ENG A wersja-kontrastowa
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

W trosce o środowisko – udział w Programie Środowiskowym

Nasze własne działania również wpływają na środowisko, m.in. poprzez operacje naszych budynków, systemy IT i podróże służbowe. Zobowiązujemy się ograniczać ten wpływ i ściśle współpracujemy z klientami i dostawcami, aby wykorzystać możliwości w ramach niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki przyszłości. Nasze podejście środowiskowe opisuje, w jaki sposób zarządzamy naszym bezpośrednim wpływem na środowisko. Nasze cele na rok 2020 w zakresie poprawy naszej ekologicznej efektywności operacyjnej to:

 • Zredukujemy naszą emisje CO2e o 84% do 2020 roku (rok bazowy 2014). Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu – do 2018 roku redukcja wynosiła 79%.
 • Zredukujemy nasz ślad wodny o 20% do roku 2020 (rok bazowy 2014). Do 2018 roku udało nam się zredukować ślad wodny o 13%.
Wspólnie tworzymy bank bardziej elastyczny, sprawniejszy i lepiej przygotowany do zmian w naszym otoczeniu. Obok celów biznesowych chcemy efektywnie i rozsądnie zarządzać zasobami naturalnymi i pozytywnie wpływać na środowisko. Dlatego konsekwentnie wprowadzamy ekologiczne rozwiązania, chociaż wiemy, że efekty będą widoczne dopiero po pewnym czasie.
Monika Mastalerz
Starszy Specjalista ds. BHP i OŚ, Departament Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Banku

Energia elektryczna

ing ing

Od 2016 roku 100% energii kupowanej przez nasz bank pochodzi ze źródeł odnawialnych. W 2018 roku zakupiliśmy po raz trzeci certyfikaty pochodzenia energii i w rezultacie zmniejszyliśmy swój ślad węglowyCałkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. o ponad 70%. W kolejnych latach również będziemy korzystać z zielonej energii.

Nasze działania i cele dotyczące naszego operacyjnego wpływu na środowisko są zarządzane za pośrednictwem ING Environmental Program, który ustanowił System Zarządzania Środowiskiem (EMS). Zapewnia on efektywne procesy i ciągłą poprawę naszej wydajności.

 • [302-4]
  Zmniejszenie zużycia energii

Działania energooszczędne zrealizowane w 2018 roku:

 • wymiana słupków oświetleniowych wokół budynków Centrali w Katowicach na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED,
 • oświetlenie hybrydowe (solarno – wiatrowe) parkingów zewnętrznych Centrali w Katowicach: wykorzystanie energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych,
 • podczas remontu przedsionków windowych Centrali w Katowicach- zastosowanie oświetlenia LED z czujnikami ruchu,
 • modernizacja oświetlenia na parkingach podziemnych Centrali w Katowicach. Podczas tych działań zastosowano energooszczędny system oświetlenia LED-owego podążające.
 • [302-1]
  Zużycie energii wewnątrz organizacji - pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
 • [302-4]
  Zmniejszenie zużycia energii

Nasze zużycie energii elektrycznej:

31 530 936 kWh

2017 rok

30 558 890 kWh

2018 rok

3,1% r/r

spadek zużycia energii

Pozostałe rodzaje energii (poza elektryczną)

Gaz ziemny:

 • 2017 rok – 202 704,97 m3,
 • 2018 rok – 188 968,00 m3,
 • Spadek zużycia gazu ziemnego o 6,8% r/r.

Olej napędowy:

 • 2017 rok – 17 000 l
 • 2018 rok – 13 012 l
 • Spadek zużycia oleju napędowego o 23% r/r.

Ograniczamy emisję zanieczyszczeń do atmosfery

W ramach pilotażu zamontowano filtry antysmogowe w lokalizacjach Katowice, Chorzowska oraz w oddziałach w Wadowicach i Będzinie. Zmiany w pozostałych oddziałach nastąpią przy następnej zmianie (raz w roku). Celem wymiany było zwiększenie efektywności filtracji pyłów.

Sukcesywnie powiększamy naszą flotę samochodów elektrycznych. W 2018 roku zakupiliśmy i oddaliśmy do użytku 7 nowych samochodów elektrycznych, które zastąpiły samochody benzynowe. Dzięki temu w naszej flocie mamy już 11 samochodów elektrycznych oraz 6 samochodów hybrydowych. Stawiamy również stacje ładowania samochodów. Na koniec roku mieliśmy 8 własnych słupków w Katowicach, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

Mądrze gospodarujemy odpadami

 • W placówkach bankowych obowiązkowo segregujemy odpady. Oprócz tego zbieramy i bezpiecznie niszczymy nośniki danych (w formie papierowej i magnetycznej).
 • W każdym oddziale zbieramy odpady biurowe w postaci tonerów, odpadów meblowych czy elektronicznych i przekazujemy je do utylizacji uprawnionej firmie.
 • Segregację odpadów poszerzyliśmy o zbiórkę zużytych baterii. Pojemniki znajdują się w pomieszczenia z drukarkami i aneksach centrali w Katowicach i Warszawie. Stopniowo dostarczane są również do budynków biur regionów.
 • Wszyscy pracownicy centralach w Warszawie oraz Katowicach korzystają z systemu tzw. wydruku podążającego. To rozwiązanie umożliwia wydruk dokumentu dopiero po przyłożeniu naszej karty identyfikacyjnej do drukarki.
 • W 2018 roku objęliśmy segregacją odpadów również oddziały w całej Polsce.
 • [306-2]
  Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
Łączna waga odpadów niebezpiecznych, z podziałem według następujących metod unieszkodliwiania
kg 2018 2017 Zmiana
2018 do 2017
Recykling 4 130 17 894 -76,9%
Łączna waga odpadów innych niż niebezpieczne, z podziałem według następujących metod unieszkodliwiania
kg 2018 2017 Zmiana
2018 do 2017
Recykling 536 836 571 028 -5,9%

Metodę usuwania odpadów ustala firma odpowiedzialna za recykling dostarczonych przez bank odpadów.

Całkowita waga odpadów
kg 2018 2017 Zmiana
2018 do 2017
Makulatura 523 040 554 052 -5,6%
Monitory 570 14 094 -95,9%
Elementy elektroniki i odpady wielkogabarytowe 13 796 16 976 -18,7%
Tonery 3 560 3 800 -6,3%
Suma odpadów ogółem 540 966 588 922 -8,1%
Odpady, które poddane są recyklingowi 540 966 585 390 -7,6%
Odpady, które nie są poddane recyklingowi 0 3 532 -100,0%

Kultura OFFowa - Co Ty wiesz o plastiku?

Działania związane z Environmental Programme wspiera projekt Kultura OFFowa. W ramach projektu zachęcamy pracowników m.in. do aktywnego udziału w zrównoważonym zużyciu prądu i wody. W 2018 roku rozpoczęliśmy kolejny etapy Kultury OFFowej. Plastik jest wszędzie: od opakowań produktów spożywczych, przez nakrętki, zabawki, guziki i pokrętła od radia po klawiaturę laptopa. Jest funkcjonalnym tworzywem, ale stał się z czasem bardzo uciążliwy dla środowiska. Jego trwałość staje się dużym problemem. Eksperci biją na alarm a my działamy!

Przez akcję Kultura OFF’owa zachęcamy do świadomej segregacji i przyjrzenia się bliżej swoim wyborom i… plastikowi. Niewielki symbol trójkąta umieszczony na spodzie pudełeczka z cyfrą w środku powie nam, z jakiego tworzywa zostało wykonane opakowanie i czy jest ono dla nas bezpieczne.

thumb
Ekogadżety z naszych billboardów

Nasze billboardy przerabiamy na ekogadżety tj. torby, nerki czy pokrowce na laptopy. Można je było wygrać w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych ale także kupić w wewnętrznym sklepiku.

Zużycie wody

Przeprowadziliśmy analizę zużycia wody dla budynków centrali i regionów. Dzięki temu opracowaliśmy nowe standardy modernizacji budynków centrali i oddziałów Banku. Rozpoczął się kolejny etap kultury OFFowej promującej ograniczenie zużycia wody.

 • [303-3]
  Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.

Nasze zużycie wody:

 • 2017 rok – 55 541 m3,
 • 2018 rok – 57 130 m3,
 • wzrost zużycia wody o 3% r/r,
 • źródłem poboru są dostawy wody miejskiej.

Zwiększone zużycie wody miało związek z gorącym latem, a tym samym bardzo intensywne korzystania z klimatyzacji, co z kolei generowało duże użycie wody m.in. przez wieże chłodnicze w budynku Sokolska 34, utrzymanie terenów zielonych oraz awarie wody.

Perlatory jako sposób na zaoszczędzenie wody

W 3 kwartale w Katowicach oraz w 4 kwartale w Warszawie 2018 roku w pomieszczeniach sanitarnych budynkach centrali w Katowicach i Warszawie wymieniliśmy perlatory. Dotychczasowe nakładki miały przepustowość wody na poziomie 5l/min. System działania w nowych nakładkach jest nieco inny. Na wypływającą przez perlator wodę wywierane jest podciśnienie, które powoduje zasysanie powietrza przez drobne otworki i mieszanie ich z wodą. W rezultacie otrzymujemy strumień wody z milionami pęcherzyków powietrza, które z jednej strony ograniczają ilość przepływającej wody, a jednocześnie powodują zwiększenie objętości strumienia. Dzięki temu przepływ wody wynosi 1,7l/min co daje oszczędność aż do 60%.

Zielone Biura

W naszych biurach uwzględniliśmy rozwiązania zmniejszające negatywne oddziaływanie na środowisko. Od 2014 roku poddajemy się certyfikacji w zakresie proekologicznych i przyjaznych użytkownikom rozwiązań w naszych biurach. Budynkom centrali w Katowicach i Warszawie kilkakrotnie przyznawany był Certyfikat Zielone Biuro za zastosowanie technologii ograniczającej zużycie energii, wody, materiałów eksploatacyjnych oraz za segregację odpadów. W listopadzie 2018 roku budynki poddano ponownemu audytowi i pozytywna ocena wprowadzonych rozwiązań proekologicznych została podtrzymana.

Edukacja pracowników

W ramach działań edukacyjnych dla pracowników publikowaliśmy aktualności na intranecie na temat naszych bieżących działań w zakresie ochrony środowiska. Stworzyliśmy również dedykowaną społeczność Odpowiedzialni, na której pracownicy dzielą się informacjami oraz inspiracjami. Zorganizowaliśmy również kilka konkurs pracowniczych, w których do wygrania były m.in. maski antysmogowe oraz zgniatarki do butelek.

thumb
Wewnętrzna konferencja mieszkaj EKO

Konferencja mieszkaj EKO była wewnętrznym wydarzeniem dla chętnych pracowników. Omawialiśmy na niej m.in. ekologiczne trendy w budownictwie mieszkaniowym, ekologiczne standardy w budownictwie ale także ekologiczne trendy w projektowaniu architektonicznym.

Promujemy zrównoważony transport

Kontynuujemy akcję promowania transportu rowerowego. Od początku jej trwania (2013 rok) zakupiliśmy 68 rowerów dla pracowników centrali i 11 biur regionu. Dodatkowo promując podróżowanie rowerem również wśród klientów, zamontowaliśmy przed naszymi 160 oddziałami 540 stojaków rowerowych.

Kolejnym krokiem było stworzenie specjalnej strefy rowerowej dla pracowników w garażach budynków naszej katowickiej centrali. Rowerzyści mogą przechować swoje sportowe ubranie, buty czy kask w udostępnianych im w tym celu szafkach. W strefie rowerowej zamontowaliśmy ponadto stacje naprawcze, dzięki którym pracownicy mogą samodzielnie naprawić swój rower.

Od czerwca 2018, firma Nextbike Polska we współpracy z naszym bankiem postawiła dwie nowe stacje rowerowe w systemie City by bike – ING Sokolska (pomiędzy siedzibami przy Sokolskiej i Chorzowskiej) oraz ING Roździeńska. Rowery miejskie to wspaniała alternatywa dla innych środków komunikacji. Może być przydatna dla osób nieposiadających rowerów, ale także zostawiających samochody na dużych parkingach czy dojeżdżających pociągiem.

Od wielu lat wspieramy Tydzień Zrównoważonego Transportu poprzez promowanie carpooling’u – wspólnych dojazdów pracowników do pracy. Udostępniliśmy bazę, w której każdy pracownik może zaoferować wspólną podróż, jako pasażer lub kierowca. Nasze zainteresowanie wspólnymi dojazdami stale rośnie.

W serwisie do dotychczasowych 29, dodanych zostało kolejnych 7 propozycji popularnych tras dojazdów i obecnie mamy już 36 wspólnych tras, którymi podróżują pracownicy naszego banku. W ramach Dnia bez Samochodu zachęcaliśmy pracowników do aktywnego udziału w akcji i do korzystania z transportu publicznego, a także do dotarcia do pracy rowerem lub pieszo.

Dane za podróże służbowe:

 • Podróże samochodami służbowymi:
  • 2017 rok – 26 829 329 km
  • 2018 rok – 26 450 992 km
  • Spadek o 1% r/r.
 • Podróże lotnicze – pracownicy BankuBank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.Bank pisany dużą literą oznacza ING Bank Śląski S.A.:
  • 2017 rok – 2 246 272 km
  • 2018 rok – 2 875 629 km
  • Wzrost o 22% r/r.

Wzrost podróży lotniczych spowodowany był przez większe zaangażowanie naszych pracowników w projekty globalne co automatycznie zwiększyło potrzebę częstych spotkań, warsztatów oraz bezpośrednich wyjazdów m.in. do Holandii czy Singapuru – ten kierunek wygenerował najwięcej km.

Konkurs „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” z Ikeą

Dołączyliśmy do akcji IKEA wspierającej dzieci i młodzież w staraniach o lepszy klimat i czystsze środowisko. Konkurs „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” związany jest ze szczytem klimatycznym ONZ COP24, który odbył się w grudniu w Katowicach. Zwycięzcy konkursu otrzymają instalację fotowoltaiczną wraz z montażem, fundowaną przez firmę IKEA. Pozostali finaliści również mogą liczyć na atrakcyjne nagrody od naszego banku.

ustawienia zamknij
zamknij

Zmień walutę na:

Zmień:

arrow-left
arrow-right
Jesteś w ścieżce Wybierz ścieżkę
Wybierz Klient Pracownik Rynek i media arrow-down
Wróc do ustawień domyślnych
zamknij

Wyniki wyszukiwania: