ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Na koniec 2018 roku Grupa Kapitałowa ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. posiadała:

  • zobowiązania warunkowe udzielone na łączną kwotę 34,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 14,5% lub o 4,3 mld zł względem końca 2017 roku. Dominującą pozycją są niewykorzystane limity kredytowe, które stanowią 86,1% wszystkich udzielonych zobowiązań pozabilansowych. Na zobowiązania do udzielenia kredytów składają się zatwierdzone kredyty, limity na kartach kredytowych oraz limity zadłużenia w rachunku bieżącym,
  • otrzymane zobowiązania warunkowe o wartości 93,2 mld zł (tj. o 12,5% wyższe niż rok wcześniej).
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Pozycje pozabilansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
mln zł 2018 2017 2016 2015 2014
Zobowiązania warunkowe udzielone 34 284,1 29 953,3 27 954,5 24 423,2 23 802,6
niewykorzystane linie kredytowe 25 791,0 22 250,4 21 302,2 17 760,7 18 940,1
gwarancje 5 575,6 4 897,7 3 989,1 4 038,4 3 393,2
niewykorzystane kredyty w rachunku bieżącym 1 371,2 1 336,1 1 273,7 1 310,3 302,8
limity na kartach kredytowych 1 251,2 1 078,9 997,7 921,7 844,6
akredytywy 295,1 390,2 391,8 392,1 321,9
Zobowiązania warunkowe otrzymane 93 219,1 82 850,1 79 093,3 53 515,3 43 228,2
Razem pozycje pozabilansowe 127 503,2 112 803,4 107 047,8 77 938,5 67 030,8
Pozycje pozabilansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
mln 2018 2017 2016 2015 2014
Zobowiązania warunkowe udzielone 7 973,0 7 181,5 6 318,8 5 731,1 5 584,4
niewykorzystane linie kredytowe 5 997,9 5 334,7 4 815,1 4 167,7 4 443,6
gwarancje 1 296,7 1 174,3 901,7 947,6 796,1
niewykorzystane kredyty w rachunku bieżącym 318,9 320,3 287,9 307,5 71,0
limity na kartach kredytowych 291,0 258,7 225,5 216,3 198,2
akredytywy 68,6 93,6 88,6 92,0 75,5
Zobowiązania warunkowe otrzymane 21 678,9 19 863,8 17 878,2 12 557,9 10 142,0
Razem pozycje pozabilansowe 29 651,9 27 045,3 24 197,1 18 289,0 15 726,4
Pozycje pozabilansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego
mln 2018 2017 2016 2015 2014
Zobowiązania warunkowe udzielone 9 118,8 8 604,1 6 688,8 6 260,6 6 786,8
niewykorzystane linie kredytowe 6 859,9 6 391,4 5 097,1 4 552,7 5 400,3
gwarancje 1 483,0 1 406,9 954,5 1 035,2 967,5
niewykorzystane kredyty w rachunku bieżącym 364,7 383,8 304,8 335,9 86,3
limity na kartach kredytowych 332,8 309,9 238,7 236,3 240,8
akredytywy 78,5 112,1 93,7 100,5 91,8
Zobowiązania warunkowe otrzymane 24 794,3 23 798,6 18 925,0 13 718,0 12 325,6
Razem pozycje pozabilansowe 33 913,1 32 402,7 25 613,8 19 978,6 19 112,3

Szczegółowe informacje dotyczące pozycji pozabilansowych zostały przedstawione na stronie 129 w nocie 36 do Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. za 2018 rok, które jest dostępne w centrum pobrań.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: