O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Zmniejszamy nasz wpływ środowiskowy

lew_eko lew_eko
 • [103-1]
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania

W trosce o środowisko – udział w Programie Środowiskowym

Nasze własne działania również wpływają na środowisko, m.in. poprzez zużywanie zasobów przez pracowników, systemy IT i podróże służbowe. Zobowiązujemy się ograniczać ten wpływ i ściśle współpracujemy z klientami i dostawcami, aby wykorzystać możliwości w ramach niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki przyszłości. Nasze podejście środowiskowe opisuje, w jaki sposób zarządzamy naszym bezpośrednim wpływem na środowisko.

Przyjmując cele na 2020 rok dotyczące poprawy efektywności ekologicznej, zobowiązaliśmy się, że:

 • zredukujemy emisje gazów cieplarnianych o 84% do 2020 roku (rok bazowy 2014). Do 2019 zredukowaliśmy emisje o 89%,
 • zredukujemy zużycie wody o 20% do roku 2020 (rok bazowy 2014). Do 2019 zredukowaliśmy zużycie o 9%.

Energia elektryczna

Od 2016 roku 100% energii elektrycznej kupowanej przez nasz bank pochodzi ze źródeł odnawialnych. W 2019 roku zakupiliśmy po raz czwarty certyfikaty pochodzenia energii i w rezultacie zmniejszyliśmy swój ślad węglowy o ponad 70%. W kolejnych latach również będziemy korzystać z zielonej energii.

Nasze działania i cele dotyczące naszego operacyjnego wpływu na środowisko są zarządzane za pośrednictwem ING Environmental Program, który ustanowił System Zarządzania Środowiskiem . Zapewnia on efektywne procesy i ciągłą poprawę naszej wydajności.

 • [302-4]
  Ograniczenia zużycia energii

Nowe działania energooszczędne zrealizowane w 2019 roku:

 • zakończyliśmy pierwszy projekt instalacji fotowoltaicznej na Chorzowskiej 50 – na dachu budynku centrali zainstalowaliśmy 178 paneli, moc wytwórcza całej instalacji to 49,84 kW. Szacowany uzysk energii jest w granicach 2-3% naszego zapotrzebowania na energię w budynku przy Chorzowskiej 50,
 • wokół centrali w Katowicach postawiliśmy zielone ławki, które wykorzystują energię słoneczną do naładowania telefonu lub innych urządzeń. Są one wyposażone w gniazda USB i opcję ładowania indukcyjnego. Dodatkowo, z myślą o czworonogach, przy ławkach zostały umieszczone miseczki na wodę.

 • [302-1]
  Zużycie energii w organizacji

Nasze zużycie energii elektrycznej

 • 31 920 924 kWh – 2019
 • 30 558 890 kWh – 2018
 • 31 530 936 kWh – 2017

Wzrost o 4,5% w porównaniu z 2018 rokiem w  dużej mierze wynika z warunków atmosferycznych (upalne lato) oraz licznych remontów i przebudów w Centrali w Katowicach.

Pozostałe rodzaje energii (poza elektryczną)

Pozostałe rodzaje energii
2019 2018 2017
Gaz ziemny (m3) 105 356 188 968 202 705
Olej napędowy (l) 20 511 13 012 17 000

Wzrost zużycia oleju napędowego wynika ze zwiększonego zapotrzebowania Data Center. Przy problemach z dostawą energii elektrycznej, agregat prądotwórczy zamienia olej napędowy na energię elektryczną i dzięki temu przejmuje odpowiedzialność za zasilanie poszczególnych elementów infrastruktury Data Center.

Ekopolityka samochodowa

Na początku 2019 roku zarząd zatwierdził wdrożenie długofalowej ekostrategii dla floty samochodowej i zmiany w polityce samochodowej. Do 2022 roku. w ING Banku Śląskim będziemy mieć pełną flotę ekologiczną, a do 2023 roku zredukujemy naszą emisję CO2 aż o 30%.

Zgodnie z tą nową polityką, pracownik, który zrezygnuje z samochodu na rzecz miesięcznego ekwiwalentu i zadeklaruje wykorzystanie ekwiwalentu wyłącznie na ekologiczną formę dojazdu do pracy, np.: pieszo, komunikacją miejską, pociągiem, rowerem lub samochodem ekologicznym (rozumiany jako samochód z napędem hybrydowym, elektrycznym lub wodorowym), otrzyma ekwiwalent eko, czyli wyższą kwotę niż w przypadku braku deklaracji. Jest to kolejny element zachęcający pracowników do ekologicznych form dojazdów do pracy.

thumb
Sukcesywnie powiększamy również naszą flotę samochodów elektrycznych.

Obecnie mamy 11 samochodów elektrycznych oraz 11 bankowych stacji ładowania w 6 miastach: Katowicach, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

_C2A0342 _C2A0342
11

samochodów elektrycznych

11

bankowych stacji ładowania

Mądrze gospodarujemy odpadami

 • W placówkach bankowych obowiązkowo segregujemy odpady. Oprócz tego zbieramy i bezpiecznie niszczymy nośniki danych (w formie papierowej i magnetycznej).
 • W każdym oddziale zbieramy odpady biurowe w postaci tonerów, odpadów meblowych czy elektronicznych i przekazujemy je do utylizacji uprawnionej firmie.
 • Segregację odpadów poszerzyliśmy o zbiórkę zużytych baterii. Pojemniki znajdują się w pomieszczeniach z drukarkami i aneksach kuchennych we wszystkich budynkach banku.
 • Wszyscy pracownicy centrali w Warszawie oraz Katowicach korzystają z systemu tzw. wydruku podążającego. To rozwiązanie umożliwia wydruk dokumentu dopiero po przyłożeniu naszej karty identyfikacyjnej do drukarki.
 • [306-2]
  Odpady według metody zagospodarowania
Łączna waga odpadów niebezpiecznych, z podziałem według następujących metod unieszkodliwiania
kg 2019 2018 2017
Recykling 1 487 4 130 17 894
Łączna waga odpadów innych niż niebezpieczne, z podziałem według następujących metod unieszkodliwiania
kg 2019 2018 2017
Recykling 507 543 536 836 571 028
Całkowita waga odpadów
kg 2019 2018 2017
Makulatura 486 125 523 040 554 052
Monitory 1 487 570 14 094
Elementy elektroniki i odpady wielkogabarytowe 18 154 13 796 16 976
Tonery 3 264 3 560 3 800
Suma odpadów ogółem 509 030 540 966 588 922
Odpady, które poddane są recyklingowi 509 030 540 966 585 390
Odpady, które nie są poddane recyklingowi 0 0 3 532
Łączna waga odpadów niebezpiecznych, z podziałem według następujących metod unieszkodliwiania
kg 2019 2018 2017
Recykling 1 487 4 130 17 894
Łączna waga odpadów innych niż niebezpieczne, z podziałem według następujących metod unieszkodliwiania
kg 2019 2018 2017
Recykling 507 543 536 836 571 028
Całkowita waga odpadów
kg 2019 2018 2017
Makulatura 486 125 523 040 554 052
Monitory 1 487 570 14 094
Elementy elektroniki i odpady wielkogabarytowe 18 154 13 796 16 976
Tonery 3 264 3 560 3 800
Suma odpadów ogółem 509 030 540 966 588 922
Odpady, które poddane są recyklingowi 509 030 540 966 585 390
Odpady, które nie są poddane recyklingowi 0 0 3 532

Metodę usuwania odpadów ustala firma odpowiedzialna za recykling dostarczonych przez bank odpadów.

Działania związane z Environmental Programme wspiera projekt Kultura OFFowa. W 2019 roku kontynuowaliśmy akcję pozbywania się plastiku z naszego otoczenia pod hasłem: Love Wielorazowe. W 2019 roku zrezygnowaliśmy z plastikowych butelek we wszystkich naszych placówkach – dla klientów sieci oddziałów woda podawana jest w ekologicznych kubeczkach z dyspensera. Natomiast pracownicy mają dostęp do filtrowanej wody oraz szklanych karafek.

Naszym zdaniem najskuteczniejszą edukacją jest doświadczanie i aktywny udział w zmianie. Dlatego poza konkursami o tematyce ekologicznej  zaproponowaliśmy pracownikom ekoopakowania w restauracjach zlokalizowanych w budynkach centrali w Katowicach i zniżkę na kawę w kawiarni „Po prostu” – jeśli klient posiada własny kubek. Z automatów vendingowych i systemu zakupowego całkowicie wycofaliśmy produkty w opakowaniach plastikowych.

Nasze zaangażowanie docenili zarówno nasi pracownicy, jak i jury konkursu Power of Content  Marketing Awards 2019, które przyznało nam pierwszą nagrodę  w kategorii: Strategia Content Marketing Dla Pracowników – za uważne i odpowiedzialne kreowanie trendów wśród pracowników. Przez akcję Kultura OFF’owa zachęcamy do świadomej segregacji oraz przyjrzenia się bliżej swoim wyborom i… plastikowi. Niewielki symbol trójkąta, umieszczony na spodzie pudełeczka z cyfrą w środku, powie nam, z jakiego tworzywa zostało wykonane opakowanie i czy jest ono dla nas bezpieczne.

Zużyty sprzęt w postaci laptoptów, komputerów PC, monitorów czy drukarek oraz meble, które nadają się do użytkowania przekazujemy w formie darowizn rzeczowych do szkół, szpitali czy instytucji pożytku publicznego. Dzięki temu sprzęt oraz meble trafiają do potrzebujących zamiast do utylizacji.

Od 2017 roku nasze reklamy zewnętrzne przerabiamy na produkty codziennego użytku. Po raz pierwszy reklamy zewnętrzne, użyte w kampanii „Moje Miasto”, zamieniliśmy w 1 000 toreb, które trafiły następnie w ręce naszych klientów.

Potem przyszedł czas na modne „kurierskie” plecaki, rozdawane młodym uczestnikom spotkań wokół kampanii „Najlepiej robić swoje”. Do tej pory aż 4 700 m2 naszych billboardów zamieniliśmy na 7 400 ekologicznych toreb, plecaków, nerek i laptopówek. Rozdajemy je zarówno naszym klientom jak i pracownikom.

Działania związane z Environmental Programme wspiera projekt Kultura OFFowa. W 2019 roku kontynuowaliśmy akcję pozbywania się plastiku z naszego otoczenia pod hasłem: Love Wielorazowe. W 2019 roku zrezygnowaliśmy z plastikowych butelek we wszystkich naszych placówkach – dla klientów sieci oddziałów woda podawana jest w ekologicznych kubeczkach z dyspensera. Natomiast pracownicy mają dostęp do filtrowanej wody oraz szklanych karafek.

Naszym zdaniem najskuteczniejszą edukacją jest doświadczanie i aktywny udział w zmianie. Dlatego poza konkursami o tematyce ekologicznej  zaproponowaliśmy pracownikom ekoopakowania w restauracjach zlokalizowanych w budynkach centrali w Katowicach i zniżkę na kawę w kawiarni „Po prostu” – jeśli klient posiada własny kubek. Z automatów vendingowych i systemu zakupowego całkowicie wycofaliśmy produkty w opakowaniach plastikowych.

Nasze zaangażowanie docenili zarówno nasi pracownicy, jak i jury konkursu Power of Content  Marketing Awards 2019, które przyznało nam pierwszą nagrodę  w kategorii: Strategia Content Marketing Dla Pracowników – za uważne i odpowiedzialne kreowanie trendów wśród pracowników. Przez akcję Kultura OFF’owa zachęcamy do świadomej segregacji oraz przyjrzenia się bliżej swoim wyborom i… plastikowi. Niewielki symbol trójkąta, umieszczony na spodzie pudełeczka z cyfrą w środku, powie nam, z jakiego tworzywa zostało wykonane opakowanie i czy jest ono dla nas bezpieczne.

Zużyty sprzęt w postaci laptoptów, komputerów PC, monitorów czy drukarek oraz meble, które nadają się do użytkowania przekazujemy w formie darowizn rzeczowych do szkół, szpitali czy instytucji pożytku publicznego. Dzięki temu sprzęt oraz meble trafiają do potrzebujących zamiast do utylizacji.

Od 2017 roku nasze reklamy zewnętrzne przerabiamy na produkty codziennego użytku. Po raz pierwszy reklamy zewnętrzne, użyte w kampanii „Moje Miasto”, zamieniliśmy w 1 000 toreb, które trafiły następnie w ręce naszych klientów.

Potem przyszedł czas na modne „kurierskie” plecaki, rozdawane młodym uczestnikom spotkań wokół kampanii „Najlepiej robić swoje”. Do tej pory aż 4 700 m2 naszych billboardów zamieniliśmy na 7 400 ekologicznych toreb, plecaków, nerek i laptopówek. Rozdajemy je zarówno naszym klientom jak i pracownikom.

 • [303-3]
  Pobór wody

Zużycie wody

Przeprowadziliśmy analizę zużycia wody dla budynków centrali i regionów. Dzięki temu opracowaliśmy nowe standardy modernizacji budynków centrali i oddziałów Banku. Rozpoczął się kolejny etap kultury OFFowej promującej ograniczenie zużycia wody.

Nasze zużycie wody

Zużycie wody
m3 2019 2018 2017
Woda (źródłem poboru są dostawy wody miejskiej) 58 284 57 130 55 541

Do analizy nie wzięliśmy pod uwagę 58 lokalizacji ING Express, ze względu na lokalizację w centrach handlowych oraz 64 innych lokalizacji, w których płatność za wodę jest włączona do czynszu lub do opłat eksploatacyjnych.

Wzrost zużycia wody o 2,0% w porównaniu do 2018 roku wynika z awarii zbiornika PPOŻ o pojemności 150 tys. litrów. Aby naprawić wyciek konieczne było opróżnienie zbiornika a następnie, po naprawie, jego ponowne napełnienie. Dodatkowo w wyniku powodzi nastąpiło zalanie parkingu podziemnego centrali i konieczność mycia z mułu i brudu, co wymagało zużycia znacznej ilości wody. Dodatkowo w 2019 roku wykonywaliśmy remonty i przebudowy, które również miały wpływ na wykorzystanie wody.

Perlatory jako sposób na zaoszczędzenie wody

W 2019 roku perlatory zostały wymienione we wszystkich oddziałach detalicznych. W sumie wymieniliśmy 400 perlatorów. W centrali w Katowicach oraz w Warszawie zostały one wymienione już w 2018 roku. W związku z tym, wszystkie nasze punkty mają mechanizmy oszczędzające wodę. Dzięki nowym nakładkom przepływ wody wynosi 1,7l/min zamiast 5l/min, co daje oszczędność aż do 60%.

Ekowolontariat i #Trashchallenge

Coraz więcej programów wolontariackich, realizowanych np. w ramach konkursu Dobry Pomysł, to wolontariat ekologiczny. Nasi pracownicy tworzą z beneficjentami projektów m.in. ścieżki ekologiczne, domki dla owadów, łąki kwiatowe, miniszklarnie, a także edukują na temat ekologii.

Bierzemy również udział w światowym #TrashChallange - czyli w akcji sprzątania świata. Oprócz nominacji innych firm, postanowiliśmy nominować swoje zespoły wewnętrznie. Za nami już kilka akcji sprzątania terenów zielonych, ale po kolejnych nominacjach, na pewno będzie ich więcej.

Promujemy zrównoważony transport

Od czerwca 2018 roku firma Nextbike Polska we współpracy z naszym bankiem udostępnia dwie stacje rowerowe w systemie City by bike – ING Sokolska (pomiędzy siedzibami przy Sokolskiej i Chorzowskiej) oraz ING Roździeńska. Rowery miejskie to wspaniała alternatywa dla innych środków komunikacji. Może być przydatna dla osób nieposiadających rowerów, ale także zostawiających samochody na dużych parkingach czy dojeżdżających pociągiem.

W garażu na Sokolskiej obok strefy dla rowerzystów została wydzielona strefa dla hulajnóg wyposażona w stojak na 20 hulajnóg oraz listwę z punktami ładowania. Dzięki temu nasi pracownicy, którzy chcą dojeżdżać do pracy hulajnogami lub rowerami elektrycznymi, mogą ładować swój pojazd, gdy są w pracy.

Podróże służbowe
km 2019 2018 2017
Podróże samochodami służbowymi 24 684 714 26 450 992 26 829 329
Podróże lotnicze 2 203 133 2 875 629 2 246 272

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: