ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Aktualny statut ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. jest dostępny na stronie internetowej.

Zasady zmiany statutu

Zmiana Statutu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana Statutu BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. wymaga również uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiana Statutu w zakresie zmiany przedmiotu działalności BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. nie wymaga dokonania wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany będzie powzięta większością 2/3 głosów, przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

Zmiany wprowadzone do statutu w 2018 roku

Zarejestrowane w 2018 roku zmiany w Statucie BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. obejmują:

  • wskazanie przepisów prawa jako jednego ze źródeł, które BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. uwzględnia przy ustalaniu kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym),
  • dostosowanie wymogów odnoszących się do udziału członków niezależnych w Komitecie Audytu do art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach. Zgodnie z tym przepisem, większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego,
  • usunięcie postanowień dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności z paragrafu dotyczącego systemu zarządzania ryzykiem ze względu na umiejscowienie zagadnień z tego zakresu w systemie kontroli wewnętrznej (zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego),
  • podkreślenie roli Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej.
  • zmiana postanowień dotyczących okresu trwania kadencji członków organów BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., wprowadzana w celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości związanych z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 roku (sygn. akt III CZP 72/16). Zgodnie z tezą tej uchwały ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4, w związku z art. 386 § 2 k.s.h., jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej (analogiczna zasada dotyczy członków zarządu).

Pozostałe zmiany w Statucie BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. miały charakter porządkowy.

Ponadto Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę w przedmiocie działalności BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. polegającą na zastąpieniu dotychczasowego postanowienia dotyczącego wydawania instrumentu pieniądza elektronicznego, postanowieniem przewidującym możliwość wydawania pieniądza elektronicznego. Przed Komisją Nadzoru Finansowego toczy się aktualnie postępowanie o udzielenie zezwolenia na dokonanie tej zmiany.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: