O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Well – beING

katowice_ing_01-2020_rk_0883 katowice_ing_01-2020_rk_0883
 • [401-2]
  Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym

Solidne podstawy uzupełniamy atrakcyjnym pakietem świadczeń dodatkowych, takich jak:

 • dodatkowe dni urlopu specjalnego, z okazji urodzenia dziecka czy ślubu (w wymiarze wyższym, niż określony w przepisach państwowych),
 • dodatkowe 5 dni urlopu w roku dla rodziców dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • dodatkowe 2 dni wolne dla pracowników opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny,
 • dodatkowe 3 dni wolne dla pracowników z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • dodatkowy Dzień Wolny dla Rodziny, który pracownicy mogą wykorzystywać godzinowo,
 • możliwość otrzymania dni wolnych w nagrodę, nawet do 5 dni w roku kalendarzowym,
 • dodatkowy dzień wolny dla pracowników pracujących w zmianowym systemie czasu pracy (czyli w porze nocnej, niedzielę i święta),
 • możliwość skorzystania z sabbatical (dłuższa przerwa w pracy na regenerację sił lub dokształcanie),
 • możliwość pracy z domu,
 • możliwość wykorzystania 8 godzin rocznie na działania w obszarze woluntariatu,
 • opieka medyczna, pracowniczy program emerytalny i ubezpieczenia grupowe,
 • program profilaktyki onkologicznej,
 • program kafeteryjny.

Program kafeteryjny

Program kafeteryjny funkcjonuje w banku już od 2 lat. Pracownicy mają dostęp do kart sportowych oraz elastycznej oferty świadczeń. Kafeteria jest dostępna dla wszystkich pracowników, a liczba przyznanych punktów jest uzależniona od poziomu wynagrodzenia pracownika.

Pracownicy mogą w systemie online wybierać z szerokiej gamy produktów, takich jak bilety do kina lub teatru, wypoczynek weekendowy lub urlopowy, mogą także realizować zakupy w sklepach sportowych lub księgarniach. W 2019 roku uruchomiliśmy dwie nowe funkcjonalności kafeteryjne:

 • Przekazanie pozostałych punktów na Fundację ING Dzieciom, co pozwala na wspieranie statutowych celów Fundacji i bardziej efektywne wykorzystanie puli punktów, które pracownik otrzymał w ciągu roku (możliwość przekazania pojedynczych. punktów uniemożliwiających zakup świadczenia w kafeterii).
 • Zapisy na różnego rodzaju akcje organizowane przez pracodawcę np. badania profilaktyki onkologicznej. Przyjazny i intuicyjny formularz zbierający niezbędne dane jest dostępny w kafeterii i znacząco ułatwia koordynowanie działań benefitowych organizowanych przez bank.

Oferta kafeteryjna jest stale rozwijana, a pracownicy mogą sami zgłaszać potencjalnych dostawców, których produkty chcieliby widzieć w systemie.

Sabbatical

W ramach funkcjonującego od 2018 roku programu Sabbatical, który ma na celu umożliwienie pracownikom odpoczynku od pracy zawodowej, nasi pracownicy mogą skorzystać:

 • z jednego miesiąca wolnego – raz na 3 lata,
 • z trzech miesięcy wolnego – raz na 5 lat,
 • z sześciu miesięcy wolnego – raz na 7 lat.

Program umożliwia pracownikom skorzystanie z bezpłatnej przerwy od pracy, której celem jest odpoczynek od codzienności zawodowej. Pracownik w okresie trwania Sabbatical przebywa na usprawiedliwionym zwolnieniu od pracy bez prawa do wynagrodzenia ale jednocześnie ma prawdo do świadczeń tj.: opieka medyczna, fundusz socjalny, świadczenia związane z Programem Kafeteryjnym, ubezpieczenia grupowe, Pracownicze Plany Emerytalne, samochód służbowy (jeśli jest przyznany w ramach benefitu statusowego).

Po zakończeniu Sabbatical pracownik ma zapewniony powrót na stanowisko, które zajmował przed skorzystaniem z nieobecności z niezmienionym wynagrodzeniem. Po powrocie z Sabbatical pracownik ma zapewniony powrót na dotychczasowe stanowisko z dotychczasowym wynagrodzeniem. Od początku funkcjonowania programu z tej formy odpoczynku od pracy skorzystało już 41 pracowników (z tego 34 w 2019 roku).

Program profilaktyki onkologicznej

Program Profilaktyki Onkologicznej jest istotnym elementem działań, które wpisują się w założenia Programu Well-beING, promującego aktywny i zdrowy styl życia. Ponieważ z każdym rokiem zachorowalność na nowotwory wzrasta, obraliśmy sobie za cel podnoszenie naszej świadomości w zakresie profilaktyki onkologicznej. Zależy nam na promowaniu badań profilaktycznych oraz mobilizowaniu i stwarzaniu warunków umożliwiających wszystkim pracownikom udział w takich badaniach.

Od października 2019 roku bank rozpoczął współpracę z renomowanymi ośrodkami diagnostycznymi i terapeutycznymi na terenie Polski.

Do końca stycznia 2020 na badania zgłosiły się już 592 osoby (514 pań i panów na badania endoskopowe i 145 pań na badania piersi). Pracownicy objęci programem mogą skorzystać z dnia walnego na wykonanie badań. Dodatkowo, w ramach programu zostały zorganizowane 4 warsztaty z psychoonkologiem, z których skorzystało 50 osób. W przypadku diagnozy choroby nowotworowej, każdy z pracowników może liczyć na wsparcie w procesie leczenia, w powrocie do zdrowia i aktywności zawodowej.

Program „Kultura zdrowia”

Celem programu jest propagowanie wśród pracowników zdrowego stylu życia i wyposażenie ich w wiedzę, w jaki sposób chronić kręgosłup podczas pracy biurowej. Oferujemy pracownikom ergonomiczne biurka z regulowanym poziomem wysokości blatu, dzięki czemu mogą łączyć pracę siedzącą ze stojącą i na odwrót, wprowadza to ruch niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kręgosłupa. W Intranecie pracowniczym przypominaliśmy zasady ergonomicznego ustawiania krzeseł. Krótkie szkolenia były również prowadzone na open space’ach. W każdy poniedziałek w budynkach centrali banku w Katowicach i w Warszawie odbywają się “Owocowe poniedziałki”. W 2018 roku zorganizowaliśmy konferencję Body Power. Wiodącym tematem spotkania była energia życiowa i jej utrzymanie na wysokim poziomie. W kwietniu 2019 roku zorganizowaliśmy natomiast konferencja Work&Power, która dotyczyła emocji i radzenia sobie ze stresem.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: