O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Wspieramy zielone inwestycje

 • [103-1]
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania
 • [203-1]
  Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi

Zielone obligacje

W 2019 roku ING Bank Śląski uczestniczył w zorganizowaniu emisji zielonych obligacji skarbowych, denominowanych w euro. W jej ramach 28 lutego ministerstwo wystawiło do sprzedaży papiery 10- oraz 30-letnie.

strategia_foto strategia_foto

Partnerstwo energetyczne z Siemens

W maju 2019 roku podpisaliśmy z firmą Siemens umowę ramową o współpracy w obszarze efektywności energetycznej,  dedykowaną dla przedsiębiorstw, które  prowadzą działalność produkcyjną. W ramach tej współpracy ING Bank Śląski dostarcza ekogwarancję na usługę podnoszenia efektywności energetycznej, którą oferuje Siemens. Na podstawie przeprowadzonej analizy energetycznej Siemens wdraża usprawnienia techniczne budynków i ich infrastruktury, monitoruje oraz zarządza nimi, dzięki czemu gwarantuje i osiąga ustalony wcześniej poziom obniżenia zużycia energii. Klient zawiera z Siemens terminowy kontrakt na świadczenie opisanej wyżej usługi, opłacanej w formie abonamentu. W czasie trwania umowy, właścicielem infrastruktury pozostaje Siemens. Projekt skierowany jest do klientów ING prowadzących działalność produkcyjną o przychodach powyżej 100 mln zł. Udzielenie gwarancji bankowej uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej w ING Banku Śląskim. Do końca roku odbyło się ponad 20 spotkań bilateralnych i grupowych, podczas których przedstawiane były aktualne zmiany i trendy na rynku energii oraz zalety technologiczne i finansowe naszego rozwiązania. Obecnie w programie pilotażowym bierze udział trzech klientów ING, u których Siemens przeprowadza audyt technologiczny.

Ekopożyczka

W całym roku 2019 ING Bank Śląski oferował klientom ekoprodukty kredytowe. Oferta Ekokredytu hipotecznego przeznaczona jest na budowę domów energooszczędnych lub nabycie takich nieruchomości na rynku pierwotnym. Jest to oferta kredytu z atrakcyjną marżą (1,75%) i bez prowizji za udzielenie. Minimalna wysokość kredytu wynosi 100 000 zł, a maksymalna 1 500 000 zł. Kredyt może być udzielony na okres do 35 lat, a wymaganym warunkiem jest spełnienie kryterium „domu energooszczędnego”, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m2. Wymóg ten zapewnia, że taka inwestycja opiera się na rozwiązaniach technologicznych, które  minimalizują zapotrzebowanie na energię (m.in. konstrukcja budynku, jakość użytych materiałów, rozwiązania technologiczne).

Oferta Ekopożyczki dla firm jest skierowana do przedsiębiorców, którzy korzystają z uproszczonych zasad księgowości. Żeby skorzystać z oferty, należy złożyć w Moim ING wniosek o pożyczkę bez zabezpieczenia w wariancie z prowizją i dołączyć do niego  faktury za zakup towarów ekologicznych (cele ekologiczne są zamieszczone w regulaminie).

Ekokredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych to kredyt na cele ekologiczne bez prowizji i z niższą marżą (w zależności od kwoty kredytu, od 1,5%). Aby skorzystać z oferty, należy złożyć wniosek o kredyt na cele ekologiczne w oddziale banku oraz dołączyć uchwałę wspólnoty, w której cel kredytowania jest związany z ekologią.

Ekopożyczka dla klientów indywidualnych jest przeznaczona dla osób, które planują zakup towarów lub materiałów ekologicznych. W ramach oferty można uzyskać zwrot prowizji za udzielenie pożyczki pieniężnej. Zwrot prowizji następuje po przekazaniu do banku faktury potwierdzającej zakup towarów / materiałów z listy zamieszczonej w regulaminie oferty.

W roku 2019 bank udzielił 783 ekoproduktów kredytowych na łączną kwotę 231,6 mln zł.

We wrześniu rozpoczęliśmy również nową ekokampanię, w ramach której promowaliśmy ofertę Ekopożyczki. W spocie reklamowym zaprezentowane  były dzieci i ich działania na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej. To one – na swoją miarę – dają do zrozumienia dorosłym, że muszą na poważnie zająć się tym tematem. W naszym spocie reklamowym dzieci w zabawny, ale zdecydowany sposób, składają petycję dorosłym, wskazując w niej problemy, które powinny być jak najszybciej rozwiązane, między innymi takie, jak: właściwa segregacja śmieci, mniej plastiku czy oszczędzanie wody.

Elektromobilność

W 2019 roku kontynuowaliśmy działania na rzecz rozwijania elektromobilności w Polsce.

Współpraca z Innogy

W ramach partnerstwa z Innogy, oprócz podpisania listu intencyjnego w 2018 roku, przeprowadziliśmy z sukcesem m.in. pilotaż najmu elektrycznych samochodów na zasadach współdzielenia. Z programu pilotażowego skorzystało 1 585 aktywnych użytkowników, którzy wypożyczyli samochody 1 225 razy i przebyli nimi 17 000 km.

W podpisanej umowie w grudniu 2018 roku, razem z Innogy, zobowiązaliśmy się do wspólnego wypracowania rozwiązań w zakresie integracji usług związanych z rynkiem elektromobilności, w tym zarówno finansowych, jak i transakcyjnych. Wsparcie ING Banku Śląskiego umożliwiło Innogy Go uruchomienie, wiosną 2019 roku, 500 aut elektrycznych na zasadach usługi car- sharingu, na terenie Warszawy. Jest to największa w Europie flota elektrycznych samochodów sharingowych. Powstają również nowe stacje ładowania dla pojazdów napędzanych energią elektryczną.

1 585

aktywnych użytkowników

1 225

wypożyczonych samochodów

17 000 km

przebytych przez użytkowników

Współpraca z Tauronem

_T0A9897 _T0A9897

W grudniu 2018 roku rozpoczęliśmy, a następnie  w 2019 roku kontynuowaliśmy pilotaż carsharingu oraz uruchomiliśmy pierwsze stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Katowicach: 23 stacje ładowania i 20 samochodów elektrycznych. Sieć terminali do ładowania samochodów elektrycznych składa się z czterech szybkich stacji ładowania (DC) oraz 19 przyspieszonego ładowania (AC). Lokalizacja stacji została zaplanowana na terenie całego miasta w taki sposób, aby można się było swobodnie poruszać po nim samochodem elektrycznym. Infrastruktura ta jest już dostępna dla kierowców aut elektrycznych. Ze wszystkich terminali kierowcy samochodów elektrycznych mogą korzystać bezpłatnie.

Współpraca z blinkee.city

 

 

W maju 2019 roku nawiązaliśmy współpracę partnerską z blinkee.city w zakresie rozbudowy ogólnodostępnej usługi sharingowej sieci skuterów i hulajnóg elektrycznych. Rozpoczęliśmy także dystrybucję pojazdów z logo ING do kilku lokalizacji w Polsce. W Katowicach do dyspozycji było 100 skuterów i 100 hulajnóg, w Warszawie – 200 skuterów i 100 hulajnóg, w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Trójmieście – w sumie 340 skuterów. Dodatkowo w Trójmieście udostępniliśmy 100 hulajnóg.

Partnerstwo strategiczne z VOOOM

 

W listopadzie podpisaliśmy list intencyjny, dotyczący wspólnych działań z Vooom. Zakres zainicjowanej współpracy obejmuje rozwój i promocję innowacyjnych rozwiązań w obszarze komunikacji miejskiej, w tym elektromobilności i współdzielenia pojazdów. Z początkiem 2020 roku ING nabył 8,08% procent udziałów w Vooom. W kolejnych miesiącach planowane jest wsparcie rozwoju platformy.

Ekooltura jazdy

We wrześniu 2019 roku,  podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Katowicach, swoją premierę miała ekooltura jazdy, czyli swego rodzaju kodeks dobrych praktyk transportu współdzielonego (sharing). Nasz bank brał udział w przygotowywaniu tego materiału. Współpracowaliśmy przy tym z innymi firmami, które zajmują się elektromobilnoścą i sharingiem pojazdów (TAURON, blinkee.city, innogy) oraz z Urzędem Miasta Katowice. Ekooltura jazdy prezentuje nie tylko podstawowe zasady sharingu. Znajdują się tam również zasady, które  dotyczą korzystania z poszczególnych rodzajów pojazdów: samochodów, skuterów i hulajnóg. Gdy wypożyczamy hulajnogę, skuter, rower lub samochód elektryczny, możemy podróżować przyjemniej, szybciej i bardziej ekologicznie.

„Hulaj z głową. Bezpiecznie” z ING

W październiku przeprowadziliśmy akcję „Hulaj z głową. Bezpiecznie”, która zachęcała do mądrego korzystania z elektrycznych hulajnóg. Towarzyszyła jej promocja 30 minut darmowej jazdy od ING do wykorzystania  przy wypożyczeniu elektrycznej hulajnogi i skutera.

Zielone listy zastawne ING Banku Hipotecznego

3 października 2019 roku ING Bank Hipoteczny zakończył budowanie księgi popytu na pierwszą emisję zielonych 5-letnich listów zastawnych. W oparciu o jej wyniki ING Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o wartości 400 mln zł. 2 grudnia 2019 roku zielone hipoteczne listy zastawne ING Banku Hipotecznego zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych. Więcej na ten temat przeczytasz w ramce „Pierwsza emisja listów zastawnych” w zakładce Nasza obecność na rynku kapitałowym.

Zmiany klimatyczne a biznes – okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego

10 października 2019 roku w siedzibie ING w Warszawie odbyło się spotkanie w formie okrągłego stołu, którego tematem przewodnim były zmiany klimatyczne w kontekście polskiego rynku finansowego. Przy stole obecni byli przedstawiciele wszystkich największych banków w Polsce, Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń i organizacji pozarządowych. Wydarzenie składało się z części merytorycznej, podczas której m. in. ekonomiści ING przedstawiali projekcje dotyczące wpływu zmian klimatycznych na biznes, a także debaty uczestników. Wszyscy goście otrzymali dokument zawierający podsumowanie i kluczowe wnioski ze spotkania. Planowana jest kontynuacja działań w tym obszarze.

Gospodarka w obiegu zamkniętym

W 2019 roku kontynuowaliśmy promocję gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy) podczas wydarzeń takich jak: Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach czy Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Byliśmy również obecni podczas dyskusji o gospodarce obiegu zamkniętego zorganizowanej przez Executive Club w ramach Sustainable Economy Summit Warszawie. Wydarzenia te obejmowały praktyczne i finansowe aspekty implementacji GOZ.

GOZ stwarza wiele szans i wyzwań dla polskiej gospodarki, zarówno dla przedsiębiorców i konsumentów, ich realizacja odbywa się stopniowo w kontekście rozbudowanych ram prawnych Unii Europejskiej i polskich regulacji. GOZ zajmuje wysokie miejsce w Europejskim Zielonym Ładzie, ogłoszonym przez Komisję Europejską w grudniu 2019 roku.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: