ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
 • [102-1]
  Nazwa organizacji
 • [102-3]
  Lokalizacja siedziby głównej organizacji
 • [102-4]
  Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów
 • [102-6]
  Obsługiwane rynki
 • [103-1]
  Wyjaśnienie istotności tematu dla organizacji i jego zakresu
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania tematem i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania

Chcemy być dla naszych klientów bankiem pierwszego wyboru. Dbamy o najwyższą jakoś usług oraz o ich szeroką dostępność.

Działamy na polskim rynku bankowym od 1989 roku. Cieszymy się pozycją jednego z największych banków uniwersalnych w kraju. Obsługujemy zarówno klientów detalicznych, jak i podmioty gospodarcze. Na koniec 2018 roku prowadziliśmy obsługę w 337 oddziałach oraz 63 punktach ING Express. Ponadto udostępniamy nowoczesne systemy bankowości internetowej i mobilnej.

Nasza organizacja posiada dwie główne lokalizacje – w Warszawie i Katowicach. To tu podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące działalności operacyjnej naszego banku, tu również mają swoją siedzibę Zarząd i Rada Nadzorcza. ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. formalnie jest zarejestrowany w Katowicach. Na koniec grudnia 2018 roku zatrudnialiśmy jako Grupa ponad 8 tys. osób.

Nasz model biznesowy realizujemy poprzez:

 • umożliwienie łatwego oszczędzania i łatwego pożyczania,
 • organizowanie systemu płatności i transakcji,
 • wysoką jakość obsługi klienta.
337
oddziałów
Brand ING jest od wielu lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku. Strategię budowy wizerunku banku, który kieruje się potrzebami ludzi i jest bankiem dla ludzi zaradnych i przedsiębiorczych, realizujemy poprzez spójną komunikację marketingowo-produktową. W naszych działaniach reklamowych podejmujemy aktualne tematy i trendy, inspirujące, skłaniające do refleksji, ale też zachęcające do działania. Wspieramy naszych klientów w samorealizacji, jednocześnie udostępniając narzędzia do podejmowania mądrych decyzji finansowych.
Barbara Pasterczyk
Dyrektor Banku – Centrum Eksperckie Communication and Brand Experience

Inspirujemy i wspieramy naszych klientów w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych. Dajemy im narzędzia, dzięki którym bankowość staje się przyjazna, transparentna i dostępna 24 godziny na dobę. Wsparciem w realizacji tej strategii jest silna marka. ING, to jedna z trzech najlepiej rozpoznawalnych marek bankowych w Polsce. Potwierdza to badanie „Tracking marki” prowadzone przez Kantar MillwardBrown (metoda pomiaru CAPIAng. Computer Assisted Personal Interview - metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych, na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.Ang. Computer Assisted Personal Interview - metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych, na których zapisywane są udzielone odpowiedzi., październik-grudzień 2018 roku). Oferta banku jest atrakcyjna dla konsumentów – zajmujemy pierwsze miejsce w rozważaniu konta, oszczędności i pożyczki (metoda pomiaru CAWIAng. Computer Assisted Web Interview – metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet udostępnianych drogą elektroniczną.Ang. Computer Assisted Web Interview – metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet udostępnianych drogą elektroniczną., październik-grudzień 2018 roku). ING zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji na poziomie wizerunku. Zajmuje liderską pozycję w dwóch kluczowych dla ING wymiarach: „bank dla zaradnych i przedsiębiorczych” oraz „bank, który kieruje się potrzebami ludzi” (CAPIAng. Computer Assisted Personal Interview - metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych, na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.Ang. Computer Assisted Personal Interview - metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych, na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. i CAWIAng. Computer Assisted Web Interview – metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet udostępnianych drogą elektroniczną.Ang. Computer Assisted Web Interview – metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet udostępnianych drogą elektroniczną., październik-grudzień 2018 roku). Reklamy ING są najbardziej rozpoznawalne na tle kategorii, a kampanie marketingowe banku nagradzane w konkursach branżowych (Złoty Bankier, EFFIE, KTR, MIXX Awards).

Jesteśmy wyróżniającym się pracodawcą, co zostało kilkukrotnie potwierdzone przez certyfikat Top Employers i certyfikat Top Employers Europe. Nasi pracownicy kierują się w pracy profesjonalizmem, rzetelnością i najlepszą wiedzą. Oferując produkty bankowe, postępujemy w sposób etyczny i nie naruszamy interesów klientów.

Akcje BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie już od 1994 roku. Znajdujemy się w indeksie największych spółek giełdowych WIG 30Indeks WIG 30 jest publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 23 września 2013 roku. Indeks jest oparty o portfel akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.Indeks WIG 30 jest publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 23 września 2013 roku. Indeks jest oparty o portfel akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. od początku istnienia tego indeksu (od września 2013 roku). Jako jedyna spółka z branży finansowej jesteśmy – nieprzerwanie od 12 edycji – również w gronie spółek należących do Respect Index (indeksu najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na warszawskiej giełdzie).

Kto jest właścicielem naszego banku

 • [102-5]
  Forma własności i forma prawna organizacji

Nasz bank jest spółką publiczną, co oznacza, że każdy może stać się jej współwłaścicielem poprzez zakup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec 2018 roku 75% akcji należało do ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. N.V. z Holandii, natomiast 8,25% było własnością Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (na podstawie Informacji rocznej o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander na 31 grudnia 2018 roku).

Reszta akcji – czyli 16,75%, jest w rękach pozostałych inwestorów, głównie innych otwartych funduszy emerytalnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące dominującego akcjonariusza BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. znajdują się w rozdziale „Oświadczenia Zarządu Grupy ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego” w punkcie „Charakterystyka akcjonariusza dominującego”.

*Na podstawie informacji o rocznej strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander na 31 grudnia 2018 roku.

75%
akcji należało na koniec 2018 do ING Bank N.V.

Jak działamy jako Grupa ING w Polsce

 • [102-1]
  Nazwa organizacji
 • [102-10]
  Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw
 • [102-45]
  Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. jest częścią większego organizmu – Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. Jako Grupa zdobyliśmy w ciągu 30 lat naszej działalności pozycję jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, plasując się na piątej pozycji pod względem sumy bilansowej (ponad 141 mld zł na koniec 2018 roku) i czwartym pod względem salda komercyjnego (sumy depozytów i kredytów). Tworzymy Grupę wraz ze spółkami zależnymi, gdzie prowadzimy m.in. działalność:

 • leasingowąUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.,
 • faktoringowąWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.,
 • doradztwa i pośrednictwa finansowego,
 • usług kadrowo-płacowych oraz księgowych.

Spółki należące do Grupy są również fundatorami Fundacji ING Dzieciom oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING.

Zmiany w strukturze Grupy

16 stycznia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego pod nazwą „ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Hipoteczny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Katowicach. Jedynym akcjonariuszem ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Hipotecznego S.A. jest ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. 2 stycznia 2019 roku BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. powziął informację, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Hipoteczny S.A.

Powstanie ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Hipotecznego S.A. to kolejny krok w budowaniu mocnej pozycji Grupy w obszarze kredytów hipotecznych. ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Hipoteczny S.A. pozwoli Grupie na zróżnicowanie struktury finansowania aktywów dzięki emisji listów zastawnych.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, spółka ING ABL S.A. zmieniła nazwę na ING Investment Holding (Polska) S.A. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował zmianę nazwy 13 grudnia 2018 roku.

18 grudnia 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski oraz jego spółka zależna, ING Investment Holding (Polska) S.A., podpisały z NN Investment Partners International Holdings B.V. wstępną umowę nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. Zgodnie z umową zakupu, kluczowym warunkiem zawieszającym dla zamknięcia transakcji jest niezgłoszenie sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spodziewamy się, że finalizacja zakupu nastąpi w trakcie 2 kwartału 2019 roku.

Skład Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

inforgafiki-ing-2-04 inforgafiki-ing-2-04

*W skład grupy kapitałowej ING Lease (Polska) wchodzi dodatkowo 9 spółek zależnych, w których ING Lease (Polska) Sp. z o.o. posiada 100% udziałów.

ING Investment Holding (Polska) jest spółką holdingową. Za jej pośrednictwem BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. posiada udziały w dwóch spółkach zależnych: ING Commercial Finance i ING Lease (Polska).

ING Lease (Polska) jest obecna na rynku od 1996 roku, a od 2012 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Spółka ING Lease (Polska) oferuje wszystkie podstawowe rodzaje leasinguUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. oraz pożyczkę, które pozwalają sfinansować zarówno ruchomości (w postaci samochodów osobowych, dostawczych, środków transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń, sprzętu medycznego i IT), jak i nieruchomości. W skład grupy kapitałowej ING Lease (Polska) wchodzi dodatkowo 9 spółek zależnych, w których ING Lease (Polska) Sp. z o.o. posiada 100% udziałów. Spółka kieruje swoje usługi do wszystkich segmentów rynku: dużych, średnich i małych firm, a także klientów z segmentu mikro (przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.).

W 2018 roku nowa produkcja leasingowaUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. spółki wyniosła 4,6 mld zł (wzrost o 25% r/r). Pozwoliło to zająć ING Lease Polska 7. miejsce na rynku z udziałem rynkowym 5,6%. Na koniec 2018 roku spółka obsługiwała 24,9 tys. klientów (wzrost o 40% r/r), a wartość portfela przekroczyła 8,6 mld zł (wzrost o 20% r/r).

ING Commercial Finance oferuje faktoringWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.. Spółka została założona w 1994 roku pod nazwą Handlowy Heller. Od 2006 roku funkcjonuje pod nazwą ING Commercial Finance, po tym jak została włączona w struktury Grupy ING. Od 2012 roku jest częścią Grupy Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego – podobnie jak spółka ING Lease (Polska).

Od 2014 roku ING Commercial Finance jest liderem rynku faktoringuWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług. w Polsce, według danych Polskiego Związku Faktoringu. W 2018 roku obroty ING Commercial Finance wyniosły 31,5 mld zł, co stanowiło 13,0% obrotu na całym rynku. W 2018 roku spółka miała prawie 3,2 tys. klientów (wzrost o 87% r/r) i wykupiła o 24% więcej faktur niż w 2017 roku.

W 2018 roku do Grupy Kapitałowej BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. dołączył kolejny podmiot zależny – ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Hipoteczny S.A. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Hipotecznego 16 stycznia 2018 roku, a następnie 2 stycznia 2019 roku zgodę na rozpoczęcie działalności. ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. posiada 100% udziałów w nowo utworzonym podmiocie.

Głównym celem funkcjonowania ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Hipotecznego będzie emisja długoterminowych listów zastawnych, których podstawę stanowić będą wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką nabyte od ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. lub innych banków.

Spółka od 2013 roku oferuje swoim klientom innowacyjne usługi biznesowe wykraczające poza tradycyjną bankowość. ING Usługi dla Biznesu prowadzi działalność operacyjną w dwóch obszarach biznesowych:

 • Aleo.com – otwarta platforma zakupowa dla firm,
 • ING Księgowość – usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla firm na pełnej księgowości oraz platforma do fakturowania i zarządzania płatnościami dla przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego..

Spółka została utworzona w maju 2014 roku. Prowadzi działalność edukacyjną i marketingową. W zakresie edukacji spółka prowadzi portal edukacjagieldowa.pl. To strona o inwestowaniu i giełdzie, zarówno dla inwestorów początkujących, jak i zaawansowanych. Na stronie na bieżąco publikowane są materiały o tematyce inwestycyjnej dostępna jest baza wiedzy. Działalność marketingowa prowadzona jest w celu popularyzacji certyfikatów ING Turbo na rynku polskim. To instrumenty notowane na giełdzie w Warszawie, których emitentem jest ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. N.V. Amsterdam. Główne działania spółki to organizacja akcji marketingowych, obsługa infolinii ING Turbo czy wsparcie techniczne przy prowadzeniu strony internetowej ingturbo.pl.

Solver Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

 • organizowaniu wypoczynku dla pracowników i ich rodzin oraz emerytów ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. Działalność ta prowadzona jest w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Pan Tadeusz” w Krynicy,
 • wynajmie 5 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Klimczoka 4 w Katowicach.

Spółka Twisto Polska Sp. z o.o. została utworzona w 2017 roku. Jej udziałowcami są ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski oraz firma Twisto Payments a.s. – czeski fintech oferujący innowacyjne rozwiązania w zakresie płatności w sklepach internetowych.

Głównym celem inwestycji ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego w Twisto jest wprowadzenie na polski rynek innowacyjnej formuły „Kup teraz, zapłać za 21 dni”, dzięki której kupujący w sklepach internetowych mogą złożyć zamówienie i zapłacić w ciągu 21 dni. Metoda płatności z Twisto dostępna jest w bramce płatniczej „imoje” uruchomionej przez bank w kwietniu 2018 roku.

Oferowane produkty

 • [102-2]
  Główne marki, produkty lub usługi
 • [102-6]
  Obsługiwane rynki

Jesteśmy jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Zajmujemy silną pozycję na podstawowych rynkach usług bankowych (kredyty i depozyty) i okołobankowych (leasingUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.„] i faktoringWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.). Prowadzimy działalność w oparciu o dwa segmenty: bankowość detaliczną oraz bankowość korporacyjną. Na koniec 2018 roku obsługiwaliśmy 4,86 mln klientów.

Firmy dzielimy na trzy grupy: przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. (segment detalicznyUpraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.), średnie i duże firmy (segment korporacyjnyUpraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.) oraz klientów strategicznych (segment korporacyjnyUpraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.). Podstawowym kryterium podziału jest wartość rocznych przychodów firmy.

Podział firm na kategorie według wartości rocznych przychodów

PrzedsiębiorcyFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. do 1,2 mln EUR

Średnie i duże firmy do 125 mln EUR

Klienci strategiczni powyżej 125 mln EUR

inforgafiki-ing-05 inforgafiki-ing-05

Zewnętrzne inicjatywy, do których należymy

 • [102-12]
  Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację
 • [102-13]
  Członkostwo w stowarzyszeniach
 • wytycznych dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania – PRI,
 • Carbon Disclosure Project,
 • Global Reporting Initiative,
 • Global Investor Statement on Climate Change.
 • International Integrated Reporting Council,
 • United Nations Global CompactNajwiększa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.Największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.,
 • United Nations Environmental Programme Finance Initiative,
 • Equator Principles AssociationZasady, przyjęte przez międzynarodowe instytucje finansowe, określają standardy odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym projektów rozwojowych.Zasady, przyjęte przez międzynarodowe instytucje finansowe, określają standardy odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym projektów rozwojowych..
 • Związku Banków Polskich,
 • Fundacji Rozwoju Obsługi Bezgotówkowej,
 • Polskiego Związku Faktorów,
 • Związku Polskiego Leasingu,
 • Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFTAng. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. SWIFT pośredniczy w transakcjach międzynarodowych pomiędzy instytucjami finansowymi.Ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. SWIFT pośredniczy w transakcjach międzynarodowych pomiędzy instytucjami finansowymi.,
 • Krajowej Izby Rozliczeniowej,
 • Biura Informacji Kredytowej,
 • Polskiego Standardu Płatności,
 • Rady Prawa Bankowego,
 • Rady Wydawców Kart Bankowych,
 • Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji.

Nasi dostawcy

 • [102-9]
  Łańcuch wartości
 • [308-1]
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych
 • [414-1]
  Procent nowych dostawców, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów praktyk zatrudniania

Zgodnie z Polityką dokonywania zakupów, w 2018 roku kontynuowaliśmy działania w ramach kwalifikacji dostawców. Proces kwalifikacji dostawców ogranicza ryzyko współpracy z dostawcami zaangażowanymi w niepożądane działania przestępcze, finansowe i gospodarcze, w tym noszące znamiona przekupstwa i korupcji lub o niepewnej sytuacji finansowej, społecznej lub środowiskowej.

Naszych dostawców dzielimy na dwie grupy. Termin „zakwalifikowany” odnosimy do dostawców już rekomendowanych w procesach zakupowych, z którymi będziemy podpisywać umowy. Natomiast terminem „potencjalni dostawcy” określamy tych dostawców, do których będziemy dopiero wysyłać zapytania ofertowe. To rozwiązanie wdrożyliśmy, aby ułatwić nam poszukiwanie dostawców dla wybranych kategorii zakupowych, którzy jednocześnie spełniają najwyższe kryteria kwalifikacyjne.

W 2018 roku nastąpił wzrost liczby dostawców zakwalifikowanych na poziomie lokalnym oraz globalnym. Na koniec 2018 roku 534 dostawców w obszarze zakupowym otrzymało status dostawcy zakwalifikowanego. W samym 2018 roku weryfikacji poddano 215 dostawców, z czego 194 (90%) przeszło kwalifikację pozytywnie. Weryfikacja dostawców odbywa się w oparciu o ustalone kryteria zgodne z wartościami i zasadami etycznymi zawartymi w misji i strategii banku.

Dostawcy, z którymi bank współpracuje to w 91,1% dostawcy z Polski. Pozostałe 8,9% to dostawcy zagraniczni. W samym tylko 2018 roku zrealizowano 357 procesów zakupowych.

Dostawcy, którzy deklarują przestrzeganie kodeksu dla dostawców na tej stronie oraz akceptują dokument opracowany przez Grupę ING „Warunki nawiązania współpracy dla dostawców ING” zobowiązują się tym samym do przestrzegania podstawowych norm. Należą do nich: przestrzeganie w relacjach z pracownikami obowiązującego prawa, w tym praw pracowniczych, jak również respektowanie ich godności osobistej, prywatności oraz praw jednostki. Dostawca powinien też zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i nieszkodliwe pod kątem zdrowotnym miejsce pracy oraz dbać o ochronę środowiska, dążąc do minimalizowania obciążenia środowiska w ramach prowadzonej działalności i podejmując działania zmierzające do jego poprawy. Powinien również przestrzegać zakazów pracy przymusowej, zatrudniania dzieci, korupcji i dyskryminacji. Dla nas istotne jest, aby móc udokumentować przestrzeganie powyższych norm. W tym celu bank może zwrócić się do dostawców prosząc o dostarczenie tzw. Dowodów:

 • certyfikatów wydanych przez osoby trzecie potwierdzających przestrzeganie przepisów przez dostawcę, o ile są dostępne
 • kopii aktualnych dokumentów wewnętrznych dotyczących prowadzonej polityki kodeksów postępowania oraz dokumentów równoważnych, potwierdzających działania dostawcy podejmowane w celu ich ustanowienia i przestrzegania.

W 2018 roku do wybranej grupy 5 dostawców wysłaliśmy poszerzoną ankietę w obszarze odpowiedzialności społecznej, w której znalazły się pytania dotyczące ochrony środowiska, pracowników i form zatrudnienia, pytania dot. ogólnych informacji o firmie (przykłady: procentowe zużycie energii z podziałem na energię odnawialną i nieodnawialną, czy dana firma działa według międzynarodowych norm ISO).

Dostawcy ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. korzystali również z platformy handlowo – aukcyjnej dla firm pod nazwą Aleo. Po dokonaniu rejestracji na tej stronie dostawcy mieli możliwość udziału w aukcjach organizowanych w ramach bankowych postępowań ofertowych. W 2018 roku za pośrednictwem platformy zorganizowano ponad 75 aukcji, natomiast wszystkich aukcji z wykorzystaniem platformy było 455. Dostawcy i klienci banku mogli także w dalszym ciągu wykorzystywać platformę do wspierania własnych procesów zakupowych.

357
procesów zakupowych w 2018 roku

W ramach procesu Zarządzanie Dostawcami, który obejmuje nawiązanie i utrzymanie relacji, wyznaczamy następujące cele:

 • wyznaczanie spójnej wizji i strategii współpracy z dostawcami BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..
 • minimalizowanie ryzyka we współpracy z dostawcami.
 • objęcie dostawców jednolitym procesem zarządzania, w tym kompleksowa informacja zarządcza na temat dostawcy.

W 2018 roku 78% dostawców strategicznych oceniło współpracę z bankiem na poziomie bardzo dobrym. Ponadto na podstawie otrzymanych kart kontrahenta analizujemy:

 • sposób wywiązywania się dostawców z zapisów umów w ramach Employment Screening,
 • czy dostawcy przestrzegają zasad zawartych w Kodeksie postępowania dla dostawców ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A.,
 • w jaki sposób minimalizują obciążenia środowiska w ramach prowadzonej działalności.

Dodatkowo dostawcy proszeni są o przedstawienie nam informacji odnośnie innowacji jakie wprowadzono lub planuje się wprowadzić w firmie. Przesłane materiały są przedmiotem dyskusji na spotkaniu podsumowującym poprzedni rok współpracy.

W ramach współpracy z dostawcami zabiegamy o budowanie wartościowych i długofalowych relacji. Dobra komunikacja jest podstawą znalezienia porozumienia, dlatego też wybierając dostawcę zwracamy uwagę na finansowe i pozafinansowe aspekty tej współpracy. Od swoich dostawców oczekujemy innowacyjnego podejścia, wsparcia, przestrzegania postanowień naszego Kodeksu dostawcy i minimalizowania negatywnych oddziaływań na ekosystem. Aktywnie zarządzamy dostawcami i współtworzymy wartość dla naszych organizacji.
Wojciech Marchwicki
Dyrektor Departamentu Zakupów i Zarządzania Dostawcami

Relacje z otoczeniem

 • [102-40]
  Lista grup interesariuszy organizacji
 • [102-42]
  Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację
 • [102-43]
  Podejście do angażowania interesariuszy
 • [103-1]
  Wyjaśnienie istotności tematu dla organizacji i jego zakresu
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania tematem i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania

Nasze działania mają wpływ na klientów, pracowników, akcjonariuszy, dostawców oraz szeroko rozumiane otoczenie społeczne. Mamy świadomość, że oczekiwania naszych interesariuszy są różne. W naszej codziennej pracy działamy tak, aby na te różne oczekiwania odpowiadać. Dbamy o profesjonalną a jednocześnie w duchu po prostu komunikację naszego banku, zarówno z otoczeniem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Korzystamy ze specjalistycznych narzędzi, aby wypracowywać jak najlepsze praktyki współpracy i dialogu z interesariuszami.

Działamy ze świadomością i poszanowaniem międzynarodowych standardów – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Global Compact ONZ. Stosujemy również Zasady Dobrej Praktyki Bankowej – dbamy o równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy i przykładamy wagę do szerokiego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

Pracownicy

Poznajemy opinie oraz oceny pracowników m.in. poprzeć coroczne naprzemiennie badanie zdrowia organizacji (OHIAng. Organizational Health Index - badanie zdrowia organizacji.Ang. Organizational Health Index - badanie zdrowia organizacji.) i badanie satysfakcji (WPCAng. Winning Performance Culture - badanie poziomu zaangażowania pracowników.Ang. Winning Performance Culture - badanie poziomu zaangażowania pracowników.). Dodatkowo raz na kwartał odbywa się badanie Pulse Check. W intranecie pracownicy dyskutują za pośrednictwem społeczności bloga z prezesem. Organizujemy również anonimowe czaty z członkami zarządu, na którym każdy pracownik może zadać pytanie, na które za każdym razem udzielana jest odpowiedź. Interesy pracowników i ich prawa reprezentują organizacje pracownicze – rada pracowników i związki zawodowe. Rada pracowników przekazuje informacje i przeprowadza konsultacje w kwestiach najważniejszych dla pracowników. Rada składa się z 8 osób i spotyka się cyklicznie. W BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. funkcjonuje związek zawodowy NSZZ Solidarność, w którym zrzeszonych jest ponad 450 pracowników.

Organizacje pozarządowe

Komunikacja z organizacjami pozarządowymi jest dla nas bardzo ważna. Kontaktujemy się z nimi na bieżąco za pomocą różnorodnych narzędzi. Zapraszamy na spotkania, wchodzimy w partnerstwa, angażujemy się we wspólne inicjatywy. Komunikacja z Wolontariuszami ING jest dla nas równie ważna. Na bieżąco korzystamy ze wszystkich narzędzi dostępnych w banku − intranetu, społeczności, platformy Dobry Pomysł. Co roku Fundacja ING Dzieciom organizuje dla wolontariuszy szkolenie w ośrodku w Wiśle. Bieżący dialog to jeden z elementów, który zwiększa zaangażowanie pracowników w projekty i lokalne akcje.

Akcjonariusze

Dbamy o równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy i przykładamy wagę do szerokiego dostępu do informacji
i efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

Poznajemy opinie oraz oceny pracowników m.in. poprzeć coroczne naprzemiennie badanie zdrowia organizacji (OHIAng. Organizational Health Index - badanie zdrowia organizacji.Ang. Organizational Health Index - badanie zdrowia organizacji.) i badanie satysfakcji (WPCAng. Winning Performance Culture - badanie poziomu zaangażowania pracowników.Ang. Winning Performance Culture - badanie poziomu zaangażowania pracowników.). Dodatkowo raz na kwartał odbywa się badanie Pulse Check. W intranecie pracownicy dyskutują za pośrednictwem społeczności bloga z prezesem. Organizujemy również anonimowe czaty z członkami zarządu, na którym każdy pracownik może zadać pytanie, na które za każdym razem udzielana jest odpowiedź. Interesy pracowników i ich prawa reprezentują organizacje pracownicze – rada pracowników i związki zawodowe. Rada pracowników przekazuje informacje i przeprowadza konsultacje w kwestiach najważniejszych dla pracowników. Rada składa się z 8 osób i spotyka się cyklicznie. W BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. funkcjonuje związek zawodowy NSZZ Solidarność, w którym zrzeszonych jest ponad 450 pracowników.

Komunikacja z organizacjami pozarządowymi jest dla nas bardzo ważna. Kontaktujemy się z nimi na bieżąco za pomocą różnorodnych narzędzi. Zapraszamy na spotkania, wchodzimy w partnerstwa, angażujemy się we wspólne inicjatywy. Komunikacja z Wolontariuszami ING jest dla nas równie ważna. Na bieżąco korzystamy ze wszystkich narzędzi dostępnych w banku − intranetu, społeczności, platformy Dobry Pomysł. Co roku Fundacja ING Dzieciom organizuje dla wolontariuszy szkolenie w ośrodku w Wiśle. Bieżący dialog to jeden z elementów, który zwiększa zaangażowanie pracowników w projekty i lokalne akcje.

Dbamy o równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy i przykładamy wagę do szerokiego dostępu do informacji
i efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

Dostawcy strategiczni

Ocena współpracy dostawców strategicznych jest badana raz do roku. Od 2018 roku wprowadziliśmy dodatkowe poszerzone ankiety w obszarze odpowiedzialności społecznej.

Inwestorzy i analitycy

Utrzymujemy stały kontakt oraz organizujemy kwartalne spotkania z zarządem przy okazji publikacji wyników finansowych. Więcej informacji o relacjach inwestorskich BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. znajduje się w rozdziale „Pozostałe informacje” w punkcie „Informacje dla inwestorów” oraz na naszej stronie.

Klienci

Klienci to jedna z najważniejszych grup naszych interesariuszy bo bez nich nie byłoby naszej organizacji. Ich opinie i potrzeby są dla nas niezwykle istotne, dlatego zbieramy je na bieżąco, analizujemy i staramy się wdrażać do naszych produktów i usług (tzw. głos klienta). Badania satysfakcji i inne badania np. Mystery ShopperJedna z metod badania poziomu obsługi klienta polegająca na ocenie jakości usług poprzez wizyty w punktach sprzedaży i obsługi klienta.Jedna z metod badania poziomu obsługi klienta polegająca na ocenie jakości usług poprzez wizyty w punktach sprzedaży i obsługi klienta., NPSAng. Net Promoter Score - metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów.Ang. Net Promoter Score - metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów. czy FCRAng. First Call Resolution - badanie skuteczności contact centre. Sprawdza, jaka część problemów zgłaszanych przez klientów do contact centre jest rozwiązywana przy pierwszym kontakcie.Ang. First Call Resolution - badanie skuteczności contact centre. Sprawdza, jaka część problemów zgłaszanych przez klientów do contact centre jest rozwiązywana przy pierwszym kontakcie. prowadzimy kwartalnie lub rocznie.

Ocena współpracy dostawców strategicznych jest badana raz do roku. Od 2018 roku wprowadziliśmy dodatkowe poszerzone ankiety w obszarze odpowiedzialności społecznej.

Utrzymujemy stały kontakt oraz organizujemy kwartalne spotkania z zarządem przy okazji publikacji wyników finansowych. Więcej informacji o relacjach inwestorskich BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. znajduje się w rozdziale „Pozostałe informacje” w punkcie „Informacje dla inwestorów” oraz na naszej stronie.

Klienci to jedna z najważniejszych grup naszych interesariuszy bo bez nich nie byłoby naszej organizacji. Ich opinie i potrzeby są dla nas niezwykle istotne, dlatego zbieramy je na bieżąco, analizujemy i staramy się wdrażać do naszych produktów i usług (tzw. głos klienta). Badania satysfakcji i inne badania np. Mystery ShopperJedna z metod badania poziomu obsługi klienta polegająca na ocenie jakości usług poprzez wizyty w punktach sprzedaży i obsługi klienta.Jedna z metod badania poziomu obsługi klienta polegająca na ocenie jakości usług poprzez wizyty w punktach sprzedaży i obsługi klienta., NPSAng. Net Promoter Score - metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów.Ang. Net Promoter Score - metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów. czy FCRAng. First Call Resolution - badanie skuteczności contact centre. Sprawdza, jaka część problemów zgłaszanych przez klientów do contact centre jest rozwiązywana przy pierwszym kontakcie.Ang. First Call Resolution - badanie skuteczności contact centre. Sprawdza, jaka część problemów zgłaszanych przez klientów do contact centre jest rozwiązywana przy pierwszym kontakcie. prowadzimy kwartalnie lub rocznie.

Regulatorzy

Regulatorzy mają kluczowy wpływ na działanie naszej organizacji. Dlatego staramy się możliwie często podejmować dialog m.in. przy badaniu istotności do raportu.

Środowisko akademickie

Środowisko akademickie a zwłaszcza studenci to dla nas bardzo ważny interesariusz. Organizujemy spotkania ze studentami oraz uczestniczymy w inicjatywach dla nich organizowanych. Co roku organizujemy również Staż z Lwem skierowany do studentów, którzy chcą rozwijać swoją karierę w bankowości.

Media

Kontaktujemy się z mediami m.in. przez bieżącą odpowiedź na pytania, dystrybucję informacji prasowych oraz inicjowanie spotkań. Więcej informacji o biurze prasowym znajduje się na naszej stronie.

Regulatorzy mają kluczowy wpływ na działanie naszej organizacji. Dlatego staramy się możliwie często podejmować dialog m.in. przy badaniu istotności do raportu.

Środowisko akademickie a zwłaszcza studenci to dla nas bardzo ważny interesariusz. Organizujemy spotkania ze studentami oraz uczestniczymy w inicjatywach dla nich organizowanych. Co roku organizujemy również Staż z Lwem skierowany do studentów, którzy chcą rozwijać swoją karierę w bankowości.

Kontaktujemy się z mediami m.in. przez bieżącą odpowiedź na pytania, dystrybucję informacji prasowych oraz inicjowanie spotkań. Więcej informacji o biurze prasowym znajduje się na naszej stronie.

Wszystkie grupy naszych interesariuszy są ważne z perspektywy strategii biznesowej, strategii zrównoważonego rozwoju, wpływów bezpośrednich i pośrednich organizacji. Tematom dla nich najistotniejszym nadajemy wymiar strategiczny. Dzięki temu możemy je skutecznie i szybko realizować. Mapa interesariuszy została zweryfikowana i poprawiona podczas badania istotności przy tworzeniu raportu za 2017 rok w ramach konsultacji wewnętrznych. Od czego czasu nie zaszły zmiany w identyfikacji interesariuszy.

Komunikacja z otoczeniem jest kluczowym elementem naszej podstawowej działalności. Jest również naturalną konsekwencją aktywności społecznej banku i ważnej roli, jaką odgrywamy w lokalnych społecznościach. W dialogu z interesariuszami wykorzystujemy zarówno wysoce sparametryzowane narzędzia (badania satysfakcji, audyty), jak i bieżący kontakt.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: