ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
W Grupie zatrudniamy ponad 8 tys. pracowników. Aby prowadzić swoją działalność zgodnie wymogami prawa, stosujemy wiele dokumentów, które regulują zagadnienia pracownicze.

Kluczowym dokumentem jest Regulamin Pracy ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A., który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników banku, bez względu na stanowisko, rodzaj i wymiar czasu pracy oraz bez względu na okres, na jaki zawarto umowę o pracę.. W banku mamy korzystniejsze rozwiązania w zakresie urlopów okolicznościowych niż wynika to przepisów Rozporządzenia z 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Ponadto rodzice dzieci z niepełnosprawnością mają prawo do dodatkowych 5 dni urlopu w roku kalendarzowym. We wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej obowiązują odrębne regulacje dostosowane do potrzeb organizacyjnych poszczególnych spółek, które pozostają w spójności z regulaminem bankowym.

W 2018 roku Zarząd banku podjął decyzje o wprowadzeniu w 2019 roku miesięcznych stałych dodatków finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Grupy z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wychowujących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pierwsze wypłaty zostaną zrealizowane w styczniu 2019 roku. Ponadto oferujemy możliwość skorzystania z dodatkowych 2 dni wolnych od pracy dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz opiekujących się osobami najbliższymi (współmałżonek/partner, rodzice, teściowie, dziadkowie) z określonym stopniem niepełnosprawności.

Zapisy Regulaminu uzupełnia m.in. Deklaracja Różnorodności ING, która została przyjęta we wszystkich jednostkach Grupy ING na świecie oraz Polityka Różnorodności, która definiuje obszary i określa sposób zarządzania różnorodnością w naszym banku. W ING wierzymy, że każdy dysponuje ogromnym potencjałem, który może realizować. Oczekujemy jednak, że nasi pracownicy będą traktowali innych z życzliwością i szacunkiem.

Ważnym elementem w zakresie zagadnień pracowniczych jest także Pomarańczowy Kod obowiązujący wszystkich pracowników Grupy. To zestaw Wartości, czyli obietnic, które składamy światu, i Zachowań, czyli zobowiązań, które – jako współpracownicy – składamy sobie nawzajem.

W BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. obowiązuje Procedura podnoszenia kwalifikacji zawodowych reguluje zakres praw i obowiązków pracowników i pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozumianych jako studia różnego szczebla, w tym podyplomowe i MBA. W regulacji określiliśmy, na jakich zasadach pracownicy mogą uzyskiwać konkretne przywileje z nimi związane, takie jak dodatkowy urlop czy refundowanie kosztów nauki.

Procedura dotycząca podnoszenia umiejętności posługiwania się językiem obcym określa ramy i główne zasady, na jakich można korzystać z dofinansowania nauki języka angielskiego, pozostawiając swobodę decyzji i odpowiedzialność pracownikowi i jego przełożonemu.

Na podstawie Pomarańczowego Kodu wprowadziliśmy Zasady etyki zawodowej, które mają zastosowanie do postępowania pracowników banku w związku z realizacją obowiązków służbowych, ale mogą również dotyczyć prywatnej aktywności, która może w negatywny sposób wpływać na reputację BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. lub powodować konflikt interesów.  Zasady etyki zawodowej są egzekwowane również na poziomie spółek zależnych.

Zagadnienia pracownicze są również elementem Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A.

Cele dotyczące zagadnień pracowniczych znajdują się w kierunku BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. równych szans i w 2018 roku dotyczyły osób z niepełnosprawnościami.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: