Kluczowe informacje

Wydarzenia 2020 roku

 • 6 lutego – publikacja wstępnych, niezaudytowanych wyników finansowych za IV kwartał 2019 roku (link).
 • 27 lutego – rezygnacja Pana Ad Kas z funkcji członka Rady Nadzorczej (link).
 • 3 marca – rezygnacja Pana Normana Tambacha z funkcji członka Rady Nadzorczej (link).
 • 4 marca – pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce (link), w kolejnych dniach marca wprowadzano kolejne ograniczenia w zakresie przemieszczania się, czy działalności gospodarczej („lockdown”).
 • 6 marca – publikacja raportu rocznego za 2019 rok (link).
 • 17 marca – decyzja RPP w zakresie obniżenia stóp procentowych oraz obniżenia stopy rezerwy obowiązkowej (stopa referencyjna została obniżona z 1,5% do 1,0%, a rezerwa obowiązkowa z 3,5% do poziomu stopy referencyjnej; link).
 • 27 marca – publikacja raportu bieżącego z informacją o wpływie epidemii koronawirusa na działalność naszego banku (link).
 • 2 kwietnia – Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy naszego banku, powołanie członków Rady Nadzorczej (Pana Remco Nielanda i Pani Susan Poot) oraz powołanie Zarządu na nową kadencję (link).
 • 6 kwietnia – podwyższenie ratingów kredytowych przez agencję Fitch (link).
 • 8 kwietnia – decyzja RPP w zakresie obniżenia stóp procentowych (stopa referencyjna została obniżona z 1,0% do 0,5%; link).
 • 10 kwietnia – informacja w zakresie rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG (link).
 • 15 kwietnia – aktualizacja raportu bieżącego z informacją o wpływie epidemii koronawirusa na działalność naszego banku (link).
 • 8 maja – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2020 roku (link).
 • 15 maja – powołanie Pana Michała Mrożka do Zarządu (link).
 • 28 maja – decyzja RPP w zakresie obniżenia stóp procentowych (stopa referencyjna została obniżona z 0,5% do 0,1%; link).
 • 3 czerwca – aktualizacja raportu bieżącego z informacją o wpływie epidemii koronawirusa na działalność naszego banku (link).
 • 6 sierpnia – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2020 roku (link).
 • 7 września – decyzja KNF w zakresie odmówienia zgody na powierzenie Joannie Erdman funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem w naszym banku (link).
 • 5 listopada – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2020 roku (link).
 • 12 listopada – rezygnacja Pana Michała Bolesławskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu (link).
 • 30 listopada – rezygnacja Pana Lorenzo Tassan-Bassut z funkcji Wiceprezesa Zarządu (link).
 • 3-4 grudnia – awaria naszego systemu brokerskiego Makler (link).
 • 18 grudnia – powołanie Pani Ewy Łuniewskiej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (link).
 • 31 grudnia – wszczęcie przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (link).

Liczby 2020 roku

 • 4,7 mln Liczba klientów ogółem
 • 9,4% Skorygowany o MCFH zwrot na kapitale własnym (ROE)
 • 1 337,6 mln zł Zysk netto
 • 11,4 mld zł Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych
 • 920 mln zł Wartość sfinansowanych projektów OZE
 • 7,1 mln zł Kwota zebrana i przeznaczona na darowizny dla służby zdrowia

Interaktywne KPI

Perspektywy

Cel Miara Ambicje
Wzrost aktywności klientów i digitalizacja
 • Wzrost liczby klientów, w tym klientów primary, i ich aktywności.
 • Zwiększenie aktywności w kanałach samoobsługowych.
 • Utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów (NPS), z priorytetem na doświadczeniach klientów.
Chcemy mieć ponad 2 mln klientów primary w segmencie bankowości detalicznej oraz ponad 160 tys. klientów primary w segmencie bankowości korporacyjnej.
Zgodność z wymogami regulacyjnymi
 • Poprawa wskaźnika efektywności kontrolii Compliance oraz wskaźnika poziomu ryzyka Compliance
 • Utrzymanie poziomu ryzyka operacyjnego zgodnie z deklarowanym apetytem na ryzyko.
Deklarowany poziom apetytu na ryzyko operacyjne jest poniżej 2,5.
Motywacja i wzmocnienie pozycji pracowników
 • Wdrożenie hybrydowego modelu pracy dla zidentyfikowanych jednostek organizacyjnych.
 • Dalszy rozwój programu „dobre samopoczucie”.
 • Promocja wartości marki w obszarze zrównoważonego rozwoju, z priorytetem na wolontariat w zakresie ekologii i leśnictwa.
 • Rozwój oferty benefitowej (m.in. rozwój kafeterii).
 • Kontynuacja upraszczania struktury stanowisk.
 • Wypracowanie nowego podejścia do warunków pracy na okres po zakończeniu pandemii.
 • Szereg konferencji zdrowotnych dla pracowników.
 • Rozwój działań skierowanych do Talentów.
Stabilność, dostępność i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Budowanie świadomości pracowników i klientów w obszarze cyberprzestępczości.
 • Dalsza praca w zakresie wykorzystania rozwiązań chmurowych.
 • Dostępność systemów Front-End na poziomie nie gorszym niż w 2020 roku.
 • Redukcja negatywnych zdarzeń odczuwalnych przez klienów o 15% r/r.
Efektywność operacyjna, sztuczna inteligencja i zarządzanie danymi
 • Kontynuacja transformacji profilu detalicznej siecii dystrybucyjnej.
 • Wypracowanie koncepcji pełnej cyfryzacji procesów.
 • Podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie danych, w tym danych osobowych.
Kontynuuacja redukcji liczby miejsc spotkań zgodnie z trendem lat poprzednich.
Priorytety zrównoważonego rozwoju
 • Opracowanie i wdrożenie strategii zrównoważonego finansowania.
 • Opracowanie i wdrożenie podejścia do zarządzania ryzykiem klimatycznym.
Więcej przeczytasz w punkcie Strategia zrównoważonego rozwoju „Nasza odpowiedzialność”.

Nasze średnioterminowe ambicje finansowe na tle wyników za lata 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020 Ambicje
Kredyty / depozyty 81,5% 83,8% 87,6% 90,7% 82,6% ~85%
Marża odsetkowa 2,67% 2,88% 2,92% 2,95% 2,63% >2,4%
Koszty / dochody 48,5% 44,8% 44,5% 43,1% 44,3% <45%
Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) – skorygowany o MCFH 12,8% 13,0% 12,8% 12,8% 9,4% >10%

Wyniki wyszukiwania