ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Model biznesowy naszego banku dzieli się na dwa główne segmenty:

  • segment bankowości detalicznej, w ramach którego obsługiwane są osoby prywatne (podsegmenty klientów masowych i klientów zamożnych) oraz przedsiębiorcyFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. (małe firmy),
  • segment bankowości korporacyjnej, który obejmuje obsługę klientów instytucjonalnych oraz działalność w zakresie produktów rynków finansowych.

W 2018 roku wynik brutto Grupy w podziale na segmenty działalności kształtował się następująco.

 Zmień walutę: PLNEURUSD

W 2018 roku wynik segmentu detalicznego stanowił 57,5% wyniku brutto Grupy, natomiast segmentu korporacyjnego – 42,5% (w roku ubiegłym odpowiednio: 59,5% oraz 40,5%).

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Wynik brutto w segmencie bankowości detalicznej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln %
Wynik z tytułu odsetek 2 383,8 2 133,3 1 862,6 1 516,9 1 367,9 250,5 11,7%
Wynik z tytułu prowizji 455,1 426,9 380,7 363,0 436,4 28,2 6,6%
Pozostałe przychody 140,7 118,4 228,8 208,4 139,1 22,3 18,8%
Przychody ogółem 2 979,6 2 678,6 2 472,1 2 088,3 1 943,4 301,0 11,2%
Koszty operacyjne 1 385,2 1 272,7 1 235,6 1 317,4 1 152,2 112,5 8,8%
Koszty ryzyka 271,0 160,3 137,5 69,9 78,7 110,7 69,1%
Podatek bankowyPotoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego).Potoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego). 154,9 126,5 101,7 0,0 0,0 28,4 22,5%
Wynik finansowy brutto 1 168,5 1 119,1 997,3 701,0 712,5 49,4 4,4%
Wynik brutto w segmencie bankowości detalicznej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Wynik z tytułu odsetek 558,7 502,6 425,7 362,5 326,5 56,1 11,2%
Wynik z tytułu prowizji 106,7 100,6 87,0 86,7 104,2 6,1 6,1%
Pozostałe przychody 33,0 27,9 52,3 49,8 33,2 5,1 18,2%
Przychody ogółem 698,3 631,0 565,0 499,0 463,9 67,3 10,7%
Koszty operacyjne 324,6 299,8 282,4 314,8 275,0 24,8 8,3%
Koszty ryzyka 63,5 37,8 31,4 16,7 18,8 25,7 68,2%
Podatek bankowy 36,3 29,8 23,2 0,0 0,0 6,5 21,8%
Wynik finansowy brutto 273,9 263,6 227,9 167,5 170,1 10,2 3,9%
Wynik brutto w segmencie bankowości detalicznej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln %
Wynik z tytułu odsetek 658,0 569,8 469,4 399,9 429,8 88,2 15,5%
Wynik z tytułu prowizji 125,6 114,0 95,9 95,7 137,1 11,6 10,2%
Pozostałe przychody 38,8 31,6 57,7 54,9 43,7 7,2 22,8%
Przychody ogółem 822,5 715,5 623,0 550,6 610,6 107,0 15,0%
Koszty operacyjne 382,4 339,9 311,4 347,3 362,0 42,4 12,5%
Koszty ryzyka 74,8 42,8 34,7 18,4 24,7 32,0 74,7%
Podatek bankowy 42,8 33,8 25,6 0,0 0,0 9,0 26,5%
Wynik finansowy brutto 322,5 298,9 251,3 184,8 223,9 23,6 7,9%
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Wynik brutto w segmencie bankowości korporacyjnej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln %
Wynik z tytułu odsetek 1 375,5 1 256,1 1 090,8 950,2 962,3 119,4 9,5%
Wynik z tytułu prowizji 849,8 769,1 684,1 654,2 626,5 80,7 10,5%
Pozostałe przychody 27,5 65,3 77,5 85,4 12,6 -37,8 -57,9%
Przychody ogółem 2 252,8 2 090,5 1 852,4 1 689,8 1 601,4 162,3 7,8%
Koszty operacyjne 941,6 863,1 863,6 838,3 777,5 78,5 9,1%
Koszty ryzyka 229,9 260,9 163,1 162,2 189,0 -31,0 -11,9%
Podatek bankowyPotoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego).Potoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego). 216,8 203,6 178,5 0,0 0,0 13,2 6,5%
Wynik finansowy brutto 864,5 762,9 647,2 689,3 634,9 101,6 13,3%
Wynik brutto w segmencie bankowości korporacyjnej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Wynik z tytułu odsetek 322,4 295,9 249,3 227,1 229,7 26,4 8,9%
Wynik z tytułu prowizji 199,2 181,2 156,3 156,3 149,5 18,0 9,9%
Pozostałe przychody 6,4 15,4 17,7 20,4 3,0 -8,9 -58,1%
Przychody ogółem 528,0 492,5 423,3 403,8 382,3 35,5 7,2%
Koszty operacyjne 220,7 203,3 197,4 200,3 185,6 17,3 8,5%
Koszty ryzyka 53,9 61,5 37,3 38,8 45,1 -7,6 -12,3%
Podatek bankowy 50,8 48,0 40,8 0,0 0,0 2,8 5,9%
Wynik finansowy brutto 202,6 179,7 147,9 164,7 151,6 22,9 12,7%
Wynik brutto w segmencie bankowości korporacyjnej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Wynik z tytułu odsetek 379,7 335,5 274,9 250,5 302,3 44,2 13,2%
Wynik z tytułu prowizji 234,6 205,4 172,4 172,5 196,8 29,1 14,2%
Pozostałe przychody 7,6 17,4 19,5 22,5 4,0 -9,9 -56,5%
Przychody ogółem 621,9 558,4 466,8 445,5 503,1 63,5 11,4%
Koszty operacyjne 259,9 230,5 217,6 221,0 244,3 29,4 12,7%
Koszty ryzyka 63,5 69,7 41,1 42,8 59,4 -6,2 -8,9%
Podatek bankowy 59,8 54,4 45,0 0,0 0,0 5,5 10,0%
Wynik finansowy brutto 238,6 203,8 163,1 181,7 199,5 34,9 17,1%
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Wynik brutto w segmencie bankowości detalicznej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln %
Wynik z tytułu odsetek 2 383,8 2 133,3 1 862,6 1 516,9 1 367,9 250,5 11,7%
Wynik z tytułu prowizji 455,1 426,9 380,7 363,0 436,4 28,2 6,6%
Pozostałe przychody 140,7 118,4 228,8 208,4 139,1 22,3 18,8%
Przychody ogółem 2 979,6 2 678,6 2 472,1 2 088,3 1 943,4 301,0 11,2%
Koszty operacyjne 1 385,2 1 272,7 1 235,6 1 317,4 1 152,2 112,5 8,8%
Koszty ryzyka 271,0 160,3 137,5 69,9 78,7 110,7 69,1%
Podatek bankowyPotoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego).Potoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego). 154,9 126,5 101,7 0,0 0,0 28,4 22,5%
Wynik finansowy brutto 1 168,5 1 119,1 997,3 701,0 712,5 49,4 4,4%
Wynik brutto w segmencie bankowości detalicznej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Wynik z tytułu odsetek 558,7 502,6 425,7 362,5 326,5 56,1 11,2%
Wynik z tytułu prowizji 106,7 100,6 87,0 86,7 104,2 6,1 6,1%
Pozostałe przychody 33,0 27,9 52,3 49,8 33,2 5,1 18,2%
Przychody ogółem 698,3 631,0 565,0 499,0 463,9 67,3 10,7%
Koszty operacyjne 324,6 299,8 282,4 314,8 275,0 24,8 8,3%
Koszty ryzyka 63,5 37,8 31,4 16,7 18,8 25,7 68,2%
Podatek bankowy 36,3 29,8 23,2 0,0 0,0 6,5 21,8%
Wynik finansowy brutto 273,9 263,6 227,9 167,5 170,1 10,2 3,9%
Wynik brutto w segmencie bankowości detalicznej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln %
Wynik z tytułu odsetek 658,0 569,8 469,4 399,9 429,8 88,2 15,5%
Wynik z tytułu prowizji 125,6 114,0 95,9 95,7 137,1 11,6 10,2%
Pozostałe przychody 38,8 31,6 57,7 54,9 43,7 7,2 22,8%
Przychody ogółem 822,5 715,5 623,0 550,6 610,6 107,0 15,0%
Koszty operacyjne 382,4 339,9 311,4 347,3 362,0 42,4 12,5%
Koszty ryzyka 74,8 42,8 34,7 18,4 24,7 32,0 74,7%
Podatek bankowy 42,8 33,8 25,6 0,0 0,0 9,0 26,5%
Wynik finansowy brutto 322,5 298,9 251,3 184,8 223,9 23,6 7,9%
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Wynik brutto w segmencie bankowości korporacyjnej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln zł mln %
Wynik z tytułu odsetek 1 375,5 1 256,1 1 090,8 950,2 962,3 119,4 9,5%
Wynik z tytułu prowizji 849,8 769,1 684,1 654,2 626,5 80,7 10,5%
Pozostałe przychody 27,5 65,3 77,5 85,4 12,6 -37,8 -57,9%
Przychody ogółem 2 252,8 2 090,5 1 852,4 1 689,8 1 601,4 162,3 7,8%
Koszty operacyjne 941,6 863,1 863,6 838,3 777,5 78,5 9,1%
Koszty ryzyka 229,9 260,9 163,1 162,2 189,0 -31,0 -11,9%
Podatek bankowyPotoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego).Potoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366% miesięcznie (0,44% rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego). 216,8 203,6 178,5 0,0 0,0 13,2 6,5%
Wynik finansowy brutto 864,5 762,9 647,2 689,3 634,9 101,6 13,3%
Wynik brutto w segmencie bankowości korporacyjnej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Wynik z tytułu odsetek 322,4 295,9 249,3 227,1 229,7 26,4 8,9%
Wynik z tytułu prowizji 199,2 181,2 156,3 156,3 149,5 18,0 9,9%
Pozostałe przychody 6,4 15,4 17,7 20,4 3,0 -8,9 -58,1%
Przychody ogółem 528,0 492,5 423,3 403,8 382,3 35,5 7,2%
Koszty operacyjne 220,7 203,3 197,4 200,3 185,6 17,3 8,5%
Koszty ryzyka 53,9 61,5 37,3 38,8 45,1 -7,6 -12,3%
Podatek bankowy 50,8 48,0 40,8 0,0 0,0 2,8 5,9%
Wynik finansowy brutto 202,6 179,7 147,9 164,7 151,6 22,9 12,7%
Wynik brutto w segmencie bankowości korporacyjnej
2018 2017 2016 2015 2014 Zmiana 2018 do 2017
mln mln %
Wynik z tytułu odsetek 379,7 335,5 274,9 250,5 302,3 44,2 13,2%
Wynik z tytułu prowizji 234,6 205,4 172,4 172,5 196,8 29,1 14,2%
Pozostałe przychody 7,6 17,4 19,5 22,5 4,0 -9,9 -56,5%
Przychody ogółem 621,9 558,4 466,8 445,5 503,1 63,5 11,4%
Koszty operacyjne 259,9 230,5 217,6 221,0 244,3 29,4 12,7%
Koszty ryzyka 63,5 69,7 41,1 42,8 59,4 -6,2 -8,9%
Podatek bankowy 59,8 54,4 45,0 0,0 0,0 5,5 10,0%
Wynik finansowy brutto 238,6 203,8 163,1 181,7 199,5 34,9 17,1%
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: