ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
  • [102-14]
    Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport roczny Grupy ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok. Wierzymy, że nasze wyniki finansowe oraz rezultaty komercyjne dowodzą, że kierunek rozwoju Banku i całej Grupy Kapitałowej jest właściwy. Niezmiennie, potrzeby klienta, wysoka jakość obsługi, innowacyjne produkty i usługi oraz zrównoważony rozwój – to obszary, na których się skupiamy i które konsekwentnie rozwijamy. Dzięki temu podejściu sukcesywnie wzmacniamy naszą pozycję konkurencyjną.

W dalszym ciągu naszym czynnikiem wzrostu jest rozwój organiczny. Wzrost liczby klientów oraz ich zwiększająca się aktywność przekładają się na większe wolumeny biznesowe i poprawę wyników finansowych. Obsługujemy już 4,8 mln klientów. Wzrost liczby klientów idzie w parze z ich satysfakcją z naszych usług. Potwierdzają to wyniki badań NPSAng. Net Promoter Score - metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów.Ang. Net Promoter Score - metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów., w których należymy do ścisłej krajowej czołówki.

Dostosowujemy nasze produkty i usługi do tego, jak w dzisiejszym świecie funkcjonują nasi klienci: online, mobilnie, zdalnie. Klientom indywidualnym zaoferowaliśmy płatności Google Pay umożliwiającą płacenie telefonem. Konto Mobi – nowoczesne konto bankowe skierowane do młodych klientów, również ułatwia bankowanie przez telefon.

Chcemy wspierać naszych klientów w prowadzeniu biznesu i na bieżąco dostarczać im narzędzi i rozwiązań, które to ułatwiają. Business Financial Manager to przejrzysta analiza finansów firmy, kalendarz przedsiębiorcyFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. oraz ING Księgowość.

Wspieramy też innowacyjne przedsiębiorstwa, które nabywają technologie lub wdrażają własne rozwiązania – udzieliliśmy najwięcej kredytów technologicznych w ramach umowy współpracy podpisanej z BGKBank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.Bank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków., a także udostępniliśmy usługę mikrofaktoringuWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług., pozwalającą przedsiębiorcomFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego. w szybki i prosty sposób utrzymać płynność finansową. Wprowadziliśmy imoje – pierwsze w Polsce płatności online dla sklepów internetowych oferowane przez bank, ze wszystkimi najpopularniejszymi metodami płatności: BLIK, karty płatnicze, przelewy natychmiastowe oraz nowość na polskim rynku: opcję „kup teraz, zapłać za 21 dni” wprowadzoną we współpracy ze start-upem Twisto. Szybki rozwój technologii cyfrowych zmienia zachowania i oczekiwania klientów, również w zakresie kontaktu z bankiem. Mój Asystent jest odpowiedzią na potrzeby klientów przyzwyczajonych do korzystania z wyszukiwarek lub systemów konwersacyjnych – w szybki i wygodny sposób pomaga znaleźć informacje nt. funkcji systemu Moje ING.

Zrównoważony rozwój stanowi ważny element długoterminowej strategii naszego banku. Wiemy, że dzisiaj od naszych decyzji zależy jak będzie wyglądać świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Jako instytucja finansowa wpływamy na wiele procesów gospodarczych i jednostkowych wyborów. Czujemy za to odpowiedzialność. Swoje decyzje również chcemy podejmować z poszanowaniem dla środowiska i otoczenia. Dlatego w 2018 roku powołaliśmy i realizowaliśmy nową strategię zrównoważonego rozwoju, w której wyznaczyliśmy 4 kluczowe kierunki: BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. dla przedsiębiorczych, BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. równych szans, BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zielonych inwestycji oraz BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. świadomy ekologicznie.

W swojej codziennej pracy kierujemy się Pomarańczowym Kodem, na który składają się Wartości oraz Zachowania ING. Jest to bardzo ważna część naszej kultury organizacyjnej.

Pomimo wysokiej konkurencji na rynku nasza Grupa utrzymuje dynamikę wzrostu i zwiększa swoje udziały rynkowe. Nasze głównie osiągnięcia biznesowe w 2018 roku obejmowały:

  • Portfel należności od klientów brutto przekroczył poziom 104,4 mld zł. Oznacza to przyrost o 23% r/r, czyli ponad dwukrotnie szybciej niż dynamika całego sektora.
  • Depozyty klientów osiągnęły wartość 117,7 mld zł, czyli wzrosły o 13% r/r.
  • Obroty faktoringoweWykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług. wyniosły 31,5 mld zł, więcej o 13% r/r.
  • Wartość zrealizowanej sprzedaży leasinguUmowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. wyniosła 4,6 mld zł, więcej o 25% r/r.

Wzrost skali działania przekłada się na poprawę wyników finansowych Grupy. Dzięki nieustającej pracy nad poprawą efektywności wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się do 44,5%. W konsekwencji doprowadziło to poprawy wyniku netto o 8,8% r/r do poziomu 1 526 mln zł. Jest to najwyższy wynik netto w 30-letniej historii naszej Grupy. Współczynniki kapitałowe i płynnościowe pozostają powyżej wymogów regulacyjnych. Jakość naszych aktywów pozostaje wyraźnie lepsza niż średnio w sektorze.

2018 rok cechował się bardzo wysokim wzrostem gospodarczym, przekraczającym 5%. Motorem wzrostu był popyt wewnętrzny, szczególnie wydatki gospodarstw domowych oraz inwestycje współfinansowane ze środków europejskich. W 2019 roku spodziewamy się spowolnienia tempa wzrostu PKBProdukt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu. za sprawą niższej dynamiki konsumpcji prywatnej. Niemniej jednak utrzyma ma się on na relatywnie wysokim poziome 3,6%.

Uważamy, że Grupa jest odpowiednio przygotowana na zmiany w otoczeniu regulacyjnym oraz wyzwania konkurencyjne. Przygotowanie to obejmuje zarówno pozycję kapitałową i płynnościową, ale również gotowość organizacyjną. Chcemy być godnym zaufania partnerem dla naszych klientów, dzięki czemu nawiążemy z nimi długotrwałe relacje. Naszą odpowiedzią na postęp technologiczny i zmieniające się potrzeby klientów są nowoczesne, innowacyjne produkty i usługi. W naszych działaniach kierujemy się troską o środowisko i społeczeństwo. Uważamy, że przyczyni się to do wzrostu liczby klientów i ich satysfakcji. Stanowi to podstawę do dalszego wzrostu Grupy w kluczowych dla niej obszarach.

Z wyrazami szacunku,


Brunon Bartkiewicz

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: