ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Polityki dotyczące zagadnień społecznych

W naszych działaniach społecznych skupiamy się głównie na edukacji finansowej i wsparciu przedsiębiorczości oraz na działaniach na rzecz wyrównywania szans. Cele związane z tymi działaniami realizujemy poprzez Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2018-2021 w kierunkach BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. dla przedsiębiorczych oraz BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. równych szans. Zgodnie z kierunkiem BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. dla przedsiębiorczych dajemy dostęp do edukacji finansowej osobom, które chcą się uczyć, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Zwiększamy liczbę beneficjentów działań i programów w zakresie edukacji finansowej. W ramach kierunku bank równych szans usuwamy bariery w dostępie do naszych usług. Tworzymy standardy i narzędzia zwiększające skalę prostej komunikacji.

 

Nasze działania prowadzimy poprzez realizacje własne oraz poprzez dwie fundacje korporacyjne ING Dzieciom i Fundację Sztuki Polskiej ING.

Pracownicy Grupy ING od 2007 roku mogą korzystać z rozwiązań formalno-prawnych zawartych w Regulaminie Pracy, ułatwiających działania w wolontariacie. Gwarantujemy naszym pracownikom 8 godzin pracy na wolontariat. Wolontariusze realizują akcje na rzecz szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, szpitali. Uczą podstaw finansów i przedsiębiorczości, wspólnie z dziećmi remontują, czytają, uprawiają sport, biorą udział w akcjach krwiodawstwa i biegach charytatywnych. W okresie bożonarodzeniowym przygotowują paczki świąteczne dla dzieci w szpitalach, świetlicach środowiskowych i w domach dziecka. Od 2006 roku pracownicy Grupy ING uczestniczą w konkursie wolontariackim Dobry Pomysł. Mogą w nim wygrać dofinansowanie projektu wolontariackiego przez Fundację ING Dzieciom. W 2018 roku pracownicy banku – wolontariusze ING zrealizowali 71 projektów na rzecz lokalnych społeczności, stowarzyszeń, fundacji, ośrodków, szkół, w tym 42 projekty edukacyjne. Pracownicy na realizację pomysłów przeznaczają najczęściej godziny pracy na wolontariat.

Otrzymujemy wiele ofert i propozycji sponsoringowych, a także próśb o darowizny. W BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. funkcjonuje Polityka darowizn charytatywnych ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego. Określa ona zasady przyznawania i przekazywania darowizn charytatywnych. W 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. przekazywał darowizny charytatywne o charakterze finansowym i rzeczowym. BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. przekazał 25 darowizn. Swoją politykę darowizn posiada spółka ING Lease sp. z o.o. Pozostałe spółki nie posiadają swoich polityk darowizn. Jednak w razie potrzeby, darowizny przekazywane są na podstawie uchwały zarządu. Stosujemy również Politykę sponsoringową ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego, uzupełnioną o zapisy szczegółowe w Zasadach sponsoringu ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego. W 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. angażował się w działania sponsoringowe skierowane do przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego., ludzi młodych, działania związane z ekologią, elektromobilnością, jak również w działania skierowane do właścicieli i kadry zarządzającej firmami średniej i dużej wielkości. Ich celem było inspirowanie i motywowanie ludzi by byli o krok do przodu w życiu i w biznesie. Spółki z Grupy ING nie posiadają polityk sponsoringowych.

W 2018 roku skupiliśmy się na rozwoju programów i projektów związanych z edukacją finansową i przedsiębiorczością, a także na wspieraniu zaangażowania społecznego naszych pracowników. Działania realizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami społecznymi i wolontariuszami – pracownikami naszego banku.

Edukacja finansowa i rozwój przedsiębiorczości

 • [103-1]
  Wyjaśnienie istotności tematu dla organizacji i jego zakresu
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania tematem i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania

Współpraca z partnerami

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną, działającą na rzecz oświaty. Pracuje ze szkołami, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole.

W 2018 roku razem z Fundacją ING Dzieciom współpracowaliśmy z CEO przy realizacji programu Młodzi Przedsiębiorczy.

Program ten to praktyczna i innowacyjna nauka dająca możliwość wykorzystania zagadnień ekonomicznych w konkretnych działaniach. W ramach projektu uczniowie na dedykowanej platformie internetowej rozwiązują zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, a następnie realizują własny projekt z pomocą nauczycieli i mentorów. Program pomaga zrozumieć m.in. jak zarządzać własnymi środkami finansowymi, uczy oszczędzania, pokazuje wybrane usługi bankowe itd.

Młodzi ludzie uczą się również inwestować własne środki, dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami oraz analizować ryzyko. Przekłada się to na rozwijanie takich umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć.

Fundacja ING Dzieciom wniosła do programu treści związane ze zrównoważonym rozwojem a BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. oprócz finansowania, wspiera wiedzą i promuje program. Patronem programu jest Marcin Giżycki, wiceprezes Zarządu ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A.

W 2018 roku w programie uczestniczyło 120 zespołów z 58 szkół, czyli łącznie 600 uczniów. W czerwcu zaprosiliśmy do centrali banku – na Konferencję Młodzi Przedsiębiorczy -12 zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski, żeby zaprezentowały projekty, które wyróżniły się kreatywnością i innowacyjnością. Do zapoznania się z pomysłami młodzieży zachęcali influencerzy, którzy współpracowali z ING. W krótkich filmikach na pytanie: „jaki był Twój pierwszy pomysł na biznes i jak teraz go oceniasz” odpowiadali:

 • Marcin Iwuć – ekspert finansowy i youtuber;
 • Michał Sadowski – influencer, zarządza firmą Brand24
 • Bartek Sibiga – informatyk, były narciarz i mistrz Polski we freeskiingu, założyciel startupu DDOB (Daily Dose Of Beaty

Relację z wydarzenia na Insta stories przeprowadził Marcin Dubiel – jeden z czołowych polskich youtuberów i influencerów.

Od 2015 roku BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. angażuje się w BAKCYL − wspólny projekt sektora bankowego na rzecz edukacji finansowej młodzieży ze szkół gimnazjalnych prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości.

W ramach projektu pracownicy BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. – wolontariusze prowadzą lekcje finansów w szkołach (oddziały gimnazjalne), cykl 3 tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na cale życie”. W klasach 6-8 (cykl 3 tematów): Twoje pieniądze, Od oszczędzania do inwestowania i Zasady bezpiecznego pożyczania.

W grupie najbardziej aktywnych wolontariuszy w roku szkolnym 2017/2018 z BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., którzy przeprowadzili ponad 20 lekcji znaleźli się: – Jarosław Głogowski, Beata Goliasz, Andrzej Kania, Violetta Król, Jacek Morawski, Andrzej Żbikowski.

Lekcje odbywają się w szkołach w całej Polsce.

Podsumowanie projektu BAKCYL
2018 2017
Liczba wolontariuszy 69 62
Liczba lekcji 210 313
Wiedzy nigdy dosyć! – szczególnie tej finansowej – tak streszczę projekt Bakcyl. Jestem w projekcie od czterech lat – kilkadziesiąt lekcji – naście miast i szkół – każdorazowo inne doświadczenie, nie podobne do poprzedniego. Co z tego mam? Ogromną satysfakcję!. Posługując się scenariuszem zajęć, trzeba pamiętać o tym, aby pozostać sobą i być szczerym. To sprawia, że lekcje są przez to wiarygodne i widzimy że również bardzo potrzebne.
Jarosław Głogowski
Manager Procesy Operacyjne, Centrum Kredytów Detalicznych, jeden z najaktywniejszych wolontariuszy programu „Bakcyl”

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

 • [103-1]
  Wyjaśnienie istotności tematu dla organizacji i jego zakresu
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania tematem i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania

W ramach naszego programu Wolontariat ING zachęcamy pracowników do włączania edukacji finansowej, przedsiębiorczości w projekty na rzecz lokalnej społeczności. Wolontariat ma formułę otwartą i każdy może znaleźć dogodny sposób zaangażowania. W naszym banku na każdego pracownika przypada 8 godzin w ciągu roku, które może przeznaczyć na wolontariat. Wolontariusze BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. ściśle współpracują z Fundacją ING Dzieciom.

Liczba godzin przeznaczonych przez pracowników na wolontariat w 2018 roku wyniosła 5 221. Ze względu na metodę pozyskiwania danych – czyli rejestrację godzin w systemie HR, będziemy się nią posługiwać w podsumowaniach, a nie jak w poprzednich raportach – liczbą wolontariuszy.

CoderDojo to ogólnopolska społeczność pasjonatów nowych technologii. Pierwsze polskie dojo powstało w Zambrowie w 2013 roku. CoderDojo to miejsce rozwoju talentów technologicznych (programowanie, modelowanie, grafika, druk 3D) dla dzieci i nastolatków. Zajęcia odbywają się z dala od szkoły, często w salach udostępnianych przez firmy IT. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a do społeczności może dołączyć każdy, kto chce zostać uczniem lub mentorem CoderDojo.

ING CoderDojo to nowa inicjatywa, we współpracy z Fundacją CoderDojo. W Katowicach i Siedlcach funkcjonują „kluby nowoczesnych technologii” tzw. dojo. Pracownicy banku – wolontariusze (23 mentorów) prowadzą zajęcia dla dzieci z programowania, robotyki czy projektowania 3D, w soboty w trakcie roku szkolnego. W ramach ING CoderDojo odbył się w banku CodeWeek, organizowany wspólnie z Fundacją CoderDojo. 90 osób wspólnie projektowało wirtualny plac zabaw, zorganizowaliśmy też konkurs z okazji Dnia Dziecka dla dzieci pracowników.

W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Harvard Club of Poland w ramach konkursu dla uczniów gimnazjów, liceów i studentów zainteresowanych studiami za granicą – Droga na Harvard.

CEE Capital Market Leaders Forum 2018 (grudzień) FINTECH EDITION – w ramach współpracy zaangażowaliśmy się w warsztaty dla 40 studentów z udziałem ekspertów z ING – zakończone publikacją „Regulowany Rynek Kapitałowy w Polsce. Początki”.

W ramach program EmpowerPL100 do grupy mentorów wybitnie uzdolnionych studentów, uczących się w kraju i za granicą – dołączyła – Joanna Erdman wiceprezes zarządu. W 2018 roku program był okazją do uczczenia 100. Rocznicy Niepodległości. Celem organizatorów było zebranie 100 mentorów z najwyższej kadry zarządzającej i 100 studentów tzw. Mentees, którzy będą współpracować ze sobą w 2019 roku.

Jestem fascynatem nowych technologii i kiedy w zeszłym roku usłyszałem o idei warsztatów CoderDojo od razu wiedziałem, że chcę spróbować znaleźć grupę osób, która włączy się w tą akcję w banku. Początkowo obawy były bardzo duże, jak się potem okazało zupełnie niepotrzebne. Odzew przerósł nasze oczekiwania, dlatego od czerwca w każdą sobotę kilku wolontariuszy spotyka się z dzieciakami w wieku 6-18 lat i zachęca je do poznawania tajników nowych technologii. Co robimy ? Przemierzamy świat Minecrafta poznając przy okazji podstawy programowania w Pythonie, projektujemy i drukujemy breloczki i maskotki poznając możliwości zaawansowanych narzędzi do projektowania i modelowania 3D, budujemy roboty poznając przy okazji podstawy programowania (i trochę fizyki i matematyki) i co najważniejsze wszyscy się świetnie bawimy.
Roman Tyszkowski
Dyrektor Banku - Główny Architekt, Pion Tech, mentor ING CoderDojo

Darowizny i sponsoring

W 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. przekazywał darowizny charytatywne o charakterze finansowym i rzeczowym. BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. przekazał 25 darowizn.

Darowizny były przekazywane na podstawie Polityki darowizn ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. Polityka określa te cele, które bank wspiera, w wybranych obszarach inwestycji społecznych:

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (szczególnie w obszarze edukacji finansowej),
 • ochrona zdrowia i profilaktyka.

Wśród przekazanych darowizn były m.in. darowizny w obszarze edukacji finansowej dla Centrum Edukacji Obywatelskiej na rozwój programu Młodzi Przedsiębiorczy, Warszawskiego Instytutu Bankowości na rzecz programu Bakcyl, Fundacji CoderDojo na rzecz rozwoju ING CoderDojo W obszarze szkolnictwa wyższego m.in. dla Politechniki Śląskiej na rozwój inicjatywy „Mój pomysł na biznes”, a w obszarze ochrony zdrowia m.in. dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu i Polskiej Fundacji Gastroenterologii.

Zgodnie z przyjętym w 2016 roku podejściem, bank kontynuował wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych w okresie przedświątecznym, przesuwając na ten cel środki wykorzystywane na zakup upominków dla klientów korporacyjnych i strategicznych. Obdarowanych zostało 9 lokalnych organizacji, wśród nich były hospicja dla dzieci m.in. Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Drzazgowie Osób Niepełnosprawnych Promyk z Zielonej Góry, Fundacja „Dziecięce Marzenia” z Bielska – Białej.

W 2018 roku bank przekazał również darowizny rzeczowe w postaci wycofywanego z użytku sprzętu IT (w dobrym stanie technicznym) oraz mebli biurowych. Przekazywanie darowizn rzeczowych odbywało się na podstawie Procedury odsprzedaży/darowizn/utylizacji majątku w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A. Darowizny rzeczowe otrzymały w większości przedszkola, szkoły, szpitale i organizacje charytatywne.

W 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. angażował się w działania sponsoringowe skierowane do przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego., ludzi młodych, działania związane z ekologią, elektromobilnością, jak również w działania skierowane do właścicieli i kadry zarządzającej firmami średniej i dużej wielkości. Ich celem było inspirowanie i motywowanie ludzi by byli o krok do przodu w życiu i w biznesie.

Najważniejszymi ze sponsorowanych wydarzeń były:

 • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach,
 • European Startup Days w Katowicach,
 • Biegnij Warszawo,
 • Open Eyes Economy w Krakowie,
 • Impact Fintech w Łodzi,
 • Smogathon w Krakowie,
 • Impact Mobility Revolution w Katowicach,
 • EEC Green, impreza towarzysząca COP24 w Katowicach,
 • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Katowicach.

W 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. przekazywał darowizny charytatywne o charakterze finansowym i rzeczowym. BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. przekazał 25 darowizn.

Darowizny były przekazywane na podstawie Polityki darowizn ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego S.A. Polityka określa te cele, które bank wspiera, w wybranych obszarach inwestycji społecznych:

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (szczególnie w obszarze edukacji finansowej),
 • ochrona zdrowia i profilaktyka.

Wśród przekazanych darowizn były m.in. darowizny w obszarze edukacji finansowej dla Centrum Edukacji Obywatelskiej na rozwój programu Młodzi Przedsiębiorczy, Warszawskiego Instytutu Bankowości na rzecz programu Bakcyl, Fundacji CoderDojo na rzecz rozwoju ING CoderDojo W obszarze szkolnictwa wyższego m.in. dla Politechniki Śląskiej na rozwój inicjatywy „Mój pomysł na biznes”, a w obszarze ochrony zdrowia m.in. dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu i Polskiej Fundacji Gastroenterologii.

Zgodnie z przyjętym w 2016 roku podejściem, bank kontynuował wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych w okresie przedświątecznym, przesuwając na ten cel środki wykorzystywane na zakup upominków dla klientów korporacyjnych i strategicznych. Obdarowanych zostało 9 lokalnych organizacji, wśród nich były hospicja dla dzieci m.in. Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Drzazgowie Osób Niepełnosprawnych Promyk z Zielonej Góry, Fundacja „Dziecięce Marzenia” z Bielska – Białej.

W 2018 roku bank przekazał również darowizny rzeczowe w postaci wycofywanego z użytku sprzętu IT (w dobrym stanie technicznym) oraz mebli biurowych. Przekazywanie darowizn rzeczowych odbywało się na podstawie Procedury odsprzedaży/darowizn/utylizacji majątku w ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskim S.A. Darowizny rzeczowe otrzymały w większości przedszkola, szkoły, szpitale i organizacje charytatywne.

W 2018 roku ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski S.A. angażował się w działania sponsoringowe skierowane do przedsiębiorcówFirmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego.Firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, o obrotach rocznych do 1,2 mln EUR, klienci segmentu detalicznego., ludzi młodych, działania związane z ekologią, elektromobilnością, jak również w działania skierowane do właścicieli i kadry zarządzającej firmami średniej i dużej wielkości. Ich celem było inspirowanie i motywowanie ludzi by byli o krok do przodu w życiu i w biznesie.

Najważniejszymi ze sponsorowanych wydarzeń były:

 • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach,
 • European Startup Days w Katowicach,
 • Biegnij Warszawo,
 • Open Eyes Economy w Krakowie,
 • Impact Fintech w Łodzi,
 • Smogathon w Krakowie,
 • Impact Mobility Revolution w Katowicach,
 • EEC Green, impreza towarzysząca COP24 w Katowicach,
 • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Katowicach.

Jednym z bardziej znaczących wydarzeń sponsoringowych banku był projekt Smog Free Tower w Krakowie – ekspozycja plenerowa autorstwa holenderskiego projektanta i wizjonera Daana Roosegaarde. Budowę wieży zainicjował ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski, by zwrócić uwagę na konieczność podejmowania działań w trosce o czyste powietrze.

Smog Free Tower to największy oczyszczacz smogu na świecie i pierwszy projekt tego typu w Polsce.

ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski jako Sponsor Główny wsparł Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach oraz European Startup Days. Były to największe spotkania biznesowe w Europie Centralnej, w których łącznie wzięło udział prawie 14 tysięcy osób. Eksperci z ING podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w 17 panelach dyskusyjnych. ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski podkreślając swój wizerunek banku dla przedsiębiorczych, transmitował online dwa dni obrad European Startup Days.

EKG Green, gdzie ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski zaangażował się w roli głównego sponsora był imprezą towarzyszącą dwudziestemu czwartemu Szczytowi Klimatycznemu ONZ w Katowicach. Przedstawiciele ING brali udział w debatach kongresowych, a film z ich udziałem przygotowany podczas imprezy przez videoblogerkę Kasię Gandor osiągnął na platformie YouTube ponad 50 tysięcy odsłon.

ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski po raz kolejny współpracował z organizatorami Biegnij Warszawo, obejmując w 2018 roku rolę Partnera Generalnego biegu. Przez zaangażowanie w bieg i hasło imprezy „Przenosimy niebo na ulice Warszawy” ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski kontynuował swoje działania w ramach akcji #mojepowietrze, w której wspierał proaktywne postawy na rzecz czystego powietrza.

Dodatkowo, ING BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląski zaangażował się w sponsoring TEDx Katowice Salon – cyklu lokalnych wydarzeń skupiających i angażujących lokalną społeczność, uczących, inspirujących innowacyjnością i angażujących do podjęcia dialogu oraz działania. To cykl wydarzeń promujący wartościowe idee w Polsce i zachęcający do ich stosowania.

Fundacja ING Dzieciom

Fundacja ING Dzieciom realizuje misję społeczną ING, wspierając rozwój, edukację i samodzielność dzieci i młodzieży. Jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Fundacja dąży do wyrównywania szans życiowych młodych ludzi, których start w dorosłość z różnych powodów jest utrudniony.

Co roku wolontariusze ING w całej Polsce zgłaszają nam około 100 nowych pomysłów. Bardzo cieszy mnie różnorodność tych inicjatyw i to jak wolontariusze działają bezpośrednio z dziećmi, budując ich wiarę we własne możliwości. Eksperci współpracujący z fundacją wysoko oceniają wartość społeczną naszych projektów, co napawa nas dumą, ale przede wszystkim daje poczucie, że razem robimy coś dobrego.
Agata Tomaszewska
Prezeska Zarządu, Fundacja ING Dzieciom
85

projektów

22

zorganizowane Turnusy Uśmiechu

1 739

przekazanych książek biblioterapeutycznych

Pracownicy ING w ramach Dobrego Pomysłu oraz doraźnych akcji wolontariackich zrealizowali dzięki wsparciu Fundacji – 85 projektów społecznych.

Od 2006 roku pracownicy uczestniczą w konkursie wolontariackim Dobry Pomysł. Mogą w nim wygrać dofinansowanie projektu wolontariackiego przez Fundację ING Dzieciom. W 2018 roku pracownicy banku – wolontariusze ING zrealizowali 71 projektów na rzecz lokalnych społeczności, stowarzyszeń, fundacji, ośrodków, szkół. W 2018 roku 92 osoby, w tym ponad połowa nowych wolontariuszy wzięło udział w szkoleniach Fundacji ING Dzieciom. Celem szkoleń było wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla wolontariuszy. Dotyczyły m.in. współpracy z partnerem społecznym, zarządzania projektem społecznym, różnych form edukacji przedsiębiorczości i edukacji finansowej.

Podsumowanie akcji wolontariackich
Rok Dobry pomysł
– liczba akcji
Inicjatywy doraźne
– liczba akcji
Ilość godzin poświęconych
na wolontariat
2018 71 14 5 221
Łączna kwota na realizację projektów 361 900 zł 70 804 zł
2017 68 11 4 929
Łączna kwota na realizację projektów 345 200 zł 50 000 zł

Zgodnie z długoletnią tradycją działań społecznych, pracownicy angażowali się w zbiórki charytatywne na rzecz dzieci. We wrześniu odbyły się zbiórki artykułów szkolnych Pomarańczowy plecak, a w grudniu, w ramach akcji Pomocnicy św. Mikołaja, pracownicy przygotowali paczki świąteczne.

W szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi i zarządzania projektem wzięło udział 92 pracowników.

Zrealizowaliśmy 22 Turnusy Uśmiechu, w tym innowacyjny obóz TBRI® (Trust-Based Relational Intervention®), czyli interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu. W turnusach uczestniczyło łącznie 1 085 osób.

Drużyna pracowników banku co roku uczestniczy w „Biegnij Warszawo” − 10 kilometrowym biegu w stolicy. W Biegnij Warszawo 2018 wystartowało 708 biegaczy i 585 maszerujących pracowników ING. Tradycją naszego udziału w wydarzeniu jest zaangażowanie biegaczy i osób maszerujących w działania na rzecz dzieci prowadzone przez Fundację ING Dzieciom. Za każdą z tych osób Fundacja ING Dzieciom otrzymała od banku darowiznę – łącznie 100 050 zł. Pieniądze te, w drodze konkursu „Pomarańczowa Siła”, trafiają do rekomendowanych przez pracowników ING organizacji społecznych, które przygotowały dla dzieci projekty o charakterze sportowo-edukacyjnym.

W 2018 roku 1 137 pracowników wybrało 9 projektów sportowych, które otrzymały od fundacji dofinansowanie w łącznej kwocie 93 600 zł, czyli kwotę za Biegnij Warszawo 2017. Od marca do sierpnia dzieci uczyły się nowych sportów i zdrowego trybu życia.

Zaangażowanie drużyny biegaczy ING / Konkurs Pomarańczowa Siła
Rok Liczba biegaczy Kwota przekazana Fundacji ING Dzieciom Projekty sportowe
2018 708 biegaczy i 585 maszerujących 100 050 zł W 2018 roku fundacja ogłosiła konkurs Pomarańczowa Siła na projekty aktywizujące dzieci i młodzież. Projekty, rekomendowane przez pracowników zgłaszają organizacje społeczne. Wybrane poprzez głosowanie projekty zrealizowane zostaną w 2019 roku.
2017 803 biegaczy i 266 maszerujących 93 600 zł W 2018 roku granty na realizację projektów otrzymały następujące stowarzyszenia:
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach,
 • Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej,
 • Uczniowski Klub Sportowy Ronin 1,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom i Szkole „Nasze Dzieci” przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach,
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik w Pińczowie,
 • Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Rudzie Śląskiej,
 • Fundacja Krzewienia Kultury Fizycznej Non Iron z siedzibą w Warszawie,
 • Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach,
 • Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej – 8 Gorzowska Drużyna Harcerska „Tropiciele lasu”.

Przekazaliśmy 1 739 książek biblioterapeutycznych. W listopadzie odbyła się premiera autorskich scenariuszy do książki Fundacji Sztuki Polskiej ING pt. „Bałwan w lodówce”. Fundacja ING Dzieciom rozpoczęła wysyłkę bezpłatnych egzemplarzy do szkół, bibliotek i NGOs.

5-6 września gościliśmy w ośrodku fundacji w Wiśle przedstawicieli ośmiu Świetlic ING na warsztatach pt. „Nowe technologie na rzecz zmiany społecznej”. Następnie animatorzy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę odwiedzili trzy Świetlice ING i pracowali na miejscu z młodzieżą nad ich projektami.

Zespół e-Commerce Innovation Lab wraz z Fundacją ING Dzieciom przedstawił nową, niezwykle wygodną możliwość wspierania działań fundacji. Pierwsza w Polsce bankowa bramka płatnicza imoje pomaga w prosty sposób przekazać darowiznę na działalność naszej fundacji.

Fundacja została członkiem Forum Darczyńców w Polsce. Forum Darczyńców zrzesza fundacje i stowarzyszenia, wspierające inne podmioty oraz osoby indywidualne.

Fundacja Sztuki Polskiej ING

Fundacja Sztuki Polskiej ING buduje kolekcję sztuki współczesnej oraz promuje młodych artystów. Pomaga też młodym ludziom stać się artystami.

Agnieszka Brzeżańska „Flora”

W 2018 roku kolekcja powiększyła się o 3 nowe prace. Pierwszą z nich jest wykonana z włókna roślinnego, silikonu i metalu forma przestrzenna „SKU”, pochodzącej z Białegostoku, Izy Tarasewicz. Inspiracją do pracy była tematyka kodowania i magazynowania. Cienkie roślinne płótno pocięte we wstęgi różnej szerokości tworzy funkcjonalny nośnik informacji i tożsamości. Kolejne dwie prace są dziełem urodzonej w 1972 roku w Gdańsku Agnieszki Brzeżańskiej. Pierwsza z nich – „Flora” ma formę prostokątnej tkaniny żakardowej wykonanej na osnowie z poliestru. Artystka w swojej pracy nawiązuje do tematyki kobiecego ciała, ezoteryki, energii witalnej, płodności. Druga praca to obiekt bez tytułu wykonany z ceramiki szkliwionej, inspirowany jest wazami łużyckimi i nawiązuje do serii „Ziemia rodzinna”.

Prezentowane na co dzień w przestrzeniach biurowych ING prace z kolekcji były wypożyczane na wystawy w Polsce i za granicą.

 1. Tallin Art. Hall, Tallin, Estonia – Katarzyna Przezwańska, Wczesna polskość, wystawa: „The State Is Not A Work Of Art”, daty użyczenia: 16.02. 2018 – 29.04.2018
 2. EY, Warszawa, 10 prac z kolekcji, wystawa W samo sedno, 1.03–6.05.2018
 3. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, 26 prac z kolekcji, wystawa „Dzikość serca”, 03.03.2018 – 06.05.2018
 4. MOCAK, Kraków, Rafał Bujnowski, Graboszyce, wystawa „Ojczyzna w sztuce”, 27.04.2018 – 30.09.2018
 5. Rigas Starptautiska Biennale, Ryga, Łotwa, Katarzyna Przezwańska Wczesna polskość, wystawa „ Everything Was Forever, Until It Was No More”, 2.06.2018 – 28.10.2018
 6. BWA Katowice, Jerzy Truszkowski, Targi sarmackie, wystawa „Cień wolności”, daty użyczenia: 14.11.2018 – 31.01.2019

W 2018 roku Fundacja Sztuki Polskiej ING we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki przygotowała wystawę pt. „Dzikość Serca”. Punktem wyjścia dla wystaw stała się kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING – od lat gromadząca prace polskich artystek i artystów, które powstały po 1990 roku. Wystawa prezentuje autorski wybór kuratorki, która korzystając m.in. z wybranych z kolekcji dzieł opowiedziała o okresie politycznej i ekonomicznej transformacji w Polsce. W ramach wystawy zrealizowano serię warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz oprowadzania kuratorskie.

Działalność edukacyjno-popularyzatorska była realizowana w oparciu o wydaną przez Fundację pod koniec 2017 roku książkę „Bałwan w lodówce” opowiadającą o tym, czym i dlaczego zajmują się współcześni artyści. Książka zachęca do odkrywania artystycznego potencjału w codziennych sytuacjach i jest doskonałym punktem wyjścia do rozmów o sztuce z odbiorcą w każdym wieku. Bohaterami książki są Bartek i jego siostra Matylda, którzy mają 5 i 8 lat. Ich tata pracuje w galerii sztuki. Wspólnie poznają artystów i ich zaskakujące pomysły, które czasem są bardzo poważne, a kiedy indziej zamieniają się we wspaniałe zabawy.

Do książki powstały scenariusze zajęć dla dzieci w wieku 6-12 lat, które odwołują się do poszczególnych rozdziałów i twórczości opisanych w nich artystów, zawierają pomysły i propozycje prostych aktywności, które mogą być uzupełnieniem lektury. Wspólnie z Fundacją ING Dzieciom, Fundacja Sztuki Polskiej ING rozpoczęła dystrybucję darmowych egzemplarzy wraz ze scenariuszami do szkół, bibliotek i świetlic środowiskowych. Książka była posłużyła też do organizacji szeregu warsztatów i spotkań – m.in. ferii zimowych z Bałwanem w lodówce w Muzeum Narodowe w Warszawie. „Bałwan w lodówce” został nominowany do nagrody w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku podczas 9. Warszawskich Targów Książki.

W 2018 roku Fundacja kontynuowała również cykl działań edukacyjnych skierowanych do pracowników naszego banku. Były to oprowadzania po kolekcji a także spotkania z artystami, których prace prezentowane są w przestrzeniach BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., wspólne wyjścia na wystawy i zajęcia dla dzieci.

W ramach 8. edycji Warsaw Gallery Weekend największego cyklicznego przeglądu sztuki współczesnej w Polsce organizowanego przez prywatne galerie, Fundacja przyznała dwie nagrody. Powołana z tej okazji, międzynarodowa komisja z udziałem Thiago de Paula Souza, współkuratora Berlin Biennale dokonała wyboru artystki biorącej udział w wydarzeniu, której prace zostały zakupione do kolekcji Fundacji. Wybrano Agnieszkę Brzeżańską reprezentowaną przez galerię BWA Warszawa z uwagi na praktykę artystyczną pozwalającą powrócić do źródeł energetycznych i emocjonalnych, które w biegu historii zostały celowo wymazane ze zbiorowej świadomości i zapomniane. Specjalne wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej trafiło do Dominiki Olszowy, która przygotowała scenograficzną ramę do wystawy „Gdybym był księżycem” w galerii Raster, za brawurową i oryginalną twórczość w różnych przestrzeniach – w teatrze, galerii, a szczególnie w internecie.

Poprzez nagrody Fundacja chce nie tylko wyrazić uznanie dla polskich artystek i artystów, ale również wesprzeć galerie WGW, które budują pozycję polskiej sceny artystycznej na międzynarodowym rynku sztuki. To dzięki ich pracy warszawska scena artystyczna jest jedną z najbardziej aktywnych w Europie. Warsaw Gallery Weekend to okazja do obejrzenia wystaw, ale również do kupowania dzieł sztuki. Prywatny mecenat jest niezbędny dla rozwoju rodzimej sceny artystycznej i jest wyrazem wsparcia dla polskich artystów. Zachęcamy zatem zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa do rozpoczęcia niezwykłej przygody, jaką jest kolekcjonowanie sztuki.

Fundacja Sztuki Polskiej ING w tym roku po raz drugi zorganizowała projekt edukacyjny Artysta – Zawodowiec, na ośmiu uczelniach artystycznych w Polsce: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Celem projektu jest przekazanie studentom uczelni artystycznych wiedzy o tym, jak faktycznie funkcjonuje świat sztuki, by zderzenie z pozauczelnianą rzeczywistością nie okazało się dla nich wstrząsem. Wykłady dotyczyły mechanizmów działania rynku sztuki i praktycznych aspektów zawodowej pracy artysty – jak przygotować portfolio i zadbać o ubezpieczenie, na co zwracać uwagę podpisując umowy lub szukając pracowni, gdzie zorganizować pierwszą wystawę czy wyjechać na rezydencję. W drugiej edycji projektu wzięło udział 879 uczestników.

Przy okazji projektu przeprowadzono badanie socjologiczne dające wgląd w to, kim są dzisiejsze studentki i studenci uczelni artystycznych, jakie są ich aspiracje, wyobrażenia na temat zawodu artysty i realne do niego przygotowanie. Wyniki badania zostały opublikowane w formie raportu, który ukazał się we wrześniowym numerze Magazynu Szum poświęconego sztuce i krytyce artystycznej. Ogłoszeniu wyników towarzyszyła też debata zorganizowana w listopadzie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie transmitowana w internecie.

Agnieszka Brzeżańska „Flora”

W 2018 roku kolekcja powiększyła się o 3 nowe prace. Pierwszą z nich jest wykonana z włókna roślinnego, silikonu i metalu forma przestrzenna „SKU”, pochodzącej z Białegostoku, Izy Tarasewicz. Inspiracją do pracy była tematyka kodowania i magazynowania. Cienkie roślinne płótno pocięte we wstęgi różnej szerokości tworzy funkcjonalny nośnik informacji i tożsamości. Kolejne dwie prace są dziełem urodzonej w 1972 roku w Gdańsku Agnieszki Brzeżańskiej. Pierwsza z nich – „Flora” ma formę prostokątnej tkaniny żakardowej wykonanej na osnowie z poliestru. Artystka w swojej pracy nawiązuje do tematyki kobiecego ciała, ezoteryki, energii witalnej, płodności. Druga praca to obiekt bez tytułu wykonany z ceramiki szkliwionej, inspirowany jest wazami łużyckimi i nawiązuje do serii „Ziemia rodzinna”.

Prezentowane na co dzień w przestrzeniach biurowych ING prace z kolekcji były wypożyczane na wystawy w Polsce i za granicą.

 1. Tallin Art. Hall, Tallin, Estonia – Katarzyna Przezwańska, Wczesna polskość, wystawa: „The State Is Not A Work Of Art”, daty użyczenia: 16.02. 2018 – 29.04.2018
 2. EY, Warszawa, 10 prac z kolekcji, wystawa W samo sedno, 1.03–6.05.2018
 3. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, 26 prac z kolekcji, wystawa „Dzikość serca”, 03.03.2018 – 06.05.2018
 4. MOCAK, Kraków, Rafał Bujnowski, Graboszyce, wystawa „Ojczyzna w sztuce”, 27.04.2018 – 30.09.2018
 5. Rigas Starptautiska Biennale, Ryga, Łotwa, Katarzyna Przezwańska Wczesna polskość, wystawa „ Everything Was Forever, Until It Was No More”, 2.06.2018 – 28.10.2018
 6. BWA Katowice, Jerzy Truszkowski, Targi sarmackie, wystawa „Cień wolności”, daty użyczenia: 14.11.2018 – 31.01.2019

W 2018 roku Fundacja Sztuki Polskiej ING we współpracy z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki przygotowała wystawę pt. „Dzikość Serca”. Punktem wyjścia dla wystaw stała się kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING – od lat gromadząca prace polskich artystek i artystów, które powstały po 1990 roku. Wystawa prezentuje autorski wybór kuratorki, która korzystając m.in. z wybranych z kolekcji dzieł opowiedziała o okresie politycznej i ekonomicznej transformacji w Polsce. W ramach wystawy zrealizowano serię warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz oprowadzania kuratorskie.

Działalność edukacyjno-popularyzatorska była realizowana w oparciu o wydaną przez Fundację pod koniec 2017 roku książkę „Bałwan w lodówce” opowiadającą o tym, czym i dlaczego zajmują się współcześni artyści. Książka zachęca do odkrywania artystycznego potencjału w codziennych sytuacjach i jest doskonałym punktem wyjścia do rozmów o sztuce z odbiorcą w każdym wieku. Bohaterami książki są Bartek i jego siostra Matylda, którzy mają 5 i 8 lat. Ich tata pracuje w galerii sztuki. Wspólnie poznają artystów i ich zaskakujące pomysły, które czasem są bardzo poważne, a kiedy indziej zamieniają się we wspaniałe zabawy.

Do książki powstały scenariusze zajęć dla dzieci w wieku 6-12 lat, które odwołują się do poszczególnych rozdziałów i twórczości opisanych w nich artystów, zawierają pomysły i propozycje prostych aktywności, które mogą być uzupełnieniem lektury. Wspólnie z Fundacją ING Dzieciom, Fundacja Sztuki Polskiej ING rozpoczęła dystrybucję darmowych egzemplarzy wraz ze scenariuszami do szkół, bibliotek i świetlic środowiskowych. Książka była posłużyła też do organizacji szeregu warsztatów i spotkań – m.in. ferii zimowych z Bałwanem w lodówce w Muzeum Narodowe w Warszawie. „Bałwan w lodówce” został nominowany do nagrody w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku podczas 9. Warszawskich Targów Książki.

W 2018 roku Fundacja kontynuowała również cykl działań edukacyjnych skierowanych do pracowników naszego banku. Były to oprowadzania po kolekcji a także spotkania z artystami, których prace prezentowane są w przestrzeniach BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A., wspólne wyjścia na wystawy i zajęcia dla dzieci.

W ramach 8. edycji Warsaw Gallery Weekend największego cyklicznego przeglądu sztuki współczesnej w Polsce organizowanego przez prywatne galerie, Fundacja przyznała dwie nagrody. Powołana z tej okazji, międzynarodowa komisja z udziałem Thiago de Paula Souza, współkuratora Berlin Biennale dokonała wyboru artystki biorącej udział w wydarzeniu, której prace zostały zakupione do kolekcji Fundacji. Wybrano Agnieszkę Brzeżańską reprezentowaną przez galerię BWA Warszawa z uwagi na praktykę artystyczną pozwalającą powrócić do źródeł energetycznych i emocjonalnych, które w biegu historii zostały celowo wymazane ze zbiorowej świadomości i zapomniane. Specjalne wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej trafiło do Dominiki Olszowy, która przygotowała scenograficzną ramę do wystawy „Gdybym był księżycem” w galerii Raster, za brawurową i oryginalną twórczość w różnych przestrzeniach – w teatrze, galerii, a szczególnie w internecie.

Poprzez nagrody Fundacja chce nie tylko wyrazić uznanie dla polskich artystek i artystów, ale również wesprzeć galerie WGW, które budują pozycję polskiej sceny artystycznej na międzynarodowym rynku sztuki. To dzięki ich pracy warszawska scena artystyczna jest jedną z najbardziej aktywnych w Europie. Warsaw Gallery Weekend to okazja do obejrzenia wystaw, ale również do kupowania dzieł sztuki. Prywatny mecenat jest niezbędny dla rozwoju rodzimej sceny artystycznej i jest wyrazem wsparcia dla polskich artystów. Zachęcamy zatem zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa do rozpoczęcia niezwykłej przygody, jaką jest kolekcjonowanie sztuki.

Fundacja Sztuki Polskiej ING w tym roku po raz drugi zorganizowała projekt edukacyjny Artysta – Zawodowiec, na ośmiu uczelniach artystycznych w Polsce: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Celem projektu jest przekazanie studentom uczelni artystycznych wiedzy o tym, jak faktycznie funkcjonuje świat sztuki, by zderzenie z pozauczelnianą rzeczywistością nie okazało się dla nich wstrząsem. Wykłady dotyczyły mechanizmów działania rynku sztuki i praktycznych aspektów zawodowej pracy artysty – jak przygotować portfolio i zadbać o ubezpieczenie, na co zwracać uwagę podpisując umowy lub szukając pracowni, gdzie zorganizować pierwszą wystawę czy wyjechać na rezydencję. W drugiej edycji projektu wzięło udział 879 uczestników.

Przy okazji projektu przeprowadzono badanie socjologiczne dające wgląd w to, kim są dzisiejsze studentki i studenci uczelni artystycznych, jakie są ich aspiracje, wyobrażenia na temat zawodu artysty i realne do niego przygotowanie. Wyniki badania zostały opublikowane w formie raportu, który ukazał się we wrześniowym numerze Magazynu Szum poświęconego sztuce i krytyce artystycznej. Ogłoszeniu wyników towarzyszyła też debata zorganizowana w listopadzie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie transmitowana w internecie.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: