ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Potwierdzeniem naszej stabilnej pozycji finansowej są też zewnętrzne ratingi kredytoweJest to ocena zdolności podmiotu prawnego, który zaciąga zobowiązanie, do pełnej obsługi zaciągniętego długu, czyli spłaty odsetek i kapitału zgodnie z postanowieniami umowy. Podmiotem może być zarówno spółka, jak i np. państwo.Jest to ocena zdolności podmiotu prawnego, który zaciąga zobowiązanie, do pełnej obsługi zaciągniętego długu, czyli spłaty odsetek i kapitału zgodnie z postanowieniami umowy. Podmiotem może być zarówno spółka, jak i np. państwo. nadane BankowiBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Nasz bank współpracuje z dwiema agencjami ratingowymi: Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service.

Fitch Ratings Ltd.

Agencja Fitch Ratings nadaje rating pełny – na podstawie umowy pomiędzy BankiemBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. a agencją. Na dzień podpisania raportu rocznego za 2018 rok ocena ratingowa BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. od Agencji jest następująca:

Fitch Ratings Ltd.
Rating podmiotu (Long-term IDR) A
Perspektywa utrzymania oceny Stabilna
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F1
Viability rating bbb+
Ocena wsparcia 1
Rating długoterminowy na skali krajowej AAA (pol)
Perspektywa utrzymania wyżej wymienionej oceny Stabilna
Rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol)

W komunikacie opublikowanym 12 października 2018 roku Agencja podtrzymała nadane BankowiBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. ratingi. W uzasadnieniu Agencja podkreśliła, że utrzymane ratingi BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. odzwierciedlają:

  • stabilny model biznesowy,
  • konserwatywne podejście do ryzyka kredytowego,
  • silną pozycję kapitałową,
  • wysoką jakość aktywów i rentowość, oraz
  • stabilne źródło finansowania banku.

Moody’s Investors Service Ltd.

Agencja Moody’s Investors Sevice nadaje BankowiBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. rating na podstawie ogólnodostępnych publicznych informacji. Na dzień podpisania raportu rocznego za 2018 rok ocena ratingowa BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. od Agencji jest następująca:

Moody’s Investors Service Ltd.
Długookresowy rating depozytów (LT rating) A2
Krótkookresowy rating depozytów (ST rating) P-1
Ocena indywidualna (BCA) baa2
Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA) baa1
Perspektywa ratingu (Outlook) Stabilna
Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa A1 (cr) / P-1 (cr)
Rating ryzyka kontrahenta (CR Rating) A1 / P-1

Ostatnia zmiana ratingu miała miejsce 23 marca 2018 roku, kiedy długoterminowy rating depozytów (LT rating) został podwyższony z A3 do A2, a perspektywa ratingu została zmieniona z Pozytywna na Stabilna.

W komunikatach opublikowanych 15 października 2018 roku Agencja podtrzymała nadane BankowiBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. ratingi. Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. odzwierciedla:

  • dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne,
  • adekwatny, choć obniżający się, łączny współczynnik kapitałowy banku,
  • dobry profil finansowania i profil płynnościowy banku.

Zestawienie ratingów

W poniższej tabeli prezentujemy porównanie ratingów długoterminowych dla Polski, ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. i ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. N.V. na dzień podpisania raportu rocznego za 2018 rok.

Zestawienie ratingów
Polska ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. N.V.
Fitch Ratings A- A AA-
Moody’s Investor Services A2 A2 Aa3
Standard & Poor’s A (waluta krajowa)

A- (waluta zagraniczna)

A+

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: