ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
 • [103-1]
  Wyjaśnienie istotności tematu dla organizacji i jego zakresu
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania tematem i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania
 • [102-11]
  Zasada ostrożności

Pod koniec 2017 roku ogłosiliśmy Deklarację Ekologiczną. której przyjęcie miało związek z naszą troską o środowisko i chęć przyczynienia się do zmniejszenia zmian klimatu. Zobowiązaliśmy się w niej m.in. do wspierania obszarów, takich jak:

 • Projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez grupy energetyczne,
 • Projekty wspierające rozwój nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii,
 • Projekty ESCO, polegające na oferowaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają sią do oszczędzania energii,
 • Projekty wspierające elektromobilność,
 • Inne projekty mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie możliwości recyklingu.

Jednocześnie zamierzamy zwiększać swoje zaangażowanie w finansowanie projektów opartych o zieloną energię. Chcemy pomagać klientom w transformacji energetycznej i przechodzeniu na działalność niskoemisyjną. Równolegle podejmujemy wewnętrzne działania proekologiczne. W działalności biznesowej naszym priorytetem są projekty realizowane z troską o środowisko naturalne. Dlatego będziemy stopniowo zmniejszali ekspozycję produktową i kredytową dotyczącą działalności wysokoemisyjnej. Od 2015 roku nie finansujemy nowych elektrowni węglowych, z wyłączeniem naszych wcześniejszych zobowiązań kontraktowych wobec tych podmiotów.

car car

Ponadto, Zarząd ING BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. Śląskiego postanowił:

 • Do końca 2025 roku BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. będzie stopniowo zmniejszał (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.
 • Po 2025 roku BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. nie będzie finansował Klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zamierza dalej finansować projekty nie związane z węglem, wspierając klientów w ich transformacji energetycznej.
 • Jednocześnie BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. będzie nawiązywał nowe relacje z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10% oraz posiadającymi strategię dalszego zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru do końca 2025 roku.

 

Rok 2018 był dla nas przełomowy w zakresie podjętych inicjatyw zgodnych z ogłoszoną Deklaracją Ekologiczną

Nasze działania i cele dotyczące naszego operacyjnego wpływu na środowisko są zarządzane za pośrednictwem ING Environmental Program, który ustanowił System Zarządzania Środowiskiem (EMS). Zapewnia on efektywne procesy i ciągłą poprawę naszej wydajności. Nasze cele na rok 2020 w zakresie poprawy naszej ekologicznej efektywności operacyjnej to:

 • Zredukujemy naszą emisje CO2 o 84% do 2020 roku (rok bazowy 2014),
 • Zredukujemy nasz ślad wodny o 20% do roku 2020 (rok bazowy 2014).

W ramach nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2018-2021 wyznaczyliśmy kierunek BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. zielonych inwestycji oraz BankBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A. świadomy ekologicznie, które mają nam pomóc w realizacji założeń z Deklaracji Ekologicznej oraz ING Environmental Program.

Instrukcja ryzyka środowiskowego i społecznego wskazuje działalności, w które bank nie inwestuje z uwagi na szczególnie wysokie ryzyko negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zasady zrównoważonego rozwoju. Instrukcja składa się z zasad stosowania Instrukcji, Polityki wykluczeń (lista działalności wykluczonych z uwagi na kwestie etyczne, reputacyjne i środowiskowe) oraz Polityk szczegółowych (odnoszących się do zidentyfikowanych w Instrukcji obszarów). Wymagamy, aby nasi klienci prowadzili działalność zgodnie z przepisami regulującymi zagadnienia społeczno – środowiskowe oraz aby posiadali wszystkie wymagane prawem pozwolenia i licencje. Instrukcja ma zastosowanie do klientów, którym oferujemy produkty kredytowe. Nie nawiązujemy relacji z klientami, których podstawowa działalność objęta jest Polityką wykluczeń.

Polityki szczegółowe w zakresie środowiska naturalnego dotyczą następujących obszarów:

 • Dobrostan zwierząt,
 • Leśnictwo i plantacje,
 • Przetwórstwo przemysłowe,
 • Przemysł chemiczny oraz wykorzystywanie chemikaliów,
 • Górnictwo węgla, energetyka węglowa oraz działalności powiązane,
 • Pozostałe górnictwo i energetyka, petrochemia oraz produkcja metali.

Kierujemy się działaniami zgodnymi z etyką biznesu, dążąc do przejrzystych relacji z dostawcami. Nasi dostawcy zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu dla dostawców, który promuje prawa człowieka, uczciwe praktyki rynkowe, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie korupcji.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: