ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
 • [102-7]
  Skala działalności
 • [102-15]
  Najważniejsze wpływy, jakie organizacja ma na otoczenie, ryzyka i szanse
 • [201-1]
  Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Harmonijny rozwój podstawowych obszarów naszej działalności – bankowości detalicznej i korporacyjnej − pozwala nam dostarczać konsekwentny i rentowny wzrost naszego bilansu oraz umacniać naszą pozycję rynkową w polskim sektorze bankowym. Podstawowym źródłem naszego rozwoju jest sukcesywny wzrost liczby klientów, dla których jesteśmy głównym bankiem. Rozwijamy łączące nas relacje, chcemy być dla nich ważnym partnerem. Staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów, a nawet je wyprzedzać.

W 2018 roku, niezmiennie i konsekwentnie jak w ciągu ponad 12 lat, znacząco zwiększyliśmy swój portfel kredytowy oraz depozytowy. Jednocześnie zachowujemy dobrą jakość aktywów oraz utrzymujemy silną pozycję kapitałową i płynnościową.

W 2018 roku utrzymaliśmy wysokie tempo wzrostu liczby klientów. W ciągu roku baza klientów powiększyła się o 270 tys., wobec przyrostu o 267 tys. rok wcześniej. Na koniec grudnia 2018 roku liczba klientów wynosiła 4,86 mln i dzieliła się na następujące segmenty działalności:

 • 4,80 mln klientów detalicznych, w tym:
  • 4,42 mln klientów indywidualnych (przyrost w ciągu roku o 243 tys.),
  • 375 tys. przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. (przyrost w ciągu roku o 21 tys.),
 • 62 tys. klientów korporacyjnych (średnich i dużych firm oraz grup kapitałowych; przyrost o 6 tys.).

Stale rosnąca liczba klientów jest efektem działań, które podejmujemy, aby umocnić długoterminowe relacji z klientami. Relacje te bazują na naszej, godnej zaufania marce, przejrzystej i elastycznej ofercie produktowej oraz na stale rozwijanym, nowoczesnym systemie dystrybucji i obsługi.

W 2018 roku dynamika przyrostu salda kredytów utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 18,0% r/r. W tym samym czasie wolumen kredytów w polskim sektorze bankowym zwiększył się o 7,6% r/r. Wzrost szybszy niż sektor odnotowaliśmy zarówno w segmencie detalicznym, jak i w segmencie korporacyjnym. Wolumen kredytów detalicznych w naszym banku zwiększył się o 20,9% r/r. W przypadku kredytów korporacyjnych nasz wzrost ukształtował się na poziomie 15,9% r/r.

 Zmień walutę: PLNEURUSD
Wolumeny kredytowe brutto* (mld)
Wolumeny kredytowe brutto* (mld)
Wolumeny kredytowe brutto* (mld)

*bez uwzględnienia euroobligacji

Nasze historyczne dokonania dowodzą, że konsekwentnie wspieramy rozwój polskiej gospodarki. Nieprzerwanie od 2008 roku wzrost naszego salda kredytów jest większy niż średnia w sektorze. Na przestrzeni lat 2008-2018 rośliśmy 3,1 razy szybciej niż rynek w obszarze kredytów detalicznych oraz 2,2 razy szybciej niż rynek w obszarze kredytów korporacyjnych.

Szybsza dynamika kredytów niż depozytów spowodowała wzrost wskaźnika kredytów / depozytów z 83,8% na koniec 2017 roku do 87,6% na koniec 2018 roku (w czasie 2018 roku poziom wzrósł aż do 90,0% w III kw.). Był to piąty rok z rzędu, w którym zanotowaliśmy wzrost tego wskaźnika, podczas gdy w sektorze wskaźnik ten obniża się nieprzerwanie od 2011 roku. Pomimo tych odmiennych tendencji, opisywana relacja dla naszego banku znajduje się na bezpiecznym poziomie i nadal jest poniżej średniej dla sektora.

Wskaźnik kredyty / depozyty Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego na tle średniej sektora

*Szacunek na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Coraz więcej naszych klientów traktuje ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. jako swój główny bank do codziennego bankowania. Dzięki temu konsekwentnie i stabilnie zwiększa się saldo depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących i oszczędnościowych. Stanowią one kluczowy element finansowania działalności BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Na koniec 2018 roku rachunki bieżące i oszczędnościowe stanowiły 97,0% depozytów segmentu detalicznegoUpraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. i 94,3% depozytów segmentu korporacyjnegoUpraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.. Średnia dla sektora wynosi odpowiednio 63,2% dla gospodarstw domowych i 67,4% dla klientów instytucjonalnych.

Udział rachunków bieżących i oszczędnościowych w depozytach*

*Szacunek na podstawie danych NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Umocnienie pozycji rynkowej

7,1%
udziału w rynku pod względem wielkości aktywów

Na koniec 2018 roku zajęliśmy piąte miejsce na rynku z około 7,1% udziałem pod względem wielkości aktywów.

W 2018 roku zwiększyliśmy swoje udziały rynkowe w kredytach detalicznych oraz korporacyjnych do rekordowo wysokich poziomów, odpowiednio do 6,33% i 11,15%. Wyłączając z portfela kredytów detalicznych walutowe kredyty hipoteczne, udział rynkowy na koniec 2018 roku wyniósł 7,52% wobec 6,82% na koniec 2017 roku.

W obszarze depozytów klientowskich nasz udział rynkowy w segmencie korporacyjnym wzrósł do 8,63%, a w segmencie detalicznym ukształtował się na poziomie 9,30%.

*Dane NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. dotyczące monetarnych instytucji finansowych (Monrep; WEBIS)

*Dane NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. dotyczące monetarnych instytucji finansowych (Monrep; WEBIS)

*Dane NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. dotyczące monetarnych instytucji finansowych (Monrep; WEBIS)

*Dane NBPNarodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. dotyczące monetarnych instytucji finansowych (Monrep; WEBIS)

Wysoka jakość aktywów

Wysoka dynamika należności od klientów nie jest realizowana kosztem jakości portfela. Udział kredytów w etapie 3 jest wyraźnie niższy niż średnia w sektorze. Na koniec 2018 roku udział kredytów w etapie 3 wyniósł 2,8% w stosunku do 6,4% w sektorze. Jest to również widoczne w danych segmentowych. W segmencie bankowości korporacyjnej udział kredytów w etapie 3 wyniósł na koniec 2018 roku 3,6% względem 7,2% w sektorze, a dla segmentu bankowości detalicznej odpowiednio 1,8% i 5,9%.

Udział kredytów z utratą wartości / w etapie 3 dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego na tle średniej dla sektora*

*Szacunek na podstawie danych KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Wzrost efektywności działania

Jako organizacja staramy się stale poprawiać naszą efektywność działania. Optymalizujemy i automatyzujemy nasze operacje, tak aby nasze − relatywnie stałe w czasie – zasoby mogły służyć coraz większej liczbie klientów. Na koniec 2018 roku na jeden etat przypadało 605 klientów. Na koniec 2017 roku relacja ta wynosiła 575, co oznacza poprawę o 5,2% r/r. Natomiast wartość sald komercyjnych (sumy depozytów i kredytów) w przeliczeniu na jeden etat poprawiła się o 13,8% r/r do 27,6 mln zł.

Liczba klientów na etat
 Zmień walutę: PLNEURUSD
Saldo komercyjne na etat
Saldo komercyjne na etat
Saldo komercyjne na etat

W 2018 roku nasz zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł 12,5%, czyli o 0,1 p.p. mniej niż w 2017 roku i tym samym pozostał wyraźnie powyżej średniej w sektorze. W tym samym okresie, zwrot z kapitałów w sektorze utrzymał się na poziomie 7,1%. Nieustannie pracujemy nad naszą efektywnością kosztową. Pozwoliło to na poprawę wskaźnika kosztów do przychodów o 0,3 p.p. względem 2017 roku do 44,5% w 2018 roku. Jest to poziom niższy (lepszy) niż średnia w sektorze (50,5%). Jest to też zdecydowana poprawa w okresie ostatnich sześciu lat – w 2013 roku sektor miał niższy (lepszy) wskaźnik koszty do przychodów niż BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. (odpowiednio 53,3% i 56,1%).

Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE)
Wskaźnik koszty do przychodów

*Szacunek na podstawie danych KNFKomisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

aplik aplik

Atrakcyjne kanały zdalnego dostępu do bankowości

Naszym klientom oferujemy nowoczesne produkty i usługi, które są dopasowane do ich potrzeb. Zapewniamy dostęp do intuicyjnej bankowości internetowej i mobilnej. Nasi klienci detaliczni wykonali w 2018 roku ponad 99% przelewów poprzez kanały zdalne (internetowe). W 2018 roku już 76% kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. sprzedaliśmy online.

Oferujemy naszym klientom nowoczesne rozwiązania płatnicze np. BLIK. W 2018 roku wykonali oni prawie 10,1 mln transakcji w Internecie z wykorzystaniem tego systemu płatności – czyli pięciokrotnie więcej niż w poprzednim roku. Dużą popularnością cieszy się również korzystanie z profilu zaufanego i jego wykorzystywanie do spraw urzędowych. Nasi klienci w 2018 roku założyli 182 tys. profili zaufanych i wykorzystali je do załatwienia 691 tys. spraw urzędowych. Byliśmy drugim bankiem na rynku pod względem złożonych wniosków o świadczenia 500+Rządowy program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc jest przyznawana dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie.Rządowy program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc jest przyznawana dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie. (117 tys.), czy 300+ (221 tys.).

 

Jako jedyny bank na rynku oferujemy naszym klientom własne rozwiązanie w zakresie płatności internetowych – bramkę płatniczą imoje. Na koniec 2018 roku już 301 sklepów korzystało z tego rozwiązania.

W bankowości korporacyjnej coraz większą popularnością cieszy się bankowość mobilna – na koniec 2018 roku korzystało z niej 20,8 tys. klientów, czyli o 26,4% więcej niż rok wcześniej. Utrzymujemy wysokie zainteresowanie naszych klientów korporacyjnych w składaniu wniosków kredytowych online – w ten sposób w 2018 roku trafiło do nas 94% wniosków kredytowych (93% w 2017 roku).

99%

przelewów poprzez kanały zdalne

10,1 mln

transakcji w internecie z wykorzystaniem BLIK

301

sklepów korzystało z bramki płatniczej imoje

Nagrody i wyróżnienia

Nasze codzienne starania w oferowaniu atrakcyjnych produktów dla naszych klientów, dbałość o wysoką jakość obsługi, działania i praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wyróżniające się wyniki komercyjne i finansowe są uhonorowane licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Poniżej przedstawiamy wybrane odznaczenia z 2018 roku. Ich pełna lista jest dostępna na tej stronie.

Za całokształt działań

 • Nagroda główna oraz tytuł „Gwiazda Bankowości”, przyznane za całokształt działalności w 2017 roku w rankingu przygotowanym przez Dziennika Gazeta Prawna oraz PWC.
 • Tytuł „Najlepszy Bank” przyznany za całokształt działań podjętych w 2017 roku przyznany w konkursie „Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń”.
 • II miejsce w rankingu „Najlepszy Bank 2017”, w kategorii Duże banki komercyjne, w konkursie przygotowanym przez Gazetę Bankową.

Za atrakcyjność oferty produktowej i jakość obsługi klientów

 • Wyróżnienie dla aplikacji Moje ING mobile za jej dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przyznane w konkursie „Aplikacje bez barier” organizowanej przez organizację Integracja.
 • Certyfikaty ING Turbo uznane za najlepszy produkt inwestycyjny w konkursie FxCuffs 2018.
 • Nagroda za imoje ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego w kategorii „Najlepsze narzędzie dla e-commerce” w konkursie e-Commerce Polska Awards.
 • Tytuł „Lider nowoczesnych kanałów sprzedaży” w Programie Polska Bezgotówkowa przyznany za przyjazny dla klientów proces zamawiania terminali płatniczych.
 • Wyróżnienie przyznane przez magazyn Global Finance w zestawieniu „Best Corporate/Institutional Digital Banks in Central & Eastern Europe 2018” za funkcje Finansowania Handlu na platformie ING Business.
 • Wyróżnienia dla ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego w następujących kategoriach: „Nagroda Treasury BondSpot Poland”; „Nagroda Grupy KDPW”; „Nagroda Grupy KDPW dla Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego” przyznane podczas podsumowania Roku Giełdowego.
 • III miejsce dla Biura Maklerskiego ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego w Rankingu Domów Maklerskich, przygotowanym przez redakcje Bankier.pl na podstawie Ogólnopolskiego Badania Inwestorów.
 • III miejsce w rankingu „Najlepszy bank dla firm”, opublikowanym przez miesięcznik Forbes.
 • Tytuł Mistrza Biznesu 2017 przyznany m.in. za dobre rozpoznanie potrzeb konsumentów oraz zaangażowanie w rozwój nowoczesnych rozwiązań dla firm w obszarze e-commerce, przyznane przez magazyn Businessman.
 • Gwiazda Jakości Obsługi 2018 w kategorii „Banki” w XI edycji Polskiego Programu Jakości Obsługi.
 • ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski wśród zwycięzców Instytucji Roku 2017 w kategoriach: „Najlepsza jakość obsługi w placówce”, „Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych”, „Przyjazne otwarcie konta przez internet”, „Przyjazne otwarcie konta firmowego” w rankingu przeprowadzonym przez portal mojebankowanie.pl.
 • Tytuł „Bank doceniony przez klientów” za II miejsce w kategorii głównej „Satysfakcja klientów banków”, II miejsce w kategorii „Ocena punktów styku” oraz III miejsce w kategorii „Produkty”, przyznane na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia: „Monitor satysfakcji klientów detalicznych banków”.

Za działania i praktyki CSRAng. Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu.Ang. Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu.

 • ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski po raz dwunasty w składzie RESPECT IndexIndeks najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.Indeks najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. – giełdowego indeksu spółek spełniających najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu.
 • Tytuł Etyczna Firma w konkursie organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu.
 • Srebrny Listek CSRAng. Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu.Ang. Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu. przyznany ING BankowiBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiemu przez tygodnik POLITYKA.
 • Drugie miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy oraz piąte miejsce w klasyfikacji generalnej w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018.
 • Certyfikat ekologiczny Green Office potwierdzający ekologiczne zarządzanie biurem przyznany przez międzynarodową Fundację dla Edukacji Ekologicznej.
 • Tytuł „Lider Elektromobilności 2018” przyznany za zaangażowanie ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego w rozwój rynku samochodów elektrycznych w Polsce, na podstawie rankingu przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz firmę doradczą PwC.

Za komunikację z klientami, rynkiem oraz pracownikami

 • Nagroda przyznana w kategorii Social Media w konkursie „Tech Project Awards 2018” organizowanym przez magazyn The Banker.
 • Nagroda The Best of the Best w konkursie „The Best Annual Report 2017″ i wyróżnienie w kategorii raport on-line za Raport Zintegrowany ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
 • Raport Zintegrowany ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego wyróżniony w konkursie Raporty Społeczne organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte.
 • Drugie miejsce dla ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego w badaniu relacji inwestorskich w spółkach z WIG30Indeks WIG 30 jest publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 23 września 2013 roku. Indeks jest oparty o portfel akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.Indeks WIG 30 jest publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 23 września 2013 roku. Indeks jest oparty o portfel akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. organizowanym przez gazetę giełdy „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich.
 • Grand Prix, Złoto, Srebro oraz Brąz Szpalty Roku 2018 za całokształt działań content marketingowych dla pracowników ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego przyznane w konkursie Power of Content Marketing Awards 2018.

Za działania marketingowe

 • Trzy brązowe statuetki za najbardziej efektywne kampanie reklamowe w kategoriach: „Finanse” (dwie statuetki) oraz „Business-to-Business” w konkursie Effie Awards.
 • I miejsce w konkursie „Lamparty”, wyróżniającym najlepsze kreacje marek bankowych.
 • I miejsce dla Kampanii na rzecz czystego powietrza w kategorii „Najlepszy spot reklamowy” w konkursie Złoty Bankier.
 • Nagroda Best in Show, Złoto, Srebro oraz wyróżnienie w konkursie IAB Mixx Awards wyróżniającego najlepsze kampanie digitalowe.
 • Nagroda Golden Arrow dla ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego za kompleksową promocję płatności BLIK przyznana przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu i VFP Communication.
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: