List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok. Był on trudny dla gospodarki, naszego społeczeństwa, naszych pracowników i naszych klientów.

Pandemia COVID-19 zmieniła wiele. Priorytetem dla nas była ochrona zdrowia naszych pracowników i bezpieczeństwo naszych klientów. Działania, które podejmowaliśmy w 2020 roku, a opisane w tym raporcie, pozwoliły nam przejść przez ten trudny okres.

Na początku marca jednym z największych wyzwań było przejście na pracę zdalną wszystkich pracowników, którym obowiązki na to pozwalały. Dzięki ich zaangażowaniu i sprawnej organizacji pracownicy mogli szybko zacząć pracę w domu. W miejscach spotkań zapewniliśmy środki ochrony osobistej, zabezpieczenia fizyczne jak osłony z pleksi oraz skróciliśmy czas pracy z klientami, aby zmniejszyć ryzyko zachorowań. Wprowadziliśmy dodatkową komunikację dla pracowników, aby na bieżąco informować ich o wszystkich działaniach, które realizujemy.

Wprowadziliśmy również szereg inicjatyw wspierających naszych klientów. Od początku przystąpiliśmy do obsługi programu subwencji PFR dla mikro, małych i średnich firm. Wprowadziliśmy ofertę tzw. wakacji kredytowych skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i firmowych. Organizowaliśmy także webinary, podczas których mówiliśmy nie tylko o oferowanych przez nas rozwiązaniach, ale także podpowiadaliśmy jak np. przenieść swój biznes do strefy online. Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy specjalną podstronę dla klientów detalicznych, na której informowaliśmy jak bankować z domu.

W 2020 roku z naszych usług postanowiło skorzystać 358,6 tys. nowych klientów detalicznych i 76,8 tys. nowych klientów korporacyjnych. Wzrost liczby klientów przekłada się na wzrost wolumenów biznesowych – kredyty brutto naszych klientów wzrosły o 7,7 mld zł do łącznej wartości 126,1 mld zł, a depozyty naszych klientów powiększyły się o 20,5 mld zł do 149,3 mld zł. Pomimo trudnego otoczenia, liczba naszych klientów rośnie, a ich zaufanie do nas – jako banku – nie słabnie.

Pandemia COVID-19 bardzo silnie odcisnęła swoje piętno na wynikach naszego banku, poprzez konsekwencje działań osłonowych oraz zmiany w oczekiwanych parametrach rozwoju gospodarczego. Zysk netto za 2020 rok wyniósł 1 337,6 mln zł, czyli o 19,4% mniej niż przed rokiem. Doświadczyliśmy trzykrotnej obniżki stóp procentowych przez RPP, gwałtownego przyrostu depozytów klientów firmowych, dużej wahliwości: wolumenów funduszy inwestycyjnych, wskaźników i obrotów na giełdzie, kursów walutowych. Mieliśmy nawet namiastkę runu na banki związanego z podwyższonym popytem na gotówkę. Za sprawą zmian parametrów makroekonomicznych w modelach znacząco wzrosły koszty ryzyka. Nie bez znaczenia było też rosnące ryzyko walutowych kredytów hipotecznych. Aby zaadresować to ryzyko w sposób konserwatywny, zwiększyliśmy wskaźnik pokrycia rezerwami tego portfela do 33,6% (4,8% na koniec 2019 roku), do łącznej kwoty rezerw na ten cel 311,8 mln zł. Nasze wyniki za 2020 rok uważam za bardzo dobre. Nasz wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) w wysokości 7,6% w 2020 roku pozycjonuje nas wśród najrentowniejszych banków na rynku.

Bezpieczeństwo naszego banku i środków powierzonych nam przez naszych klientów – mierzone wskaźnikami finansowymi – pozostaje na wysokim poziomie. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2020 roku wynosił 18,72%, czyli 7,72 p.p. powyżej wymogów regulacyjnych w tym zakresie. Jakość naszych aktywów pozostawała stabilna – udział kredytów w etapie 3 stanowił na koniec 2020 roku 3,3% (3,0% przed rokiem), wciąż wyraźnie poniżej średniej na rynku. Za sprawą wysokiego napływu depozytów, wskaźnik kredytów do depozytów spadł aż o 8,1 p.p. do 82,6%, więc płynność naszego banku się poprawiła (wskaźnik LCR wzrósł o 90 p.p. do 220%, a wskaźnik NSFR o 14 p.p. do 144% – oba wyraźnie powyżej minimów regulacyjnych).

Rok 2020 udowodnił, że kierunek naszego działania związany ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną jest słuszny, a dodatkowo buduje silną organizację, odporną na nietypowe wyzwania. W obliczu trudności, z jakimi borykała się służba zdrowia, przekazaliśmy placówkom medycznym w sumie 5 mln zł w formie darowizny oraz 2 mln zł ze zbiórki, którą wsparła Grupa ING oraz nasi klienci i pracownicy. Działania zaplanowane w strategii zrównoważonego rozwoju realizowaliśmy w trybie online, jeśli była taka możliwość. Podjęliśmy również wiele innych inicjatyw, wdrożonych w odpowiedzi na pandemię, a jednocześnie wspierających priorytety naszej strategii zrównoważonego rozwoju: #ING dla przedsiębiorczych, #ING dla równych szans, #ING dla klimatu.

O wszystkich naszych działaniach zrealizowanych w 2020 roku przeczytają Państwo w poniższym raporcie, do czego serdecznie zapraszam.

Z wyrazami szacunku,
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania