ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Tworzymy nasz bank od 30 lat. My, czyli zespół ponad ośmiu tysięcy pracowników ING Banku Śląskiego. Codziennie, nieprzerwanie tworzymy lepsze rozwiązania dla klientów. Pytamy czego potrzebują, aby rozwijać swój biznes. Wspieramy przedsiębiorczych. Pomagamy naszym pracownikom rozwijać się. Doceniamy ich pasje i różnorodność. Szanujemy potrzeby i rozumiemy jaką ważną rolę mamy do wypełnienia w zmieniającym się świecie. Wierzę, że na tym polega nasza siła - na ciągłości działania, trzymania się zasad i wartości. To poprawianie się jest wpisane w nasz każdy dzień w ING.
Brunon Bartkiewicz
Prezes zarządu
 • [103-1]
  Wyjaśnienie istotności tematu dla organizacji i jego zakresu
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania tematem i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania

Markę ING Banku Śląskiego każdego dnia tworzy ponad osiem tysięcy osób. Zatrudniamy nie tylko finansistów. W naszej nowoczesnej strukturze organizacyjnej jest miejsce dla różnych zawodów oraz dla pracowników o różnych zainteresowaniach i pasjach, które przyczyniają się do zwiększania efektywności, większego zaangażowania w wykonywaną pracę, dążenia do rozwoju oraz innowacyjność. Aż 68% pracowników naszego banku stanowią kobiety. Większość w wieku pomiędzy 30 a 50 lat. Panie obejmują 52% stanowisk kierowniczych.

31 grudnia 2018 roku Grupa Kapitałowa ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego zatrudniała 8 086 osoby. W stosunku do grudnia poprzedniego roku liczba pracowników zwiększyła się o 54 osoby (tj. 0,7%). Na koniec grudnia 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski zatrudniał 7 665 osób, czyli o 4 osób więcej w porównaniu z grudniem 2017 roku.

 

Na 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego wynosiło 8 034 etaty. W stosunku do grudnia poprzedniego roku liczba etatów zwiększyła się o 54 (tj. 0,7%). Na koniec grudnia 2018 roku liczba etatów w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim wynosiła 7 616, czyli o 3 etaty więcej w porównaniu z grudniem 2017 roku.

8 086

pracowników Grupy Kapitałowej

7 665

pracowników ING Banku Śląskiego

 • [102-7]
  Skala działalności
 • [102-8]
  Informacja o pracownikach
2018 2017 Zmiana
2018 do 2017
Centrala w Katowicach 3 085 2 990 3,2%
Centrala w Warszawie 729 725 0,6%
Oddziały 3 851 3 946 -2,4%
Bank ogółem 7 665 7 661 0,1%
ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 227 208 9,1%
ING Commercial Finance Polska S.A. 110 105 4,8%
ING Bank Hipoteczny S.A. 30
Solver Sp. z o.o. 2 3 -33,3%
ING Usługi dla Biznesu Sp. z o.o. 49 52 -5,8%
Nowe Usługi S.A. 3 3 0,0%
Spółki zależne 421 371 13,5%
Grupa ING Banku Śląskiego 8 086 8 032 0,7%

2018 2017 Zmiana
2018 do 2017
Kobieta 5 506 5 531 -0,5%
Nieokreślony 5 259 5 283 -0,5%
Czasowy 247 248 -0,4%
Mężczyzna 2 580 2 501 3,2%
Nieokreślony 2 399 2 328 3,0%
Czasowy 181 173 4,6%
Razem 8 086 8 032 0,7%
Nieokreślony 7 658 7 611 0,6%
Czasowy 428 421 1,7%

2018 2017 Zmiana
2018 do 2017
Centrala w Katowicach 3 085 2 990 3,2%
Nieokreślony 2 929 2843 3,0%
Czasowy 156 147 6,1%
Centrala w Warszawie 729 725 0,6%
Nieokreślony 676 688 -1,7%
Czasowy 53 37 43,2%
Oddziały 3 851 3 946 -2,4%
Nieokreślony 3 663 3 729 -1,8%
Czasowy 188 217 -13,4%

*dotyczy tylko banku

2018 2017 Zmiana
2018 do 2017
Kobieta 5 506 5 531 -0,5%
Cały etat 5 383 5 406 -0,4%
Część etatu 123 125 -1,6%
Mężczyzna 2 580 2 501 3,2%
Cały etat 2 540 2 456 3,4%
Część etatu 40 45 -11,1%
Razem 8 086 8 032 0,7%
Cały etat 7 923 7 862 0,8%
Część etatu 163 170 -4,1%
 • [102-41]
  Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi

Odsetek zatrudnionych pracowników, którzy byli objęci umowami zbiorowymi wynosił:

5,4%

2018 rok

5,6%

2017 rok

 • [202-1]
  Warunki zatrudnienia

Naszym pracownikom oferujemy rynkowe i stabilne warunki zatrudnienia. Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla − w stosunku do płacy minimalnej – przedstawiamy poniżej.

Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej
2018 2017 Zmiana
2018 do 2017
Kobieta 190% 200% -10 p.p.
Mężczyzna 190% 200% -10 p.p.

Podczas procesu rekrutacji, a także podczas podejmowania decyzji dotyczących awansów, wynagrodzenia kandydatów konsultowane są z poszczególnymi biznes partnerami. Praktyka ta ma na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionym różnicom w wynagradzaniu. Jednocześnie w banku funkcjonuje uproszczona struktura zarządzania ze ścieżką ekspercką, której celem jest zwiększenie możliwości rozwoju pracowników. Pozwala to na systematyczny awans pracowników i wzrost poziomu wynagrodzeń.

Porównanie wynagrodzeń pracowników najniższego szczebla do rynku*
2018 2017 Zmiana
2018 do 2017
Bank/Rynek 125% 143% -18 p.p.

*wynagrodzenie zasadnicze w porównaniu do sektora bankowego

 • [401-2]
  Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej
pracow pracow

Solidne podstawy uzupełniamy atrakcyjnym pakietem świadczeń dodatkowych, takich jak:

 • dodatkowe dni urlopu specjalnego, z okazji urodzenia dziecka czy ślubu (w wymiarze wyższym, niż określony w przepisach państwowych),
 • dodatkowe 5 dni urlopu w roku dla rodziców dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • dodatkowe 2 dni wolne dla pracowników opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny,
 • możliwość skorzystania z sabbatical (dłuższa przerwa w pracy na regenerację sił lub dokształcanie),
 • możliwość pracy z domu,
 • możliwość wykorzystania 8 godzin rocznie na działania w obszarze woluntariatu,
 • opieka medyczna, pracowniczy program emerytalny i ubezpieczenia grupowe,
 • program kafeteryjny.

Program kafeteryjny

Od stycznia 2018 roku wprowadziliśmy program kafeteryjny, w ramach którego zaoferowaliśmy dostęp do kart sportowych oraz elastycznej oferty świadczeń. Kafeterią zostali objęci wszyscy pracownicy, a liczba przyznanych punktów jest uzależniona od poziomu wynagrodzenia pracownika.

Pracownicy mogą w systemie online wybierać z szerokiej gamy produktów, takich jak bilety do kina lub teatru, wypoczynek weekendowy lub urlopowy, mogą także realizować zakupy w sklepach sportowych lub księgarniach. Oferta na platformie jest stale rozwijana, a pracownicy mogą sami zgłaszać potencjalnych dostawców, których produkty chcieliby widzieć w systemie.

Sabbatical

Od stycznia 2018 roku mamy program Sabbatical mający na celu umożliwienie pracownikom odpoczynku od pracy zawodowej. Z programu można skorzystać:

 • raz na 3 lata w wymiarze jednego miesiąca,
 • raz na 5 lat w wymiarze trzech miesięcy,
 • raz na 7 lat w wymiarze sześciu miesięcy.

Po powrocie z Sabbatical pracownik ma zapewniony powrót na dotychczasowe stanowisko z dotychczasowym wynagrodzeniem. W ciągu całego roku 2018 z programu skorzystało już 10 osób.

thumb
Pakiet świadczeń związanych z niepełnosprawnością

Zarząd banku podjął decyzje o wprowadzeniu w 2019 miesięcznych stałych dodatków finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wychowujących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pierwsze wypłaty zostaną zrealizowane w styczniu 2019 roku.

Ponadto oferujemy możliwość skorzystania z dodatkowych 2 dni wolnych od pracy dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz opiekujących się osobami najbliższymi (współmałżonek/partner, rodzice, teściowie, dziadkowie) z określonym stopniem niepełnosprawności.

Program poleceń pracowniczych

Wprowadziliśmy w naszym banku Program Poleceń Pracowniczych, ponieważ chcemy wykorzystać sieć kontaktów naszych pracowników i razem budować przyszłość ING.

BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. to przede wszystkim ludzie. Chcemy, żeby pracownicy mogli kształtować nasze miejsce pracy i mieli wpływ na to, z kim pracujemy. Zależy nam przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu osób, które tu pracują. Uruchamiając program w połowie 2018 roku, zatrudniliśmy z plecenia 31 osób.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: