O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Strategia ING Banku Śląskiego

Nasi interesariusze oczekują od nas informowania nie tylko o wynikach, ale także o perspektywach rozwoju. Strategia, sposób jej realizacji oraz konkurencja rynkowa to najważniejsze spośród tematów wskazanych w przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniu interesariuszy banku.
Wykraczamy poza użyteczność związaną z oferowaniem produktów i usług bankowych. Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie. Angażujemy nasze zasoby w rozwój kompetencji i budowanie środowiska pracy sprzyjającego innowacyjności. Rezultaty naszych działań przekładają się na unikalne doświadczenie klienta, jego bezpieczeństwo i możliwość rozwoju.

warszawa_ing_01-2020_rk_1857 warszawa_ing_01-2020_rk_1857
 • [103-1]
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania
 • [203-2]
  Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

Strategia biznesowa

W 2014 roku w Grupie ING wdrożyliśmy strategię „Think forward”. Chcemy być postrzegani jako bank dla przedsiębiorczych. Taki, który dostarcza swoim klientom życiowych rozwiązań, które są im potrzebne i z których będą chcieli korzystać.

Nasi klienci, jak również odbiorcy reklam, kojarzą nas zapewne z hasłem „Liczą się ludzie”. I słusznie, bo chcemy, aby ludzie – z naszą pomocą − mogli realizować swoje cele. Często pomagamy im wręcz zdać sobie z nich sprawę i je nazwać.

W praktyce oznacza to, że – z myślą o kliencie i jego satysfakcji – upraszczamy nasze działania i sposób porozumiewania się. Zwiększamy naszą dostępność, kładąc nacisk na dowolność formy kontaktu i pory, w której klient może do nas dotrzeć. Jesteśmy organizacją ludzi zaangażowanych, którzy czerpią satysfakcję z doskonalenia się. I z tego, że wspieramy w rozwoju naszych klientów. Chcemy, aby wybierali świadomie.

Strategia Grupy ING

Nasze obietnice

Mówimy i piszemy do naszych klientów jasno: bez bankowego żargonu i prawnych zawiłości. Upraszczamy umowy i unikamy gwiazdek. Tworzymy przystępne rozwiązania online.

Zapewniamy klientom dostęp do usług z każdego urządzenia i o dowolnej porze dnia i nocy. Przebudowujemy nasze oddziały i dostosowujemy maszyny gotówkowe do potrzeb klientów.

Edukujemy klientów, doradzamy i dzielimy się wiedzą. Nasi doradcy asystują klientom przy podejmowaniu decyzji. Rozwijamy innowacyjne platformy i narzędzie usprawniające zarządzanie finansami.

Wspólnie z klientami poszukujemy nowych rozwiązań i usprawnień. Automatyzujemy nasze wewnętrzne systemy. Angażujemy wszystkich pracowników w poszukiwanie obszarów do poprawy.

Mówimy i piszemy do naszych klientów jasno: bez bankowego żargonu i prawnych zawiłości. Upraszczamy umowy i unikamy gwiazdek. Tworzymy przystępne rozwiązania online.

Zapewniamy klientom dostęp do usług z każdego urządzenia i o dowolnej porze dnia i nocy. Przebudowujemy nasze oddziały i dostosowujemy maszyny gotówkowe do potrzeb klientów.

Edukujemy klientów, doradzamy i dzielimy się wiedzą. Nasi doradcy asystują klientom przy podejmowaniu decyzji. Rozwijamy innowacyjne platformy i narzędzie usprawniające zarządzanie finansami.

Wspólnie z klientami poszukujemy nowych rozwiązań i usprawnień. Automatyzujemy nasze wewnętrzne systemy. Angażujemy wszystkich pracowników w poszukiwanie obszarów do poprawy.

Priorytety strategiczne

Podstawą naszego działania są klienci. Zależy nam na tym, aby było ich wielu i aby byli z nami związani. Będziemy dla nich głównym bankiem tylko wówczas, gdy będą z nas zadowoleni i to u nas znajdą odpowiedzi na swoje problemy. Wiemy, że zapewnimy im trwałą i dobrą relację, jeśli równocześnie będziemy dbali o naszą siłę finansową oraz stabilną infrastrukturę.

Tworzenie nowych rozwiązań jest podstawowym zadaniem naszej organizacji. Dlatego szukamy dla siebie nowego sposobu działania. Takiego, który będzie optymalny dla organizacji złożonej z ambitnych i zaangażowanych ludzi, dbających o rozwój własny i innych. Takiego, który jeszcze bardziej włączy klientów w proces tworzenia i modyfikowania produktów.

Uważnie obserwujemy zmiany i staramy się je wykorzystać w wielu obszarach. Przekuwamy je w produkty i usługi, które rozwijamy wspólnie z klientami. Wdrażamy najnowsze technologie, ale pamiętamy, że dla klientów technologia musi być równocześnie i użyteczna, i bezpieczna.

ING Bank Śląski to nie tylko depozyty i kredyty. Zapewniamy klientom kompleksowe spojrzenie na ich finanse i oferujemy rozwiązania wychodzące poza tradycyjnie rozumianą bankowość.

Podstawą naszego działania są klienci. Zależy nam na tym, aby było ich wielu i aby byli z nami związani. Będziemy dla nich głównym bankiem tylko wówczas, gdy będą z nas zadowoleni i to u nas znajdą odpowiedzi na swoje problemy. Wiemy, że zapewnimy im trwałą i dobrą relację, jeśli równocześnie będziemy dbali o naszą siłę finansową oraz stabilną infrastrukturę.

Tworzenie nowych rozwiązań jest podstawowym zadaniem naszej organizacji. Dlatego szukamy dla siebie nowego sposobu działania. Takiego, który będzie optymalny dla organizacji złożonej z ambitnych i zaangażowanych ludzi, dbających o rozwój własny i innych. Takiego, który jeszcze bardziej włączy klientów w proces tworzenia i modyfikowania produktów.

Uważnie obserwujemy zmiany i staramy się je wykorzystać w wielu obszarach. Przekuwamy je w produkty i usługi, które rozwijamy wspólnie z klientami. Wdrażamy najnowsze technologie, ale pamiętamy, że dla klientów technologia musi być równocześnie i użyteczna, i bezpieczna.

ING Bank Śląski to nie tylko depozyty i kredyty. Zapewniamy klientom kompleksowe spojrzenie na ich finanse i oferujemy rozwiązania wychodzące poza tradycyjnie rozumianą bankowość.

Rozliczenie priorytetów strategicznych za 2019 rok

W ramach realizacji strategii biznesowej wyznaczyliśmy sobie kilka kluczowych obszarów, nad którymi pracowaliśmy w 2019 roku. Wyniki realizacji priorytetów prezentuje poniższa tabela:

Realizacja priorytetów strategicznych na 2019 rok
Priorytet Realizacja
Wzrost liczby klientów
 • Na koniec 2019 roku grupa klientów primary wyniosła 2,0 mln (+138 tys. r/r).
 • W 2019 roku pozyskaliśmy 474 tys. klientów detalicznych oraz 13 tys. klientów korporacyjnych.
Zgodność z wymogami regulacyjnymi
 • Łączny współczynnik kapitałowy pozostaje na koniec 2019 roku na bezpiecznym poziomie (16,87%), zapewniającym możliwość wypłaty dywidendy.
 • Zgodność z nowymi wymogami regulacyjnymi (PSD2, RODO, Split payment).
Doskonałość operacyjna
 • Wskaźnik salda komercyjnego na etat wyniósł 30,8 mln zł na koniec 2019 roku (+11,5% r/r).
 • Wskaźnik koszty do przychów wyniósł 43,1% (-1,3 p.p. r/r).
 • W 2019 roku udostępniliśmy Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay zarówno dla kart debetowych jaki kredytowych.
Motywacja pracowników
 • Wdrożyliśmy program Well-beING dla pracowników oparty na trzech priorytetach: energii, zdrowiu i aktywności. Dodatkowo podjęliśmy inicjatywy dotyczące pracowników dotkniętych problemem niepełnosprawności.
 • Umacniamy markę naszego banku jako firmy technologicznej poprzez zaangażowanie naszych pracowników w inicjatywy dzielenia się wiedza takie jak meetupy i techblog.ing.pl.
Zarządzanie danymi
 • W ramach prac nad PSD2 udostępniliśmy usługi w zakresie otwartej bankowości.
 • Wdrożenie Roboplatformy dla klientów korporacyjnych.

Priorytety strategiczne i główne ryzyka w 2020 roku

Priorytet Miara
Akwizycja klientów i digitalizacja
 • Wzrost liczby klientów primary, zarówno w bankowości detalicznej, jak i w bankowości korporacyjnej.
 • Wzrost zielonych aktywów kredytowych.
 • Top 3 rozpoznawalności marki w kategorii bank internetowy.
Zgodność z wymogami regulacyjnymi
 • Zgodność z wymogami i rekomendacjami KNF.
 • Wskaźnik ryzyka niefinansowego w granicach apetytu na ryzyko.
Motywacja pracowników
 • Promocja zielonych i prozdrowotnych inicjatyw pośród pracowników.
 • Dalszy rozwój programu Well being. Zwiększenie trwałego zaangażowania pracowników mierzonego w ramach badania WPC.
 • Promocja polityki różnorodności oraz włączenia.
Stabilność i dostępność systemów
 • Dostępność i przepustowość systemów.
 • Szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie IT i świadomości ryzyk związanych z cyberprzestępczością.
 • Lider w zakresie nowoczesnych rozwiązań mobilnych
Efektywność operacyjna i zarządzanie danymi
 • Zbudowanie strategi integracji systemów.
 • Większe wykorzystanie Artifical Inteligence, Machin Learning i Cognitive.
Ryzyko Komentarz
Makroekonomiczne
 • Wyższa inflacja.
 • Brak możliwości zrównoważenia budżetu przez państwo.
 • Ryzyka związane ze spowalniającym wzrostem PKB.
 • Niestabilność międzynarodowa, w tym wojny handlowe.
Regulacje
 • Ryzyko prawne związane z wyrokami TSUE dotyczącymi walutowych kredytów hipotecznymi oraz zwrotu pobranych prowizji w przypadku spłacenia kredytu przed terminem.
 • Niepewność związana z wysokością i strukturą kosztów regulacyjnych, w tym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • Regulacje i praktyki mające na celu zwiększenie ochrony interesów klientów.
Wymogi kapitałowe
 • Pełna implementacja Basel IV.
Konkurencja na rynku
 • Zmiany właścicielskie na polskim rynku mogą być znaczące, co zwiększy konkurencyjność i przyczyni się do wzrostu kosztów marketingu.
Szansa Komentarz
Klienci
 • Akwizycja nowych klientów.
 • Zwiększenie udziału klientów primary w łącznej liczbie klientów.
 • Wykorzystanie potencjału płynącego z bankowości elektronicznej.
Zrównoważony rozwój
 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 • Wzrost dostępności źródeł zielonej energii.
 • Neutralność klimatyczna UE.
 • Dostęp do nowych technologii.
Wyniki finansowe
 • Wzrost wolumenów biznesowych.
 • Efektywność kosztowa.
Regulacje i wymogi kapitałowe
 • Spadek kosztów regulacyjnych w sektorze bankowym.
 • Niższe wymogi kapitałowe.
Priorytet Miara
Akwizycja klientów i digitalizacja
 • Wzrost liczby klientów primary, zarówno w bankowości detalicznej, jak i w bankowości korporacyjnej.
 • Wzrost zielonych aktywów kredytowych.
 • Top 3 rozpoznawalności marki w kategorii bank internetowy.
Zgodność z wymogami regulacyjnymi
 • Zgodność z wymogami i rekomendacjami KNF.
 • Wskaźnik ryzyka niefinansowego w granicach apetytu na ryzyko.
Motywacja pracowników
 • Promocja zielonych i prozdrowotnych inicjatyw pośród pracowników.
 • Dalszy rozwój programu Well being. Zwiększenie trwałego zaangażowania pracowników mierzonego w ramach badania WPC.
 • Promocja polityki różnorodności oraz włączenia.
Stabilność i dostępność systemów
 • Dostępność i przepustowość systemów.
 • Szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie IT i świadomości ryzyk związanych z cyberprzestępczością.
 • Lider w zakresie nowoczesnych rozwiązań mobilnych
Efektywność operacyjna i zarządzanie danymi
 • Zbudowanie strategi integracji systemów.
 • Większe wykorzystanie Artifical Inteligence, Machin Learning i Cognitive.
Ryzyko Komentarz
Makroekonomiczne
 • Wyższa inflacja.
 • Brak możliwości zrównoważenia budżetu przez państwo.
 • Ryzyka związane ze spowalniającym wzrostem PKB.
 • Niestabilność międzynarodowa, w tym wojny handlowe.
Regulacje
 • Ryzyko prawne związane z wyrokami TSUE dotyczącymi walutowych kredytów hipotecznymi oraz zwrotu pobranych prowizji w przypadku spłacenia kredytu przed terminem.
 • Niepewność związana z wysokością i strukturą kosztów regulacyjnych, w tym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • Regulacje i praktyki mające na celu zwiększenie ochrony interesów klientów.
Wymogi kapitałowe
 • Pełna implementacja Basel IV.
Konkurencja na rynku
 • Zmiany właścicielskie na polskim rynku mogą być znaczące, co zwiększy konkurencyjność i przyczyni się do wzrostu kosztów marketingu.
Szansa Komentarz
Klienci
 • Akwizycja nowych klientów.
 • Zwiększenie udziału klientów primary w łącznej liczbie klientów.
 • Wykorzystanie potencjału płynącego z bankowości elektronicznej.
Zrównoważony rozwój
 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 • Wzrost dostępności źródeł zielonej energii.
 • Neutralność klimatyczna UE.
 • Dostęp do nowych technologii.
Wyniki finansowe
 • Wzrost wolumenów biznesowych.
 • Efektywność kosztowa.
Regulacje i wymogi kapitałowe
 • Spadek kosztów regulacyjnych w sektorze bankowym.
 • Niższe wymogi kapitałowe.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Dzisiaj od naszych decyzji zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Jako instytucja finansowa, której misją jest „Wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie”, wpływamy na wiele procesów gospodarczych i jednostkowych wyborów.

Posiadanie wpływu nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością. Jako organizacja czujemy się za wiele rzeczy odpowiedzialni. To ważne, żebyśmy określali cele, które nas łączą i które są bezpośrednio związane z naszą działalnością biznesową. I abyśmy z sukcesem je realizowali. Dlatego zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element naszej strategii biznesowej. Aby te działania miały charakter spójny i wyznaczały kierunki, w których zmierzamy, wyznaczyliśmy 4 priorytety w naszej strategii. Nasza odpowiedź to Bank dla przedsiębiorczych, Bank równych szans, Bank zielonych inwestycji i Bank świadomy ekologicznie.

Akademia „Sustainable banking"

Akademia Sustainable banking to kurs, który został specjalnie przygotowany na potrzeby pracowników banku reprezentujących różne obszary działalności. Akademia wprowadziła ich w najbardziej aktualne trendy i rozwiązania na rynku w zakresie odpowiedzialnej bankowości, zrównoważonego rozwoju i CSR. Akademia Sustainable banking pozwoliła poznać perspektywę globalną, branżową w kontekście szybko rozwijającego obszaru jakim jest odpowiedzialna bankowość. Uczestnicy mogli ocenić jak bank sobie radzi w kontekście trendów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Tematy poruszane w trakcie Akademii: SDG’s, CSR, zmiany klimatu i wyzwania dla branży, inkluzywność finansowa i niefinansowa, różnorodność, wyzwania współczesnego świata. W ramach akademii odbyły się 4 całodniowe zjazdy w Katowicach i Warszawie i 2 webinary online. Do udziału w Akademii Sustainable banking zaproszeni zostali wszyscy pracownicy banku. W Akademii udział wzięło 26 osób reprezentujących różne obszary działalności banku, role i funkcje.

Realizacja założeń strategii równoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A.

Cel Miary sukcesu na
koniec 2019 roku
Realizacja
Bank dla przedsiębiorczych
Wspieramy młodych w byciu przedsiębiorczymi

–      kampania „Najlepiej Robić Swoje” do osób w wieku 18-26 lat, wspierająca ich w rozwoju pasji i samodzielności finansowej i współpraca z platformą crowdfundingową Patronite
–      dzielimy się wiedzą i prowadzimy zajęcia na uczelniach
–      program edukacyjny Fundacji Sztuki Polskiej ING „Artysta-Zawodowiec”

–      TOP 1 „bank dla zaradnych i przedsiębiorczych” dla klientów indywidualnych –      W badaniu na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-65, jak i na próbie 18-26, osiągnęliśmy pozycję TOP 1 na wymiarze wizerunkowym “bank dla zaradnych i przedsiębiorczych” (październik – grudzień 2019 roku, Brand tracking, Kantar, CAWI). Kampania dla młodych była zrealizowana w okresie styczeń – kwiecień 2019 roku i była kontynuacją ubiegłorocznej kampanii.
Wspieramy Polaków w lepszym zarządzaniu swoimi finansami

–      kampania zachęcająca do rozważnej konsumpcji/oszczędzania + platforma komunikacji wokół inteligentnych rozwiązań w Moje ING

–      TOP 1 „bank dla zaradnych i przedsiębiorczych” dla klientów indywidualnych –      W badaniu na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-65 osiągnęliśmy pozycję TOP 1 na wymiarze wizerunkowym “bank dla zaradnych i przedsiębiorczych” (październik – grudzień 2019 roku, Brand tracking, Kantar, CAWI). W komunikacji masowej zachęcaliśmy Polaków do świadomej konsumpcji i oszczędzania (styczeń – luty 2019 roku), oraz promowaliśmy przydatne funkcjonalności aplikacji Moje ING takie jak: pensja na już, karta wielowalutowa z pakietem podróżnika, powiadomienia o zbliżających się cyklicznych płatnościach, eko-kredyty bez prowizji za udzielenie (kwiecień – listopad 2019 roku).
Wspieramy przedsiębiorców w zakładaniu firmy oraz w rozwoju ich biznesu

–      dostęp do inteligentnych rozwiązań bankowych (założenie firmy w Moje ING) i pozabankowych: PlaceMe (lokalizacja biznesu), księgowość, terminale, microfactoring, imoje, ALEO
–      pomagamy w osiągnięciu sukcesu i pozyskaniu klientów: kampania „Dobry głos dla firm” i edukacyjny content na European Start-up Days
–      dostęp do specjalistów w Contact Centre i w oddziałach

–      TOP 1 „bank dla zaradnych i przedsiębiorczych” dla firm

–      TOP 2 znajomość spontaniczna dla firm

–      Minimum 10% klientów aktywnie korzysta z rozwiązań pozabankowych

–      Wyniki brandowe zrealizowane. W badaniu “Monitoring marki i efektywności komunikacji w segmencie przedsiębiorców” (GFK, marzec – grudzień 2019 roku, CAWI ) osiągnęliśmy pozycję TOP 2 w znajomości spontanicznej wśród firm oraz TOP 2 na wymiarze wizerunkowym “bank dla zaradnych i przedsiębiorczych”. W komunikacji z potencjalnymi przedsiębiorcami promowaliśmy możliwość założenia firmy w Moje ING (maj – czerwic oraz wrzesień – listopad 2019 roku), zachęcaliśmy Polaków do dzielenia się pozytywnymi opiniami na temat firm, bo dzięki nim mają więcej klientów (luty – maj oraz listopad – grudzień 2019 roku), a właścicielom firm po ESD udostępniliśmy praktyczne wskazówki jak rozwijać swój biznes (maj – czerwiec 2019 roku).
Rozwijamy współpracę z młodymi firmami i start-upami

– DemoDays oraz współpraca win-win z wybranymi start-upami, tj. PlaceMe, Jednoślad/Blinkee, Traficar, 2040.AI, Waywer
– wspieramy postawę przedsiębiorczą pracowników: (a) zachęcamy ich do ciągłego rozwoju – poszukujemy i rozwijamy nowe kompetencje (re-skilling, e-learning), (b) promujemy kulturę innowacji (Pace Everyday, Akcelerator ING, Innovation Bootcamp)
– wzrost NPS wśród pracowników

– TOP 1 „bank dla zaradnych i przedsiębiorczych” dla firm
– TOP 2 znajomość spontaniczna dla firm
– Minimum 10% klientów aktywnie korzysta z rozwiązań pozabankowych
– Odpowiadając na potrzeby biznesu, organizujemy cyklicznie spotkania przedstawicieli linii biznesowych Banku ze start-upami. Pierwsze spotkania odbywały się w 2017 roku. Podczas wydarzeń zaproszone start-upy mają możliwość zaprezentowania przed przedstawicielami Banku produktów jakie rozwijają. Dla Banku jest to duża dawka inspiracji i szansa na znalezienie rozwiązań, które mogą pomóc lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów.
– Na spotkania zapraszamy firmy rozwijające produkty z różnych obszarów tematycznych takich jak płatności, e-commerce, optymalizacja procesów biznesowych, sztuczna inteligencja czy otwarte API. Wybrane firmy zapraszamy do przetestowania lub przeprowadzenia pilotażu ich rozwiązań. Kolejnym krokiem może być nawiązanie różnego rodzaju współpracy typu: inwestycja kapitałowa, wprowadzenie do oferty gotowej usługi startupu, wspólne rozwój produktu np. poprzez polecania usługi statupu lub co-branding. Przykładem takich działań jest współpraca ze startapem BillTech, którego rozwiązanie wykorzystaliśmy do rozwoju nowego serwisu Moje Usługi. Inny przykład to współpraca ze startapem 2040.ai, którego rozwiązania dla doradców testowaliśmy wewnętrznie, a obecnie wdrażamy.
– Wspieramy postawę przedsiębiorczą pracowników – zachęcamy ich do ciągłego rozwoju – poszukujemy i rozwijamy nowe kompetencje (re-skilling, e-learning). W marcu 2019 odbyła się druga edycja konferencji “Odczarujmy Service Design”, w której wzięło 200 osób. Dzięki czemu poznali jak stosować service design w codziennej pracy. W 2019 roku odbyły się dwie edycje Service Design Akacemy, w których wzięło udział 29 osób z 17 jednostek. W 2019 roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów wykorzystując naszą metodologię PACE. Metodologia skupia się na tym, aby tworzyć rozwiązania z klientami, tak aby przynosiły im wartość. Dzięki temu podejściu usprawniliśmy i stworzyliśmy nowe, przełomowe rozwiązania np. ze startupami.
– W badaniu “Monitoring marki i efektywności komunikacji w segmencie przedsiębiorców” (GFK, marzec – grudzień 2019 roku, CAWI) osiągnęliśmy pozycję TOP2 w znajomości spontanicznej wśród firm oraz TOP 2 na wymiarze wizerunkowym “bank dla zaradnych i przedsiębiorczych”. Wskaźnik NPS wśród pracowników wzrósł z 53% (średnia z II, III i IV kwartału 2018 roku) do 54% (średnia z II, III i IV kwartału 2019 roku).
Cel Miary sukcesu na
koniec 2019 roku
Realizacja

Bank równych szans

Usuwamy lub niwelujemy bariery architektoniczne w naszych oddziałach

– 91% oddziałów bez żadnych barier (98% oddziałów bez barier z zastosowaniem pośrednich rozwiązań typu szyny) – Cały rok usuwaliśmy kolejne bariery architektoniczne w naszych oddziałach. Na koniec 2019 roku mieliśmy 91% oddziałów bez barier architektonicznych, 7% oddziałów ma zniwelowane bariery poprzez dostarczenie do placówek szyn najazdowych, montaż dzwonków przywoławczych (dostęp do oddziału dla osób niepełnosprawnych wymaga pomocy pracownika ING).
Jesteśmy dostępni dla klientów we wszystkich kanałach kontaktu klienta z bankiem – Wdrożone nowe rozwiązania kontaktu z bankiem, np. czat w aplikacji mobilnej – W lipcu 2019 roku wdrożyliśmy funkcję czatu w aplikacji mobilnej. Aby uruchomić funkcję, należy zalogować się do aplikacji, a następnie na samym dole strony głównej odszukać przycisk czat. Rozwiązanie jest dostępne zarówno dla użytkowników urządzeń z systemem Android jak iOS. Wystarczy pobrać najnowszą wersję aplikacji.
Edukujemy klientów, jak poruszać się w świecie digital, przeciwdziałamy cyfrowemu wykluczeniu

– promujemy asystę w oddziałach
– stworzymy „podręcznik dla początkujących” w zakresie bankowości mobilnej / elektronicznej

– Przeprowadzenie akcji informacyjnej, stworzenie  podręcznika dla początkujących w zakresie bankowości mobilnej / bankowości internetowej – Podczas warsztatów przy udziale seniorów, stworzyliśmy roboczą wersję podręcznika. Wydanie podręcznika jest planowane na 2020 rok.
– Promujemy asystę w oddziałach podczas szkoleń onboardingowych i zachęcamy pracowników do pomocy w pierwszych krokach z bankowością elektroniczną.
Wspieramy zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w naszym banku

– wprowadzamy pakiet świadczeń i udogodnień dla pracowników z niepełnosprawnością
rozpoczynamy współpracę z Fundacją Aktywizacja, która będzie nam pomagać w rekrutacji osób z niepełnosprawnościami

– Gotowy i opracowany proces rekrutacyjny przy wsparciu Fundacji Aktywizacja zajmującej się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami Dodatkowe dni wolne: 3 dni płatnego wolnego dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, 5 dni płatnego wolnego dla pracowników wychowujących dziecko mające orzeczenie o niepełnosprawności (zniesienie limitu wieku dziecka, ograniczającego możliwość skorzystania z uprawnienia), 2 dni płatnego wolnego dla pracowników opiekujących się współmałżonkiem/ partnerem, rodzicami, teściami, dziadkami posiadającymi umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Większa liczba okolicznościowych dni wolnych od pracy niż te gwarantowane przez prawo pracy, np. dodatkowy, jeden dzień wolny w związku z narodzinami dziecka pracownika lub przysposobienia dziecka przez pracownika (łącznie 3 dni), czy w związku ze ślubem (łącznie 3 dni). Dzień wolny dla rodziny dla każdego pracownika. Czas wolny z tego tytułu pracownicy mogą wykorzystywać również w godzinach.
Dodatkowe świadczenie pieniężne: Miesięczny stały dodatek 500 zł dla pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Miesięczny stały dodatek 500 zł dla pracowników wychowujących dzieci z niepełnosprawnością – na każde dziecko. Refinansowanie na podstawie faktur – leków, środków opatrunkowych – do pełnej wysokości faktury.
– Opracowaliśmy proces rekrutacyjny przy wsparciu Fundacji Aktywizacja. Opracowaliśmy poradnik dla Dyrektorów – Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami
Aktywnie wspieramy kulturę różnorodności. Dbamy o środowisko pracy wolne od dyskryminacji i mobbingu

– uruchomienie szkolenia e-learningowego i kampania komunikacyjna dla pracowników

– Przynajmniej 2 akcje komunikacyjne (w tym szkolenie) lub konferencje inspiracyjne dla pracowników – Przeprowadziliśmy komunikację do wszystkich pracowników Banku o wdrożeniu Polityki dbałości o środowisko pracy wolne od dyskryminacji i mobbingu oraz Procedury regulującej sposób działania w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawisk niepożądanych. Wprowadziliśmy do oferty szkolenia elearningowego „Praca wolna od dyskryminacji i mobbingu” – jako szkolenia obowiązkowego dla wszystkich pracowników. Dodatkowo, w czerwcu odbył się Tydzień Różnorodności i Włączania, podczas którego zorganizowaliśmy spotkania inspiracyjne, warsztaty i spotkana lunch&learn.
Tworzymy przyjazne miejsce pracy. Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników.

– wspieramy pracowników – sportowców, np. Biegnij Warszawo i Turniej piłkarski

– Przynajmniej 2 kampanie dla pracowników, w tym kampania  profilaktyki onkologicznej i kampania na rzecz sportu – W października rozpoczęliśmy Program Profilaktyki Onkologicznej. Dzięki programowi można zapisywać się na bezpłatne badania, które będą przeprowadzane w renomowanych jednostkach medycznych gwarantujących bezpieczną realizację wszelkich procedur oraz rzetelną analizę wyników. W pierwszej kolejności skupiamy się na chorobach jelita grubego oraz piersi.
– W 2019 roku zorganizowaliśmy trzy imprezy sportowe dla pracowników: turniej piłkarski, turniej piłki plażowej oraz byliśmy partnerem głównym Biegnij Warszawo. W ramach Biegnij Warszawo przeprowadziliśmy serię treningów dla pracowników oraz przeprowadziliśmy kampanię na temat zdrowego odżywiania i trenowania.
Dalej upraszczamy komunikację i upowszechniamy program Po prostu – Dalsze zwiększanie skali upraszczania komunikacji dzięki  standardom i automatyzacji.  Wzrost świadomości Po prostu u klientów i wśród pracowników – Uprościliśmy już ponad 2 500 komunikatów, w tym najważniejsze umowy. W 2019 roku otrzymaliśmy certyfikat prostej polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego – tym razem sprawdziliśmy, czy język na naszych najważniejszych stronach na ing.pl jest prosty. To już drugi certyfikat w naszym portfolio – w 2017 roku dostaliśmy go za język aplikacji Moje ING. Dążymy też do automatyzacji – dlatego stworzyliśmy Prostomat. To pierwsze narzędzie w Polsce, które nie tylko diagnozuje tekst, ale również od razu tłumaczy go z ,,bankishu” na ludzki – niczym translator Google’a. Nasi pracownicy mają podany uproszczony tekst ,,na tacy” i więcej czasu, aby skupić się na innych rzeczach – np. upraszczaniu samych procesów.
Cel Miary sukcesu na
koniec 2019 roku
Realizacja
Bank zielonych inwestycji
Wspieramy rozwój elektromobilności oraz ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy) w wybranych dużych miastach

– współpracujemy w tym zakresie z partnerami, tj. Tauron, Engie, Innogy, Jednoślad / Blinkee, Traficar

– Przynajmniej 3 podjęte lub zrealizowane inicjatywy – Wspieramy Innogy, Blinkee i Taurona. Uruchomiona została największa w Europie flota elektrycznych samochodów sharingowych Innogy Go, powstały nowe stacje ładowania z logo ING.
Realizujemy zieloną inicjatywę wypracowaną w Akceleratorze ING

– uruchomienie platformy dla smart mobilności Eco-drive

– Platforma dostępna dla użytkowników i przynajmniej 3 współpracujących partnerów dostarczających pojazdy – Projekt realizowany wspólnie z Vooom. Podpisana umowa inwestycyjna i umowa marketingowa.
Finansujemy projekty w źródłach energii odnawialnej

– projekty w obszarze energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, biogazowni

– Przynajmniej 3 zrealizowane projekty – Udzieliliśmy finansowania dla projektów poprawiających efektywność energetyczną i nowe źródła zielonej energii wiatrowej i fotowolotaiki.
Realizujemy projekty efektywności energetycznej i źródeł energii odnawialnej w ramach zawartych umów ramowych z partnerami – Przynajmniej 8 zrealizowanych projektów z partnerami – Zrealizowane częściowo. Audyty zajmują więcej czasu, niż zakładaliśmy. Są już pierwsze podpisane umowy i duże zainteresowanie.
Promujemy założenia gospodarki o obiegu zamkniętym

– poszukujemy możliwości biznesowych w tym obszarze
– dzielimy się wiedzą podczas wewnętrznych i zewnętrznych konferencji

– Przynajmniej 1 zrealizowana transakcja Bank jest wśród sygnatariuszy dokumentu przyjętego trakcie spotkania pod auspicjami KPRP i Pracodawcy RP – Karta Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce. Udział w konferencji naszych ekonomistów.
Nasi pracownicy brali udział w konferencjach jak EKG, OEES w roli ekspertów, gdzie mówili na temat GOZ.
Prowadzimy aktywny dialog z organizacjami pozarządowymi (NGO) – Spotkanie w formie okrągłego stołu – 10 października 2019 roku odbył się okrągły stół, zorganizowany przez ING we współpracy z WISE Europa. Uczestniczyły wszystkie największe banki, NGO-sy i przedstawiciele ubezpieczycieli oraz ZBP.
Cel Miary sukcesu na
koniec 2019 roku
Realizacja
Bank świadomy ekologicznie
Prowadzimy działania mające na celu ograniczanie śladu węglowego

–      zakup certyfikatów pochodzenia zielonej energii
–      sprzedaż budynków z wysokoemisyjnymi instalacjami grzewczymi (kotłownie węglowe)
–      instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku centrali w Katowicach
–      modernizacja oświetlenia na parkingu naziemnym przy Chorzowska 50 (oświetlenie ledowe, nadążne, czujnik zmierzchu)

–      Do 2020 roku zmniejszymy ślad węglowy o 84% w porównaniu z rokiem 2014 –      Od 2016 roku 100% energii elektrycznej kupowanej przez nasz bank pochodzi ze źródeł odnawialnych. W 2019 roku zakupiliśmy po raz czwarty certyfikaty pochodzenia energii i w rezultacie zmniejszyliśmy swój ślad węglowy o ponad 70% w porównaniu do 2014 roku. W kolejnych latach również będziemy korzystać z zielonej energii.
–      W 2019 roku zakończyliśmy pierwszy projekt instalacji fotowoltaicznej przy Chorzowskiej 50 – na dachu budynku centrali zainstalowaliśmy 178 paneli, moc wytwórcza całej instalacji to 49,84 kW, a szacowany uzysk energii – w granicach 2-3%.
–      Wokół centrali w Katowicach postawiliśmy zielone ławki, które wykorzystują energię słoneczną do naładowania telefonu lub innych urządzeń. Są one wyposażone w gniazda USB i opcję ładowania indukcyjnego. Dodatkowo, z myślą o czworonogach, przy ławkach zostały umieszczone miseczki na wodę.
Ograniczamy zużycie wody. Dbamy o recykling odpadów.

–      instalacja perlatorów w sieci oddziałów oraz zmywarek w budynkach centrali w Katowicach
–      inicjatywy komunikacyjne dotyczące segregacji odpadów

–      Do 2020 roku zmniejszymy zużycie wody o 20% w porównaniu z rokiem 2014, 100% recyklingu  odpadów do 2020 roku –      W 2019 roku zmniejszyliśmy zużycie wody o 8,9% w stosunku do 2014 roku.
–      Utrzymaliśmy recykling odpadów na poziomie 100%.
–      Zainstalowaliśmy perlatory w sieci oddziałów.
–      W placówkach bankowych obowiązkowo segregujemy odpady. Oprócz tego zbieramy i bezpiecznie niszczymy nośniki danych (w formie papierowej i magnetycznej).
–      W każdym oddziale zbieramy odpady biurowe w postaci tonerów, odpadów meblowych czy elektronicznych i przekazujemy je do utylizacji uprawnionej firmie.
–      Segregację odpadów poszerzyliśmy o zbiórkę zużytych baterii. Pojemniki znajdują się w pomieszczeniach z drukarkami i aneksach kuchennych we wszystkich budynkach banku.
Budujemy świadomość ekologiczną pracowników i edukujemy ich w tym zakresie

–      kampania komunikacyjna dotycząca minimalizacji zużycia plastiku
–      angażujemy się w ekowolontariat

–      Całoroczna kampania dotycząca minimalizacji zużycia plastiku – przykłady działań –      W 2019 roku kontynuowaliśmy akcję pozbywania się plastiku z naszego otoczenia pod hasłem: Love Wielorazowe. W 2019 roku zrezygnowaliśmy z plastikowych butelek we wszystkich naszych placówkach – dla klientów sieci oddziałów woda podawana jest w ekologicznych kubeczkach z dyspensera. Natomiast pracownicy mają dostęp do filtrowanej wody oraz szklanych karafek.
–      Bierzemy również udział w światowym #TrashChallange – czyli w akcji sprzątania świata. Oprócz nominacji innych firm, postanowiliśmy nominować swoje zespoły wewnętrznie. Za nami już kilka akcji sprzątania terenów zielonych, ale po kolejnych nominacjach, na pewno będzie ich więcej.
Promujemy inicjatywy prośrodowiskowe w działalności własnej

–      wdrożenie długofalowej ekostrategii dla floty samochodowej, wprowadzenie zmian w Polityce samochodowej
–      testowanie modelu wykorzystania samochodów elektrycznych dla potrzeb pracowników w wybranych lokalizacjach jako alternatywy dla taxi i samochodów spalinowych

–      Rok 2019 – zamiana kolejnych 8 samochodów dyżurnych spalinowych na elektryczne
–      Zmniejszenie o 50% liczby  samochodów typu diesel oraz systematyczne zastępowanie samochodów spalinowych pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi
–      Postawienie kolejnych 8 stacji ładowania samochodów elektrycznych przy oddziałach  (łącznie będzie 17)
–      Rok 2022 – pełna flota ekologiczna i redukcja emisji  CO2 o 30% do 2023 roku
–      Zmniejszyliśmy udział samochodów w flocie z silnikiem diesla o 43%.
–      Zakupiliśmy 308 samochodów z napędem hybrydowym. Łączny udział samochodów hybrydowych w naszej flocie to obecnie 32%.
–      W 2019 roku zamontowaliśmy 1 ładowarkę na ulicy Puławskiej, dodatkowo 3 czekają na montaż zostaną zamontowane w I kwartale 2020 roku.
–      Ze względu na brak wymiany samochodów dyżurnych w ogóle nie wprowadzono nowych samochodów elektrycznych.
Dbamy o zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

–      przeprowadzenie 10 audytów u dostawców w obszarze odpowiedzialności społecznej
–      dzielimy się wiedzą z dostawcami – podjęcie inicjatyw promujących zrównoważony rozwój, budowanie świadomości (warsztaty, spotkania)

–      Do końca 2019 roku będzie  100% dostawców w statusie „zakwalifikowany” –      Audyt w obszarze odpowiedzialności społecznej został przeprowadzony u 8 dostawców.
–      98 % dostawców, którzy przeszli proces kwalifikacji w 2019 roku otrzymało  status „dostawca zakwalifikowany”.
–      W 2019 roku nie udało nam się zorganizować warsztatów dla dostawców, jednak rozpoczęliśmy planowanie wydarzenia na 2020 rok.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: