze zakupowym otrzymało  status dostawcy zakwalifikowanego. W samym 2018 roku weryfikacji poddano  215 dostawców, z czego 194 (90%) przeszło kwalifikację pozytywnie.  Weryfikacja  dostawców odbywa się w oparciu o ustalone kryteria zgodne  z wartościami i zasadami etycznymi zawartymi w misji i strategii banku.
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: