O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Odpowiedzialność społeczna i edukacja finansowa

ING Bank Śląski S.A. prowadzi działania społeczne i charytatywne w priorytetowych obszarach, zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju ING Banku Śląskiego na lata 2019-2021. W 2019 roku działania były skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Służyły rozwojowi przedsiębiorczości, edukacji finansowej, a także społecznościom lokalnym. Bank realizował programy samodzielnie, we współpracy z partnerami społecznymi oraz ze swoimi fundacjami korporacyjnymi. Bank wspierał także inicjatywy pracowników (wolontariat, zbiórki charytatywne) angażował się jako partner społeczny, w projekty ogólnopolskie i lokalne.

_T0A0533 _T0A0533

Edukacja finansowa i rozwój przedsiębiorczości

 • [103-1]
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania

Współpraca z partnerami

Zwolnieni z Teorii to największa Olimpiada projektów społecznych w Polsce, w której do tej pory ponad 9 tys. uczniów, zrealizowało 2 tys. projektów społecznych.

Podczas Olimpiady, uczniowie organizują własne projekty społeczne. Każdy finalista zdobywa certyfikat ceniony przez pracodawców na całym świecie. Najlepsze projekty co roku odbierają nagrody z rąk Prezydenta lub Premiera. Olimpiada rozwija się od 5 lat, w tym roku bierze w niej udział młodzież z 10 proc. szkół w całej Polsce. To oznacza, że 464 liceów i techników wpisało w swój tok nauczania w roku szkolnym 2019/20, projekty społeczne w ramach Zwolnionych z Teorii. ING Bank Śląski, jako partner Olimpiady, przygotował dla młodzieży Wyzwanie ING. Do realizacji projektu na temat rozwijania przedsiębiorczości, zapraszał Brunon Bartkiewicz. Dodatkowo, uczestnicy Wyzwania ING korzystają z mentoringu pracowników banku, 3 webinarów z ekspertami, a w marcu 2020 wezmą udział w bootcampie w Katowicach. Do realizacji Wyzwania ING zgłosiło się ponad 30 zespołów, a pracowników–mentorów, ponad 40 z całej Polski.

W 2019 roku Bank kontynuował współpracę w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy z partnerem społecznym – Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program ten dostarcza praktycznej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości. W ramach projektu uczniowie na dedykowanej platformie internetowej rozwiązują zadania z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, a następnie realizują własny projekt z pomocą nauczycieli i mentorów. Program pomaga zrozumieć m.in. jak zarządzać własnymi środkami finansowymi, uczy oszczędzania, pokazuje wybrane usługi bankowe, itd.

Program realizowany jest od 2008 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, od połowy listopada 2017 roku z zaangażowaniem ING. Dodatkowo, Fundacja ING Dzieciom w ramach trójstronnej współpracy jest m.in. autorem pomysłu na nową koncepcję programu. ING Bank Śląski dostarcza wiedzę specjalistyczną oraz finansowanie. W 2019 roku program zrealizowały 54 szkoły, 89 zespołów uczniowskich, czyli blisko 400 uczniów. Patronem programu został Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Finałem 11. edycji programu, jak w poprzednich 2 latach, była Konferencja Młodzi Przedsiębiorczy w siedzibie banku w Katowicach – 13 czerwca. Swoje pomysły na biznes zaprezentowało 12 zespołów młodzieżowych, które gościliśmy w Katowicach. Wszystkie otrzymały pamiątkowe statuetki z rąk Brunona Bartkiewicza. Jeden z nich, otrzymał od Marcina Giżyckiego, dodatkowe wyróżnienie za prezentację i gotowość biznesową do wdrożenia pomysłu w życie. Dodatkowo, w uznaniu współpracy i z okazji 25-lecia Centrum Edukacji Obywatelskiej ING Bank Śląski otrzymał pamiątkową statuetkę.

Bank kontynuuje zaangażowanie w BAKCYL − wspólny projekt sektora bankowego na rzecz edukacji finansowej młodzieży ze szkół podstawowych (6-8 klasa) i ponadpodstawowych, prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości.

W ramach projektu pracownicy Bank – wolontariusze prowadzą lekcje finansów w szkołach podstawowych – cykl 2 lekcji: Twoje pieniądze, Od oszczędzania do inwestowania, a w klasach 1-4 szkół ponadpodstawowych cykl 3 tematów: Rynek finansowy – zaufanie w biznesie, Moje finanse- myślę przedsiębiorczo, Mądre inwestowanie. W grupie najbardziej aktywnych wolontariuszy w roku szkolnym 2019/2020 z Banku, którzy przeprowadzili ponad 10 lekcji znaleźli się: – Jarosław Głogowski, Beata Goliasz, Violetta Król, Dariusz Drenda, Anna Mazurowska. Łącznie wolontariusze z ING przeprowadzili 125 lekcji. Lekcje odbywają się w szkołach w całej Polsce.

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

Liczba godzin przeznaczonych przez pracowników na wolontariat w 2019 roku wyniosła 7 283. Było to o 2 062 godziny więcej niż w 2018 roku.

W ramach naszego programu Wolontariat ING zachęcamy pracowników do włączania edukacji finansowej, przedsiębiorczości w projekty na rzecz lokalnej społeczności. Wolontariat ma formułę otwartą i każdy może znaleźć dogodny sposób zaangażowania. W naszym banku na każdego pracownika przypada 8 godzin w ciągu roku, które może przeznaczyć na wolontariat. Wolontariusze Banku ściśle współpracują z Fundacją ING Dzieciom.

CoderDojo to ogólnopolska społeczność pasjonatów nowych technologii. Pierwsze polskie dojo (klub) powstało w 2013 roku. CoderDojo to miejsce rozwoju talentów technologicznych (programowanie, modelowanie, grafika, druk 3D) dla dzieci i nastolatków. Zajęcia odbywają się poza szkołą, często w salach udostępnianych przez firmy. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a do społeczności może dołączyć każdy, kto chce zostać uczniem lub mentorem CoderDojo.

ING CoderDojo działa w ING Banku Śląskim już drugi rok we współpracy z Fundacją CoderDojo. W Katowicach, Warszawie i Siedlcach funkcjonują “kluby nowoczesnych technologii” tzw. dojo. Pracownicy banku – wolontariusze (23 mentorów) prowadzą zajęcia dla dzieci z programowania, robotyki, projektowania 3D, aplikacji mobilnych, w soboty w trakcie roku szkolnego. Do projektu w ramach współpracy dołączyło ING Tech Polska. W ramach ING CoderDojo odbył się w banku Dzień Babci i Dziadka, DojoKonfa dla mentorów z całej Polski, Pierwsze urodziny dojo, CodeWeek, a także warsztaty w trakcie Mikołajek dla dzieci pracowników.

Od 2018 roku ING Bank Śląski współpracuje ze Stowarzyszeniem Harvard Club of Poland w ramach konkursu dla uczniów gimnazjów, liceów i studentów zainteresowanych studiami za granicą – Droga na Harvard. W 2019 roku, Bank promował konkurs dla utalentowanej młodzieży wśród pracowników – do udziału w nim zgłosiło się 16 uczniów, łącznie zgłoszeń było 3 tyś. Dodatkowo, przedstawicielka DnH, prelegentka na konferencji Młodzi Przedsiębiorczy – Anna Jastrzębska – absolwentka m.in. Uniwersytetu Harvarda zachęcała uczestników, młodzież z małych miejscowości do odwagi w podejmowaniu wyzwań, świadomego kształtowania ścieżki edukacji i wiary we własne umiejętności.

W 2019 roku ING Bank był partnerem projektu CEE Fintech Leaders Forum – projektu edukacyjnego dotyczącego rynku kapitałowego, kształcącego nowoczesną kadrę menadżerską. W ramach współpracy ING Bank Śląski zaangażował się w warsztaty dla studentów z udziałem ekspertów z ING. Dodatkowo bank, zaangażował się w projekt Young Innovators. Reprezentacja ING uczestniczyła w finale programu, w którym prezentowało się 5 zespołów. Pracownicy banku prowadzili zajęcia z design thinking i oceniali zespoły.

W ramach programu EmpowerPL100, mentorami wybranych, wybitnie uzdolnionych studentów, uczących się w kraju i za granicą w 2019 roku byli Brunon Bartkiewicz i Joanna Erdman. Program, który rozpoczął się w 2018 roku był okazją do uczczenia 100. Rocznicy Niepodległości. Celem organizatorów było zebranie 100 mentorów z najwyższej kadry zarządzającej i 100 studentów tzw. mentees, którzy współpracowali ze sobą w 2019 roku.

Darowizny i sponsoring

W 2019 roku ING Bank Śląski S.A. przekazywał darowizny charytatywne o charakterze finansowym i rzeczowym. Bank przekazał 36 charytatywnych darowizn finansowych.

Darowizny były przekazywane na podstawie Polityki darowizn ING Banku Śląskiego S.A. która została zaktualizowana w 2019 roku. Polityka określa te cele, które bank wspiera w ramach darowizn, w wybranych obszarach inwestycji społecznych:

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (szczególnie w obszarze edukacji finansowej),
 • ochrona zdrowia i profilaktyka,
 • wsparcie finansowe w przypadku zdarzeń szczególnych, w których ucierpiał pracownik lub członek (członkowie) jego rodziny

Wśród przekazanych darowizn były m.in. darowizny w obszarze edukacji finansowej dla Centrum Edukacji Obywatelskiej na rozwój programu Młodzi Przedsiębiorczy, Warszawskiego Instytutu Bankowości na rzecz programu Bakcyl, Fundacji CoderDojo na rzecz rozwoju ING CoderDojo, dla Fundacji Social Wolves na rozwój programu Zwolnieni z Teorii. W obszarze szkolnictwa wyższego m.in. dla Politechniki Śląskiej na rozwój inicjatywy „Mój pomysł na biznes”, a w obszarze ochrony zdrowia m.in. dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu i Polskiej Fundacji Gastroenterologii.

ING Bank Śląski kontynuował wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych, a także przekazał darowizny charytatywne w ramach nagród w Turnieju Piłki Nożnej ING dla Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, Fundacji na rzecz rozwoju kultury fizycznej “Nie Widząc Przeszkód” w Krakowie oraz Fundacji Akademia Łukasza Piszczka.

W 2019 roku bank przekazał również darowizny rzeczowe w postaci wycofywanego z użytku sprzętu IT (w dobrym stanie technicznym) oraz mebli biurowych. Przekazywanie darowizn rzeczowych odbywało się na podstawie Procedury odsprzedaży/darowizn/utylizacji majątku w ING Banku Śląskim S.A. Darowizny rzeczowe otrzymały w większości przedszkola, szkoły, szpitale i organizacje charytatywne.

W 2019 roku ING Bank Śląski S.A. angażował się w działania sponsoringowe skierowane do przedsiębiorców, ludzi młodych, działania związane z ekologią, elektromobilnością, jak również w działania skierowane do właścicieli i kadry zarządzającej firmami średniej i dużej wielkości. Ich celem było inspirowanie i motywowanie ludzi by byli o krok do przodu w życiu i w biznesie.

Najważniejszymi ze sponsorowanych wydarzeń były:

 • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach,
 • European Startup Days w Katowicach,
 • Biegnij Warszawo,
 • Open Eyes Economy w Krakowie,
 • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Katowicach.

ING Bank Śląski S.A jako Sponsor główny wsparł Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach oraz European Startup Days. Były to największe spotkania biznesowe w Europie Centralnej, w których łącznie wzięło udział prawie 14 tysięcy osób. Eksperci z ING podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w panelach dyskusyjnych. W przestrzeni konferencyjnej MCK w Katowicach zorganizowana została strefa ING Influ, gdzie uczestnicy kongresu mogli wysłuchać dyskusji i spotkać się z influencerami działającymi w social mediach.

ING Bank Śląski S.A. po raz kolejny współpracował z organizatorami Biegnij Warszawo, obejmując w 2019 roku ponownie rolę Partnera Generalnego biegu. Około 5 000 pracowników z rodzinami stanowiło większość uczestników 5 km marszu towarzyszącego imprezie biegowej, a ponad 1 000 osób z tej grupy przebiegło dystans 10 km.

Dodatkowo, ING Bank Śląski zaangażował się w sponsoring TEDx Katowice Salon – cyklu lokalnych wydarzeń skupiających i angażujących lokalną społeczność, uczących, inspirujących innowacyjnością i angażujących do podjęcia dialogu oraz działania. To cykl wydarzeń promujący wartościowe idee w Polsce i zachęcający do ich stosowania.

W 2019 roku ING Bank Śląski S.A. przekazywał darowizny charytatywne o charakterze finansowym i rzeczowym. Bank przekazał 36 charytatywnych darowizn finansowych.

Darowizny były przekazywane na podstawie Polityki darowizn ING Banku Śląskiego S.A. która została zaktualizowana w 2019 roku. Polityka określa te cele, które bank wspiera w ramach darowizn, w wybranych obszarach inwestycji społecznych:

 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (szczególnie w obszarze edukacji finansowej),
 • ochrona zdrowia i profilaktyka,
 • wsparcie finansowe w przypadku zdarzeń szczególnych, w których ucierpiał pracownik lub członek (członkowie) jego rodziny

Wśród przekazanych darowizn były m.in. darowizny w obszarze edukacji finansowej dla Centrum Edukacji Obywatelskiej na rozwój programu Młodzi Przedsiębiorczy, Warszawskiego Instytutu Bankowości na rzecz programu Bakcyl, Fundacji CoderDojo na rzecz rozwoju ING CoderDojo, dla Fundacji Social Wolves na rozwój programu Zwolnieni z Teorii. W obszarze szkolnictwa wyższego m.in. dla Politechniki Śląskiej na rozwój inicjatywy „Mój pomysł na biznes”, a w obszarze ochrony zdrowia m.in. dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu i Polskiej Fundacji Gastroenterologii.

ING Bank Śląski kontynuował wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych, a także przekazał darowizny charytatywne w ramach nagród w Turnieju Piłki Nożnej ING dla Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, Fundacji na rzecz rozwoju kultury fizycznej “Nie Widząc Przeszkód” w Krakowie oraz Fundacji Akademia Łukasza Piszczka.

W 2019 roku bank przekazał również darowizny rzeczowe w postaci wycofywanego z użytku sprzętu IT (w dobrym stanie technicznym) oraz mebli biurowych. Przekazywanie darowizn rzeczowych odbywało się na podstawie Procedury odsprzedaży/darowizn/utylizacji majątku w ING Banku Śląskim S.A. Darowizny rzeczowe otrzymały w większości przedszkola, szkoły, szpitale i organizacje charytatywne.

W 2019 roku ING Bank Śląski S.A. angażował się w działania sponsoringowe skierowane do przedsiębiorców, ludzi młodych, działania związane z ekologią, elektromobilnością, jak również w działania skierowane do właścicieli i kadry zarządzającej firmami średniej i dużej wielkości. Ich celem było inspirowanie i motywowanie ludzi by byli o krok do przodu w życiu i w biznesie.

Najważniejszymi ze sponsorowanych wydarzeń były:

 • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach,
 • European Startup Days w Katowicach,
 • Biegnij Warszawo,
 • Open Eyes Economy w Krakowie,
 • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Katowicach.

ING Bank Śląski S.A jako Sponsor główny wsparł Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach oraz European Startup Days. Były to największe spotkania biznesowe w Europie Centralnej, w których łącznie wzięło udział prawie 14 tysięcy osób. Eksperci z ING podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w panelach dyskusyjnych. W przestrzeni konferencyjnej MCK w Katowicach zorganizowana została strefa ING Influ, gdzie uczestnicy kongresu mogli wysłuchać dyskusji i spotkać się z influencerami działającymi w social mediach.

ING Bank Śląski S.A. po raz kolejny współpracował z organizatorami Biegnij Warszawo, obejmując w 2019 roku ponownie rolę Partnera Generalnego biegu. Około 5 000 pracowników z rodzinami stanowiło większość uczestników 5 km marszu towarzyszącego imprezie biegowej, a ponad 1 000 osób z tej grupy przebiegło dystans 10 km.

Dodatkowo, ING Bank Śląski zaangażował się w sponsoring TEDx Katowice Salon – cyklu lokalnych wydarzeń skupiających i angażujących lokalną społeczność, uczących, inspirujących innowacyjnością i angażujących do podjęcia dialogu oraz działania. To cykl wydarzeń promujący wartościowe idee w Polsce i zachęcający do ich stosowania.

Fundacja ING Dzieciom

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Realizuje misję społeczną ING, wspierając rozwój, edukację i samodzielność dzieci i młodzieży. Poprzez autorskie programy dąży do wyrównywania szans życiowych młodych ludzi, których start w dorosłość z różnych powodów jest utrudniony.

W 2019 roku na 22 Turnusach Uśmiechu fundacja gościła 1 054 dzieci i ich opiekunów. Pierwszy raz w historii fundacji zorganizowano turnus, którego celem była odbudowa więzi pomiędzy dziećmi przebywającymi w Domu Dziecka a ich rodzicami. Wyjątkowe były także „Dziewczyńskie Wakacje”, integrujące dzieci różnych narodowości, kultur i religii.

Od 2006 roku pracownicy ING uczestniczą w konkursie wolontariackim Dobry Pomysł. Mogą w nim wygrać dofinansowanie projektu wolontariackiego przez Fundację ING Dzieciom. W ramach konkursu Dobry Pomysł i wolontariatu doraźnego w 2019 roku fundacja wsparła 91 projektów na rzecz lokalnych społeczności, stowarzyszeń, fundacji, szkół na łączna kwotę 477 870 zł. Wolontariusze ING prowadzili głównie działania edukacyjne, ale nastąpił też przyrost inicjatyw ekologicznych. W styczniu i sierpniu fundacja zorganizowała szkolenia dla wolontariuszy i liderów zwycięskich projektów, w których wzięło udział 83 pracowników ING. Szkolenia te dotyczyły m.in. współpracy z partnerem społecznym, zarządzania projektem, różnych form edukacji przedsiębiorczości i edukacji finansowej.

Podsumowanie akcji wolontariackich
Rok Dobry pomysł – liczba akcji Inicjatywy doraźne – liczba akcji Liczba godzin przeznaczonych na wolontariat
2019 73 18 7 052
Łączna kwota na realizację projektów 396 750 zł 81 120 zł
2018 71 14 5 221
Łączna kwota na realizację projektów 361 900 zł 70 804 zł

Zgodnie z długoletnią tradycją działań społecznych, pracownicy angażowali się w zbiórki charytatywne na rzecz dzieci. We wrześniu odbyły się zbiórki artykułów szkolnych pn. Pomarańczowy Plecak, a w grudniu, w ramach akcji Pomocnicy św. Mikołaja, pracownicy przygotowali paczki świąteczne. W grudniu po raz pierwszy pracownicy mogli niewykorzystane punkty w Kafeterii przeznaczyć na Fundację ING Dzieciom. Z tej możliwości skorzystało 705 pracowników banku i obsługiwanych przez bank spółek, co przełożyło się na kwotę 7 741,42 zł. Fundacja przeznaczy te środki na atrakcje dla dzieci przebywających Turnusy Uśmiechu w 2020 roku.

6 października 2019 roku na linii startu „Biegnij Warszawo” stawiło się 706 biegnących i 1 500 maszerujących pracowników ING, bijąc tym samym rekord frekwencji. Dzięki tak licznemu zaangażowaniu Pomarańczowej Drużyny, ING Bank Śląski przekazał Fundacji ING Dzieciom 145 600 złotych, a fundacja przeznaczy te środki na sprzęt sportowy dla dzieci, które wezmą udział w olimpijskiej edycji programu Pomarańczowa Siła w 2020 roku.

100 050 zł wybiegane i wymaszerowane przez pracowników ING w Biegnij Warszawo 2018 trafiły, w drodze konkursu do 10 organizacji pozarządowych. Organizacje te w 2019 roku zrealizowały swoje autorskie projekty, w których dzieci uprawiały sport i uczyły się zdrowego trybu życia.

 1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach – projekt „Szlachetne zdrowie – świadomie się odżywiamy i jesteśmy aktywni”
 2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury – projekt „ROWELOVE. Pomarańczowa siła na dwóch kółkach”
 3. Miejski Klub Sportowy Imielin – projekt „Turbo dzieciaki! Treningi parabadmintonowe dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich”
 4. Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, Ruda Śląska – projekt „Aktywnie i z pasją”
 5. Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka, Bogucice Pierwsze – projekt „SPORTOWA I ZDROWA CHATA BOGUCKA”
 6. Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic – projekt „ZDROWO I AKTYWNIE W ŻELISŁAWICACH”
 7. Stowarzyszenie Miłośników Sportu w Stróży – projekt „Białe szaleństwo. Cała szkoła jeździ na nartach”
 8. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” w Orzeszu-Zazdrości – projekt „Korekcja wad postawy poprzez aktywność fizyczną”
 9. Fundacja Arka, Łódź – projekt „Pomarańczowa Akademia Sportu i Zdrowia”
 10. Fundacja Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia”, Lubicz Dolny – projekt „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w Gminie Lubicz”
Zaangażowanie drużyny biegaczy ING / Konkurs Pomarańczowa Siła
Rok Liczba biegaczy Kwota przekazana Fundacji ING Dzieciom Projekty sportowe
2019 706 biegaczy i 1 500 maszerujących 145 600 zł Wybiegane i wymaszerowane przez pracowników ING środki zostaną przeznaczone w 2020 roku na sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży, biorącej udział w olimpijskiej edycji programu Pomarańczowa Siła. Skierowana jest ona do szkół podstawowych, klubów sportowych i organizacji opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością narządów ruchu, słuchu lub wzroku.
2018 708 biegaczy i 585 maszerujących 100 050 zł W 2018 roku fundacja ogłosiła konkurs Pomarańczowa Siła na projekty aktywizujące dzieci i młodzież. W konkursie udział wzięło 51 organizacji społecznych, rekomendowanych przez pracowników ING. Wybrane poprzez głosowanie 10 projektów zostało zrealizowanych w 2019 roku.

Do szkół, bibliotek, NGOs i osób prywatnych w całej Polsce fundacja bezpłatnie przekazała w sumie 3208 egzemplarzy książek poruszających tematykę autyzmu („Kosmita”, „Mam Zespół Aspergera. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli”), książkę biblioterapeutyczną „Lucjan. Lew, jakiego nie było” i wydaną przez Fundację Sztuki Polskiej ING książkę o sztuce dla dzieci pt. „Bałwan w lodówce”.

W roku szkolnym 2018/2019 w programie uczestniczyły 144 zespoły z 76 szkół. Podczas finałowej konferencji, która odbyła się w czerwcu, 13 zespołów zaprezentowało swój pomysł na biznes. Program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu ING Banku Śląskiego i Fundacji ING Dzieciom.

Fundacja ING Dzieciom rozpoczęła cykl otwartych spotkań pn. „Wiedzieć więcej – spotkania z Fundacją ING Dzieciom”. W marcu zaproszeni przez fundację eksperci opowiadali o spektrum autyzmu i zespole Aspergera, a w listopadzie zaprezentowały się osoby, które pomimo niepełnosprawności uprawiają sport, są artystami i działają społecznie. W spotkaniach biorą udział pracownicy ING, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele i wszyscy zainteresowani. Spotkania są nagrywane i bezpłatnie udostępniane.

Od czerwca do października 2019 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwała wystawa „Dotknij sztuki”. Celem organizatorów było pokazanie, że sztuka współczesna nie musi być niezrozumiała, a obcowanie z nią może być okazją do eksperymentowania. Wystawie towarzyszyły warsztaty „Bałwan na wystawie”, przygotowane w oparciu i książkę „Bałwan w lodówce” i towarzyszące jej scenariusze. Dzięki wsparciu Fundacji ING Dzieciom oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING w warsztatach wzięło udział 546 dzieci z 26 placówek.

Fundacja Sztuki Polskiej ING

Fundacja powstała 20 lat temu. Wierzymy, że tworząc dobrą kolekcję sztuki, przyczynimy się do promocji artystów i artystek oraz sztuki współczesnej. Chcemy upowszechniać tradycję kolekcjonowania sztuki. Nasza działalność jest finansowana z corocznych darowizn spółek Grupy ING w Polsce.

W 2019 roku Fundacja Sztuki Polskiej ING obchodziła 20. lecie istnienia. Z tej okazji Fundacja otworzyła wystawę Duch natury i inne bajki w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wystawa prezentuje 53 prace pochodzące z kolekcji Fundacji oraz 3 prace z poza kolekcji. Organizując wystawę w Muzeum Śląskim zaprosiliśmy do współpracy Marka Pokornego – kuratora i dyrektora galerii PLATO w Ostrawie. Przygotowanie wystawy opartej na konkretnym zbiorze prac było bardzo ciężkim zadaniem ze względu na mnogość tematów i relacji między poszczególnymi pracami. Udało się jednak błyskotliwie połączyć dwa pozornie niezależne motywy. Pierwszy to natura i troska o jej stan. Śląsk, a szczególnie Muzeum Śląskie, zbudowane pod ziemią w miejscu dawnej kopalni, wydaje się idealnym miejscem do snucia rozważań o relacjach człowieka z naturą oraz o charakterze ludzkiej ingerencji w przyrodę, dlatego tym bardziej cieszyliśmy się z możliwości pokazania tu naszych zbiorów. Drugi to motyw pochodzący z „Rękopisu znalezionego w Saragossie” – powieści Jana Potockiego, której szkatułkowa narracja była inspiracją do zbudowania wystawy, na której każda praca to osobna opowieść pełna różnych wątków i motywów, ostatecznie łączących się w całość. Ekspozycja stanowi piękną metaforę czasów, w których żyjemy – czasów niepokoju o świat i przyrodę, trudnych także ze względu na mnogość często sprzecznych komunikatów i idei, sprawiających, że rzeczy ważne wydają się nieosiągalne, a dotarcie do prawdy niemożliwe. W ramach obchodów jubileuszu odbyły się również wernisaże dla gości i pracowników banku. Wernisaż tłumaczony był na polski język migowy, a ponadto dostępni byli asystenci-audiodeskryptorzy, którzy oprowadzali po wystawie osoby niewidome.

Z okazji 20-lecia Fundacji ponad 8 000 pracowników Banku i spółek ING otrzymało album prezentujący kolekcję Fundacji Sztuki Polskiej ING budowaną w latach 2000-2020.

W 2019 do kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING dołączyło 13 prac, 3 artystek i 4 artystów reprezentujących różnorodne media: malarstwo, rzeźba, ceramikę, wideo oraz praca na papierze i obiekty. Prace z kolekcji zostały wypożyczone na 7 wystaw muzeach i galeriach w Bydgoszczy, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Warszawie.

Od 2017 roku prace jednej artystki, artysty lub grupy artystycznej prezentowane podczas Warsaw Gallery Weekend trafiają do naszej kolekcji w drodze konkursu. Poprzez naszą Nagrodę chcemy nie tylko wyrazić uznanie dla polskich artystek i artystów, ale również wesprzeć galerie zrzeszone w ramach WGW, które budują pozycję polskiej sceny artystycznej na międzynarodowym rynku sztuki. Warsaw Gallery Weekend to okazja do obejrzenia wystaw, ale również do kupowania dzieł sztuki. Prywatny mecenat jest niezbędny dla rozwoju rodzimej sceny artystycznej i jest wyrazem wsparcia dla polskich artystów. Zachęcamy zatem zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa do rozpoczęcia niezwykłej przygody, jaką jest kolekcjonowanie sztuki.

W 2019 roku jury wybrało pracę The Smiths autorstwa Mikołaja Sobczaka. Nagrodę specjalną w 2019 roku jury przyznało Galerii Szara z Katowic.

Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING 2000-2020

Z okazji 20 urodzin Fundacji wydany został album Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING 2000-2020 w wersji polskiej i angielskiej, który prezentuje cały zbiór Fundacji oraz sylwetki związanych z nią artystów.

 

Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej 2

Książka Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza. To nowe kompendium wiedzy skierowane do wszystkich, którzy myślą o kupnie dzieła sztuki czy kolekcjonowaniu polskiej sztuki współczesnej. W 2008 roku ukazała się ich pierwsza książka „Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej” jako pierwszy na rynku przewodnik prezentujący sylwetki 66 artystów oraz opinie krytyków, kuratorów, kolekcjonerów, galerzystów, a także artystów. „Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej 2” to na nowo napisana książka poszerzona o rozdziały poświęcone m.in. inwestowaniu na rynku sztuki współczesnej czy najważniejszym polskim dziełom i kolekcjom XXI wieku, wśród których znalazły się także prace z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING.

„Publikacja ma zachęcić do kolekcjonowania sztuki najnowszej i pokazać, że nie jest to takie trudne, a na pewno jest fascynujące. Przewodnik w znakomitej większości opiera się na naszych osobistych doświadczeniach. Nie jest to książka napisana przez stojących z boku obserwatorów polskiego czy międzynarodowego rynku sztuki, ale przez osoby, które od prawie dwóch dekad współtworzą go i na nim działają” – piszą we wstępie autorzy.
Książka ukazała się dzięki współpracy Fundacji Sztuki Polskiej ING oraz Wydawnictwa Bęc Zmiana.

Artysta – Zawodowiec to projekt edukacyjny dla osób studiujących na uczelniach i wydziałach artystycznych w Polsce. W ramach projektu wykładowcy-eksperci: artyści, kuratorki, krytycy i galerzystki, zatrudnieni przez Fundację przeprowadzają cykle zajęć we współpracy z uczelniami artystycznymi w całym kraju. W roku 2019 projekt Artysta – Zawodowiec poszerzył swój zasięg, odwiedzając uczelnie artystyczne w 10 polskich miastach, wzięły w nim udział 633 osoby.  Podczas zajęć można było poznać narzędzia i praktyki pomocne w funkcjonowaniu w zawodzie artysty.  Projektowi A-Z towarzyszyło badanie socjologiczne dotyczące postrzegania przyszłości, którego wyniki opublikowano w magazynie Notes na 6 tygodni.

W 2019 roku Fundacja kontynuowała również program Lew Salonowy, dla pracowników banku, organizując oprowadzania po wystawach, wernisaże i śniadania z artystami.

Nasz zbiór pozostaje jedną z nielicznych kolekcji korporacyjnych w Polsce. Na co dzień jest eksponowany w siedzibach Fundatorów w Warszawie i Katowicach, a reprodukcje prac udostępniane są na stronie internetowej w ramach licencji Creative Commons.

W 2019 roku Fundacja Sztuki Polskiej ING obchodziła 20. lecie istnienia. Z tej okazji Fundacja otworzyła wystawę Duch natury i inne bajki w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wystawa prezentuje 53 prace pochodzące z kolekcji Fundacji oraz 3 prace z poza kolekcji. Organizując wystawę w Muzeum Śląskim zaprosiliśmy do współpracy Marka Pokornego – kuratora i dyrektora galerii PLATO w Ostrawie. Przygotowanie wystawy opartej na konkretnym zbiorze prac było bardzo ciężkim zadaniem ze względu na mnogość tematów i relacji między poszczególnymi pracami. Udało się jednak błyskotliwie połączyć dwa pozornie niezależne motywy. Pierwszy to natura i troska o jej stan. Śląsk, a szczególnie Muzeum Śląskie, zbudowane pod ziemią w miejscu dawnej kopalni, wydaje się idealnym miejscem do snucia rozważań o relacjach człowieka z naturą oraz o charakterze ludzkiej ingerencji w przyrodę, dlatego tym bardziej cieszyliśmy się z możliwości pokazania tu naszych zbiorów. Drugi to motyw pochodzący z „Rękopisu znalezionego w Saragossie” – powieści Jana Potockiego, której szkatułkowa narracja była inspiracją do zbudowania wystawy, na której każda praca to osobna opowieść pełna różnych wątków i motywów, ostatecznie łączących się w całość. Ekspozycja stanowi piękną metaforę czasów, w których żyjemy – czasów niepokoju o świat i przyrodę, trudnych także ze względu na mnogość często sprzecznych komunikatów i idei, sprawiających, że rzeczy ważne wydają się nieosiągalne, a dotarcie do prawdy niemożliwe. W ramach obchodów jubileuszu odbyły się również wernisaże dla gości i pracowników banku. Wernisaż tłumaczony był na polski język migowy, a ponadto dostępni byli asystenci-audiodeskryptorzy, którzy oprowadzali po wystawie osoby niewidome.

Z okazji 20-lecia Fundacji ponad 8 000 pracowników Banku i spółek ING otrzymało album prezentujący kolekcję Fundacji Sztuki Polskiej ING budowaną w latach 2000-2020.

W 2019 do kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING dołączyło 13 prac, 3 artystek i 4 artystów reprezentujących różnorodne media: malarstwo, rzeźba, ceramikę, wideo oraz praca na papierze i obiekty. Prace z kolekcji zostały wypożyczone na 7 wystaw muzeach i galeriach w Bydgoszczy, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Warszawie.

Od 2017 roku prace jednej artystki, artysty lub grupy artystycznej prezentowane podczas Warsaw Gallery Weekend trafiają do naszej kolekcji w drodze konkursu. Poprzez naszą Nagrodę chcemy nie tylko wyrazić uznanie dla polskich artystek i artystów, ale również wesprzeć galerie zrzeszone w ramach WGW, które budują pozycję polskiej sceny artystycznej na międzynarodowym rynku sztuki. Warsaw Gallery Weekend to okazja do obejrzenia wystaw, ale również do kupowania dzieł sztuki. Prywatny mecenat jest niezbędny dla rozwoju rodzimej sceny artystycznej i jest wyrazem wsparcia dla polskich artystów. Zachęcamy zatem zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa do rozpoczęcia niezwykłej przygody, jaką jest kolekcjonowanie sztuki.

W 2019 roku jury wybrało pracę The Smiths autorstwa Mikołaja Sobczaka. Nagrodę specjalną w 2019 roku jury przyznało Galerii Szara z Katowic.

Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING 2000-2020

Z okazji 20 urodzin Fundacji wydany został album Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING 2000-2020 w wersji polskiej i angielskiej, który prezentuje cały zbiór Fundacji oraz sylwetki związanych z nią artystów.

 

Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej 2

Książka Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza. To nowe kompendium wiedzy skierowane do wszystkich, którzy myślą o kupnie dzieła sztuki czy kolekcjonowaniu polskiej sztuki współczesnej. W 2008 roku ukazała się ich pierwsza książka „Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej” jako pierwszy na rynku przewodnik prezentujący sylwetki 66 artystów oraz opinie krytyków, kuratorów, kolekcjonerów, galerzystów, a także artystów. „Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej 2” to na nowo napisana książka poszerzona o rozdziały poświęcone m.in. inwestowaniu na rynku sztuki współczesnej czy najważniejszym polskim dziełom i kolekcjom XXI wieku, wśród których znalazły się także prace z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING.

„Publikacja ma zachęcić do kolekcjonowania sztuki najnowszej i pokazać, że nie jest to takie trudne, a na pewno jest fascynujące. Przewodnik w znakomitej większości opiera się na naszych osobistych doświadczeniach. Nie jest to książka napisana przez stojących z boku obserwatorów polskiego czy międzynarodowego rynku sztuki, ale przez osoby, które od prawie dwóch dekad współtworzą go i na nim działają” – piszą we wstępie autorzy.
Książka ukazała się dzięki współpracy Fundacji Sztuki Polskiej ING oraz Wydawnictwa Bęc Zmiana.

Artysta – Zawodowiec to projekt edukacyjny dla osób studiujących na uczelniach i wydziałach artystycznych w Polsce. W ramach projektu wykładowcy-eksperci: artyści, kuratorki, krytycy i galerzystki, zatrudnieni przez Fundację przeprowadzają cykle zajęć we współpracy z uczelniami artystycznymi w całym kraju. W roku 2019 projekt Artysta – Zawodowiec poszerzył swój zasięg, odwiedzając uczelnie artystyczne w 10 polskich miastach, wzięły w nim udział 633 osoby.  Podczas zajęć można było poznać narzędzia i praktyki pomocne w funkcjonowaniu w zawodzie artysty.  Projektowi A-Z towarzyszyło badanie socjologiczne dotyczące postrzegania przyszłości, którego wyniki opublikowano w magazynie Notes na 6 tygodni.

W 2019 roku Fundacja kontynuowała również program Lew Salonowy, dla pracowników banku, organizując oprowadzania po wystawach, wernisaże i śniadania z artystami.

Nasz zbiór pozostaje jedną z nielicznych kolekcji korporacyjnych w Polsce. Na co dzień jest eksponowany w siedzibach Fundatorów w Warszawie i Katowicach, a reprodukcje prac udostępniane są na stronie internetowej w ramach licencji Creative Commons.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: