ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Jako Biuro Relacji Inwestorskich dążymy do najwyższych standardów w zakresie komunikacji z rynkiem kapitałowym. Przykładamy szczególną wagę do rzetelności informacji, transparentności oraz do równego traktowania wszystkich interesariuszy. W 2018 roku, wraz z przedstawicielami Zarządu, odbyliśmy ponad 60 indywidualnych i grupowych spotkań. Poza kwartalną konferencją poświęconą wynikom banku, uczestniczyliśmy również w kluczowych konferencjach inwestorskich polskich i zagranicznych.
Iza Rokicka
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Dane kontaktowe do Biura Relacji Inwestorskich

e-mail: investor@ingbank.pl
tel.: +48 (22) 820 44 16

Istotne informacje finansowo-biznesowe w postaci raportów finansowych, raportów bieżących, prezentacji inwestorskich oraz edytowalnych plików z kluczowymi danymi dotyczącymi BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. są udostępniane szerokiemu rynkowi kapitałowemu. Komunikacją z inwestorami, analitykami akcji oraz agencjami ratingowymi zajmuje się dedykowana jednostka – Biuro Relacji Inwestorskich.

Regułą jest też, że raz na kwartał w dniu publikacji sprawozdania kwartalnego organizowane są otwarte spotkania dla inwestorów, analityków oraz dziennikarzy. Każdorazowo w takiej konferencji uczestniczy około 30 przedstawicieli domów maklerskich, inwestorów oraz mediów. Konferencje są transmitowane na żywo przez Internet.

BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. przykłada dużą wagę do jakości komunikacji z interesariuszami za pośrednictwem strony internetowej. Znajdują się tam aktualne informacje, dotyczące m.in. notowań akcji BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. na GPW, akcjonariatu spółki, Walnych Zgromadzeń, historii wypłaty dywidendy czy ratingów. Na stronie internetowej publikowane są również raporty bieżące, okresowe i roczne, prezentacje wynikowe, arkusze .xlsx z kluczowymi informacjami finansowymi i biznesowymi oraz relacje video z cokwartalnych spotkań poświęconych wynikom BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.. Dzięki zastosowaniu technologii RWD, strona internetowa jest dostosowana również do urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów.

BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. należy do grona spółek będących przedmiotem obserwacji i analiz rynkowych. Na koniec 2018 roku, analitycy reprezentujący 12 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych publikowali raporty i rekomendacje dla akcji BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A..

Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich oraz w oddzielnej zakładce Analitycy znajdującej się na tej stronie, BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. na bieżąco aktualizuje zestawienie rekomendacji wydanych przez analityków wraz ze średnią ceną docelową oraz konsensu rynkowego opartego na średniej oczekiwań.

Struktura rekomendacji dla akcji ING Banku Śląskiego na 31 grudnia 2018 roku
Kupuj / Akumuluj 5
Trzymaj / Neutralnie 3
Redukuj / Sprzedaj 4
Oczekiwania analityków względem wyniku skonsolidowanego ING Banku Śląskiego w trakcie 2018 roku (mln zł)
ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: