ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
2018 rok był okresem wytężonej pracy w obszarze finansów. Szereg nowych regulacji, w tym wdrożenie MSSF 9, wymagało od nas otwartego podejścia do wprowadzania zmian i współpracy z innymi jednostkami banku. Wierzę, że zaprezentowane wyniki, jakość ujawnień i ich przejrzystość są najlepszym dowodem na to, że wywiązaliśmy się z oczekiwań kierowanych w naszym kierunku. Przy tym wszystkim, zaraportowaliśmy rekordowe wyniki finansowe i dzielimy się tym sukcesem z naszymi akcjonariuszami w postaci dywidendy.
Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu
  • [201-1]
    Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Skrócona informacja o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2014-2018
mln 2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
Przychody* 5 232 4 769 4 325 3 778 3 545 9,7%
Koszt 2 327 2 136 2 099 2 156 1 930 8,9%
Koszt ryzyka 501 421 301 232 268 18,9%
Zysk brutto 2 033 1 882 1 645 1 390 1 347 8,0%
Zysk netto** 1 526 1 403 1 253 1 127 1 041 8,8%
Suma bilansowa 141 590 126 014 117 478 108 893 99 861 12,4%
Zobowiązania wobec klientów 117 683 104 503 95 825 87 866 75 689 12,6%
Kredyty i inne należności udzielone klientom, netto*** 103 126 87 544 78 070 70 036 57 238 17,8%
Kapitały własne** 13 336 11 795 10 477 10 681 10 457 13,1%
Zysk na 1 akcję (w zł) 11,73 10,78 9,63 8,66 8,00 8,8%
Dywidenda na 1 akcję (w zł) 3,20 0,00 4,30 4,00

*łącznie z zyskiem netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności;

**przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej;

***z wyłączeniem euroobligacji

Skrócona informacja o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2014-2018
mln 2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
Przychody* 1 226,2 1 123,5 988,4 902,8 846,2 9,1%
Koszt 545,4 503,2 479,7 515,2 460,7 8,4%
Koszt ryzyka 117,4 99,2 68,8 55,4 64,0 18,4%
Zysk brutto 476,5 443,4 375,9 332,2 321,5 7,5%
Zysk netto** 357,6 330,5 286,4 269,3 248,5 8,2%
Suma bilansowa 32 927,9 30 212,7 26 554,7 25 552,7 23 428,9 9,0%
Zobowiązania wobec klientów 27 368,1 25 055,3 21 660,3 20 618,6 17 757,8 9,2%
Kredyty i inne należności udzielone klientom, netto*** 23 982,8 20 989,2 17 646,9 16 434,6 13 428,9 14,3%
Kapitały własne** 3 101,4 2 827,9 2 368,2 2 506,4 2 453,4 9,7%
Zysk na 1 akcję 2,75 2,54 2,20 2,07 1,91 8,2%
Dywidenda na 1 akcję 0,75 0,00 1,03 0,95

*łącznie z zyskiem netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności;

**przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej;

***z wyłączeniem euroobligacji

Skrócona informacja o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2014-2018
mln 2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
Przychody* 1 444,2 1 273,8 1 090,0 996,1 1 113,8 13,4%
Koszt 642,3 570,5 529,0 568,4 606,4 12,6%
Koszt ryzyka 138,3 112,4 75,9 61,2 84,2 23,0%
Zysk brutto 561,2 502,7 414,6 366,5 423,2 11,6%
Zysk netto** 421,2 374,7 315,8 297,1 327,1 12,4%
Suma bilansowa 37 659,9 36 197,4 28 109,5 27 913,4 28 473,1 4,0%
Zobowiązania wobec klientów 31 301,2 30 018,4 22 928,5 22 523,4 21 581,0 4,3%
Kredyty i inne należności udzielone klientom, netto*** 27 429,3 25 146,9 18 680,2 17 952,9 16 320,1 9,1%
Kapitały własne** 3 547,1 3 388,1 2 506,9 2 737,9 2 981,6 4,7%
Zysk na 1 akcję 3,24 2,88 2,43 2,28 2,51 12,5%
Dywidenda na 1 akcję 0,85 0,00 1,13 1,26

*łącznie z zyskiem netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności;

**przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej;

***z wyłączeniem euroobligacji

Do celów przeliczenia prezentowanych powyżej danych na EUR, bank stosuje następujące kursy:

  • dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. z dnia 31 grudnia roku,
  • dla pozycji rachunku zysków i strat – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w roku.
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: