Strategia Zrównoważonego Rozwoju „Nasza odpowiedzialność”

Od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Misją ING Banku Śląskiego jest wspieranie naszych klientów do bycia o krok do przodu w życiu i biznesie.

Każdy z nas jest częścią mniejszych i większych rodzin, grup i społeczności. Dlatego działamy na rzecz wspólnego dobra. Rozumiemy je jako poczucie wspólnoty, szacunek do siebie nawzajem i do natury. Łączy nas przekonanie, że musimy działać WSPÓLNIE – dla klientów, dla społeczeństwa – w naszym banku.

Naszą odpowiedzialność widzimy w trzech priorytetach, związanych z naszą działalnością: #ING dla przedsiębiorczych #ING dla równych szans #ING dla klimatu. Dodatkowo określiliśmy, że nasza odpowiedzialność to:

  • wspieranie klientów w zarządzaniu finansami, tak aby mogli robić swoje,
  • budowanie otwartości i wyrównywanie szans,
  • walka z kryzysem klimatycznym.
ING_strategia_CSR_2020_onepage-01 ING_strategia_CSR_2020_onepage-01

Cała Strategia Zrównoważonego Rozwoju na 2020 rok znajduje się pod tym linkiem.

Podsumowanie realizacji strategii za 2020 rok znajduje się pod tym linkiem.

W związku z trwającą pandemią, niektóre cele musieliśmy zrealizować w trybie zdalnym lub hybrydowym, a część została zastąpiona innymi działaniami. Zrealizowaliśmy również szereg działań, które nie znalazły się w strategii, lecz były związane z przeciwdziałaniem pandemii.

W 2021 roku będziemy kontynuować działania w ramach trzech tych samych priorytetów, jednak wyznaczając sobie nowe cele i miary sukcesu na kolejny rok.

Wyniki wyszukiwania